Sure ve Ayet Havasları

114 Surenin Fazileti - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Sure ve Ayet Havasları>114 Surenin Fazileti
haskin 19:03 12.09.19
1- Fatiha suresi: yatarken okuyan kimse ölümden başka her türlü kötülükten korunur,
2- Bakara suresi: Ruhi bunalıma karşı 3 defa okunur. Tehlike anında duanın kabul olması için “elif lam mim” ayeti okunur.
3- Âli İmran suresi: Borçtan kurtulmak ve zengin olmak için 3 defa okunur.
4- Nisa suresi: Akrabalar arasındaki anlaşmazlığı ortadan kaldırır.
5- Maide suresi: her türlü zarardan kurtulmak için 7 defa okunur.
6- En’am suresi: istek ve dileğin olması için 7 defa okuyunuz.
7- Araf suresi: dünya ve ahiret mutluluğu için okunur.
8- Enfal suresi: zindandan, iftira ve musibetten kurtulmak için 7 defa okunur.
9- Tevbe suresi: her çeşit şerden kurtulmak için 7 defa okunur, yazılır, asılırsa oraya hırsız girmez.
10- Yunus suresi: bu sureyi taşıyan kimsenin düşmanı hezimete uğrar.
11- Yusuf suresi: izzet ve saadete nail olup, bahtın açılması için okunur.
12- Hud suresi: zalimden intikam için 3 defa okunur.
13- Rad suresi: düşmanın kahrı için okunur.
14- Hicr suresi: ticaretin kazançlı olması için 3 defa okunur.
15- İbrahim suresi: ahlakın güzelleşmesi için okunur.
16- Nahl suresi: azgınlığın ve fesadın kaldırılması için 10 defa okunur.
17- İsra suresi: hilecilerin şerrinden korunmak için okunur. Misk ve safranla yazılarak, dili tutulanlara içirilirse şifa bulur.
18- Keyf suresi: bu sureyi okuyan kimse, fitne ve musibetden kurtulur.
19- Meryem suresi: 41 defa okuyan fakirlikten kurtulur.
20- Taha suresi: 21 defa okuyanın kısmeti açılır.
21- Enbiya suresi: her türlü tehlikeye karşı korur.
22- Hac suresi: mahşerin dehşetinden kurtulmak için okunur.
23- Mü’minun suresi: okuyan kimse imani ve itikadi yönden düzelir, imanın kemaline erer.
24- Nur suresi: okuyan vesveseden kurtulur.
25- Furkan suresi: düşmanın perişan olması için okunur.
26- Şuara suresi: zarardan korunmak için okunur.
27- Neml suresi: okuyan düşman şerrinden korunur.
28- Kasas suresi: azab ve esaretden kurtulmak için okunur.
29- Ankebut suresi: aklı yükselen kimselere okunursa şifa bulur. (1 kere okuyanın hafızası güçlenir) (Çare bulunamayan maddi ve manevi hastalıklara karşı sebeplere sığınıp Ankebüt suresinin 46. ayeti ile Rum suresinin 17-20. ayetleri 72 kere okunmalıdır.)
30- Rum suresi: düşmana galip olmak için okunur.
31- lokman suresi: dahili hastalıklara karşı 7 defa okunur.
32- Secde suresi: yazılarak bir şişe içine konur, evin yüksek bir kenarında saklanırsa her türlü afetten emin olunur.
33- Ahzab suresi: nasip ve kısmetin açılması için 7 defa okunur.
34- Sebe’ suresi: okuyan cin şerrinden emin olur.
35- Fatır suresi: okuyan mahlûkat tarafından sevilir.
36- Yasin suresi: 70 defa okuyan her muradına nail olur.
37- Saffat suresi: okuyanın rızkı çoğalır.
38- Sad suresi: okuyan zarar verici hayvanların şerrinden emin olur.
39- Zümer suresi: okuyan halk içinde aziz ve muhterem olur.
40- Mü’min suresi: kötü insanın şerrinden emin olmak için 7 defa okunur.
41- Fussilet suresi: okuyan yolculuktaki her türlü tehlikeden emin olur.
42- Şura suresi: bu sureyi okuyan hasmını malup eder.
43- Zuhruf suresi: okuyan her muradına erer.
44- Duhan suresi: 3 defa okuyan her dileğini elde eder.
45- Casiye suresi: iftiradan kurtulmak için okunur.
46- Ahkaf suresi: okuyan cin şerrinden emin olur.
47- Muhammed suresi: zarardan kurtulup, saadet için okunur.
48- Fetih suresi: 7 defa okuyan her müşkilini halledip, muradına nail olur.
49- Hucurat suresi: hastalığın şifası için 7 defa okunur.
50- Zariyat suresi: 70 defa okuyan kıtlık görmez.
51- Kaf suresi: Cuma geceleri okuyan ahiret saadetine nail olur.
52- Tur suresi: okuyan hakka yaklaşır.
53- Necm suresi: 21 defa okuyan her muradına erer.
54- Kamer suresi: 70 defa okuyan zalimden kurtulur.
55- Rahman suresi: hayır kapılarının açılması için 70 defa okunur.
56- Vakıa suresi: 41 defa okuyan fakirlik çekmez.
57- Hadid suresi: bunalımdan kurtulmak için 75 defa okunur. (İlk 3 ayet veya sadece 3. Ayet 75 defada okunursa da olur biiznillah)
58- Mücadele suresi: bir avuç toprağa 3 defa okunarak düşman tarafına saçılırsa düşman yenilir.
59- Haşr suresi: 40 gün 40 defa okuyan her muradına nail olur.
60- Mümtehine suresi: bu sureyi okumaya devam edenler, haramdan korunur borcunu hemen öder.
61- Saf suresi: 70 defa okuyan aile huzursuzluğundan kurtulur.
62- Cuma suresi: helalinden evlenmek isteyen kimse 18 defa okursa nasibi olur.
63- Münafıkun suresi: münafıklıktan kurtulmak için 7 defa okunur.
64- Talak suresi: 3 defa okuyan refikasıyla güzel geçinir.
65- Teğabün suresi: nefes darlığına karşı suya 7 defa okunarak içilmeli.
66- Tahrim suresi: 21 defa okuyanın düşmanı dost olur.
67- İnşikak suresi: doğumun kolay olması için
68- Mülk suresi: 44 defa okuyan her beladan kurtulur. Kabir azabı çekmez.
69- Kalem suresi: şerden korunmak ve her muradına nail olmak için 71 defa okunmalı.
70- Elhakka suresi: ahiret mutluluğuna ermek için 71 defa okunur.
71- Mearic suresi: zafere ermek için 180 defa okunur.
72- Nuh suresi: 1800 defa okuyan düşmanını kahr eder.
73- Mütaffifin suresi: ağlayan çocuğu susturmak için 8 defa okunur.
74- Cin suresi:7 defa okuyan nazardan, sara hastalığından, evhamden şifaya kavuşur.
75- Müzemmil suresi: 40 defa okuyan rızkı ummadığı yerden alır.
76- Müddessir suresi: okuyan nefsi emmarenin vesvesesinden kurtulur.
77- Kıyamet suresi: Cuma günleri okuyan ahiret saadetine nail olur.
78- İnsan suresi: 70 defa okuyan kötü ahlaktan kurtulur.
79- Mürselat suresi: 7 defa okuyan göz hastalığı çekmez.
80- Nebe suresi: ikindiden sonra okuyan dünya ve ahiret saadetine erer.
81- Naziat suresi: her gece okuyan son nefesini kelime-i tevhid ile yapar.
82- Abese suresi: yakîne ermek için 7 defa okunur.
83- Tekvir suresi: müşkillerin halli için 7 defa okunur.
84- İnfitar suresi: her muradına ermek için 21 defa okunur.
85- Leyl suresi: 180 defa okuyan fakirlikten kurtulur.
86- Buruc suresi: fitneci ve hasetçilerin şerrinden kurtulmak için okunur.
87- Tarık suresi: cinlerin şerrinden korunmak için okunur.
88- Fecir suresi: belanın yaklaştırılması için 7 defa okunur.
89- A’ la suresi: 3 defa okuyan seferden selametle döner.
90- Gaşiye suresi: vucuddaki her türlü yelin izalesi için 3 defa okunur.
91- Beled suresi: kıyamette hesabın kolay geçmesi için 7 defa okunur.
92- Şems suresi: her türlü beladan kurtulmak için 41 defa okunur.
93- Duha suresi: okumaya devam edenler bunalım ve sıkıntıdan kurtulur.
94- İnşirah suresi: okuyan kalp sıkıntısından kurtulur.
95- Tin suresi: 7 defa okuyan kötü ahlaktan kurtulur.
96- Alak suresi: 7 defa okuyanın sözü geçerli olur.
97- Kadir suresi: her müşkilin hali için 21 defa okunur.
98- Beyyine suresi: devamlı okuyan kamil insanların makamına erer.
99- Zilzal suresi: 40 bin defa okuyan düşmanını helak eder.
100- Adiyat suresi: 3 defa okuyan nazardan korunur.
101- Karia suresi: her işin intizamı için 100 defa okunur.
102- Tekasür suresi: dünyevi ve uhrevi musibetlerden kurtulmak için günde 3 defa okunur.
103- Asr suresi: iç hastalıkların tedavisi için yazılarak suyu içilir. 70 defada okunur.
104- Hümeze suresi: insanların zemminden ve iftirasından kurtulmak için 21 defa okunur.
105- Fil suresi: akşamla yatsı arasında okuyan kimse her türlü muradına erer.
106- Kureyş suresi: zengin ve güzel ahlaka sahip olmak ve musibetlerden emin olmak için 7 defa okunur.
107- Maun suresi: 41 defa okuyan peygamber efendimizi rüyasında görür.
108- Kevser suresi: 100 defa okuyan muradına nail olur. Peygamber efendimizi rüyasında görür.
109- Kafirun suresi: yatarken okuyan kimse imanı şeytandan korur.
110- Nasr suresi: her muradın Halli için 1000 defa okunur.
111- Tebbet suresi: düşmanın helakı için 1000 defa okunur.
112- İhlas suresi: 100 defa okuyan kamil imana erer, 10 defa okuyanın amel defterine günah yazılmaz, 1000 defa okuyanın vucudu çürümez, 10 000 defa okuyan her murada erer.
113- Felak suresi: sihir ve büyüyü te’sirsiz hale getirmek ve şeytandan korunmak için 41 defa okunur.
114- Nas suresi: cin şerrinden ve evhamdan korunmak için 21 defa okunur.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
ahmet27300 23:00 17.03.20
Birgün içinde mi okunmalı?
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
sevingül 10:24 18.03.20
Cok faydali bilgiler sagolun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Sugarman 16:40 18.03.20
Bir gün içinde değil. Arkadaş Kur'an da geçen sürelerin faziletleri hakkında bilgi vermiş. İhtiyacın olanı okursun. İmkan olsa da dediğiniz gibi 114 süreyi günlük okuyabilsek ki buda hergün Kur'an-ı Kerim'in tamamını okumak demek.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ahmet27300 00:51 20.03.20
Mesela "Nuh suresi: 1800 defa okuyan düşmanını kahr eder." yazıyor birgünde mi okunmalı.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Elifelif 00:23 29.06.21
ahmet27300 Nickli Üyeden Alıntı:
Mesela "Nuh suresi: 1800 defa okuyan düşmanını kahr eder." yazıyor birgünde mi okunmalı.
Bu sayı çok fazla yazılmış belki kimse kimseye okumasın diye üç defa okunsa bile etkili oda şahşi düşmanlar için ,1800lü sayı belki şavaş zamanı karşıdaki düşmanlar için olabilir ramazan ayı içinde yada öncesi hatırlamıyorum Cübbeli ahmet hocanın face sayfasında korona hastalığının kalkması için 3000den fazla bir sayı okundu ,Yani salgın hastalıkların belaların def olması içinde okunuyor.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi