Sorularınız

Aklınıza takılan her türlü soruyu buradan sorabilirsiniz.

Bilinçaltı ile şifa mümkün mü? - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sorularınız>Bilinçaltı ile şifa mümkün mü?
bitter 19:30 01.10.16
Bilinçaltı ile şifa mümkün mü?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Och 09:11 03.03.20
Zihni şifalandırmak yeni bir şey değildir ve çağlardan beri yapılmaktadır. Bütün dinlerin ezoterik öğretileri, Yoga, Simya, Tasavvuf, Okkültizm, Şamanizm ve daha sayısız geleneklerin önemli bir kısmı Beden ve Zihnin şifalandırılması ve dönüşmesi ile İlahi Ruh için ideal bir araç haline getirilmesi üzerine kurulmuştur. Bu yüzden Ezoterizm, Raja Yoga, Kabala, Tarot, Tasavvuf ve Mitoloji gibi hem bu şifacılıkta kullanacağınız güçlerin hem de zihnin doğasını açıklayan ve evreni ruhun ışığında tasvir eden gelenekleri araştırmanız ve benimsemenizde de çok büyük bir fayda görüyorum. Şu bir gerçektir ki bütün bu öğretiler aynı Ruh-Zihin-Beden Bütünlüğüne getirilmiş farklı yorumlar ve pratikler barındırmaktadır. Bu yüzden kendi din ve kültürünüzün dışına çıkarak başka öğretileri de öğrenip birbirleri arasında bağlar kurmanız hem daha geniş hem de daha bütüncül bir algıya sahip olmanızı sağlayacaktır. Bu öğretilerin hepsi büyük oranda birbirleriyle örtüşmektedir ve bu örtüşmeyi görmek ve böylece dinler ve kültürler arasında bütünleştirici ve birleştirici bir algının oluşması hem kendi bütünlüğümüz hem de gezegenemizin akıbeti için son derece yararlıdır.
Bilinçaltını şifalandırmanın bir sonucu maneviyat kapılarının açılmasıdır. Manevi kapıların açılmasıyla birlikte bir takım zihinsel, psişik ve ruhsal yetenekler de açığa çıkarlar. Ancak bu yetenekler kesinlikle amaç değil, maneviyatı deneyimleyebilmeniz için araç görevi görürler. Gözümüz olmasa nasıl önümüzü göremiyorsak, bu yetenekler olmadan da maneviyatı algılayamayız ve deneyimimize dahil edemeyiz, ancak fikir yürütebiliriz. Bu güç ve yeteneklerin de doğasına dair araştırmalar yapmanız ve insanların deneyimlerini okumanızı da tavsiye ederim.
Ama bu alanda çalışma yapabilmeniz için sadece bilgi ve yeteneklere sahip olmanız yetmez. Zihinsel alanda şifa yaparken kullanacağınız ruhsal ve zihinsel güç zihnin içinden geçerek şifa eylemini gerçekleştirecektir. Bunun için de zihninizin belli başlı bir takım şartları sağlıyor olması doğal olarak gereklidir. Zihinsel şifa çalışmaları için yeterlik belirleyen şartları kısaca şöyle sıralayabiliriz;
- Fiziksel ve Psikolojik olarak Arınma yapmış olmak.
- Zihinsel sakinlik
- Farkındalık ve Dikkat
- Zihinsel hakimiyet
- Hem bedensel hem de içsel seviyede temiz enerji akışı
- Zihnin içeriğinden haberdar olmak
Arınma ve Meditasyon çalışmaları tam olarak bu şartları sağlamak içindir. Düzenli olarak fiziksel ve zihinsel arınmaların yanı sıra meditasyon yaptığınız zaman bu şartları kısa sürede sağlayabilirsiniz. Zihinsel amaçlı meditasyon çalışmaları her şeyden önce zihinde sakin bir nokta bulmakla başlar. Ancak beden ve duygusal alanımız arınma ile temizlenmeden bu sakin noktada sabit kalabilmemiz çok mümkün olmaz. Ayrıca arınmamış bir enerji bedenin şifa ve meditasyon için yeterli enerji sağlaması durumu mümkün olmayabilir. Gücün bu noktada birikmesi ile farkındalık ve dikkat de artar. Bu sayede zihnininiz içeriğini görür ve zihniniz üzerinde hakimiyet kurarsınız. Değiştirmek istediğiniz unsurları değiştirir ve zihninizi arındırarak şifalandırıcı ruhsal güçler için uygun bir hale getirirsiniz.
Unutmayalım ki ancak kendimiz sağlıklı olduğumuz ve enerjimizi yönetebildiğimiz zaman başka birisine şifa çalışması yapabiliriz. Titreşim seviyemiz ve Çokboyutlu bedenimizin holistik olarak sağlığı ve gelişimi ile başka birisine şifa verebilecek yapıya sahip olabiliriz.
Zamanın güçleri ile birlikte aktığımız, Tanrı’nın yaratımını kapasitemizi her zaman geliştirerek anlama çabasında olduğumuz ve Tanrıyı, Evreni ve Doğayı hem meditasyon ile dinlediğimiz hem de bilimsel araştırmalarla zihnimizi terbiye ettiğimiz sürece zihinsel alanda şifa vermemizin önü açılır.
Bu alanda sağlıklı bir şekilde çalışabilmek için gerekli gördüklerim özetle şunlardır:
- Kendinizi tanımak
- Zihnin ve Şuurun doğasına hem deneyimsel hem de teorik açıdan bilmek
- Zihni ve Şuur mekanizmalarını teorik bir şemaya oturtabilmek
- Zihnin bu alanda şifa yapabilmek için gerekli şartlara sahip olması
- Düzenli Meditasyon
- Psişik, Zihinsel ve Ruhsal yeteneklerin doğasını bilmek ve bu yeteneklere hakim olmak
- Şifa için kullandığınız yöntemleri bilmek
- Şifalandırıcı güçleri tanımak
Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman Bilinçaltı, Bilinçdışı ve Zihinsel alanda şifalandırmalara hazırızdır.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up