Sure ve Ayet Havasları

Duha suresi havassi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Sure ve Ayet Havasları>Duha suresi havassi
HavasHoca 08:18 06.04.16

Duha Suresi Havassı

Mekke döneminde inen Duha suresi 11 ayetten oluşmaktadır. Duha Arapçada kuşluk vakti anlamını taşır. Duha suresini okumaya sürekli olarak devam eden kişilerin mahşer gününde hem ev halkına, hem akrabalarına hem de komşu ve dostlarına şefaat izni verildiği rivayet edilmektedir. Duha suresinin kaybolan bir kimsenin ismi ile okunması halinde söz konusu kişinin geri döneceğine ve kaybolan bir şey için okunduğunda ise söz konusu şeyin yerinin okuyan kişiye bildirileceğine inanılmaktadır.
Bir başka rivayete göre de kaybedilen bir şeyin bulunabilmesi için Duha suresinin 41 defa okunması gerekmektedir. Duha suresini okumaya devam edenlerin ruhi bunalımlardan ve sıkıntılardan Allahu Teâlâ’nın izni ile çok kolay bir şekilde kurtulduklarına inanılmaktadır. Her sabah namazının ardından Duha suresini okuyan tüm kötülüklerden korunur.
Her kim sabah ve akşam Duha suresini yedi kere okursa o kişinin hiçbir eşyası kaybolmaz ve kötü huylu kimselerin şerlerinden ve bulaşıcı hastalıklardan Allahu Teâlâ onları korur.
Duha Suresinin Türkçe Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.•Vedduha

•Velleyli iza seca

•Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala

•Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula

•Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda

•Elem yecidke yetiymen feava

•Ve vecedeke dallen feheda

•Ve vecedeke 'ailen feağna

•Feemmel yetiyme fela takher

•Ve emmessaile fela tenher

•Ve emma binı'meti rabbike fehaddis

Duha Suresinin Türkçe Meali (Anlamı)
Yemin ederim ki kuşluğa ve yemin ederim ki geceye sakinliği çöktüğü zaman senin Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Ahretin senin için dünyadan daha hayırlı olduğu muhakkaktır. Ve Rabbin sana ileride öylesine ihsanlarda bulunacak ki sen ona razı olacaksın. Rabbin seni yetim bulup barındıran değil mi? Rabbin seni kaybolmuşken bulup yolunu doğrultmadı mı? Ve yine Rabbin seni yoksulken bularak zengin yapmadı mı? Öyle ise sen de yetime kahretme. Dilencileri azarlama ama Rabbinin nimetine gelince ise onu anlatabildiğin kadar anlat.
Duha Suresinin Arapçası
بسم الله الرحمن الرحيم الضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى * مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى * وَلَلْآَخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى * وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى * أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآَوَى * وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى * وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى * فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ * وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ * وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

Sınıfı Mekki
İsmin anlamı kuşluk vakti
Sure numarası 93
Ayet sayısı 11
Kelime sayısı 40
Harf sayısı 164

Duha Suresi Faziletleri:
*Peygamber Efendimiz(s.av) buyurdu ki;
Duha süresini okuyana; Allahü Teâlâ mahşer günü,ev halkına,akrabalarına,komşularına,dostlarına şefaat izni verir.
Duha süresini okuyan kimseye Arafatta benimle beraber olana ecir verilir.

*Sevdiğine kavuşmak,bağlı kapıların açılması,zenginlik için her gün 7 veya 170 defa okunur.
*Kaybolan bir kişinin ismi üzerine bu sure okunursa, bi-iznillah geri döner.
*Kaybedilen bir şeyin bulunması için Duha suresi okunursa, kendisine o şeyin yeri bi-iznillah bildirilir.

*İmam-ı Gazali (Kuddise Sirruh) hazretleri buyurdu ki: "Ashabı Kiram ve Tabiinden bir gurup, bir şey kaybettikleri zaman, Dua suresini okur ve kaybettiklerini bulurlardı."
Bir başka rivayette şöyledir: "Kaybedilen şeyin bulunması için 41 defa okunması iyidir."
*Okumaya devam edenler, ruhi bunalım ve sıkıntıdan Allah’u Teala’nın izni ile kurtulur.
*Her gün sabah namazından sonra okuyan, her türlü kötülüklerden korunur.

*Herhangi bir kimse sabah, akşam bu sureyi yedişer defa okursa, o kimsenin hiçbir şeyi kaybolmaz. Bulaşıcı hastalıklardan ve kötü huylu kimselerin şerrinden Allah’u Teala o kimseyi korur. Kendi öz canından başka yakınlarını da Allah’u Teala koruması altında bulundurur.

Zeynüddîn el-Bekrî’den yapılan rivâyette deniliyor ki: «Kim her gün kırk defa okumak üzere kırk gün Duhâ sû*resine devam eder ve her gün bu sûreyi belirtilen sayıda oku*duktan sonra şu duâyı okur:

Türkçe anlamı :
«Allah'ım!. Ya Caniy! (Ey zengin olan!) Ey zenginleştiren!. Beni öyle bir zenginlikle zenginleştir ki ondan sonra bir daha fakirlikten korkmayayım.. Beni doğru yola eriştir, çünkü ben sapıtmışım.. Bana öğret, çünkü ben cahilim..»

Bu sebeple Allah onu uykusunda ya da uyanık bulunduğu halde, gayret ve yeteneğine göre kendisine hikmet öğretecek birini gönderir.

Vedduha Süresinin sırrı:
Kur'ân-ı kerîmin doksan üçüncü sûresi.
Duhâ sûresi, Mekke-i mükerremede inmiştir. On bir âyet-i kerîmedir. Birinci âyet-i kerîmede duhâya (kuşluk vaktine) yemin edildiği için bu kelime sûreye isim olmuştur. Rivâyete göre, bir müddet vahy gelmemişti. Bu sebeble Peygamber efendimize inanmayanlar; "Rabbi Muhammed'i terk etti, O'na darıldı" diyerek Peygamber efendimizi üzmeye, müslümanlar arasında fitne çıkarmaya çalışıyorlardı. O zaman bu sûre nâzil oldu

Efendimiz (s.a.v.)kendinden asırlarca sonra gelecek olan mü'minler adına büyük endişe duymuş,onların yaşayacağı zulmetli çağları Alah'ın izniyle görmüş,ümmetinin azalacağını ve insanların pek çoğunun kurtuluştan mahrum kalacağını düşünerek üzülmüştü.
Fakat ,Cenab-ı Hak,Efendimize bu süre ile teminat vermiş ve bilhassa şu içinde bulunduğumuz çağdaki mü'minlerin imanına kefil olmuştur.Surenin özet olarak yorumu şöyledir:

Ayet 1-2:Habibim,senin nurunu nasıl bir ''duha''ya,yani parlak ve ihtişamlı bir kemale ulaştırmışsam;asırlar sonra beşeriyetin ''Leyl-i Seca'' yani derin bir gece karanlığı,şiddetli bir vahşet devresinde de mü'minlerin teminatı Ben'im!Onlara bir ilim güneşi vereceğim.Kur'an'ın İ'cazı,bütün ihtişamı ile zuhur edecektir'!

Ayet 3:Rabbin sana ''veda''etmedi ve ümmetine çok düşkün olmandan gücenmedi.Sana olan lütfu kesiksiz ve ebedidir!

Ayet 4: Gelecek zamanlar,senin ve ümmetinin için daha mükemmel olacaktır.İslam'ın istikbali aydınlıktır,geleceği,geçmişinden daha hayırlıdır!

Ayet 5: E y Sevgili Peygamberim!Sen ümmetine harissin,sana bol bol ümmet vereceğim;onları tarihin her devrinde insanların en hayırlısı edeceğim..Sen ''-Razıyım''deyinceğe kadar..

Ayet 6: Seni ''emsalsiz''bir fıtrat ile yaratarak,''vacid''sırrım ile sonsuz manada zenginliklerine erdirmedim mi?Seni ''Mustafa''makamından ''Mahmudiyet'' makamına intikal ettirerek,Muhammed Mustafa (s.a.v.)hikmetine ulaştırmadım mı?

Ayet 7-8enin nefsinde bütün ''hidayet''sırlarını cem ederek,manevi güzelliklerin tamamını sana vermedim mi?Seni ''yalnız''yarattım ve sonra sana insan,cin ve melek olarak,bütün kainatı ümmet eylemedim mi?

Ayet 9-10: Habibim!Bana ümmetin için naz aleminde sitem etme;onları,senin dilediğin gibi nimelerime gark edeceğim!

Ayet 11:Öyleyse,Rabbinin nimetlerini açıkla,bütün incelikleriyle ümmetine bildir.''Duha''süresi ile ilan ettiğim taahhütlerii müjdele!..

Faziletleri :

Bu sure hakkında Peygamberimiz:

1- "Sure-i Duha'yı okuyan kimseye Arafat'ta bana tesadüf edene verilen ecir kadar ecir verilir."

2-"Sure-i Duha'yı okuyan kimseye mü'min erkeklerin ve mü'mine kadınların ecri kadar ecir verilir."

3-"Cenab-ı Hak,Sure-i Duha'yı okuyan kimseye,mahşer günü ehli beytine,akrabalarına,komşularına ve dostlarına şefaat izni verir" buyurdu.

4- Bu sure-i celileyi güneş doğarken ve batarken yedişer defa okuyanın bir şeyi koybolmaz,evinden bir şeyi çalınmaz,evine hased, fesad, geçimsizlik,veba,taun ve cin, kötü niyetliler ve kötü şeyler giremez.Hırsız ve cin girmek isterlerse(manevi) olark evin demir sur içinde olduğunu görürler.

İmam-ı Gazali diyor ki:

Selefden bir cemaattan edilen bir rivayette,onlar bir şey yitirdikleri vakit bu sure-i okurlar ve telef ettikleri şeyi bulurlardı.

5- Kaybolan bir kimsenin üzerine Duha süresi okunursa, kısa zamanda geri dünüp ayrıldığı yere gelir.

6- Kaybedilen veya yeri unutulan birşeyin bulunması veya yerinin hatırlanması amacıyla niyet ederek bu süre okunur.

7- Maişet darlığı, fakirlik yüzünden sıkıntıya düşen bir kimse bu süreyi celileyi devamlı okumayı alışkanlık haline getirirse Cenabı Allah onu keremi lütfundan zengin eder. Rızkını bol ve maişetini geniş kılar.

8-Vedduha suresini hergün sabah namazından sonra 11 defa okuyan kimsenin rızkı bol ve maişeti geniş olur. Herşeyde muvaffakıyet yolu açılır.

Duha suresi;170 adet okunursa gönlünüzden geçen her isteğe ve rızka Allah'ın izniyle sahip olursunuz.7 adet hadimi olan bir suredir.

Eve gelmeyen veya kaçan, sürekli dışarıda olan eş,çocuk veya herhangi birini evine bağlamak,kaçmasını engellemek yada geri getirmek için DUHA suresini belirtilen miktarda okumak ve yazılı nüshayı karanlık bir yerde yada bir kitap arasında saklamakla istek yerine gelir.

Cuma gecesi abdest alınarak kıbleye karşı dönüp oturulur ve önce duha ” suresini bir kere ,sonrada geri getirmek eve bağlamak ,ısındırmak istediğiniz kimsenin üzerine değmiş bir elbiseyi ,saç telinin veya başka bir eşyayı önüne konulup, bir kere daha “duha” suresi okunur.

Duha suresi:

“Ve’d-Duha velleyli iza secama veddeake Rabbüke vema kala.Ve le’l-Ahiretü hayrun leke mine’l Üla.Ve lesevfe yu’tıyke Rabbüke feterda.Elem yecid ke yetimen fe evave vecedeke dailen feheda.Ve vecedeke ailen fe ağna.fe emme’l-yetime fela tekhar.Ve emme’s saile fela tenharve emma bi-nimeti rabbike fehaddis.”

sonra da 170 kere aşağıdaki dua okunur.

“Allahümme ya camiannasi liyevmin la raybe fih.İnanallahe la yuhlfiü’l-miyad.icma beyni ve beyne fülan bin fülame ve tülane binti fülane…..”

Okuma sonrasında günlük veya öd ağacı yakılıp oda güzel bir koku ile kokulandırılır.

Bu sondaki dua Arapça olarak da yazılır ve Arapça parça katlamadan karanlık bir yere konulur. sadece geceleri okuyacağınız zaman çıkarılır. Ona bakarak yoğunlaşılır ve bir kere “vedduha” suresi okuduktan sonra alttaki Türkçe harflerle yazılı olan dua 170 kere okunur. Arapça dua bir kitabın arasına yada karanlık bir yere konularak ortadan kaldırılır.

Ayrıca:
Bir şahsı kendine bağlamak yada itaat ettirmek istendiğinde temiz bir abdest alıp tenha bir yere çekilinir.

Allah rızası için 2 rekat namaz kılınır.Sonra o kişinin hayalini hatırla***** veya resmine bakarak otuz kere salat ü selam okunur.Sonra 170 defa “VED-DUHA ” suresi okunur.Biiznillah isteğin yerine gelme ihtimali yüksektir. KaynakBig Grinr.

Arif Arslan(Dua ile ruhsal tedavi)

Leyl suresi Uçuk düşmüş yere Okuyup üflense geçirir.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
lonelylikos 21:01 22.09.16
Kaybolan bir eşyanın bulunması için denemiştim de bişecik olmadı.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
yasemin8606 02:06 21.06.17
duha süresinin türkçe anlamını okudum çok etkilendim. Ne muhteşem bir süre Yarabbi!
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
akreps 22:28 15.02.19
Yıllar önce kaybettiğim bişey için okuyabilirmiyim
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Yağmur 16:47 28.02.19
Yıllar önce veya yakın zamanda kaybetmiş olun ve okuyun, okuyabilir miyim diye sormayın okuyun.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Lalaland 02:44 31.05.19
Allah razı olsun duha namazı diye bir namaz varmıdır varsa nasıl kılınır
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Naim 00:55 19.12.19
Duha süresi : Bu süre 170 kez okunursa rızkı artar insanı hayra celbeder 7 tane hadimi vardır. 1.sa'sayail, 2.mehyail, 3.hehyail, 4.sahyail, 5.tutiyail, 6.deryail, 7.salhekfiyail. Cenab-ı Hakk'ın Peygamberine yardım ve himayesinin devam edeceğini va'dederek nimete karşı şükür istenmektedir.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Elif35 01:45 21.01.20
"rabbin" kelimesini, "baban" anladım. Baban seni unutmadı vs... 2 dk dır bu nasıl başlık nasıl bir konu diye düşünürken girdim,meğer Rabbimmiş (:
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
gaveteci 00:17 21.02.22
Allah razı olsun bende bu sureyi çok seviyorum hemen bir rahatlama oluyor depresyon için iyi geliyor
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi