Sorularınız

Aklınıza takılan her türlü soruyu buradan sorabilirsiniz.

Risale-i nur - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sorularınız>Risale-i nur
srdr1985 15:10 12.06.15
Risale-i nur külliyatının islamla çeliştiği noktalar olduğu söyleniyor.Örneğin (bunlar sadece duyduklarım) islamla tanışmamız hristiyanların cennete gireceği bilgisi verilmekteymiş.Konuyla ilgili bilgisi bulunan arkadaşlardan yardım rica ederim.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Sin 15:47 12.06.15
"Âhirzamanda madem fetret derecesinde din ve din-i Muhammedîye (asm.) bir lakaytlık perdesi gelmiş ve madem âhirzamanda hazret-i İsanın din-i hakikîsi hükmedecek, İslâmiyetle omuz omuza gelecek. Elbette şimdi, fetret gibi karanlıkta kalan ve Hazret-i İsaya mensup Hıristiyanların mazlumlarının çektikleri felâketler, onlar hakkında bir nevi şehadet denilebilir.”(1)

İslam’a göre din ve dinin kaynaklarını duymamış, görmemiş ve biImemiş bir kimse, dinen mesul değildir. Yani İslam’ı tahkik edip değerlendirecek imkanı olmayan her insan ehli necattır ve cennete gider. İkinci Dünya Savaşı'nda demir perde denilen komünist rejimin izolesi ve baskısı altında zulüm çeken çaresiz ve habersiz Hıristiyanlar hakkında yapılan özel bir değerlendirmedir. Üstelik umumi ve genel bir hüküm irad etmiyor.

Bu hükmünü de ayet ve ehlisünnetin şu hükümleri ile teyit ediyor:

“Fakat zaman-ı fetrette وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُولاً sırrıyla; ehl-i fetret, ehl-i necattırlar. Bilittifak, teferruattaki hatiatlarından muahezeleri yoktur. İmam-ı Şâfiî ve İmam-ı Eşarîce; küfre de girse, usûl-i imanîde bulunmazsa, yine ehl-i necattır. Çünkü teklif-i ilâhî irsal ile olur ve irsal dahi, ıttıla ile teklif takarrur eder. Madem gaflet ve mürur-u zaman, enbiya-i salifenin dinlerini setretmiş; o ehl-i fetret zamanına hüccet olamaz. İtaat etse sevap görür, etmezse azap görmez. Çünkü mahfî kaldığı için hüccet olamaz.”(2)

Bunun gibi özel durumlarda olan bazı mazlum Hristiyanlar cennete gidebilirler. Bu Üstad'ın değil bütün ehlisünnet alimlerin ortak görüşüdür. Bunun dışında kalan ehlikitap ebedi olarak cehennemliktir.

Risale-i Nurlar bütün ehli kitabı cennetlik olarak görmüyor, bazı art niyetli cahiller bunu kasti olarak "Nurcular ehli kitabıcennetlik olarak görüyorlar" deyip avam insanları ifsat ediyorlar. Halbuki Risale-i Nur noktası noktasına ehlisünnet çizgisinde olan bir meslektir. Nurcular, hiçbir zaman İslam’ın ortak aklı olan ehlisünnete muhalefet etmemiştir ve etmezde.

(1) bk. Kastamonu Lâhikası, (76. Mektup)

(2) bk. Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektup Sekizinci Kısım.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
srdr1985 16:06 12.06.15
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] vermiş olduğun bilgiden dolayı çok teşekkürler ama konuyla ilgili sorularım devam edecek : ))

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up