Sure ve Ayet Havasları

Latiful Habir - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Sure ve Ayet Havasları>Latiful Habir
Devrimci 03:31 25.04.16
Kuran-Kerimde 5 Yerde Latiful Hâbir c.c En İnce (Latif ) sırlardan bile haberdar olan diye geçer.Lütfuyla verici

Yusuf 100.ayet:
"İnne rabbi ledifun lima yeşa'u.innehu huvel alîmul hakîm."

Şüphesiz ki rabbim dilediğine lütfedicidir.Kuşkusuz O çok iyi bilendir, hikmet sahibidir." (Yûsuf 100.ayet)

Şûrâ 19.ayet:

Allâhu latîfun bi ibâdihî yerzuku men yeşâu, ve huvel kavîyyul azîz(azîzu).
Allah, kullarına Lâtif'tir (lütufkâr). Dilediği kimseyi rızıklandırır. Ve O, Kaviyy'dir (kuvvetli), Azîz'dir (yüce ve şerefli).

Mülk 14.ayet: Elâ ya’lemu men halak(halaka), ve huvel latîful habîr(habîru)
Yaratan (yarattığını) bilmez mi? Ve O; Lâtif'tir, Habîr'dir (haberdar olandır).

Enâm 103.ayet:


"Lâ tudrikuhul ebsâru ve huve yudrikul ebsâr(ebsâru) ve huvel lâtîful habîr(habîru)."
"Görme hassaları onu idrak edemez. Ve O, görme hassalarını idrak eder. Ve O, lâtiftir, herşeyden haberdardır."

Hacc 63.ayet:
"E lem tere ennallâhe enzele mines semâi mâen fe tusbihul ardu muhdarreh(muhdarreten), innallâhe latîfun habîr(habîrun).

Allah'ın semadan su indirdiğini ve böylece yeryüzünün yeşerdiğini görmedin mi? Muhakkak ki Allah, Lâtif'tir (lütûf sahibidir), Habîr'dir (herşeyden haberdardır).

Lokman 16.ayet:
Yâ buneyye innehâ in teku miskâle habbetin min hardalin fe tekun fî sahretin ev fîs semâvâti ev fîl ardı ye’ti bihâllâh(bihâllâhu), innellâhe latîfun habîr(habîrun)."

Ey yavrum! Muhakkak ki o (amelin), bir hardal tanesi kadar dahi olsa ve o, bir kaya içinde veya göklerde veya yerde bile olsa, Allah onu, (kıyâmet günü hayat filminde karşına) getirir. Muhakkak ki Allah; Lâtif'tir (lütuf sahibi), Habîr'dir (haberdar olan).

Ahzâb 34.ayet:"

Vezkurne mâ yutlâ fî buyûtikunne min âyâtillâhi vel hikmeh(hikmeti), innallâhe kâne latîfen habîrâ(habîren)."

Ve evlerinizde Allah'ın âyetlerinden okunanları ve hikmeti zikredin. Muhakkak ki Allah; Lâtif'tir (lütuf sahibi), Habîr'dir (herşeyden haberdar).


Birinci Okunuş 5 vakit namazın ardından 129 kez:

"inne rabbi ledifun lima yeşau inne huvel alimul hakim. " 100 defada "Lâ havle velâ kuvvete illa billahil aliyyil azim."

Gün içinde sayı tutmadan "inne rabbi ledifun lima yeşau "
"Şüphesiz ki Rabbim dilediğine lütfedicidir."

İkinci Okunuş Dertten,Kederden,Kördüğümden Kurtuluş, Çıkış Ve Kapı Duası" El-Latif Allah c.c " 7 Okuma Şekli var.

5 vakit namazın ardından 129 Defa "Yâ Latif" sonra 100 defada hangisini istiyorsanız onu okuyun.

1- "İnne rabbi ledifun lima yeşa'u innehühüvel alimül hakim"yusuf suresi 100.ayet

2-İnne rabbi ledifun lima yeşa'u Ela yalemu men haleka ve hüvel letıyfül habir".mülk suresi 14.ayet

3-"İnne rabbi ledifun lima yeşa'u Allâhu latîfun bi ibâdihî yerzuku men yeşâu, ve huvel kavîyyul azîz(azîzu). Şûrâ 19.ayet:

4-"İnne rabbi ledifun lima yeşa'u La tüdrikühül ebsaru ve hüve yüdrikül ebsara ve hüvel latıyfül habir."en'am suresi ayet 103

5-İnne rabbi ledifun lima yeşa'u E lem tere ennallâhe enzele mines
semâi mâen fe tusbihul ardu muhdarreh(muhdarreten), innallâhe latîfun habîr(habîrun). Hacc 63.ayet:


6-İnne rabbi ledifun lima yeşa'u Yâ buneyye innehâ in teku miskâle
habbetin min hardalin fe tekun fî sahretin ev fîs semâvâti ev fîl ardı ye’ti bihâllâh(bihâllâhu), innellâhe latîfun habîr(habîrun)."L
Lokman 16.ayet:


Özel Günlerde:Allahümme Ya Latif zikrini yaparsınız.

7-İnne rabbi ledifun lima yeşa'u Vezkurne mâ yutlâ fî buyûtikunne
min âyâtillâhi vel hikmeh(hikmeti), innallâhe kâne latîfen habîrâ(habîren)."Ahzâb 34.ayet:"
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
Devrimci 03:33 25.04.16
16641 Ya Latif Hatmi Yapılacağı Zaman (Bütün Dilekler için)

Dertten,Kederden,Kördüğümden Kurtuluş Çıkış Ve Kapı Duası
El-Latif Allah c.c

7 Okuma Şekli Var Herhangibir Cuma Gecesi 2 Rekat Namaz kıldıktan sonra okunur.

1-Rızık için okunuyorsa her 129 da yüz kere:"İnne rabbi ledifun lima yeşa'u Allâhu latîfun bi ibâdihî yerzuku men yeşâu, ve huvel kavîyyul azîz(azîzu). Şûrâ 19.ayet:

2-herhangi bir muradın husulu için okunuyorsa her 129 da yüz kere:"İnne rabbi ledifun lima yeşa'u Ela yalemu men haleka ve hüvel letıyfül habir(mülk suresi 14.ayet) " okunur.


3-Bir davayı kazanmak veya hapisten kurtulmak için her 129 da yüz kere:

"İnne rabbi ledifun lima yeşa'u innehühüvel alimül hakim (yusuf suresi 100.ayet) okunur.

4-düşmanların gözünden gizli kalmak ve şerlerinden emin olmak için129 da yüzkere:

"İnne rabbi ledifun lima yeşa'u La tüdrikühül ebsaru ve hüve yüdrikül ebsara ve hüvel latıyfül habir(en'am suresi ayet 103) okunur.

5-Bolluk Bereket ve Zenginlik İçin Her 129 da yüz kere Hacc 63.ayet:

"İnne rabbi ledifun lima yeşa'u
"E lem tere ennallâhe enzele mines semâi mâen fe tusbihul ardu muhdarreh(muhdarreten), innallâhe latîfun habîr(habîrun).

6- Kayıp olan kimse veya eşya için: Her 129 da yüz kere:

"İnne rabbi ledifun lima yeşa'u
Yâ buneyye innehâ in teku miskâle habbetin min hardalin fe tekun fî sahretin ev fîs semâvâti ev fîl ardı ye’ti bihâllâh(bihâllâhu), innellâhe latîfun habîr(habîrun)."Lokman 16.ayet:


7-Maneviyat ve İlim İçin Her 129 da yüz kere:

"İnne rabbi ledifun lima yeşa'u
Vezkurne mâ yutlâ fî buyûtikunne min âyâtillâhi vel hikmeh(hikmeti), innallâhe kâne latîfen habîrâ(habîren)."Ahzâb 34.ayet:"


--- Sonraki mesaj ---

El Latif-129 : zikir saati Zühre zikir günü Cumadır (Ya Latif şeklinde okunması daha iyidir) küçük ebced değeri:129 Büyük ebced değeri 129x129=16641'dir.

Her gün 5 vakit namazın arkasından 129 Ya latif okuyan kimse işlerini Allaha havale ederse giriştiği her işte başarılı olur, zorluklar kolayca geçer bela ve musibetlerden korunur.

Yâ Latif isminin manası Rızk kapılarını açmasıdır. Muhtaç ve yoksul bir duruma düşen bir kimse bu adı çokça anarak duasını okursa bolluğa erer.Her türlü sıkıntıdan kurtulur Maddi manevi zenginliğe erişir.

Duası: Bismillahirrahmanirrahim.
“Allhümme entel latifül hafi an nazaril üyunil münezzeh an idrakil ukuli vel efkar el alimü bi ihatatil mevcüdat el mütecelli bir esraril kulup fi hanadisül guyüb bi izharil zuhüri fil butün el alimü bil hatati ve ihtilafül takdir ve bimâ evcette minel alemül celili minhüm vel hakir ve bimâ tesaü min hüsnül tedbiri vel tahrir es’elüke bimâ butine min gavamidi hafayal esrari ve ma zahara min dekaikil tekvini fi zulemil zulümati nin ziyai esi atül envari en teczüb kabi bi lâtifül kesfi ilâ suhudike min latâifil esrari li yetena am kalbi bike fi sirril latâifi vel rekaiki ve tezulü anni sübehel müskilati bu zuhüri tilkel hakaiku allahümme üstürni bi sirri ismike el latif min serri külli müzin ve hasidin bi hakki ismükel latifü yâ latif yâ habir...”

Bu Dua zikir bitdikten sonra okunur.Hatmi yapmadan önce Allah rızası için 2 rekat namaz kılıyorsunuz sonra 10 salavat,10 istiğfar,10 kelime-i tevhid,10 tekbir ve tekrar 10 salavat ve 1 Fatiha-ı şerif okuduktan sonra kıbleye dönük olarak Ya Latif ismi şerifini okuyup tamamlanır.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
gunes 13:05 25.04.16
Selamın aleyküm

Bu latifun habir olan ayetlerin hepsini surasiyla okusam gunde kac adet okumam gerekiyor?
Hepsinin ebcet değeri farklıdır.ama hepsi icin bir rakam ne önerirsin? @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Devrimci 04:20 26.04.16
Her ayetin sonunda kaç defa okunacağı yazıyor.

Bu konuyu yeni üyelerimizin istifadesi için güncelliyorum.Gafil olmayıp istifade edelim inşallah.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
EhliKeyf 11:45 22.10.16
Allah Razi Olsun Buyuk Teshir ve Faydasi Allahin İzniyle Olacaktir.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
gunes 18:20 22.10.16
Ya bu soruyu benmi sormusum ah
Hemen deyistireyim

Cok guzel ve tesirli okumakta buyuk fayda var arkadaslar
Tecrube ile saabit
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
angel1616 09:33 06.04.18
Üçüncü Göz (Kalp Gözü) Açılması İçin

7 gün 4 rekat namaz kıl yatsıdan sonra 1.rekat Fatiha dan sonra 10 ihlas 2.rekat Fatiha dan sonra 20 İhlas 3.rekat Fatiha dan sonra 30 İhlas
4.rekat Fatihadan sonra 40 ihlas namazdan sonra;

812 defa Yâ Habir okunur ve 41 defa salavat

"Allahümme salli ala seyyidina Muhammed salaten tutliena biha makashidal kulubi vetukseyfuna kulubi ve barik ve sellim."

41 defa "ya cebbar " ismini zikret.günlük her farz namazından sonra 1 Fatiha ve Yâ Kebir 7 defa okunur.

Uygulama bittikten sonra 7 gün düzenli olarak

Her akşam namazdan sonra esmaül hüsna

"El-Cebbar" ismiyle dua 5 defa

Yâ Habir 11 defa

salavat 7 defa

Her farz namazdan sonra veya günde bir defa "Yâ Batın " 200 veya 1000 defa okunur.
Üçüncü Göz (Kalp Gözü) Açılması İçin

7 gün 4 rekat namaz kıl yatsıdan sonra 1.rekat Fatiha dan sonra 10 ihlas 2.rekat Fatiha dan sonra 20 İhlas 3.rekat Fatiha dan sonra 30 İhlas
4.rekat Fatihadan sonra 40 ihlas namazdan sonra;

812 defa Yâ Habir okunur ve 41 defa salavat

"Allahümme salli ala seyyidina Muhammed salaten tutliena biha makashidal kulubi vetukseyfuna kulubi ve barik ve sellim."

41 defa "ya cebbar " ismini zikret.günlük her farz namazından sonra 1 Fatiha ve Yâ Kebir 7 defa okunur.

Uygulama bittikten sonra 7 gün düzenli olarak

Her akşam namazdan sonra esmaül hüsna

"El-Cebbar" ismiyle dua 5 defa

Yâ Habir 11 defa

salavat 7 defa

Her farz namazdan sonra veya günde bir defa "Yâ Batın " 200 veya 1000 defa okunur.

---------- Post added 06.04.18 at 09:34 ----------

Bilim Gizli Hazine

Bakım ve zihinde netlik için

1-7 gün üst üste oruç

2-Okumalar her farz namazından sonra

3-Her akşam ve gece yarısı

"La tüdrikühül ebsaru ve hüve yüdrikül ebsar ve hüvel latıyfül habir." 100 defa

"Fe keşefna anke ğıtaeke fe basarukel yevme hadid” 100 defa

kıbleye dönük abdestli olarak okunur.ve tütsü yapılır.


Günlük Okuma

"La tüdrikühül ebsaru ve hüve yüdrikül ebsar ve hüvel latıyfül habir." 21 defa

"Fe keşefna anke ğıtaeke fe basarukel yevme hadid” 21 defa

Her farz namazından sonra ayetler 7 defa okunur. gece yarısı ise 21 defa okunur.Doğa üstü güç için oldukça etkilidir.


Zihinde Açılış İçin

12,13 veya 14 gün oruç tut. hicri ayın 15 inde oruca başlanır.gece yarısı saat 12 den sonra yağmur suyuna (temiz olduğundan emin olun)

"ela yalemü men halak ve hüvel latıyfül habiyr" 3 defa besmele ile okunur.
ve yağmur suyu içilir.

Üçüncü Göz (Kalp Gözü) Açılması İçin

7 gün 4 rekat namaz kıl yatsıdan sonra 1.rekat Fatiha dan sonra 10 ihlas 2.rekat Fatiha dan sonra 20 İhlas 3.rekat Fatiha dan sonra 30 İhlas
4.rekat Fatihadan sonra 40 ihlas namazdan sonra;

812 defa Yâ Habir okunur ve 41 defa salavat

"Allahümme salli ala seyyidina Muhammed salaten tutliena biha makashidal kulubi vetukseyfuna kulubi ve barik ve sellim."

41 defa "ya cebbar " ismini zikret.günlük her farz namazından sonra 1 Fatiha ve Yâ Kebir 7 defa okunur.

Uygulama bittikten sonra 7 gün düzenli olarak

Her akşam namazdan sonra esmaül hüsna

"El-Cebbar" ismiyle dua 5 defa

Yâ Habir 11 defa

salavat 7 defa

Her farz namazdan sonra veya günde bir defa "Yâ Batın " 200 veya 1000 defa okunur.

Görünmezlik ve Gizli olan şeyleri bilmek için

Ali Bin Ebu Talip tarafından

1 Fatiha 1 defa Yâ Habir ve 1 defa salavat getir.

Görünmezlik ve İlim İçin:7 besmele 7 kelime-i şehadet 7 salavat 7 defa la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.
7 defa Allahü ekber 15 defa Fatiha (bağışlama)

"ela yalemü men halak ve hüvel latıyfül habiyr" ve

"La tüdrikühül ebsaru ve hüve yüdrikül ebsar ve hüvel latıyfül habir." ayetleri 313 defa okunur.

Başka bir uygulama

7 gün üst üste her gece 2 rekat namaz kıl

"Yâ Allah " 66 defa

"Bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahü ala seyyidina ve ala alihi ve sahbihi ve sellim" 1 defa

"Yâ hayra mes'ulin Yâ mucibe davetil-mudtarrin Yâ ilâhel âlemîne bike enzelte hâcetî ve ente a'lemü bihâ fakduhâ.

Allahümme ente lehâ ve li külli hâcetin Kâdîhâ bi fadli. " 1 defa

"Bismillahirrahmanirrahim mâ yeftehillâhu lin nâsi min rahmetin fe lâ mumsike lehâ, ve mâ yumsik fe lâ mursile lehu min ba'dihî,ve huvel azîzul hakîm."10 defa

Uygulama Doğa Üstü Güç

Fatiha

1-"Bismillahirrahmanirrahim Ya Allahü Ya Hayyu Ya Kayyumu Ya Azimu ya rabbel alemin.
Kayyumun yerzuku yeşa'u kuvveh ilahi ente maksudi Ve ufevvidu emri ilellah "

2-"Bismillahirrahmanirrahim La tüdrikühül ebsaru ve hüve yüdrikül ebsar ve hüvel latıyfül habir." 13 defa

3"-Yâ Kaviyyu Yâ Metin "1000 defa

4-"Ve iza batşeştüm batşeştüm cebbarin" 41 defa

çalışmanın başarıya ulaşması dört aşama

Birincisi:fesat,kıskançlık ve nefret gibi duygulardan arınmak
İkincisi kalp temizliği
Üçüncüsüua ve zikir ekleyebilirsin
Dördüncüsü:izinli olmak veya rüya yoluyla rehberlik alın.ve inançlı olun.

Rehberlik almak için (izinli ve yetki sahibi olma) istediğin formülü seç.Başkasından el almana gerek kalmaz.

1.uygulama: cuma gecesi 2 rekat namaz kıl Fatihadan sonra 15 Fatiha ve 15 Ayetel Kürsi oku namazdan sonra
1000 defa "sallallahü ala muhammed"

2.uygulama: 7 gün yatsı namazından sonra;

kelime-i şahadet 3 defa 70 defa estağfirullah

"Bismillahirrahmanirrahim "yâ vehhab" 3 defa Allahümme yâ müsebbibel esbab ya müfettihal ebvab ya mukallibel kulubi vel ebsar,
ve ya delilel mütehayyirin,ve ya giyasel müstegisin ya hayyu ya kayyum ya zel celali vel ikram.ve üfevvidu emri ilellah.
İnnallahe basirun bil i'bad. " 3 defa oku.

7 Fatiha 100 salavat 79 İnşirah binbir defa ihlas suresi, 7 Fatiha 100 salavat ve aşrı şerif (amener rasulü) okuduklarını bağışla

Not:Bu vird perşembe gecesi veya cuma günü haftada bir kez yapılır.

Kolay İlim Öğrenmek İçin

7 Fatiha üç bin "La ilahe illallah "zikri 40 gün abdestli ve kıbleye dönük okunur.yüreğine bir ışık gelecek,sihirli kapılar açılacak
ve usta olacaksın.

iç güce sahip olmak için atılması gereken adımlar

Duaları ezberden okuyun.
Helal gıda ve temizlik (domuz eti, kirli gıdalar,yağlı etler,işkembe,kelle paça)
Peygambere salavat
çok fazla uyku ve çok yemek yemekten kaçının
Güzel koku alkolsüz parfüm sıkın (şeytan bu kokudan nefret eder mutlaka al)
kelime-i tevhid "La ilahe illallah "
ağız kokusu yapıcak gıdalardan uzak dur (sarımsak,soğan gibi..)
sigara içmemek (uygulama ve uygulamadan sonrada ) sigarayı bırak
Mekan ve Beden Temizliği:özellikle okuma yaptığınız oda gayet temiz olmalı ve güzel kokmalı
Manevi güce sahip olmak isteyen kişi sadece kendisi için değil ailesi ve zor durumda olan kişiler içinde dua etmeli
Zikir:El -Halık zikri iyi bir egzersizdir.

Altıncı His Kuvvetlendirme

her gece yatsıdan sonra

1.Uygulama:Fatiha 3 defa bağışla İsra suresi 81.ayet 3 defa

"Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber. vela havle vela kuvvete illah billahil aliyyil azim" 3 defa

"Hasbünallahü ve nimel vekil nimel mevla ve nimen nasir" 3 defa ellerini açıp dua et Ey Allah'ım bana mutluluk,şans ve ilim ver" ya rabbel alemin amin.

2.Uygulama:7 veya 3 gün her namazdan sonra ilk önce eüzü besmele 7 defa, kelime-i şehadet 7 defa sonra;

1-estağfirullah el azim 101 defa
2-Allahümme salli ala Muhammed 101 defa
3-La ilahe İllallah 101 defa
4-La havle vela kuvvete illah billahil aliyyil azim" 101 defa
5-Yâ Allah Yâ Kadim 101 defa

Ali İmran 8.ayeti oku her namazdan sonra oku

"Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ min ledunke rahmeh. inneke entel vehhâb"

Görünmezlik İçin Düşman İçin) 7 Fatiha 3 ihlas 1 Felak 1 defa mülk suresi 1 ayetel kürsi 1 salavat ve 10 defa Nuru Nübüvvet Duası okunur.
bu uygulama kötü insanların bütün planlarını bozar.

Kalp Gözü İçin :Her farz namazından sonra 7 gün okunur.

1-Yâ Allah Yâ Batîn 33 defa
2-Yâ Allah Yâ Zâhir 33 defa
3-"Yâ âlimul gaybi veş şehâdetil azîzul hakîm." 21 defa
4-Rabbi inni mağlubun fentesır 13 defa
5-Yâ Kaviyyu Yâ Metin 21 defa
6-"Ela yalemü men halak ve hüvel latıyfül habiyr" 9 defa

7 kat yer ve 7 kat gök seviyesi

Her namazdan sonra eüzü besmele ve kelime-i şehadet getir.

innallahe ve inna ileyhi raciun.Estağfirullah el azim.la havle vela kuvvete illah billahil aliyyil azim.

İlahi ente maksudi ve rızaike madlubi.İnne rabbî latîfun limâ yeşâ'u innehu huvel alîmul hakîm.Yâ Allah Yâ Cebbar 3 defa niyetini söyle

Yâ Allah Yâ Resullullah 3 defa kaynak:Nur Muhammed


Kaynaklar:

İhya 'Ulumuddin El-Gazali

el vahiyat İbn el-Cevzî

el cüneyd ,ebu yezid el bestami ve imam gazali gibi sufilerin eserlerinde yer almaktadır.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HeartLess 09:44 06.04.18
Bunları konu olarak açarsanız daha güzel ve kolayca bukunup ulaşılabilir olur @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi