Sure ve Ayet Havasları

Hümeze Suresi ve Havassı - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 
Sure ve Ayet Havasları>Hümeze Suresi ve Havassı
Devrimci 06:39 06.05.16
Nazara karşı 7 kez okunur nazar yok olur bir hastanın hastalığı sihirden mi cinlerdenmi nazardan mıdır bunu anlamak için hastanın aYağı bir pamuk ipi ile ölçülür sonra bu pamuk ipi elin içinde top edilerek üzerine
7 kez hümeze
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

1. Veylül li külli hümezetil lümezeh.
2. Ellezıcemea malev ve addedeh
3. Yahsebü enne malehu ahledeh
4. Kella le yümbezenne fil hutameh
5. Ve ma edrake mel hutameh
6. Narullahil mukadeh
7. Elleti tettaliu alel ef'ideh
8. İnneha aleyhim mü'sadeh
9. Fi amedim mümeddedeh

SONRADA YAZACAGIM AZİMET 3 DEFA OKU

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

AKSEMTÜ ALEYKE YA MEYMUNÜ YA EBA NUHU EN TENZİLE ALA HAZEL ESERİ VE TÜBEYYİNE MA Bİ SAHIBİHİ MİNEL MARAZI İN KANE MİNEL CİNNİ FE TAVVİLHÜ VE İN KANE MİNEL İNSİ FE KASSİRHÜ VE İN KANE MİNELLAHİ FE EBKIHİ ALA HALİHİ Bİ HAKKI HAZİHİS SURETİŞ ŞERİFETİ ELVAHAN ELVAHAN EL ACEL EL ACEL ES SAATE ES SAATEAMİN

Eğer ip uzamışsa hastalık cinden kısalmışsa insandan yani sihir veya nazar. Uzamayıp kısalmamışsa YÜCE MEVLANIN İMTİHANIDIR SELAM VE DUA İLE KALIN

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
Devrimci 06:43 06.05.16
•Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Hümeze suresini okursa, Allah’u Teala, Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ve Ashabı ile alay edenlerin sayısınca kendisine on hasene verir."(1)

Rivayet Edildi ki:
•İnsanların iftirasından kurtulmak için 21 defa okunur.
•Hasetçilerin şerrinden korunmak için 21 defa okunur.
•Uykusunda korkan, yatmadan önce 21 defa okursa bu derdinden kurtulur.
•Bu sure, nafile ibadetlerden sonra okunmaya devam edilirse, mal ve rızkın artmasına vesiledir.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Devrimci 07:27 06.05.16
Hümeze Suresinin Havassı

Bu mübarek sûre, “El-Kıyâme” sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nazil
olmuştur. Dokuz âyet-i kerîme’yi ihtiva etmektedir.

Bundan evvelki “Asr” sûresinde mü’mîn, sâlih kullardan başka insanların
sapıklıkta bulundukları bildirilmişti. Bu sûre de o sapıkların bâzı vasıflarını
bildirdiği için bu iki sûre arasında büyük bir irtibat vardır.

“Humeze”, başkalarını çekiştiren anlamında kullanılmaktadır. Buradaki “hûmezetül
lümeze” kelimeleri, Arapça’da birbirine çok yakın anlamlı iki kelimedir,
birbirinin yerine de kullanılabilir. O kadar az fark vardır ki, dile son derece
vakıf olan Araplar bile hûmeze’nin anlamı olarak lümeze’yi gösterirler. Gelen
rivayetleri şöyle bir kısaca toparlayacak olursak şu manalara tekamül eder.
Başkalarını hakir ve zelîl etmeyi âdet haline getiren o kişi bazılarını parmakla
gösterir, bazılarını da söz ile işaret eder. Bazılarına nasipleri dolayısıyla
tan eder. Bazı şahısları da kötülüğe bağlar. Bazılarını yüzüne karşı aşağılar,
bazılarına da gıybet eder. Laf taşıyarak dostlar arasında kavga ve huzursuzluk
çıkarır, kardeşlerin arasını bozar. Başkalarını kötü isimle çağırır lakap takar,
onlarla alay eder ve eksikliklerini ortaya çıkarır.Bu surenin bazı özellikleri

1-Bu sure gözdeki kanlanma illeti için okunursa onu izale eder. Aynı şekilde
gözdeki iltihaplanmaya da okunursa şifadır.

2-Zehirlenmiş kişinin üzerine okunsa şifadır. Aynı şekilde sure-i Şerifelerin
evvellerinde ki elif lam mim sad gibi harfi Şerifeler ile beraber bu sureyi
yazıp su ile silerek içse zehirlenmiş kimseye şifadır.

3-Bu sureyi nafile namazlarda çok okumak malı ve rızkı ziyadeleştirir artırır.

4-Bu surenin bir özelliği de bir kişide büyü olup olmadığını anlamak için
uygulanmasıdır. Şöyle ki: bir kişide büyü olup olmadığını anlamak için o kişiden
4 parmak ip alınır veya ayak başparmağından topuğa kadar iplikle ölçü alınır her
ikiside olur. önce bir kağıt üzerinde o ip ölçülür ölçülen ipliği hastanın
avucunun içine koyar eli kapatılır, elini sıkmasını önerir, bu sure ve aşağıda
ki azimet okunur tekrar hastanın elinden o ip alınır ve daha önce ölçtüğünüz
yere konulur ve bakılır eğer ip uzamışsa cin alameti kısalmışsa insan şerri
(büyü, hased nazar) şayet ip aynı boydaysa cenabı haktan gelen bir rahatsızlık
demektir. ipliği hastanın eline koyunca 3 defa HÜMEZE suresi ve 3 defada bu
azimet okunur.

okunacak azimet: egsamtü aleyke ya meymunu ya ebanuh en tenzile adla hazal eseri
ve tübeyyin ma bisahibihi minel cinni fetavvilhu ve in kane minel insi febgihi
ala halihi bihaggi hazihissuratiş şerifeti elvahan elvahan el acel el acel el
acel essaah essaah.

5-Hümeze suresi İnsanların yalan ve iftiralarından kurtulmak için 21 kere okunur

6-Bu sure Şura, Kaf, Kalem ve Zuhruf suresi ile beraber okunsa her türlü kem
gözlerden hasetçilerin hasedinden nazardan koruyucu özelliğe sahiptir.

7-Yine bu sure Nazar ve hased için Ayetelkürsü ve amenerrasulu ve nazar ayetiyle
(Kalem 51)beraber 3-5-7-11 veya 21 defa okunsa şifadır.

8- Bu sure ile de insanlara dilediğin şekilde gözükebilir ve hatta onları
sıkıntıya hastalığa sokabilirsin bunlar şerre yönelik olduğundan
yazmıyorum.Allahu alem bissavab.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Devrimci 09:02 06.05.16
Hümeze Suresi (Ezberle) ve Faziletleri

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
RvP 23:56 31.08.16
Çok sağolun hocam emekleriniz paha biçilmez
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İnşirah 14:14 16.03.17
Devrimci 06:38 02.06.17
Degerli kardeslerim , hümeze suresinin bilinmeyen sırları ozellikle nazar için ve iftiraya uğrayan kardeslerimiz icin uygulama terkibidir. İnsallah sifa olucaktir.

Degerli kardeslerim hümeze suresi ile nazar değmiş kişiye 3,5,yada 7 defa okunması nazarı ortadan kaldırır.Hümeze suresini iftiraya uğrayan kişi 7 gun boyunca hergun yatsi namazindan sonra niyet ederek 21 defa okursa iftradan kurtulur. İnsallah sifa olucaktir.

Bismillahirrahmanirrrahiym

Veylül li külli hümezetil lümezeh.Ellezıcemea malev ve addedeh Yahsebü enne malehu ahledeh Kella le yümbezenne fil hutameh
Ve ma edrake mel hutameh Narullahil mukadeh Elleti tettaliu alel ef’ideh İnneha aleyhim mü’sadeh Fi amedim mümeddedeh. Amin.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 10:32 04.06.17
Allah razı olsun hocamızdan inş
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 16:15 13.06.17
spacetimereality 18:47 14.06.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2