Sorularınız

Aklınıza takılan her türlü soruyu buradan sorabilirsiniz.

Şefaat edilecek mi? - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sorularınız>Şefaat edilecek mi?
fener 23:03 20.06.19
Bakara 48. Mealinde hiç kimseden şefaat kabul edilmeyeceği ve yardim gorulmeyecegi azap gününden korkup sakının diyor.
Başka yerlere baktim sitelerden ise başta Peygamberimiz ve enbiya, şehit, veliler, şehitler diyerek Allah izin verirse sefaat izni verilecek diyor.
Şefaat edebilecekler mi yoksa nasıl olsa şefaat edecekler diye, Neye dayanarak Müslümanlara öyle anlatılıyor?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Ada 23:39 20.06.19
Bakara sûresi 255'de "Allah'ın izin verdiğinden başkası şefaat edemez" .

Allah'ın izin verdikleri var demekki yoksa niye izin verdiklerinden başkası şefaat edemez denmiş değil mi?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
fener 23:52 20.06.19
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Tesekkur ederim Peki kimlerin izin verilmesi dahilinde kimlerin Şefaatçi olabileceği hangi ayetlerde belirtiliyor

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Oğuz Baba 00:01 21.06.19
Ada 00:05 21.06.19
“Rahmân nezdinde söz ve izin alandan başkası şefâat hakkına sahip olamayacaktır.” (Meryem, 87)


Resûlullah şöyle buyurmuştur:

“Ben Âdemoğullarının efendisiyim, ancak övünmek yok. Kıyamet günü ilk kabri açılacak olan benim, ancak övünmek yok. Başından toz toprak ilk defa silkelenecek olan benim, ancak övünmek yok. Cennete ilk girecek olan benim, ancak övünmek yok. Bazılarına ne oluyor ki benim akrabalık bağımın kimseye fayda vermeyeceğini iddia ediyorlar. Hayır, onların düşündüğü gibi değil. Ben şefaat ederim, tekrar şefaat ederim, nihayet benim şefaat ettiğim kişi de şefaat eder, o da şefaat eder, öyle ki iblis bile boynunu uzatıp şefaat ümid etmeye başlar.”(Taberânî, Evsat, V, 202; Heysemî, X, 376; Suyûtî, Câmiu’l-Ehâdîs, no: 5708)

KİMLERE ŞEFAAT ETME HAKKI VERİLECEK?

Allah Teâlâ şefaat salâhiyetini:

1- Peygamberlere,

2- Meleklere,

3- Âlimlere,

4- Şehitlere,

5- Sâlih mü’minlere,

6- Çocuklara ve

7- Cennet ehlinden münâsip gördüğü bazı kişilere verecek, onlar da yakınlarına şefaat edeceklerdir.

Allah’ın, kullarından faziletli birisinin diğer bir mü’min için hayır isteğine icabet ederek bundan bir zararı gidermesi, yahut onun günahlarını affetmesi, insanlara sonsuz nimet ve lütuflarının bir kısmıdır. Mü’minin, mü’min kardeşinin günahlarının affı için duası Allah katında ona şefâatı türündendir. Allah katında hayırlı bir kulun bu duası ister dünyada iken sağ olan mü’min için olsun, ister ölmüş mü’min için olsun yahud âhirette meydana gelsin aynıdır.

Yüce Allah’ın kendi yanında mukarreb ve derecesi yüksek bir kulunun diğeri hakkında şefâatını -birine kendi katında itibarı olduğunu göstererek ikram için, ötekine zayıf ve muhtaç olduğundan rahmet olarak- kabul etmesine aklen hiçbir engel yoktur. Allah’ın âhirette, Peygamberlerine ve râzı olduğu bir takım zatlara şefâat etmeleri için müsaade etmesi, kendisinin bileceği adalet ve lütuf kanununa dâhil olan hikmetindendir. Uhdesinde kul hakları bulunanlar hariç, günahkâr mü’minleri Allah Teâlâ’nın, lütuf ve fazlıyla affetmesi caiz olunca, peygamberler, mukareb ve iyi kimselerden birinin şefâatına mazhariyetleri halinde bunların Allah’ın mağfiretine nail olmaları da mümkündür.PEYGAMBERLER BİLE KÂFİRLERE ŞEFAAT EDEMEZ

Peygamberler bile kâfirlere şefâat edemeyeceklerdir. Kâfirler layık oldukları cezâlarını çekeceklerdir. Hz. İbrahim’in -âhirette babası ile karşılaştığında- onun için hiçbir şefâatta bulunamaması, Allah’tan “Kâfirlere ben cenneti haram kıldım” cevabını alması da buna delâlet eder. (Buharî, Tefsir, Sûre 26, bkz. Buharî, Enbiya, 8; Tefsir, Sûre 6; Rikak, 45, 53; Müslim, Fadail, 9)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi