Sure ve Ayet Havasları

Surelerin Faziletleri ve Sırları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 
Sure ve Ayet Havasları>Surelerin Faziletleri ve Sırları
bitter 07:39 27.04.16

DUHA SURESİ:
Duha Suresi, okuyanı; ruhi bunalım, sıkıntı ve sitresten kurtarır.

Duha Suresini her sabah 11 defa okuyanın rızkı artar. Yolu açık olur. Farz namazlarının ardından 3 defa okumakta aynı tesiri gösterir.

Duha Suresini; sıkıntıdan kurtulmak, fakirlikten refaha kavuşmak için sürekli okumak gerekir.

Muharrem ayının ilk gecesi, gece yarısı, 4 rekat ALLAH rızası için namaz kılıp, ardından 1000 defa Duha Suresini okuyup," Ya Rabbi bu surenin hürmetine, Peygamber Efendimizin S.A.V. hürmetine, bu seneyi benim ve ailem için mübarek ve mesud kıl" diyerek dua eden, o sene boyunca sıkıntı çekmez, rızkı artar.

VEL ASRI SURESİ:
Şifa için yazılır, yazı suda silinip 70 defa okunur ve hastaya içirilirse, hasta şifa bulur.

Bu sure; misk, safran ve gül suyu ile dört ayrı kağıda yazılıp, mal veya eşya olan yerin dört köşesine konulursa, oradaki mal veya eşya muhafaza olur.

Bir düşmandan intikam almak için, o niyetle, siyah bir levha üzerine cumartesi günü zuhal saatinde Vel Asrı yazıp, istediğin maksat üzerine o kişinin hanesine koy, o kişinin hanesinden bereket kalkar ve harap olur.

HÜMEZE SURESİ:
Nazara uğrayan yada nazar olan kişiye; 3-5-7 defa okunursa veya okursa nazar geçer.

Hümeze Suresi, iftiradan kurtulmak için 21 defa okunur.

KUREYŞ SURESİ:
Temiz ahlaka sahip olmak ve musibetlerden korunmak için günde 7 defa okunur.

Sofraya oturunca okunursa, sofranın bereketi artar.

Her gün 21 defa okuyan açlık çekmez, korktuklarından emin olur.
Çok okuyan fakirlikten kurtulur.

Bir kaba safran, misk ve gül suyu karışımı ile yazılır, içine zemzem veya yağmur suyu konularak yazı silinip, zehir içmiş veya zehirlenmiş kişiye içirilirse, panzehir gibi tesir eder. Aynı uygulama 7 gün ehvamlı ve unutkan kişiye yapılırsa şifa bulur.

KEVSER SURESİ:
Günde 100 defa okuyanın her isteği olur. Çok okuyan ve okumaya devam eden Peygamber Efendimizi S.A.V. rüyasında görür.

Peygamber Efendimizi S.A.V. rüyasında görmek isteyen; cuma günü, yatsı namazından sonra Kevser Suresini 1000 defa okur, 1000 defada salatü selam getirip, konuşmadan yatarsa rüyasında görür.

Düşman şerrinden korunmak için; gül suyu, safran ve miskle yazıp, naylon veya muşambaya sarıp üzerinde taşırsa, kendini korumaya almış olur.

İNŞİRAH SURESİ:
Okuyanı kalp sıkıntısından kurtarır, rızkını çoğaltır.

İnşirah Suresini cam kaba yazıp, gül suyu ile yazıyı silip, içen kişi korku ve endişeden kurtulur.

Farz namazlarının ardından 3-5 veya 7 defa okuyan kişinin rızkı artar. Tembellikten ve kederden kurtulur.

Sıkıntıdan kurtulmak veya müşkil bir işi olan 2 rekat ALLAH rızası için namaz kılıp, 152 İnşirah Suresini okur ve dua ederse müşkilattan ve sıkıntıdan kurtulur.

Unutkanlığı gidermek için bir kaba yazılıp, zemzem veya yağmur suyu ile yazı silinip, içen kişinin hafızası kuvvetlenir.

MÜNAFİKUN SURESİ:
Göz ve tüm beden ağrılarına şifa verir. Çelişkiden, Nifaktan ve kötülüklerden korunmak için günde 7 defa okunur.
Okuyanı münafıklıktan korur.

2 Rekatlık namazlarda birinci rekatta Fatihadan sonra Cuma Suresini, ikinci rekatta Fatihadan sonra Münafikun Suresini okuyan düşmanlarının kalbine korku salar.

KALEM SURESİ:
Okuyanın ahlakı güzelleşir. Kötülüklerden korunmak ve istek ile dileklerin geçekleşmesi için günde 70 veya 71 defa okunur.

HUD SURESİ:
Hud suresi, bir kağıda, safran, misk ve gül suyundan hazırlanmış mürekkeple yazıp üstünde taşıyana silah etki etmez. Düşmanlarının zararı dokunmaz. İnsanlar arasında, sevgi, saygı ve itibar görür. Kendini muhafazaya alır.
Ayrıca intikam almak için 3 defa okunur.

HICR SURESİ:
Bu sureyi yazıp, üzerinde taşıyan kişinin rızkı artar.Ticaret kazancı çoğalır.
Bu sureyi yazıp, üzerine 101 defa Ya Latif, 101 defa Ya Rezzak, 101 defa Ya Kerim, 101 defa Ya Hayy, 101 defa Ya Kayyum okuyup, bir ticarethaneye asılırsa; o yer her türlü bela ve afetlerden korunur, ticaret kazancıda artar.

Her Arabi ayın 15inci günü, sabah namazı öncesi kalkıp, 2 rekat ALLAH rızası için namaz kıldıktan sonra 1 defa Hıcr Suresi, 3 İhlas, 1 Fatiha ve 7 selatü selam okuyup "Ya Rabbi senden başka kimseye muhtaç etme " diyerek dua edenin rızkı genişler, kimseye muhtaç olmaz.
Ticarette kazanç için günde 3 defa okunur.

NAHL SURESİ:
Azgınlıktan ve fesattan kurtulmak için günde 10 defa okunur.
Bu Sureyi salı gecesi bir kağıda yazıp, gün doğmadan 306 defa Ya Kahhar okuyup, bir düşmanın, zalimin hanesine konulursa o zalim helak olur. Başları beladan kurtulmaz.
Bu Sure yazılıp, bir tarlaya gömülürse, o tarlanın mahsülü telef olur.

NEML SURESİ:
Düşman şerrinden korunmak ve emin olmak için okunur.
Nahl suresinde olduğu gibi Neml Suresi bir kağıda yazılıp, 306 Ya Kahhar okuyup, zalimin evine konursa, o zalim helak olur. Tarla veya bahçeye konulursa, mahsülü helak olur.

Bir paranın veya malın gerçek olduğunu anlamak için; Neml Suresinin 93. ayetini okuyup, o paraya veya mala baktığında, sahtemi, gerçekmi olduğunu anlarsın.

RUM SURESİ:
Düşmana karşı zafer kazanmak için okunur.
Bu sureyi yazıp, şişeye koyup, zarar görmesini istediğin bir zalimin evine konulursa; o evdekiler hastalanır.

Bu sureyi yazıp, toprak testiye koyup, içine su doldurulur ve bir zalime içirilirse o zalim hastalanır. Yüzünü yıkarsa, gözlerinden rahatsızlanır. Tarlaya veya bahçeye serpilirse, o yerin mahsülü kurur.

FİL SURESİ:
Akşam ve yatsı arası 1000 defa okuyanın her türlü isteği kabul görür.
Fil suresi kiremit parçası üzerine yazılır, intikam alınacak kişinin hanesine gömülürse; o hane sahipleri huzur bulamaz.

Bir zalimin yanına giderken Fil Suresi okunursa, o kişnin kötülüğü ve düşmanlığından korunur, emin olursun.
Her gün sabah namazının sünnetinde veya farzında Fatiha ile Fil suresini 2 rekatındada okuyan kimse düşman şerrinden emin olur.

KADR SURESİ:
Cuma namazından hemen sonra 2 rekat ALLAH rızası için namaz kılıp, 1000 defa Kadr Suresini okuyan Peygamber Efendimizi s.a.v. rüyasında görür.
Safran, gül suyu ve misk karışımı mürekkeple Kadr Suresi ile beraber, bir kişinin ismi ile anne ismi yazılıp,
o kişi uykuda iken, göğsüne konulursa ; yaşadığı zaman boyunca ne yaptığını haber verir.

Kadr Suresi 36 defa okunup, su dolu kaba üflenirse ve o su yeni bir elbise üzerine serpildiğinde; o elbiseyi giyenin rızkı artar.
Her türlü zor durumdan kurtulmak için Kadr Suresi 21 defa okunur.

ENAM SURESİ:
Enam suresi ne niyetle okunursa, o niyet halishane ise gerçekleşir.
Gece yatarken okuyan; her türlü kötülükten ve afetten korunur.
Enam Suresini okuyan hasedden, kötülüklerden ve fitnelerden korunur.
Hacet ve dileklerin yerine gelmesi için 7 defa okunur.

MÜRSELAT SURESİ:
Günde 7 defa okuyan göz hastalıklarına yakalanmaz.
Sabah namazının ardından 3 defa okuyup, muhasamaya yada muhakemeye giden kazanır.

Bir kağıda yazıp üstünde taşıyan düşmanlarından emin olur. Düşmanına her zaman galip gelir.

Bu sureyi bir kağıda yazıp, su içine koyarak, o su ile 3 gün gusul abdesti alınılırsa cilt hastalıklarından kurtulup, şifa bulunulur.

Vücudunda çıban veya sivilce çıkan bu sureyi bir kağıda yazıp, üzerine 390 defa Ya Şafi okuyup, naylon veya muşambaya sarıp, üzerinde taşırsa; sivilce ve çıbandan kurtulur.

İNŞİKAK SURESİ:
Kolay doğum yapmak için 7 defa okunur.
Bir kağıda yazılıp, doğum zorluğu çeken bir kadının üstüne konulursa, kolay doğum yapar.

Bu Sure bir yerin duvarına yazılırsa, o yere haşerat girmez. Duvara yazmak mümkün değilse; kağıda yazılıp asılır.

İNŞİRAH SURESİ:
Her gün okuyan kalp sıkıntısından kurtulur. Rızkı artar.

VAKIA SURESİ:
Her gün 41 defa okuyanın her arzusu olur. Fakirlikten kurtulur. Kazancı bereketlenir.

Her gece Vakıa Suresi okuyan kişi fakirlik görmez. Gündüzleri okuyanıda ALLAH kimseye muhtaç etmez.

Vakıa Suresi zenginlerin suresidir.

Vakıa Suresi ölen biri için okunursa azabı hafifler. Hasta üzerine okunursa şifa bulur. Ölüm anındaki birine okunursa imanlı göçmesine vesile olur. Azrail as. o kişiye yumuşak davranır.

Hergün sabah, akşam okuyan kişi hayatı boyunca tehlike görmez. Açlık ve susuzluk çekmez.

İkindi namazından sonra 14 defa okuyanın rızkı artar.

MÜLK SURESİ:
Mülk Suresi kabir azabına mani olan, azaptan kurtaran bir suredir. Kötülüklerden korunmak ümidiylede okunur.

Sabah namazının ardından 1 defa okuyan çeşitli lutuflara mazhar olur.
Gece yarısı 2 rekat ALLAH rızası için namaz kılıp; 1inci rekatta Fatihadan sonra Mülk Suresinin 15 ayetini, 2inci rekattada Fatihadan sonra diğer 15 ayeti oku. Namaz bitince; 11 defa "Ya Daim, Ya Hayy, Ya Ferd, Ya Vitr, Ya Kadim, Ya Ehad, Ya Samed SallALLAHü ala Muhammedin ve ala ali Muhammed" oku ve isteğini, hacetini dile getir, kabul görür.

Gece, sabaha doğru; ALLAH rızası için 2 rekat namaz kılıp, ardından 21 Mülk Suresi oku, sıkıntının veya derdinin gitmesi için dua et. ALLAH'ın izniyle sıkıntılardan kurtulursun.

Günde en az bir kere okuyan kabir azabından ve ölüm anında şeytanın aldatmasından kurtulur.

Günde 41 defa okuyan belalardan korunur. Kabir azabı çekmez.

YASİN SURESİ:
Niyet ederek, inanarak Yasin Suresini okuyamanın faydaları: Ummadığı yerden rızık gelir, aç olan tok olur, susuz olan su bulur, elbisesi olmayan elbise bulur, eceli gelmeyen hasta şifa bulur, eceli gelen hasta ölüm acısı duymaz, misafir ve garip yardımcı bulur, bekarların evlenmesi kolay olur, kayıp olan şey bulunur, ölürken cennet melekleri gelir ve onları görür, korktuğu her şeyden emin ve muhafazada olur. Ayrıca Yasin suresi okunup, sevabı bir ölenin ruhuna bağışlanırsa; ölenin günahı ve azabı hafifler, makamı, derecesi yükselir.

AMENERRESULU :
Amenner resulu okunan eve 3 gün şeytan girmez. Okuyan ALLAH'ın sevgisini kazanır. ALLAH'ın himayesine girer. Okuyana ferahlık verir. Bütün arzuları ayağına gelir.
Yatsıdan sonra okuyan geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevaba nail olur.

SECDE SURESİ:
Okuyan kıyamet günü dehşetinden muhafaza olur. Secde ve Mülk surelerini gece okuyana 70 sevap yazılır, 70 günahı silinir ve ona 70 derece verilir.

Secde Suresini kağıda yazıp, su dolu kapta yazıyı silip, gözüne mesh edenin göz hastalığı geçer.

Bir kağıda safran, misk, gül suyu ile Secde Suresini yazıp, bir şişe içine konulup, ev, iş yeri veya depo gibi bir yerin kenarında saklanırsa o yer tüm afetlerden korunur.

HAŞR SURESİ:
40 Gün 40 defa okuyan her türlü isteğine kavuşur.
Haşr Suresinin son 3 ayeti Euzu Besmele ile sabah 3 defa okunursa; akşama kadar 70bin melek ALLAH'dan o kimsenin affını ister. Akşam okunursa yine aynıdır.

Bu 3 ayeti sürekli okuyan, öldüklerinde şehit olarak ölür.
Haşr Suresini okuyana; tüm varlık alemi, okuyan üzerine salat ve istiğfar getirirler. Vefat ettiğindede şehidlerden olur. Okuyan kıyamet dehşetindende emin olur.

FETİH SURESİ:
Günde 7 defa okuyan her muradı gerçekleşir.
Günde en az 1 defa okuyan tüm kötülüklerden ve zararlardan korunur. Her işi hayırlı ve bereketli olur.

Zor durumda olup kurtulmak isteyen; cuma gecesi 2 rekat ALLAH rızası için namaz kılıp, 11 defa Fetih Suresi ile 41 defa Salaten Tuncinayı okuyarak durumunu arz edip, kurtuluşu için dua ederse o dertten kurtulup, refaha erer.

Savaş halinde, her sabah Fetih Suresini okuyan askeri birlik, düşmana karşı başarı kazanır. Cemaat sabah namazını mütakip, 1001 defa Fetih Suresini okuyup, ordunun galip gelmesi için dua ederse ordu zafer kazanır.

Bir kağıda safran, misk ve gül suyu karışımı mürekkeple yazıp, üzerinde taşırsan kendini korumaya alırsın.

Aynı şekilde yazılıp bir ticaret hanenin kapısı üzerine konulur ve her gün 1 defa Fetih Suresi okunursa; o yerin bereketi ve saadeti artar.

YUSUF SURESİ:
Baht açıklığı için okunur.
Yusuf Suresi bir kağıda yazılıp, hamile kadının üzerine konulursa erkek çocuk doğurur.

Çocuğu olmayan; çocuk sahibi olmak niyetiyle 7 gün 1 defa okursa niyeti gerçekleşir.

Suçsuz yere hapiste olan; "Felamma dehalu ala Yusufe ava ileyhi" den "el hakim" e kadar olan ayeti; gül suyu, safran ve misk karışımı mürekkeple yazıp, sağ pazusuna bağlar ve ayeti okumaya devam ederse en kısa zamanda kurtuluşa erer.

TEVBE SURESİ:
Kötülüklerden, şerlilerden, her türlü musibetten kurtulmak için günde 7 defa okunur.

Bu Sure yazılıp bir meskene asılırsa o yer hırsızdan emin olur, zarar görmez, muhafaza olunur.

Okuyan nifaktan ve münafıklıktan kendini korur.
Sabah akşam 7 defa okuyana ALLAH tüm işlerinde kolaylık nasip eder. Başarılı olur.

DUHAN SURESİ:
Günde 3 defa okuyan her arzusuna kavuşur.

TİN SURESİ:
Her gün 7 defa okuyan kötü ahlaktan kurtulur.

NEBE (AMME) SURESİ:
İkindi namazından sonra okuyan dünya ve ahiret saadetine erer. ALLAH azabını hafifletir. Günahları bağışlanır.

TAHA SURESİ:
Taha Suresini okuyana kıyamet günü muhacirlerin ve ensarı kiramın sevapları kadar sevap verilir. Cennet ehli cennete girdikten sonra Taha ve Yasin surelerini okuyacaklardır.
Kısmet açmak için 21 defa okunur.

BAKARA SURESİ:
Ruhi bunalıma karşı 3 defa okunur. Tehlikeli durumlarda ve duanın kabulü için okunur.

ALİ İMRAN SURESİ:
Zengin olmak için ya da borçlarını ödeyebilmek için günde 3 defa okunur. Okuyan fakirlikten kurtulur.

NİSA SURESİ:
Akrabalar arasındaki anlaşmazlıkların ortadan kalkması için okunur.

MAİDE SURESİ:
Her türlü zarardan korunmak için günde 7 defa okunur.

ARAF SURESİ:
Dünya ve ahiret saadeti için okunur.

ENFAL SURESİ:
İftiradan, hapisten kurtulmak için günde 7 defa okunur.

RAD SURESİ:
Düşmanın kahrı için okunur.

İBRAHİM SURESİ:
Güzel ahlak sahibi olabilmek için 10 defa okunur

ISRA SURESİ:
Hilekar ve yalancıların şerrinden korunmak için okunur.

KEHİF SURESİ:
Fitne ve musibetten korunmak için okunur.

MERYEM SURESİ:
Fakirlikten kurtulmak için 41 defa okunur.

ENBİYA SURESİ:
Tehlikeye karşı okunur.

HAC SURESİ:
Mahşer günü dehşetinden ve korkusundan emin olmak için okunur.

MÜMİNUN SURESİ:
Okuyanın imanı ve itikadı düzelir.

NUR SURESİ:
Okuyan vesveseden kurtulur, imanı artar.

FURKAN SURESİ:
Okuyanın düşmanı perişan olur.

ŞUARA SURESİ:
Zarardan korunmak için okunur.

KASAS SURESİ:
Esaretten kurtulmak için okunur.

ANKEBUT SURESİ:
Deliye hergün okunursa, onu sakinleştirir, şifa verir.

YUNUS SURESİ:
Yazıp üzerinde taşıyan ve günde en az 1 defa okuyanın düşmanı hezimete uğrar.

LOKMAN SURESİ:
Hastalıklara karşı şifa için 7 defa okunur.

AHZAB SURESİ:
Kısmet açılması için 7 defa okunur.

SEBE SURESİ:
Her gün okuyan cin ve şeytan şerrinden korunur.

FATIR SURESİ:
Okuyan tüm mahlukat tarafından sevilir.

SAFFAT SURESİ:
Okuyanın rızkı çoğalır, fakirlik görmez. İlk on ayeti cin ve şeytan kovmak ve yakmak için okunur.

SAD SURESİ:
Okuyan zararlı hayvanların şerrinden emin olur.

ZUMER SURESİ:
Okuyan halk içinde itibar görür, sevilen , sayılan biri olur.

MÜMİN SURESİ:
İnsan şerrinden korunmak için 7 defa okunur.

FUSSILET SURESİ:
Yola çıkarken okunursa, tüm tehlikelerden korunulur.

ŞURA SURESİ:
Düşmanı yenmek için okunur.

ZUHRUF SURESİ:
Günde 7 defa okuyan her isteğine kavuşur.

CASIYE SURESİ:
İftiradan kurtulmak için okunur.

AHKAF SURESİ:
Okuyan cin, şeytan şerrinden korunur.

MUHAMMED SURESİ:
Okuyan saadete erer.

HUCURAT SURESİ:
Şifa için 7 defa okunur.

KAF SURESİ:
Okuyan ahiret saadetine erer.

ZARİYAT SURESİ:
70 defa okuyan kıtlıktan kurtulur.

TUR SURESİ:
Okuyan ALLAH'a yakınlaşır. Dertlerinden kurtulur.

NECM SURESİ:
Günde 21 defa okuyan her arzu ve dileğine kavuşur.

KAMER SURESİ:
70 Defa okuyan zalimin şerrinden kurtulur.

RAHMAN SURESİ:
70 Defa okuyana hayır kapıları açılır.

HADİD SURESİ:
Ruhi bunalımdan ve ruhsal hastalıktan kurtulmak için 75 defa okunur.

MUCADELE SURESİ:
Bir avuç toprağa 3 defa okunup düşmana doğru saçılırsa; düşman yenilgiye uğrar.

MÜMTEHINA SURESİ:
Okuyan haramdan korunur.

SAF SURESİ:
Aile huzursuzluğu için 70 defa okunur.

CUMA SURESİ:
Evlenmek isteyen 18 defa okursa nasibi açılır.

TEGABÜN SURESİ:
7 defa suya okunup içilirse nefes darlığına iyi gelir.

TALAK SURESİ:
Günde 3 defa okuyan eşi ile iyi geçinir.

TAHRİM SURESİ:
21 defa okuyanın, düşmanı dost olur.

EL HAKKA SURESİ:
70 defa okuyan ahiret saadetine kavuşur.

MEARİC SURESİ:
Zafer kazanmak için 180 defa okunur.

NUH SURESİ:
Düşmanı yenmek için 1000 defa okunur.

CİN SURESİ:
Ehvamdan, nazardan ve sara hastalığından kurtulmak için 7 defa okunur. Ayrıca cin çağırmak ve kovmak için de okunur.

MÜZEMMİL SURESİ:
Günde 40 defa okuyanın rızkı çoğalır.

MÜDESSİR SURESİ:
Hergün okuyan nefsinin isteklerinden kurtulur.

KIYAME SURESİ:
Okuyan ahiret saadetine kavuşur.

İNSAN SURESİ:
Günde 70 defa okuyan kötü ahlaktan kurtulur. ALLAH dostlarından olur.

NAZİAT SURESİ:
Her gece okuyan imanlı bir şekilde ALLAH huzuruna varır.

ABESE SURESİ:
Yakıne ermek için 7 defa okunur

TEKVİR SURESİ:
Zor durumların halli için 7 defa okunur.

INFITAR SURESİ:
Dilek ve arzuların gerçekleşmesi için 21 defa okunur.

MUTAFFIFIN SURESİ:
Çok ağlayan çocuğun susması için 5 defa okunur.

BURUC SURESİ:
Hasedcilerden ve fitnecilerden korunmak için 10 defa okunur

TARIK SURESİ:
Cin, şeytan şerrinden korunmak ve kurtulmak için 3 defa okunur.

ALA SURESİ:Yolculuğa çıkarken veya sefere giderken 3 defa okuyan sağ salim geri döner.

GAŞİYE SURESİ:
Yel çarpmasına karşı 7 defa okunur.

FECİR SURESİ:
Belalardan korunmak için 7 defa okunur.

BELED SURESİ:
Kıyamet hesabının kolay geçmesi için günde 7 defa okunur.

ŞEMS SURESİ:
Belalardan korunmak için 41 defa okunur.

LEYL SURESİ:
180 Defa okuyan fakirlikten kurtulur. Rızkı artar.

ALAK SURESİ:
Günde 7 defa okuyan kişi toplumda sözü geçen, dinlenen insan olur.

BEYYİNE SURESİ:
Sürekli okuyan ALLAH dostu olur. Kamil insanlar makamına erer.

ZİLZAL SURESİ:
Düşmanın helakı için 40bin defa okunur. Ayrıca debremden korunmak
içinde okunur.

ADİYAT SURESİ:
Nazar için 3 defa okunur.

KARİA SURESİ:
Her işin kolaylaşması ve düzenli olması için 100 defa okunur.

TEKASÜR SURESİ:
Dünyevi ve uhrevi musibetlerden korunmak için günde 3 defa okunur.

MAUN SURESİ:
41 Defa okuyan Peygamber Efendimizi s.a.v. rüyasında görür.

KAFİRUN SURESİ:
Okuyan imanını şeytandan korur.

NASR SURESİ:
Her isteğin, muradın gerçekleşmesi için 1000 defa okunur.

TEBBET SURESİ:
Düşmanın helakı için 1000 defa okunur.


KAYNAK: RESÛLULLAH'IN DİLİNDEN SÛRELER'İN VE DUALAR'IN ESRÂRI, HİKMETİ, FAZÎLETİ (Pamuk Yayınları)

Sübhane zi'l' mülki ve'l-melekut.
Sübhane zi'l-arþi ve'l-izzeti ve'l-azameti
ve'l-heybeti ve'l-kudreti ve'l-kibriyai ve'l-ceberuti
Sübhane'l-meliki'l-mabudi Sübhane'l-meliki'l-mevcudi
Sübhane'l-meliki'l-hayyi'llezi Lâ yenâmü ve lâ yemutü
sübbuhun kuddûsün Rabbünâ ve Rabbü'l-melaiketi ve'r-ruh
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
Mustafa 14:47 19.11.16
on numara çalışma olmuş ALLAH razı olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İlkcan 13:01 07.12.16
Allah razı olsun Harika bilgiler
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
prenses 17:03 26.01.17
SiLence 00:05 28.02.17
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Karia suresini okumaya devam ederse, kıyamet günü mizanı ağır olur.“(1)

Rivayet Edildi ki:
Her işin intizamı için 100 defa okunur.
Dargınları barıştırmak için okunmaya devam edilir.
Bu sureyi okumayı adet edinenler, her tehlikeden emniyette olurlar.
Bu sureyi yazıp üzerinde taşıyan kişiye Allah’u Teala, kolay kazanabilme yollarını ihsan eder.

Karia suresiالْقَارِعَةُ ﴿١

مَا الْقَارِعَةُ ﴿٢

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٣

يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴿٤

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ﴿٥

فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴿٦

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٧

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴿٨

فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴿٩

وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ ﴿١٠

نَارٌ حَامِيَةٌ ﴿١١Okunuşu :
El kâriah (kâriatu).
Mel kâriah (kâriatu).
Ve mâ edrâke mel kâriah (kâriatu).
Yevme yekûnun nâsu kel ferâşil mebsûs (mebsûsi).
Ve tekûnul cibâlu kel ıhnil menfûş (menfuşi).
Fe emmâ men sekulet mevâzînuh (mevâzînuhu).
Fe huve fî îşetin râdiyeh (râdiyetin).
Ve emmâ men haffet mevâzînuh (mevâzînuhu).
Fe ummuhu hâviyeh (hâviyetun).
Ve mâ edrâke mâhiyeh (mâhiyeh).
Nârun hâmiyeh (hâmiyetun).Anlamı :
Kapı çalan! Nedir o kapı çalan? O kapı çalanın ne olduğunu bilir misin? İnsanların ateşin etrafını sarmış pervaneler gibi olur dağların da atılmış renkli yüne dönüştüğü gündür (o Kâria!) O gün kimin tartılan ameli ağır gelirse. İşte o hoşnut edici bir yaşayış içinde olur. Ameli yeğni olana gelince İşte onun anası (yeri yurdu) Hâviye’dir. Nedir o (Hâviye) bilir misin? Kızgın ateş!
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
madlen 15:42 07.06.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İnşirah 22:06 16.02.18
Allah razı olsun abi, emeğine sağlık..
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Batubey 00:11 06.08.18
yusen23 18:52 13.12.18
Bado 23:19 20.03.19
1 2