Sure ve Ayet Havasları

Veşşemsi Vedduha Suresi Sırları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Sure ve Ayet Havasları>Veşşemsi Vedduha Suresi Sırları
Sin 13:11 27.02.18
Bu sırrı bizlerle paylaşan kitabın yazarı olan zat şunları söylemektedir:

Ey şu kitabıma vakıf olan Talip! Sen bilki; Bu mübarek ve kabul
olunan da’veti on sene boyunca araştırdım ve sordum. Ben bu
da’vete son derece rağbet ettim ve bu da’veti Irak ehlinden Bağdat
lı bir adamın yanında buldum. O zat bu dua ile harukülade haller
yapıyordu. Bağdat emiri onunla mülkünü diğer beldelerden daha
çok genişletti.
Ben o zatla riyazatta derinleşmeden önce tanıştım ve onunla
bu ilim hakkında müzakere (Konuşup görüşme) ettim. Bana: Bu
ilimde acaib ve garaibler vardır dedi. Bende ona: Bu ilmin gizli
sırlarını bana bildir dedim. Oda bana: Sırrımızı saklarsan acaip ve
garibliklerini görürsün dedi.
Ne zamanki, bir gemiye binip bir saat kadar gittikten sonra,
kendimizi beyaz bir adanın bulunduğu bir şehirde bulduk.
İçerisinde Cin meliklerinin kızları vardı. O şehirden daha güzeli
görülmemiştir. Bunları gördüğüm zaman korktum. O zaman o zat
bana: Sen bu ilmin inceliklerini görmek istemiyormuydun? dedi.
Sonra benim anlamadığım bir lisan ile konuştu. Harukülade bir hal
oldu ve kendimi su ile dolu bir kuyuda buldum. O zat'a: Bu ilme ne
ile kavuştun isen bana bildir dedim. O da bana: Onu sana bildiririm
ama sen onu gizle. Gördüğün şey Şems suresindedir dedi. Onu
bana öğretmesini istedim. O'da bana: Bir müddet beklememi
istedi. Bunun üzerine o zatın yanında beş (5) sene kaldım.
Sonra, benden bunu Allah c.c. tan korkandan başkasına
açıklamayacağıma dair söz ve ahit aldı. Bende ona, gizli sırlarını
öğreninceye kadar hizmet ettim ve onu insanlardan korudum.
Ben yaşlanınca, hakkın gizli sözü beni çağırdı. Anladımki,
ölümün habercisi bana geldi. Allah c.c. tan bu kitabı toplamak için
vakit istedim. Bu kitabı yol ehline sırrın hazinesi kılmak için Allah
c.c. beni muvafık kıldı. Bende bu mübarek da’vet duasını bu yol
ehline emanet olarak bıraktım.
Bu mübarek da’vet duasının ondokuz (16) tesir sahası vardır.

1 CİNLERİ İNDİRMEK
Yeni ve kullanılmamış bir kap içine, zaferan ve gülsuyu ile
davet duasını yaz. Kabın içine bir miktar su koyup, yazıyı sil. Suya
bakarak ve sent buhurunu tüttürerek Azimeti oku. Sen; Suyun içinde Cin kabilelerini açıkça görürsün. Onlar sana hırsızlık, define, hazine ve kayıptan cevap verirler. Yedinci göğün müvekkili olan
Kesfeyail, Katip İsmail ve ona benzer ruhaniler orada hazır olur.

2 HABERLERİ CELB ETMEK
Her namazın arkasından yedi (7) defa da’veti oku. Ey isteyen!
Okurken sent ve kasebü zerire buhurlarını yak. Yedinci günü
ruhani meliklerden bir hadim gelir ve başında durur. Hayr ve
şerden ne sorarsan, o hadim sana o gün olan olaylardan haber
verir. Anla! Fehim sahibi ol.

3 KAĞIDI GÜMÜŞE ÇEVİRMEK
Her farz namazın arkasından da’veti oku. Ama halvette olarak
ve onyedinci bölüm olan, “Hidmetel Cin” babında geçen şartlar
üzerine halvete gir.
Bir müddet sonra Cin meliklerinin büyüklerinden yedi (7)
tanesini görürsün. Onlar sana selam verirler. Sen onların selamını
al ve onlara kağıtların gümüşe çevrilmesini şart koş. Onlarda sana
kendi şartlarını söylerler.
Kağıtların gümüşe çevrilmesini istediğin zaman kağıtları
istediğin şekilde kes. Mavi renkli bir bezin üzerinede Hatemi Kebiri
yaz. Bu bezin içine kestiğin kağıtları koyup, güzelce sar. Bezi
beyaz ipek ile bağlayıp bir sandık içine koy. Eğer kesilen kağıtlar
çok ise önce keseyi Hidme (Lübani zeker, Sandalı ahmer, Sent ve
Kastalu buhurlarına Hidme denir) buhuru ile buhurlarsın. Sonrada
sandığın altından buhurla. Sen! Arı sesi gibi bir ses işitirsin. O
zaman keseyi sandıktan alıp, bir kap dolusu suyun içine at. Daha
sonra onları oradan çıkarırsan halis Gümüş olarak bulursun.

KAĞIT, DERİ VE YAPRAĞI ALTINA ÇEVİRMEK

Kağıtları istediğin şekilde kes. Kestiğin kağıtları zaferan ile
boya. Eğer deri veya yaprak kullanırsan kırmızı boya ile boya.
Kestiğin kağıtların iki tarafınada Tışin (.......) yaz. Sonra bir kabın
içine Hatemi kebiri (Büyük hatem) yaz. Kestiğin kağıtları yazmış
olduğun tabağın içine koy. Tabağı Hidme (Lübani zeker, Sandalı
ahmer, Sent ve Kastalu) buhuru ile buhurla. Buhurlarkende daveti
oku. Sen; Da’veti okurken beyaz bir kuşun çırpınarak tabağın
üzerine konduğunu görürsün. O kuşun hadim olduğunu bil. Hemen
tabaktaki dinarları al. O dinarlar halis Altın dır.

TAŞLARIN CEVAHİR VE YAKUTA , NEBATIN İSE ZAFERANA
DÖNÜŞMESİ

Hatemi kebiri bir kağıda yaz. Kağıdı Lübani zeker ile buhurla.
Yeşil zümrüt olmasını istediğin taşları zencar ile boya. Kırmızı
yakut olmasını istediğin taşları züncüfür ile boya. Cevher yapmak
istediğin taşları boyama. Azimeti yedi (7) defa taşların üzerine oku.
Cevher ve Yakut’a dönmesini murat ettiğin taşı sakla. Bu taşlar o
şekle dönüşür. Taşlardan her taşı sınıflandır. Cevhere dönmesini
istediğini cevher ile koy. Zümrüte dönmesini istediğini yeşil
zümrütle beraber koy. Kırmızı yakuta dönmesini istediğin taşların
yanınada kırmızı yakut koy. Zaferana dönmesini istediğin nebatın yanınada biraz zaferan koy. Bunları sınıfı ile beraber Hatemi kebir yazılı kağıdın içine koy. Sonra kağıdı Sandal ile buhurlayıp, yedi
defa Azimeti oku. Murat ettiğin şeyler Allah c.c. ın izniyle olur.

TAŞLARIN ALTINA VEYA GÜMÜŞE DÖNMESİ

Altın'a veya Gümüş'e dönüştürmek istediğin taştan en fazla bir
Kıntar (1.20 gr.) ağırlığında al. Bu taşın üzerine yüz (100) defa
Azimeti okuyup, taşı Hidme (Lübani zeker, Sandalı ahmer, Sent ve
Kastalu) buhuru ile buhurla. O taş Allah Teala'nın izniyle Altın veya
Gümüş olur.

TERBİ’ ETMEK

Hatemi kebiri bir kağıt üzerine yazıp, kağıdıda Hidme buhuru
ile buhurlayarak, kağıdın üzerine yedi (7) defa Azimeti oku. Sonra
şüphe ettiğin mekana git ve kağıdı at. Kağıt havada uçar ve tam
hazinenin üzerine düşer.

HİCABÜL EBSAR

Hatemi kebiri bir Geyik derisi üzerine yazıp, deriden bir şapka
yaparsın. Şapkayı Hidme buhuru ile buhurlayıp başına giy. Sonra
Güneşe karşı durup, gölgen kaybolana kadar Azimeti oku.Gölgen kaybolunca istediğin yere git. Şapka başında olduğu müddetçe seni Allah c.c tan başka hiç kimse göremez.

KİLİTLERİ AÇMAK

Bir kağıt üzerine Hatemi kebiri yazıp, Hidme ile buhurla. Sonra
bu yazılı kağıdı sağ koluna bağla ve açmak istediğin bir kilit üzerine sağ elini koyup Azimeti okursan, o kilit Allah Teala hazretlerinin izniyle açılır.

ZİRAATTE BEREKET

Hatemi kebiri beyaz ipek bir kumaş üzerine yazıp, ipeği Hidme
buhuru ile buhurla. Bu yazdığın ipeği bir kesenin içine koyup,
dilediğin tohumdanda yüz (100) adet kesenin içine koyduktan
sonra, kesenin ağzını yeşil ipek iple bağlayıp, keseyi hububatın
içine koy. Hatemi sağiride (Küçük hatem) Cuma günü bir hububat
ölçeğinin dibine nakşet. Bu ölçekle her gece hububattan,
Peygamber efendimiz (Sallallahü aleyhi ve sellem) in ölçüsüyle
(3,5 kg.) yüz ölçek almış olsan, bu hububat bitmez ve Allah c.c. ın
izniyle bereketlenir. Ama bunu almak sadece geceleri olsun.

MEYVELERDE BEREKET

Bu, Hurma, Üzüm ve İncir gibi meyveleri bereketlendirmek
içindir. Bunun için: Hatemi sağiri Pazartesi günü gümüşten bir
levha üzerine nakşet. Levhayı Hidme buhuru ile buhurlayıp,
anbarda olan kuru meyvenin içine bu levhayı koy.
Ne zaman olursa olsun bu meyveden alırken, Azimeti bir defa
okuyup, öyle al. Bu meyveler Allah c.c. ın izniyle tükenmez. Ey
Talip! Sen bu ameli her sene başında yenilersin.

TAYYIL ARD

Bir yere çabuk gitmek istediğin zaman, boş bir mahalde ve
geceleyin daveti oku. Kendinide hidme buhuru ile buhurla. Daveti
okumayı bitirdikten sonra cinnilerden bir hadim yanına gelip sana selam verir. Sen ona cevap verme! Onun elinde bir baston
görürsün. Onun haberi olmadan elindeki bastonu kap. Hemen
gitmek istediğin yere doğru hareket et. O cin senin arkandan
gelmez. Eğer mağribten meşrika bir günde yürümek istersen,
bastonun üzerine Azimeti oku ve istediğin yere yürü. Bir günde bir
senelik yolu kat’ edersin.

HAVADA UÇMAK

Bunun için: Hıdme buhurunu alıp Gülsuyunun içine koy. Kendi
bedenini bu su ile yıka. Sonra yüz (100) defa Azimeti oku. Orada
bulunan insanlar seni gördüğü halde sen havada uçarsın.

SU ÜZERİNDE YÜRÜMEK
Beyaz ketenden elbise üzerine bir gemi şekli çizip, Hatemi kebiri yaz. Hıdme buhuru ile elbiseyi buhurlayıp üzerine giy.
Azimeti okuyarak su üzerinde istediğin yöne doğru yürü. Senin
ayakların asla kaymaz ve suyada batmaz. Allah (Celle celalüh) ın
izniyle su üzerinde yürürsün.

YİYECEK VE İÇECEK ELDE ETMEK

Yiyecek ve içecek elde etmek murat ettiğin zaman, Hıdme
buhurunu yakıp, on (10) defa Azimeti oku. Gelmesini istediğin
yiyecek ve içeceği düşünürsen, onlar senin için önünde hazır olur.

DİNARLAR VE DİRHEMLER CELB ETMEK
Herhangi bir miktar para istediğin zaman, Ud ağacından bir
parça üzerine Azimeti yaz. Hıdme buhuru ile yazdığın parçayı
buhurlayıp istediğin parayı düşün. O para senin önünde hazır olur.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
Merke 19:40 31.05.18
Üstad paylaşımın için Allah razı olsun.kimdir bu kitabın yazarı, kaynak kitap ismi nedir. Mahsuru yoksa paylaşır mısın
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Yafes 17:57 16.07.18
Allah c.c razı olsun hocam Kitaba ulaşmak isterdim
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
adabay45 19:50 13.04.19
Yafes Nickli Üyeden Alıntı:
Allah c.c razı olsun hocam Kitaba ulaşmak isterdim
kitabın adı şümusul Envar Kunuzül Esrar
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
fatih1453 01:05 21.12.19
bir çok şey var ama kimse uygulamıyor ne hikmetse uygulayan varsa da açıklamasın ama ben yaptım oldu desin yorumlar hep teşekkürden ibaret olmasın yapılan bir iş başarılı ise herkes bilsin
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
AKINCILAR 20:26 13.07.21
Evet hiç yaptım diyenlere rast gelmedik veya yapıyorlar da söylemiyorlar erhalde bu İşin sırrı bu
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
NABCANNABCAN 00:17 10.02.22
Azimet nerede konu var içerik eksik
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Sirri 14:31 05.08.22
Allah murad edecek önce. Sonra kulun kalbine dua isteği gelecek.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi