Sure ve Ayet Havasları

Surelerin Gizemi ve Sırları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Sure ve Ayet Havasları>Surelerin Gizemi ve Sırları
HeartLess 14:29 24.07.17
SURELERİN GİZEMİ....
1= Kimki akşam namazının farzını kılıp sünneti kılmadan evvel otursa ve hiç konuşmadan 40 defa fatiha suresini okusa hayır hacet için ne dilerse kabul olur, (namazın sünnetini unutmayın ha)
2= Kimki Bakara suresini yazıp her zaman Abdestli olarak üstünde taşısa mafsal ağrısı ve yoksulluk görmez
3= ali imran Suresini Geyik derisine yazıp kadın üstünde Taşısa hamile olur,
4= Nisa suresini yazıp taşısa Gece uykusunda korkmaz olur
5= Araf suresini misk zağferan ve gül suyu ile sırça bir cam içine yazıp yazıyı yağmur suyu ile bozduktan sonra içen kişiye Yılan akrep ve sihir zarar veremez
6= Tevbe suresini Yazıp taşıyan kişi sara hastalığından emin olur
7= Yunus suresini Temiz bir kap içine yazıp temiz su ile silseler ve o su ile ekmek yapıp Kendisine veya kendinin bir şeyine mesela Atına veya arabasına Nazarı değen nazar ettiğini Düşündüğü Kişileri çağırıp o ekmekten yedirse O Nazar eden kişi yiyemez
8= Huıd suresini yazıp Geyik derisi İçinde Taşısa veya geyik derisine yazıp hamayıl yapsa o kişiye demir tesir etmez silah tesir etmez
9= Yusuf suresini Yazıp 3 gün evinde tutsa 3 gün sonra Evinden çıkarıp Taşra temiz bir yerde koysa Padişah niyetine, padişah o kişiyi hizmetine alır
10= Kim rad suresini Yazıp zalim bir kişinin Evinin Kapısan gömse Padişah ya zulmunden vaz gecer yada helak olur ölür
11= İbrahim suresini yazıp taşısa yaratılmışlar gözüne şirin gözükür, yazıp çocukların boynuna assalar ağlamazlar , ve düşmezler
12= Hicr suresini bir cam içine yazıp Yağmur suyu ile bozsalar Ve bir kadına içirseler sütü çoğalır
13= Nahl suresini yazıp Bağ ve bahçelere koysalar Yemişleri çok olur
14= İsra suresini sırça bir cam içine Yazıp Konuşamayan Yada geç konuşan zor konuşan kişiye içirseler Konuşur
15= Kehif suresini Yazıp onuda bir cam İçine koyup evinde koysa Asla yoksulluk görmez
16= Meryem suresini yazıp Başının altına koysa rüyasında ne görmek isterse görür
17= Taha Suresini yazıp evdev kaçan veya Evi terk eden kişinin evine yada bahçesine assa o kişi geri gelir
18= Enbiya suresini yazıp daima içki içen kişi Taşısa Artık içkiden nefret eder
19= Hac suresini çok okuyan kişi kıyamet gününün korkusundan emin olur
20= Mümin suresini çok okuyan Son nefeste imanlı ölür
21= Nur suresini Yazıp zalim kişinin Havlusuna koysa Ya zalimliğini bırakır yada helak olur
22= Şuara suresini sırça bir cam içerisine yazıp temiz su ile bozsuktan sonra soğuktan meydana gelen her türlü hastalıktan hasta olanlara içirseler şifa bulurlar
23= neml suresini zağferan ve gül suyu ile sırça bir cam içine yazıp yağmr suyu ile bozduktan sonra 7 gün aç karnına içen kişi duyduğu hiç bir şeyi unutmaz olur
24= kasas suresini sırça bir cam içine yazıp evinde koysa yıldırım düşmesinden emin olur
25= Ankebut suresini çok okuyan kişi ölüm acısını Çekmez
26= rum suresini yazıp taşıyan Kişi baş ağrısından emin olur
27= Lokman suresini Yazıp evinde assa oğlu ve kızı Çok olur
28= secde suresi yazılıp yağmur suyunda bozulduktan sonra Sarılık hastası olan kişi içse şifa Bulur
29= Ahzap suresini yazıp Bir kişi bir yerden gitmesin diye O yere assalar O kişi ordan gitmez gitse bile geri gelir
30= Sebe suresini Sırça bir cam içine yazıp evine assa O evdekiler şeytanlar cinler hevam ve haşerattan muhafaza olunur
31= yasin suresini Geyik derisine yazıp kolunda taşısa herkesin gözüne heybetli gözükür ve Sözü geçkin olur
32= Sad suresini yazıp yüreği ağrıyan kişiye içirseler şifa bulur
33= secde suresini sırça cam içine yazıp yağmur suyu ile Bozsa Sonra balla sürme gibi göze cekse Gözdeki Aklığı giderir
34= Ha mim ayn sin kaf suresini yazıp Saralı kişiye içirseler şifa bulur , susuz olan içse susamaz olur,bu sureyi çok okuyan kıyamet gününde nebilerle dirilir
35= Zuhruf suresini yazıp baş altına koysa rüyasında istediğini görür
36= duhan suresini yazıp taşısa cinler ve seytanlardan emin olur , ve Herkesce sevilir
37= Casiye suresini Sırça bir cam içine yazıp yağmursuyu ile bozsa sonra içse unutkanlık nedir bilmez
38= Muhammed suresi bir ipek üzerine yazılıp zemzem suyu ile bozulsa İçilse Halk içinde Sözü geçkin olur
39= Fetih suresini yazıp kolunda taşısa O kişiye hayır kapıları açılır, denizde gemi batmaya yüz tutsa Bunu yüzüge okuyup üflese O kişi boğulmaz
40= Hucurat suresini sırça bir cam içine yazsalar sütü az olan kadına içirseler sütü çoğalır, Hamile içse tezcek doğurur
41= Kaf Suresi Bakır bir Tabağa yazılıp suyla bozulsa sonra Dişi geç Cıkan çocuğa içirseler dişleri tezcek çıkar, Hergün okuyan kişi tevbe i nasuh etmeden ölmez
42= Zariyat suresi Kaçmış Yada Kaybolmuş kişi için bir kağıda yazılıp evin gün doğusuna Havada assa O kişi döner gelir
43= Tur suresini yazıp Başı altına koysa (başında taşısa demek) nazar dan emin olur
44= Necm suresini yumurta üzerine yazıp yese yahut Geyik derisine yazıp Taşısa düşmana Heybetli gözükür
45= Vakia suresini Herkim Her sabah gün doğmadan ve her akşam okusa Yoksul olmaz borçlu olmaz,(kitabın yazarı bizzat bunu denemiş muvaffak olmuş), Ölüm anında okunsa Ölüm kolay olur
46= Hadid suresini yazıp taşısa Ok işiye ok demir ve silah işlemez
47= Has suresi ; Kim cuma gecesi 2 rekat namaz kılsa Haşr suresini okusa Sonra fatiha okusa Ne hacet dilerse kabul olur
48= Mümtahine Suresini sırça bir cam içine yazıp Yağmur suyu ile Sidiği tutulan kişiye içirseler şifa bulur
49= Saf Suresini yolculuğa cıkmadan evvel okursa her türü beladan muhafaza olur
50= Cuma suresini Her sabah ve aksam okusa Seytan vesvese sinden emin Olur (vesvese nedir ; mesela namaza dururlar bazıları, İçine korku gelir yada aklına başka başka şeyler gelir bu vesvese dir , Veya Namaz dışında Karınlık yerden geçerken İçine korku gelirse veya her hangi bir korku dur kalbe gelen ve hoşuna gitmeyecek her tür duygu derler, Veya buna benzer şeyler)
51= munafikun suresi dost niyetine bir kişiye okusa onunla dost olur
52= talak Suresi Helal Olarak Birbirini seven karı ve koca birbirleri niyetine okusalar Veya okutsalar ömür boyu aralarında sevgi olur ömür boyu ayrılmazlar kavga ve dövüş olmaz
53= Tahrim cam bir tabağa yazıp su ile bozsa bir kişinin evine yahut her gün yürüdüğü yola dökseler o kişi o diyardan kaçar gider
54= Mülk suresini Sırça cam içine yazıp zemzem le bozsa sonra İçse gece korkusu karanlık korkusu kalmaz
55= Kalem suresini Mezar üzerine okusa kabir azabı görmez
56= Hakka Suresini yazıp boynuna assa Baş ağrısını giderir, sırça cam içine yazılıp suyla bozulsa Dişi ağrıyan kişi bunla ağzını çalkalasa Ağrıyı giderir
57= Se ele sailun Suresini çocuğunu Doğururken Kadının boynuna assa lar Hemen doğurur
58= (Selamun ala Nuhin fil alemin) ayetini okuyan kişiye akrep yılan ve Haşerat Yaklaşamaz, ısırmazlar
59= Cin suresini yazıp taşıyan kişi Bütün cinlerin şerrinden emin olur
60= Müzemmil suresini 40 gün okuyan ne haceti varsa kabul olur
61= Kıyamet suresini Her cuma okuyan kişi ölmeden evvel tevbei nasuh ile tevbe eder ve İmanla gider
62= Mürselat suresini sırça bir cam içine yazıp temiz suyla bozup içse sırt ağrısını giderir
63= Nebe suresini Bir kumaş a yazıp Taşısa Kimseden kötü söz işitmez
64= Naziat suresini yazıp taşıyan kişi Korkmak nedir bilmez , hiç bir şeyden korkmaz Şeytan vesvese veremez
65= Abese suresini sırça cam içine yazıp Yağmur suyu ile bozup gözüne sürme gibi çekse Gözdeki zahmet i Giderir , Yağmur yağarken okusa Düşen het tane yağmur kadar sevap yazılır.
66= Küvvirat suresi Hapis Veya esir olan kişiler çok okusalar kurtulurlar
67= Mutaffifin suresini (ve elkat) Kelimesine kadar yazıp hep çocuğunu düşüren kadın taşısa Artık düşürmez
68= buruç suresini yazıp çocukların boynuna assalar tezcek yürürler Ağlamaz olurlar Ve bütün şerlerden emin olurlar
69= Tarık suresinin (yahrucu min beynissulbi) ayetine kadar Yazıp Yan ağrısı olan kişi taşısa Şifa bulur
70= Fecr Suresini Sabah 10 defa okusa O gün akşama kadar Ferh olur gönlü ve bedeni
71= Beled suresini yazıp çocuk doğuran kadına taksalar Tezcek doğurur
72= Şems suresini Sırça cam içine yazıp temiz suyla bozsa ve bununla dizleri ağrıyan kişiler dizlerini Ovalasalar Geçer
73= Leyl suresi Uçuk düşmüş yere Okuyup üflense geçirir
74= Vedduha Suresi Yazılıp Kaçan giden kişinin evine assalar Geri gelir
75= İnşirah suresi Sırça cam içine yazılıp yağmur suyu ile bozulup içilse iç hastalıklara şifadır,özellikle çoktan beri öksürüğü olan Kişiye şifadır
76= Tin suresini Sırça cam içine yazıp yağmur suyu ile bozsa mide si Hazmı yapamayan içse şifa bulur
77= Karia suresini yazıp taşısa Zinde olur bedenen kuvvet bulur uyuşukluk gider
78= Asr suresi hergün Gün doğduktan sonra okusa Kbir azabından emin olur
79= Hümeze suresini okuyup suya üfürse veya yağ a üfürüp göğsünde Ağrı olan yere sürse ağrıyı giderir
80= Fil suresini düşman larına okusa üfürse Kaçıp giderler,
81= Kevser suresini gün doğarken 10 kere okuyup hacetin dilese Kabul olur
82= Felak suresini Evine girerken yada cıkarken okusa evdeki cinler ve şeytanlar kaçar , dışarda ise bunlar dan zarar görmez
Kekemelik ve Konuşma Zorluğuna Karşı Duâ
Taha suresi 27. ayet kekemelik çeken, konuşması zor olan kişiye 7 gün boyunca 21 defa Besmele-i Şerif ile başlanarak okunur ve ağzına üflenir.
Arapçası Besmele-i Şerif ile aşağıda yazdığım gibidir.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي
Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahim. Vehlul Ukdeten Min Lisâni
Kişi, kendi üzerinde deneyecek ise
"Rabbişrahlî sadrî, ve yessirlî emrî, vehlül ukdeten min lisânî, yefkahû kavlî."
şeklinde de okuyabilir.
Hazret-i Musâ Aleyhisselâm'ın Firavun'un karşısına çıkmadan önce okuduğu duâ, ayrıca eskiden hatipler de cuma namazlarında cemaate vaaz sırasında düzgün bir belegât için bu duayı okurlardı.
Allah ismi celili (66 defa) bir kağıda yazılır, temiz bir suya bırakılır ve bu sudan hastaya içirilirse Allahın izni ile hasta şifaya kavuşur..
Allah Resulü (S.A.V) buyuruyor;
"kendisine bir hastalık bulunan bir kimse temiz bir suya Fatiha ve Ayet el- Kürsi'yi (7) defa, Muavvizeteyn sureleri (Felak-Nas) (71 defa) okusun ve bu sudan üç gün boyunca içmeye devam etsin Allah Teala içen kimseyi her türlü elemden kurtarır..."
Arifler diyor ki;
Fatiha suresinde zahiri ve batıni binlerce sır vardır. Bu sureyi bir kaba yazıp, bu kaba su koyup bu sudan içen kimseden Allah Teala her türlü hastalığı giderir.. (Ş mearif, 1/71)
Ağrıyan dişinizin üzerine şahadet parmağınızı koyun ve Yasin suresinin son ayetini okuyunuz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
Ozzzlem 22:03 04.11.20
Tevbe suresi ile ilgili bilgi verebilir misiniz 😊

daha derini ararken gözümüzün önündeki amellerin kıymetini bilmiyoruz
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
engin5261 10:25 24.12.21
Kuranı Kerim sırlarla dolu okumayı eksik etleyelim arkadaşlar hiç olmazsa günde 5, 10 sayfa
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up