Sure ve Ayet Havasları

Besmele-i Şerifin Havassı Celilesi - Sayfa 4 - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 3 4 5 
Sure ve Ayet Havasları>Besmele-i Şerifin Havassı Celilesi
Tuana 23:06 26.05.16
40. Sana devamlı zulüm eden düşmanını tedmir edip, seni
mutlu edecek bir şeyi görmek istersen:
Besmele-i serifin yukarıdaki cetvelini kurşundan bir levha üzerine zalim düşmanının
isminide fülan yazılı hanelere Cuma günü herhangi bir saatte yaz.
Yazdıktan sonra yumusak bir ateş üzerinde levhayı hantit ve
lübani zeker ile buhurlayıp, ateşe yakın bir yere defnedersen,
düsmanının perisan oldugunu Allah ın izniyle görürsün.
Levhayı ateşe çok yakın koyma! Ateşe yakın koyarsan,
düşmanın olan kimse helak olur. Allah Teala bu amelden dolayı
sana hesap sorar ve senden intikam alır. Çünkü dua ile öldüren
kılıç ile öldürmüş gibidir. Allah tan kork! Kalplerdeki gizli olan
şeylerin birgün açığa çıkacacağını bil ve iyi düşün.Şunuda iyi bilki!
affetmek vesilelerin en güzelidir.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 23:18 26.05.16
41. Bir kimsenin çok mühim bir dileği olsa ve bu dileğinin
yerine getirilmesinin isteyen, Besmele-i Şerifi 786 defa okuduktan
sonra üç defa ''Allahüekber'' deyip şu duayı okursa, Allah Teala
hazretleri o kişinin dileğini yerine getirir.
Okunacak dua budur:

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi sîhibul cevli vet tavlis semîıs
serîıl mücîbil kâhiri allâhümme leyse fî mülkiki şeyin yağzebü
anke ve lâ ğâlibü leke ve lâ ğârru minke ve lâ azîmü aleyke
ilâhül âlihetü ve rabbü külli şeyin ve ente alâ külli şeyin kadîr.
Eselüke bil ismillezî azze fi'len ve celle fe'huz bin nevâsi ve
enzil mines siyâsî ve ismikel a'zamüz zâtillezî sehharte bihil
bahri li mûsâ bin ımrân fenfelaka fekâne külli firkın kâttavdil
azîm. Ve eselüke bil ismillezî elente bihil hadîde li dâvude
tenûhu muzillün külli azîzin ve mutîın külli şâmihın. Ve
eselüke allâhümme bimâ kâne mektûben alâ hâtemi Süleymân
ellezî kâne lehü âyetün kübrâ Allâhü Allâhü vahyen vahyen ve
mehmehûbin âhızin bin nevâsî vel kulûbi vel ervâhı eselüke bi
kelimâti îsellezî kâne izâ telâhâ. Yuhyî biher rafâti vel ızâmin
nehırati. Eselüke bimâ ev haytehü ilâ habîbike muhammedin
sallallâhü aleyhi ve selem. Elfâtihıl hâtemi hîne denâ fetedellâ
fekâne kâbe kavseyni evednâ fe sehharte lehül kulûbü infiâlen
kahriyyen felâ tükâısî an tâatihi illâ men hacebe an
müsâhedeti envârihi en tü sahharalî kezâ. Ve nâsıyetihi hattâ
etesarrafü fîhi kemâ ühıbbü minhü ve hüve me!hûzü bi cemîı
havâssihi meî meattelebüsi bi sıfatir ru'bi ver rehbi yâ ehadü
yâ ehadü yâ ehadü yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü ve sallallâhü
alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ kâffeti rasûlihi ecmeîne ve
selleme teslîmen kesîrâ.Attached: Ekran Alıntısı-41-1.JPG (79.6 KB (Kilobyte)) Ekran Alıntısı-41-2.jpg (84.5 KB (Kilobyte)) 

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 23:26 26.05.16
42. Besmele-i Şerifin bu mübarek hizbini Seyh Abdülkadir gavsi
Geylani k.s.a. hazretleri tertip etmiştir. Bu yöntem tam ve güzel
olup, Allah Teala hazretlerinin mutlu kıldığı kişilere yakındır.
Besmele-i Şerifin hizmetini kim isterse güzelce temizlendikten
sonra temiz bir mekanda halvete çekilerek, tam inanç ve ihlaslı bir
niyetle, Cuma veya Pazar gününden başlayarak yedi (7) gün
riyazatlı olarak oruç tutarsın. Her farz namazın arkasından
Besmele-i Şerifi 2000, Hizbinide yedi (7) defa okursun. Geceleri ise
Besmeleyi 9.000 hizbinide 83 defa okursun. Böylece bir günde
Besmeleyi 9.000 hizbinide 118 defa okumuş olursun. Okurkende
ud, cavi ve lüban buhurlarını tüttürürsün. Yiyeceğinde buğday
unundan yapılmış yiyecekler ve kuru üzüm olsun. Geceleride
lambaya zeytin yagı koyar ve yakarsın. Okumaya başlamadan
önce Besmelenin Vefkini yazar ve bunu başında taşırsın. Yine
vefki bir adet daha yazar yazıyı su ile sildikten sonra bu suyu yedi
gün boyunca iftar vaktinde içersin.
Sen! Bu sartlar altında Besmele-i Şerifin zikrine yedi (7) gün
devam edersin. Yedinci gün olduğunda sana yüce ve ihtişamlı bir
melek zuhur eder. Meleğin üzerinde beyaz elbise, başında beyaz
sarığı ve önünde de nurdan iki direk vardır.
Sana: ''Esselamü aleyke ya veliyyullah'' der. Onu gördüğün
zaman hemen ayağa kalk ve ellerini göğsünün üzerine bağlayıp
''Ve aleykes selam ve rahmetullahi ve berekatühü, benim davetime
icabet ettigin için Allah c.c. sana hayırlar ihsan etsin'' dersin. Melek
sana; ''Ey Allah ın kulu, istedigin nedir'' diye sorar. Sende ona:
''Senden dünya ve ahirette bana fayda verecek söz istiyorum''
dersin. Oda sana: ''Severek ve kerametle ama sana bazı şartlar
vardır'' der. Sende ona: ''Şartın nedir'' diye sorarsın. O da sana:
''Allah a yemin et! Yalan söylememeye; içki içmemeye, iki kisi
arasını bozmamaya ve insanlar hakkında gıybetle konuşmamaya
yemin et'' der. Sende ona: ''İnsaallah'' der ve elini ona uzatırsın.
Oda sana elini uzatır ve yemin ettirir. Sana büyük bir mücevher
verir. ''Şu cevheri ağzına al, onu em ve tükürügünü yut'' der.
Sende cevheri alır ağzında emerek tükrüğünü yuttuğun an, senin
için arştan ferse kadar inkişaf (Açılma) olur. Daha sonra mücevheri
ağzından çıkarıp yanına al. Bununla her dilediğini kullanırsın. Sen!
Allah Teala hazretlerinin izniyle kendilerine üzüntü ve korku
olmayan Allah dostlarından olursun.
Besmele-i Şerifin vefkinin etrafına Besmele iki defa yazılır.
Birincisi 19 defa olduğu gibi yazılır. İkincisi de Besmeleyi 21 defa
hurufu mukatta olarak vefkin etrafına yazarsın. Toplam 40 defa
Besmeleyi yazmıs olursun. Yazdıktan sonra halvet süresince
basında tasırsın. Besmelenin vefkini bir çini tabağa daha yazıp,
yazıyı su ile sildikten sonra, o su ile halvet müddetince iftar
edersin. Besmele-i serifin yazılacak vefki budur:

Besmelenin etrafındaki birinci mertebe dört mertebe olup,
ikinci mertebede dört mertebedir. Buda taşımak gibi değildir. Bunu
şeyhimden bu şekilde naklettim. Tütsü olarakta güzel kokulu cavi,
lüban, ud, mastaki ve buna benzer buhurlar yakarsın. Amel için
buda yeterlidir.
Besmele-i Şerifin Hizbi budur:
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 23:40 26.05.16
gunes 00:16 28.05.16
Şahane besmele çok güçlüdür cok


ven yatarken 21 defa okurum
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 04:50 28.05.16
gunes Nickli Üyeden Alıntı:
Şahane besmele çok güçlüdür cok


ven yatarken 21 defa okurum
Cuma namazından sonrada 121 defa okuduktan sonra 1 ayetel Kürsi ve ardından 1 Mülk,1 Vakıa,1 Fetih Suresi ve 1 Nasr suresini de okumanı da tavsiye ederim.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 06:40 28.05.16
Her Muradınız İçin...

Her muradın olması için Besmele-i Şerife 7 gün (786)'şar defa okunur.
*Her çeşit afetten,hırsızdan,yangından ve ani ölümden korunmak için yatarken (21) defa okunur.
*Düşman ve zalim kimseden korunmak için yüzüne karşı (51) defa okunur.
*İnsanın ummadığı yerden rızka nail olması için güneş doğarken güneşe karşı (600) defa Besmele ve Salavat-ı Şerife okunur.
*Başkasının sevgisini kazanmak için (786) defa bir bardak suya okunarak 7 sabah içilir.
*Vesveseden kurtulmak için (786) defa bir bardak suya okunarak 7 sabah içilir.
*Şuurunu kaybeden kimseye (786) defa suya okunarak 7 sabah içirilir.
*Ezber gücüne sahip olmayan (786) defa suya okunur 7 sabah güneş doğarken içirilir.
Kalp gözünün açılması için sabah namazından sonra (2500) defa okunur.
*Bir kağıda (35) defa yazılır eve asılırsa her türlü şerden korunur.
*Ticaretin verimli olması için (35) defa yazılarak ticarethaneye asılır.
*Muharrem ayının birinci günü (130) defa yazılarak üzerinde taşıyan kimse hayat boyu kötülüklerden korunur.
*Kurşuna Besmele-i Şerife yazılır oltaya bağlanırsa av çok olur.
*(14) gün oruç tutulur ve o müddet içinde her namazın arkasından (1000) defa okunursa ruhanilerle görüşülür.
*Hastalıktan korunmak için (190) defa yazılarak taşınır.
*Yedi badem üzerine (er-Rahıym) ism-i şerifi yazılır.Her bademe (31) defada Besmele-i Şerife okunur ve kime yedirilirse aralarında sevgi meydana gelir.
*Herkim Besmele-i Şerifeyi 7 gün (786) defa okursa nimetin gelmesi , mazarratın gitmesi için muradına nail olduğu gibi, maddi ve manevi büyük kazançlar elde eder.
*Besmele zalime (50) defa okunursa, ALLAH Teala o zalime korku verir, şerrinden emin olur.
*Ağrı üzerine 3 gün arka arkaya 100er defa okunursa , ALLAH'ın izni ile ağrı zail olur.
*Hapiste olan 3 gün 3 gece ve gündüzleri (1000)er defa okursa, bağlı olsa bile ALLAH'ın izni ile kurtulur.
*Temiz bir kalple 40 gün sabah namazından sonra, (20)şer defa okursa,Cenab-ı Ecelli ve Ala okuyanın kalbini sırlarla doldurur.Kainatta meydana gelen her şey rüyada kendisine gösterilir.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HilafiHuzur 12:20 20.03.17
Hocam Günde 1000 defa degilmiydi hadimin gelmesi birde 1171 ise her farz arkasi mi yoksa sadece 1171 mi
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 12:34 20.03.17
HilafiHuzur Nickli Üyeden Alıntı:
Hocam Günde 1000 defa degilmiydi hadimin gelmesi birde 1171 ise her farz arkasi mi yoksa sadece 1171 mi
Günde sadece 1171 defa.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
physiologist 03:01 02.04.18
Ya Rabb kapını çalmak için bu sırlı hazine varken biz daha ne arıyoruz ki... Paylaşım için Allah razı olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2 3 4 5