Sure ve Ayet Havasları

ihlas Suresinin Havassı Fazilet ve Sırları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Sure ve Ayet Havasları>ihlas Suresinin Havassı Fazilet ve Sırları
Devrimci 07:15 06.05.16

"¢Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) yolculuğa çıktığı zaman şöyle buyururdu: 'Sizden herhangi bir kimse bir gecede Kuran'ın üçte birini okumaktan aciz midir?" Ashabı Kiram (Radıyallahü Anhüm): 'Kuran'ın üçte birini nasıl okuyabilir(iz)" diye sordular. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: 'Kul hüvallahü Ehad üçte birine denktir."(1)
"¢Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 'Canımı gücü ve kuvveyitle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, bu sure Kuran'ın üçte birine denktir."(2)
"¢Ebu Hureyre (Radıyallahü Anh) anlatıyor: Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) yanımıza geldi ve: 'Size Kuran'ın üçte birini (200 sayfasını) okuyayım" buyurdu. Arkasında da 'Kul Hüvellahü ehad"¦" diyerek bütün sureyi bitirinceye kadar okudu.(3)
"¢Ebu Saîd el-Hudri (Radıyallahu Anh) anlatıyor: Bir adamın İhlas suresini tekrar tkerar okudğunu gördüm. Hemen ertesi gün Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'e giderek durumu anlattım. Çünkü adam okuduğunu adeta azımsıyordu. Bunun üzerine Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: 'Kuvvet ve iradesi sayesinde yaşadığım Allah'a yemin ederim ki bu sure fazilet bakımından Kuran'ın üçte birine denktir.'(4)
"¢Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) anlatıyor: Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ile beraber yürüyordum. Bir ara Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)İhlas suresini okuyan bir ses duydu ve 'Vacip oldu" buyurdu. Ben:
-'Ne vacip oldu ey Allah'ın Resulü?" diye sorunca:

-'Cennet" buyurdu.

Bunun üzerine ben gidip okuyan adama müjdeyi vermek istedim, fakat Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ile beraber yemek yeme fırsatını kaçıracağımdan korktum. Onun için Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)ile yemek yemeyi tercih ettim. Daha sonra adamı aradım, fakat onu yerinde bulamadım, gitmişti.(5)

"¢Bir kimse fakirlikten ve geçim sıkıntısından Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'e şikayette bulundu. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ona:
-'Evine girdiğin vakit kimse varsa, selam ver. eğer kimse yoksa Benim üzerime selam (salavat) getir ve bir defa İhlas suresini oku" buyurdu.O kimse Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'in bu emirlerini yerine getirdi. Allah'u Teala ona öyle bol rızık verdi ki, komşularına dağıtmaya başladı.(6)

"¢Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 'Kulları kendisini hamd etmeden önce, Allah'ın kendisini övdüğü ve methettiği Fatiha ve İhas sureleriyle şifa isteyiniz."(7)
"¢Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 'Yanını yatağa koyduğunda, Fatiha-i Şerife'yi ve İhlas-ı Şerif'i okursan, muhakkak ki ölüm hariç (böcekler, hırsızlar ve eziyet veren) her şeyden kurtuldun.'(8)
"¢Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 'Kim İhlas suresini namazda veya namaz dışında okursa, Allah ona cehennem beraatı verir."(9)
"¢Enes bin Malik (Radıyallahü Anh) anlatıyor: Bir adam:
-'Vallahi ben doğrusu İhlas suresini gerçekten seviyorum!" dediğinde Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):

-'Onu sevmen seni Cennet'e sokmuştur.!" buyurdu.(10)

"¢Hazreti Aişe (Radıyallahu Anhâ) anlatıyor: 'Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) askeri bir birliğin başına bir adamı komutan yapmıştı. Bu zat arkadaşlarına namaz kıldırırken, her seferinde kıraatini İhlas suresi ile tamamlıyordu. Döndükleri zaman durumu Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'e söylediler. Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'de:
-'Sorun ona niçin öyle yapıyormuş?" buyurunca, o:

-'İhlas suresi, Allah'u Teala'nın sıfatlarını kendinde toplamıştır. Ben onu okumayı çok seviyorum! diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):

"“'Ona haber verin, Allah'u Teala da onu seviyor."(11)

"¢Enes bin malik (Radıyallahu Anh) anlatıyor: Ensar'dan bir adam vardır. Ku'ba mescidinde imamlık yapardı. Okuyabileceği bir sureyi namazda onlara okuyacağında İhlas suresi ile başlar sonra başka bir sure okur ve her rekatte aynen böyle yapardı. Arkadaşları kendisiyle konuştular ve şöyle dediler:
-'Sen bir sureyi okuyor, onu yeterli görmeyip başka bir sure daha okuyorsun. Ya daima bu sureyi oku veya diğerlerini oku( yani aynı rekatta ikisini birden okuma)!"

Ensar'dan olan bu kimse dedi ki:

-'Ben bu İhlas suresini okumayı bırakacak değilim. Size bu sure ile namaz kıldırmamı isterseniz yaparım istemiyorsanız imamlığı bırakırım." dedi. Cemaat onu aralarında en faziletli kimse biliyorlardı, başkasını imamlık yapmasına gönülleri razı olmadı. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)kendilerine uğrayınca durumu O'na haber verdiler. Bunun üzerine (imamı çağırarak):

-'Ey filan dedi; cemaatin söylediğinden seni alıkoyan ve her rekatta bu sureyi okumaya seni yönelten sebep nedir?" buyurdu. O kimse de:

-'Ey Allah'ın Resulü! Ben bu sureyi seviyorum", deyince, Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şu müjdeyi verdi:

-'Bu sureyi sevmen, cennete girmene sebep olacaktır."(12)

"¢Ebu Ümame el-Bahili (Radıyallahu Anh) diyor ki: Cebrail (Aleyhisseklam) Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'e Tebük'te geldi:
-'Ya Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)! Muaviye el-Müzeni'nin cenazesine yetiş (namazını kıl, o Medine'de vefat etmiştir), dedi.

Bunun üzerine Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem namazını kılmak için) çıktı. Cebrail (aleyhisselam) da yetmiş bin melek ile indi. Sağ kanadını dağlar üzerine koydu da onlar eğildiler. Sol kanadını da yerler üzerine koydu da onlar düzeldiler. Öyle ki, Mekke ve Medine'yi gördü. Böylece Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Cebrail (Aleyhisselam) ve melekler namazını kıldı. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) namazı bitirince sordu:

-'Ya Cebrail! Muaviye hangi şeyle bu dereceye ulaştı?" Cebrail (Aleyhisselam) şöyle cevap verdi:

-'İhlas suresini ayakta, süvari ve yaya yürürken okumakla!"(13)

"¢Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 'Her kim öleceği hastalığında İhlas suresini okursa:
(1) O kişi kabirde sual görmez.

(2) Kabir sıkıntısından (ve azabından) kurtulur.

(3) Kıyamet gününde melekler onu elleri üzerinde taşır, hatta bu şekilde sıratı geçer ve cennete girer."(14)

"¢Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 'Üç şey vardır ki, her kim (kıyamet gününde) imanla beraber onları getirirse, cennetin kapılarından dilediğinden girer ve hurilerden istediği ile evlendirilir. (Bunlar
(1) Katilini (bir yakınını öldüreni) affeden,

(2) (Allah'u Teala'dan başka kimsenin bilmediği) gizli borcu ödeyen,

(3) Her farz namazın arkasından on kere İhlas suresini okuyandır." (15)

"¢Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 'Her kim farz namazının arkasından on kere İhlas suresini okursa, muhakkak ki Allah'u Teala o kişiye rızasını ve mağfiretini vacip kılar."(16)
"¢Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:
"“'Kim -Kul hüvellahü Ehad-
suresini tamamlayıncaya kadar 10 defa okuyacak olursa, Allah ona cennette bir köşk bina eder. Her kim yirmi defa okursa, bu sebeple Cennette onun için iki köşk yapılır. Kim de onu otuz defa okursa, bundan dolayı Cennet'te onun için otuz köşk yapılır!"

Bunun üzerine Hazreti Ömer (Radıyallahü Anh):

-'O halde ey Allah'ın Resulü! Biz de çok okuruz" deyince, Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):

-'Allah'ın mükafatı (gücü ve cenneti) daha geniştir.'(17)

"¢Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 'Kim günahlardan sakınmak şartıyla sabah namazından sonra 12 defa İhlas Suresini okursa, Kuran'ı dört defa okumuş gibi sevap kazanır ve yeryüzü halkının en faziletlisi olur!'(18)
"¢Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 'Kim her gün elli defa İhlas Suresini okursa kıyamet gününde kabrinden şöyle çağrılır: 'Kalk! Ey Allah'ı öven zat, Cennete gir!'(19)
"¢Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 'Her kim İhlas suresini elli defa okursa, Allah ona elli yılın günahlarını bağışlar!"(20)
"¢Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 'Her kim sabah namazını kıldıktan sonra, kimseyle konuşmadan 100 kere İhlas suresini okursa, her ihlas suresini okuyuşunda bir senelik günahı affolunur."(21)
"¢Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 'Kim ki, İhlas suresini yüz defa okur da şu dört şeyden de sakınırsa, Allah onun elli senelik günahını bağışlar. Bunlar, Adam öldürme, Haksız yere başkasının malını zimmetine geçirme, Zina etme, İçki içme."(22)
"¢Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 'Namaz içinde veya dışında 100 kere İhlas suresini okuyan kişiye cehennemden berat verilir."(23)
"¢Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 'Her kim uyumak istediğinde sağ tarafına yatar da, 100 kere İhlas suresini okursa, kıyamet günü olduğunda, Rab Teala ona: -Ey Kulum! Sağ tarafından cennete gir- buyurur"(24)
"¢Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 'Her kim sabah namazını cemaatle kılar da, namaz kıldığı yerde oturup, 100 kere İhlası Şerif'i okursa, Allah'u Teala onunla kendisi arasındaki Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği günahları affeder."(25)
"¢Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 'Her kim İhlas suresini her gün 200 kere okursa elli senelik günahı silinir. Ancak üzerindeki kul borcu bunun dışındadır."(26)
"¢Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 'Her kim (günde) 1.000 kere İhlas suresini okursa, canını Allah'ü Teala'dan satın almış olur (cehennemden kurtarır)."(27)

Rivayet Edildi ki:
"¢Kabristanın önünden geçen bir kişi, 11 kere İhlas suresini okuyup orada yatan müslümanların ruhuna bağışlarsa, orada yatan ölülerin sayısı kadar sevap alır.
"¢Bir yolculuğa çıkmak isteyen kimse, evinin kapısını çekip ayrılınca 11 defa İhlas suresini okursa, o dönünceye kadar Allah onu ve ailesini muhafaza eder.
"¢Bir kimse İhlas suresini abdestli olarak okumaya devam ederse, Allah'u Teala o kimseye ölüm halini ve kabir sualini kolaylaştırır, kıyametin dehşetinden ve mahşer yerinin susuzluğundan bu sure hürmetine o kimseyi korur.
"¢100 defa okuyan, kamil bir iman'a ere. 10 defa okuyan kimsenin amel defterine günah yazılmaz. 1.000 defa okuyanın vücudu kabirde çürümez. 10.000 defa okuyan, her murada ulaşır.
"¢Maddi ve manevi bir sıkıntısı olan, bu sureyi okuyup dua ederse, Allah'ın yardımıyla sıkıntılardan kurtulur.Tecvid Tevafuklu Hat İle İhlas Suresi Oku


Dipnot ve Kaynaklar
1.Buhari, Fedâilü'l-Kur'ân, 13; Müslim, Müsafirin 259; Tirmizi, Fedailü'l-Kuran 11; Nesai, İftitah, 27; Darimi, Fedailül Kuran, 17
2.Buhari, Fedâilü'l-Kur'ân, 13; Müslim, Müsafirin 27; Ebu Davud, Vitr, 18; Tirmizi, Hâc, 95; Darimi, Fedailü'l-Kurân, 24; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/173, 3/8; İbni Mace, Edeb, 17
3.Müslim, Müsafirin, 199
4.Buhari, Fedâilül-Kur'ân, 66/13; Malik, Muvatta', 15/16
5.Tirmizi, Sevâbül-Kur'ân, 11; Mâlik, Muvatta', 15/17; Hakim, Müstedrek, 1/566; Nesai, Amelül-Yevm, 702
6.Kurtubî, Câmi'ul-Ahkâmil-Kur'ân, 20/224; Sehâvî, el-Kavlül-Bedî', s.273
7.Suyûtî, Câmi'ussağir, 1/490, no.977
8.Münzirî, Tergîb ve Terhîb, 1/416
9.Suyûtî, el-İtkân, 2/339
10.Dârimi, Fedâilü'l-Kur'ân, 24, no.3438
11.Buhârî, Ezân, 106 Tevhid, 1;Müslim, Salât, 263; Nesâî, İftitah, 69
12.Tirmizi, Fedâilu'l-Kur'ân, 11; Dârimî, Fedâilu'l-Kur'ân, 24v
13.İbni Sunnî, Sahîh, 179
14.Suyutî, El-Tikân, 2/339
15.Ali, el-Müttakî, Kenzü'l-Ummâl, 15/810, no.43220; Suyûtî, Câmi'ussağir, 3/290, no. 3424; İbni Asâkir
16.Gümüşhanevi, Râmuzu'l-Ehâdîs, no.5468
17.Ahmed bin Hanbel, Müsned, 3/437; Dârimî, Fedâilu'l-Kur'ân, 24
18.Taberânî, Mu'cemüss-sağir, 111
19.Taberânî, Mu'cemüss-sağir, 781
20.Dârimi, Fedâilü'l-Kur'ân, 24, no.3441
21.Heysemi, Mecme'uzzevâid, 10/112
22.Suyuti, Câmiussağir, 6/202, no.8950; Beyhakî, Şü'abül-İmân
23.Zebidi, İthaf, 3/294
24.Tirmizi, Fedailül-Kuran, 11; Darimi, Fedailül-Kuran, 27
25.Ali el-Müttaki, Kenzü'l-Ummal,2/152 no.3548
26.Tirmizi, Fedailül-Kuran, 11
27.Gümüşhanevi, Ramuzul-Ehadis, 438,5467
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
Devrimci 22:21 01.06.16
Bu konuyu iyice okuyunuz arkadaşlar.Çok faziletli havasslardan gafil olmayalım ve sure-i İhlas'ı dilimizden düşürmeyelim.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
erva 23:11 28.07.16
ben bu duayı yaklasik bi 10 senedir uyuyabilmek icin hergece okurum...o kadar.ama ilginc yazdiklarin iyi oldu ogrendigim.saol
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Devrimci 17:47 03.08.16
erva Nickli Üyeden Alıntı:
ben bu duayı yaklasik bi 10 senedir uyuyabilmek icin hergece okurum...o kadar.ama ilginc yazdiklarin iyi oldu ogrendigim.saol
Dua değil Kur'an dan suredir.Fatiha da suredir.Ancak Fatihayı besmele çekmeden dua olarak okuyabilirsiniz.Efdal olan ise her sureyi Eüzü besmele çekerek okumaktır.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Arzu 01:21 04.08.16
Allah Razı olsun devrimci ağbi çok değerli Paylaşım. Cümlemizin duaları kabul olur inşallah .
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 12:14 26.01.17
NE KADAR OKUYABİLİRSE YAZSIN KARDEŞLERİM

İhlas suresi’nin sırları

İHLAS SURESİ’NİN SIRLARI:

İhlas suresi; okuyanı kıyamet korkularından kabir karanlığından cehennem azabından korur ve kurtarır. Ölüm acısını hafifletir. Çok okuyan ALLAH dostlarından olur. Okuyan ALLAH’a sığınmış olur ve şirkten kurtulur. Şeytanı kaçırır. Kulunu ALLAH’a yaklaştırır. Mükafat ve sevap olarak iman eden kimsenin sevap ve mükafatı verilir ve 100 şehit sevabı lütfedilir.
İhlas Suresini okuyan kişi Kuran’ın 3 de 1ni okumuş gibi olur.
İhlas Suresini günde 10 defa okuyana ALLAH onun için Cennette bir ev yapar. 11 defa okuyana Cennette saray yapılır. 21 defa okuyana 2 saray 30 defa okuyana 3 saray yapılır.
İhlas Suresini sabah namazının ardından 11 defa okuyana günah bulaşmaz. Şeytandan korunur.
İhlas Suresini 12 defa okuyan kişi Kuran’ı 4 defa okumuş gibi olur. Yeryüzünün en üstün insanı olur.
İhlas Suresini her gün 50 defa okuyan kişinin 50 senelik günahı bağışlanır. Kıyamet günü kabrinden “Ey ALLAH’ı öven kimse kalk Cennete gir.” denilerek çağrılır.
İhlas Suresini 100 defa okuyanın günahları bağışlanır. Namazların ardından 100 defa okuyan Cehennem azabından kurtulur.
Hergün 200 defa İhlas Suresini okuyana ALLAH 1500 sevap yazar. 50 yıllık günahını bağışlar.(yeterki kul hakkı bulunmasın)
Yatarken sağ yanına uzanarak 3 defa İhlas Suresini okuyan Kıyamet günü ALLAH buyurur ki; Ey kulum sağ yandan Cennete gir.
Hergün 1000 defa İhlas suresini okuyan kendi nefsini ALLAH’dan satın almış olur. 100000 defa okuyan kendini ALLAH’dan satın almış olur. ALLAH tarafından bir melek göklerde ve yer yüzünde şöyle seslenir: Haberiniz olsun ki falan kişi ALLAH’ın azadlısıdır.
Hergün 1000 defa İhlas Suresini okuyan Cehennem azabından azad olur.
Cuma günü cuma namazından sonra kalkmadan 7 şer defa İhlas Felak Nas Fatiha surelerini okuyan ikinci cumaya kadar ALLAH onu koruyup himayesine alır. Günahları bağışlanır.
İhlas Suresini çok okumayı adet edinen kişiye; ALLAH okuduğu günden kıyamet kopuncaya kadar kendi dostları için hazırladığı bütün hayırları dünya ve ahiret iyiliklerini okuyana verir. Ömrü uzar rızkı genişler tüm işlerinde ona yeterli olur kabir azabından kurtulur korku nedir bilmez. Kıyamet günü toplanılacak yere gideceği zaman beyaz inciden bir binit gelir ona biner ALLAH’ın huzurunda yerini alıncaya kadar hiç bir yerde durmaz. ALLAH ona Rahmet nazarı ile bakar. ALLAH okuyana bir kere mağfiret ettimi bir daha ona azab etmez. Rahmet her yandan onu kuşatır. Onu kendi himayesine alır. Cennet ile ikramda bulunur.
İhlas Suresini okuyan için surenin her harfine karşılık Cennette bir Hurma ağacı dikilir. Okuyana 1000 melek müvekkel kılınır. O melekler onun için saraylar yaparlar. Sarayların çevresine meyve ağaçları ve kokulu bitkiler dikerler.
İhlas Suresini okuyan için cennetlik olduğuna 70bin melek şahadette bulunur. Okuyana 70bin melek sevabı yazılır. ALLAH katında kurtuluş yolu bulan kulluk görevini yerine getiren oruç tutan zatlardan yazılır. Melekler o kulu süsleyip cennete götürürler. Cennete girince melekler onun derecelerine bakıp onun için hazırlanmış sarayları görünce hayrete düşerler.
İhlas Suresini günde 20 defa okuyana 70bin şehit sevabı verilir. Kendisi malı mülkü çocukları mübarek kılınır. 30 defa okuyan Resulullah Efendimize S.A.V. komşu olur. 50 defa okuyanın 50 yıllık günahı bağışlanır. 100 defa okuyana 100 yıllık ibadet sevabı yazılır. 200 defa okuyan 100 köle azad etmiş gibi olur. 400 defa okuyana 400 şehit sevabı verilir. 500 defa okuyan kişinin hem kendisi hemde ailesini ALLAH mağfiretine eriştirir. 1000defa okuyan kişi ALLAH’a olan borcunu ödemiş ve Cehennemden azad edilmiş olur.
Sabah namazından sonra kalkmadan 100 defa İhlas Suresini okuyanın günahları bağışlanır. 1000 defa okuyan kişi Cennet ile müjdelenir. Okumaya devam eden kişiye Tevhid Sancağı verilir. Duaları makbul olur.
Gece ve gündüz 10 defa okuyan ALLAH’ın rızasına hak kazanır. Peygamberlerle bulunur. Şeytandan da korunmuş olur.
Eve geldiğinde kişi Fatiha ile 3 İhlas okursa evde bereket ve hayır artar. Fakirlik ortadan kalkar. Komşularınada hayır ve bereketten verir.
İhlas Suresini günde 1000 defa okuyana 70 kişiye şefaat etme imkanı verilir.
Yolculuğa çıkarken 11 defa İhlas okuyanı ALLAH onu evine dönünceye kadar korur.
İhlas Suresini 100 defa okuyana ALLAH her harf başına 10 sevap yazar. Onun 10 günahını siler. Derecesini 10 arttırır. Cennette onun için 100 saray yapar. Kuran’ı 33 defa okumuş gibi olur. Şirkten kurtulur. Meleklerin hazır olmasını sağlar şeytanı kaçırır. Azapdan kurtulur.
Akşam namazının sünnetinde; birinci rekatta Fatiha ile Kafirun ikinci rekatta Fatiha ile İhlas Suresini okur. Namaz bitince kalkmadan 30 defa İhlas Suresini okursa ALLAH O kuluna Cennette altından saraylar yapar. Ailesine ve komşularına hayır ve iyiliği dokunur.
Yatsı namazından sonra 2 rekat namaz kılar ve her rekatta Fatiha ile 20 İhlas okursa ALLAHonun için Cennette 2 saray yapar.
4 rekatta Fatiha dan sonra 50 İhlas Suresi; toplam 4 rekatta 4 Fatiha ve 200 İhlas Suresi okursa 100 senelik günahları bağışlanır.
12bin defa İhlas Suresini okuyanın günahlarını ALLAH bağışlar.
Pazar günü güneş doğarken 10 ihlas okuyup isteğini ALLAH’a dua ederek dile getirenin duası kabul olur.
Beladan kurtulmak veya bir isteğin gerçekleşmesi için; akşam ile yatsı arası 1000 İhlas okuyup dua eden o beladan kurtulur isteği gerçekleşir.
İhlas ve Kafirun surelerini çok okuyan küfürden kurtulur. İmanlı olur. Cehennemden kurtulma beratına erişir. ALLAH’a yakınlaşır.
İhlas Suresi ile Fatiha Suresini çok okuyandan ALLAH fakirliği giderir. Evin bereketi ve hayrı çoğalır.
Günde 1000 defa okuyanın vücudu kabirde çürümez
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
mahnur 00:10 28.12.18
kurt vezir 12:53 01.09.21
bukadar açık açık faziletleri belirtilmiş gafil olmadan ihlas suresini mutlaka vird edinmek lazım ....ALLAH nasip etsin herkese
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi