Sure ve Ayet Havasları

Vakıa suresi Havvası (Tüm okumaları ile birlikte) - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Sure ve Ayet Havasları>Vakıa suresi Havvası (Tüm okumaları ile birlikte)
Sin 15:01 28.06.17
Peygamber Efendimizden Rivayetle: Bir Mümin Kişi Bu Sure-i Şerife yi Sabah Ve Akşam 1 defa okusa Ömründe Fakirlik Nedir Bilmez, Gönlü Daima Ferah Ve surur İçinde Olur.

Bu Sure-i Şerife İle Bir Kimseyi Teshir edip Dilediğini Yaptırmak İstersen

7 Tane Nohut Alıp Her Bireri üzerine Bu sure-i şerifeyi 1 er defa oku, Sonra nohutları alıp ateşe at, Amma Bu ayeti Kerimeyi Geldiğinde : ( Ve İnnehü Le kasemün Lev Ta’lemune Azim) Bu ayetide okuduktan sonra Hemen Ardından Bu Dua yı Okuman Lazımdır. Dua Budur:

اللهم اجعلنى من المصدقين وبملئكتك وبانبيائك ورسولك وبحق هذ الدعاء عندك ان تسخرلى كذا وكذا انك رؤف عطوف برزقك لطيف لخلقك بسم الله الكافى بسم الله الشافى بسم الله الغني بسم الله الفتاح بسم الله الرزاق لااله الاانت الكريم الوهاب ذوالطول لااله الا انت المفضل تفضل علينا ياالله تفضلت على ملئكتك المقربين برحمتك يا ارحمرحمين

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümmecalni Minel Musaddıkin Ve Bi Melaiketike Ve Bi Enbiya-ike Ve Rasulike Ve Bi Hakki Hezeddua-i İndeke En Tusahhirli (Keza Ve Keza) İnneke Raufun Atufun Bi Rızkike Latifun Li Halkike Bismillahil kafi Bismillahişşafi Bismillahil Kaniyyi Bismillahil Fettah Bismillahirrazzak La İlahe İlla Entel Kerim El Vehhabu Züttavli La İlahe İlla Entel Mufaddilu Tefeddule Aleyna Ya Allahu Tefeddalte Ala Melaiketikel Mukarrabine Bi Rahmetike Ya Erhamerrahimin.

Zenginlik İçin

Bu Sure-i Vakı-a yı 41 Gün her gün Euzu Besmele İle Bir defa Güneş Doğarken Ve Bir Defa Batarken Amma Hergün 1 Tane Artırarak Yani ilk Gün 1 er Defa 2. Gün 2 şer 3. Gün 3 Er 4. Gün 4 Defa Ta 41 inci Güne Kadar Her gün Böyle 1 Tane Artırarak Okusalar Bir Dahi Ömür Boyunca Rızık Endişesi Olmaya. Her Cihetten Bir Sebebe Mebni Olarak Rızkı Artarak Gelir. Zenginliğinin Haddi Hesabını Bilmez Olur.

Amma Her Okudukta Ne zaman ki Bu Cümleye Gelsen (Ve Selasetün Minel Ahirin) Hemen Bu Dua yı Oku: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب اليها من قول وعمل

Allahümme İnni Es-elükel Cennete Vema Karraba İleyha Min Kavlin Ve Amelin.

(Tusaddikun) a Gelince Hemen Bu Duayı Oku يا رب صدقت انت خالقنا و رازقنا

(Ya Rabbi Saddakte Ente Halikuna Ve Razikuna)

(Em Nahnul Halikun) a Gelince Bunu 3 Kere Oku بلى انت يا رب

( Bela Ente Ya Rabbi)

(Em Nahnuzzariun) a Gelince Bunu 3 Oku كذا بلى انت يا رب

( Keza Bela Ente Ya Rabbi)

(Em Nahnul Munzilun) a Gelince Yine 3 Kere Bunu oku كذا بلى انت يا رب

(Keza Bela Ente Ya Rabbi)

(Em Nahnul munşiun) a Gelince Bunu 3 Yine كذا بلى انت يا رب

(Keza Bela Ente Ya Rabbi)

(Bismi Rabbikel Azim) e Gelince 3 defa سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

(Sübhanellahi Ve Bihamdihi Sübhanellahil azim)

(Bi Mevakiinnucum) a Gelince Bu duayı Oku

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعاله وصحبه وسلم اللهم سخرلى الرزق واعصمنى من الحرص والتعب فى طلبه ومن كثرة اللهم به ومن الذل للخلق بسببه ومن التفكر والتدبير والخيلة والخيانة فى تحصيله ومن الشيخ والبخل بعد حصوله واجعله سببا لإ قامت العبودية ومشاهدة الاحكام الربوبية اللهم تولى امرى بذاتك ولا تكلنى الى نفسى طرفة عين ولا احد من خلقك ولا اقل من ذالك واهدنى الى صراط المستقيم صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الارض الا الى الله تصير الامور

(Allahümme Salli Ve Sellim Ala Seyyidina Muhammedin Ve Alihi Ve Sahbihi Ve sellim Allahümme Sehhirli errızka Ve’sımni Minel Hırsi Vetteabbü Fi Talebihi Vemin Kesretin. Allahümme Bihi Veminezzılli Lilhalki Bi Sebebihi Ve Minettefekküri Vettedbiri Vel Hayleti Vel Hıyaneti Fi Tahsilihi Vemineşeyhi Vel Buhli Ba’de Husulihi Vec-alhü Sebeben Li İkametel Ubudiyyeti Ve Muşahedetil Ahkamirrububiyyeti Allahümme Tevelli Emri Bizatike Vela Tekilni İla Nefsi Tarfete Aynin Vela Ehadin Min Halkike Vela Ekalle Min Zalike Vehdini İlessıratil Müsekim. Sıratillehillezi Lehü Ma Fissemavati Vema fil Ard Ela İlallahi Tasırul Umur.

(İnneküm Tükezzibun) a Gelince لا تكذب (La Tükezzib) Dersin

(Ve Cennetü Naim) e Gelince اللهم يسر لنا بعلمه (Allahümme Yessir Lena Bi İlmihi) Dersin

(Feselamun Leke Min Eshabil Yemin) e Gelince اللهم اجعلنا (Allahümec-alna) dersin

(Minel Mükezzibineddallin) e Gelince اللهم احفظنا من الضلال (Allahümmahfizna Mineddalali) Dersin

Sure-i Şerifin Okumasını Bitirince 3 Defa سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم (Sübhanallahi Ve Bi Hamdihi Sübhanallahil Azim) Dersin

Ve Ardından Hemen Sure-i Şerifin Duasını Okursun O Mübarek Dua Budur:

اللهم يا رازق المقلين ويا راحام المساكين ويا غياث المستغيثين اياك نعبد واياك نستعين اللهم ان كان رزقى فى السماء فأنزله وان كان فى تحت الارض فأخرجه وان كان بعيدا فقربه وان كان قريبا فيسره وان كان عبيرا فسهله وان كان قليلا فكثره وان كان كثيرا فحلله وان كان حلالا فباركلى وانقله لى حيث كنت ولا تنقلنى اليه بحيث كان وصل الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين

Allahümme Ya Razikal Mukallin Veya Rahimel Mesakin Veya Kıyasel Müstekısin İyyake Na’budu Ve İyyake Nestein Allahümme İnkane Rızki Fissema-i Fe-enzilhu Ve İnkane Fi Tahtil Ardi Fe Ahrichu Ve İnkane Baiden Fe Karribhu Ve İnkane Kariben Fe Yessirhu Ve İnkane Abiran Fesehhilhü Ve İnkane Kalilen Fekessirhü Ve İnkane Kesiran Fehallilhu Ve İnkane Helalen Fe Barikli Venkulhü Li Haysü Küntü Vela Tenkulni İleyhi Bihaysü Kane Ve Sallallahu Ala Seyyidina Muhammedin Ve Alihi Ve Sahbihi Ecmain Birahmetike Ya Erhamerrahimin Vel Hamdülillahi Rabbil Alemin.

Bu Dahi Sure-i Vakı-a nın Başlangıç Duasıdır.

بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله القديم الذى لم يزل سبحان الكريم الذى لم يبخل سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا اللهم ذدنى علما ورزقا حلالا طيبا يا كاشف المشكلات اكشف باب خزائن برحمتك وانزل علينا من بركاتك اللهم خلصنى من الفقراء بحق سورة الواقعة وبحق اسمائك العظيم وبحق كلامك القديم وبحرمة رسولك الكريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لئولنا و اخرنا وايتا منك وارزقنا وانت خير الرازقين اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك واغننى بفضلك عمن سواك والحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

Sübhanallahil Kadim Ellezi Lem Yezel Sübhanel Kerimillezi Lem Yebhal Sübhanehü Ve Teâlâ Amma Yekuluzzalimune Uluvven Kebira. Allahümme Zidni İlmen Ve Rizkan Halalen Tayyiben Ya Kaşifel Müşkilati İkşif Babe Haza-inu Birahmetike Ve Enzil Aleyna Min Berekatike. Allahümme Hallisni Minel Fukara-i Bi Hakkı Suretil Vakiatu Ve Bi Hakkı Esmaikel Azim Ve Bihakkı Kelamikel Kadim Ve Bi Hürmeti Rasulikel Kerim. Allahümme Rabbena Enzil Aleyna Maideten Minessema-i Tekünü Lena İden Li Evvelina Ve Ahirina Ve Ayeten Minke Verzukna Ve Ente Hayrurrazıkin . Allahümme İkfini Bi Helalike An Haramike Ve A’nini Bi Fadlike Ammen Sivake Velhamdülillahi rabbil Âlemin. Ve Sallallahu Ala Seyyidina Muhammedin Ve Alihi Ve Sahbihi Ecmain.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
Lady 15:02 28.06.19
Tam teşekküllü

Bunu herkes yapabilir Allah'ın izniyle.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
mehmet00 18:50 28.06.19
Biraz zor gibi ama zahmet olmadan da rahmet olmuyor
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Sugarman 02:06 20.11.19
Keza ve keza yazan yere önce matlubun adı sonra talibin adı mı gelecek.

Örnek Ayşe binti Fatma ve Ömer ibni Ayşe
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi