Sure ve Ayet Havasları

Hangi Sure Ne için Kaç Defa Okunur? - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Sure ve Ayet Havasları>Hangi Sure Ne için Kaç Defa Okunur?
HeartLess 12:14 02.02.17
Hangi Sure Ne için Okunur ve Faydaları
*) -Bakara suresi her türlü ruhani illetlere üç kere okunsa veya muska edilse
*) -Ali imran: borçtan kurtulmak için ve zenginlik için üç kez okunur
*) -Maide suresi: Her türlü zarureti def etmek için 7 kez okunur.

1) -Nisa suresi: Akraba evinde her türlü zarureti def için okunur.

2) -Enam suresi: Önemli hacetleri için 4 kere okunur.

3) -Araf suresi: İki dünya saadeti için okunur.

4) -Enfal suresi: Zindandan iftiradan ve musibetten kurtulmak için yedi defa okunur.

5) -Tövbe suresi: Her türlü şerden kurtulmak için 7 defa okunur. Yazılıp bir yere asılsa hırsız girmez.

6) -Yunus suresi: Yazılması muska edilmesi veyahut suyunun içilmesi düşmanlara galebe içindir.

7) -Hud suresi: Zalimlerden intikam için üç kere okunur.

8) -Yusuf suresi: İzzet ve saadet için ve devlet erkanından ihsana nail olmak içindir.

9) -Rad suresi: düşmanı perişan etmek için

10) -İbrahim suresi: Güzel ahlak için 10 kere okunur.

11) -Hicr suresi: Ticaret için üç kere okunur.

12) -Nahl suresi: fitne ve fesadın defi için 10 kere okunur

13) -İsra suresi: Korkudan halas olmak için ve dili tutulanların konuşması için misk, zağferan ile yazılıp içilse şifadır.

14) -Kehf suresi: Her türlü fitne ve musibetten emin olmak için okunur.

15) -Meryem suresi: Kırk bir defa okunsa zararlardan kurtulur.

16) -Taha suresi: 21 defa okuyanın kader kısmeti açılır. Cuma geceleri okumaya devam eden kadın ve kızın nasibi çabuk açılır.

17) -Enbiya suresi: Keder zamanlarında okunsa keder isabet etmez.

18) -Hac suresi: Mahşer ve ahiret korkusundan emin olmak için okunur.

19) -Müminun suresi: Hallerin ıslahı için devamlı okunur. Göğüs dalak karın sadır illetlerinde yedi defa okunur ve suyu içilir

20) -Nur suresi: Vesveseden kurtulmak için yakin ve imanı kamil elde etmek için okunur

21) -Furkan suresi: Kahır ve düşmanlık için okunur

22) -Kasas suresi: Azaptan ve esaretten kurtulmak için okunur.

23) -Ankebut suresi: şuuru kapalı olanlar için okunur.

24) -Rum suresi: Harpte galebe ve zafer elde etmek için okunur.

25) -Lokman suresi: Dahili hastalıklar için yedi defa okunur.

26) -Secde suresi: Yazılıp bir şişe içine Konsa o ev her türlü afetten emin olur.

27) -Şuara suresi: Zarardan muhafaza için okunur.

28) -Ahzap suresi: Nasip kısmet ve bereket için yedi kere okunur

29) -Yasin suresi: yetmiş defa okumak her murat için iksiri azamdır. Yazıp taşıyanların gönlü neşeli olur.

30) -Melaike- Fatır suresi: İsabeti cinden emin olmak için okunur.

31) -Saffat suresi: Bereket ve rızık için okunur. Halk içinde aziz ve muhterem olmak için okunur

32) -Sad suresi: Zararlı hayvanların şerrinden emin olmak için okunur

33) -Mümin suresi: Sultan şerrinden emin olmak için yedi kere okunur

34) -Fussilet suresi: Seferde her türlü zahmetten emin olmak için okunur

35) -Şura suresi: Hasmını galebe için okunur

36) -Zuhruf suresi: Her murat için yedi kere okunur.

37) -Duhan suresi: Her murat için üç kere okunur

38) -Casiye suresi: İftira ve gammaz şerrinden emin olmak için okunur

39) -Ahkaf suresi: Cin, peri sihir şerrinden emin olmak için okunur

40) -Muhammed (s.a.v) suresi: Mazaratları def ve saadet için okunur

41) -Fetih suresi: Her işin haline her muradın husulüne yedi kere okunur. Her ne hayırlı iş, eş rızık ve tüm işleriniz varsa 1001 fatiha, 41 tane fetih suresi okunur ve buna 3 gün, 7 gün veya 21 gün devam edilir.

42) -Hucurat suresi: Her türlü hastalıkların defi için yedi kere okunur

43) -Kaf suresi: Cuma geceleri ahiret saadeti için okunur

44) -Kamer suresi. Zalimlerin şerrinden emin olmak için yetmiş kere okunur

45) -Zariyat suresi: Pahalılığın defi için yetmiş kere okunur

46) -Tur suresi: Garip musibetler ve illetlerden emin olmak için okunur

47) -Necm suresi: Her murat için yirmi bir kere okunur

48) -Rahman suresi: Hayır açıklığı olması için 70 kere okunur

49) -Vakıa suresi: Rızık bereketi için 41 kere okunur

50) -Hadid suresi: Gamdan halas ve daima şen olmak için 75 kere okunur

51) -Mücadele suresi: Bir avuç toprağa üç kere okuyup düşmana serpse muzaffer olunur

52) -Haşr suresi: Kırk gün kırk defa her türlü marat için okuyanın muratı hasıl olur

53) -Mümtehine suresi: Borçtan kurtulmak ve haramdan muhafaza için okunur

54) -Saf suresi: ehli ve iyalinin iyi olması için 70 kere okunur

55) -Cuma suresi: Nikahını arzu ettiği kişinin kendisine nasip olması için 18 kere okunur

56) -Munafikun suresi: Yalandan hatadan nifaktan kurtulmak şerre hedef olmamak için yedi kere okunur

57) -Talak suresi: Hanımıyla iyi geçinmek (evlilik) için üç kere okunur

58) -Tahrim suresi: Düşmanı dost kılmak için 21 kere okunur

59) -Mülk suresi: 41 kere okunsa her beladan ve her zarardan kurtulur

60) -Nun suresi: hacet için şerden sıyanet(korunma) için ve müşkilata kifayet (zorluklara Yetmek) için 70 kere okunur

61) -Hakka suresi: Ahiret saadeti için 71 kere okunur

62) -Mearic suresi: Muzaffer olmak için 180 kere okunur

63) -Nuh suresi: Düşmanı kahr için binbir kere okunur

64) -Cin suresi: Göz, sara, sıtma ve evham için 7 kere okunur

65) Müddesir suresi: 40 defa okusa gaybdan ve hiç ummadığı yerden rızıklanır ve şerefi artar.

66) -Kıyamet suresi: Hesabı kolaylaştırmak ve ahiret saadeti için Cuma geceleri okunur

67) -İnsan suresi: yetmiş kere okusa sıfatı hayvaniye den kurtulur evliya zümresine ilhak olur.

68) -Mürselat suresi: yedi kere okuyan göz illetlerine müptela olmaz

69) -Nebe suresi: Dünyevi ve Uhrevi saadete nail olmak için ikindi namazlarından sonra okunur

70) -Naziat suresi: Güzel akibet ve ölüm için her gece okunur

71) -Abese suresi: Kıyamet gününü görmüş gibi yakine kavuşmak için yedi kere okunur

72) -Tekvir suresi: Müşkilatı hal için okunur

73) -İnfitar suresi: Her muradına nail olmak için okunur

74) -Mutaffifin suresi: Ağlayan çocuğu susturmak ve çocuk illetlerine karşı okunur

75) İnşikak suresi: Hamilenin kolay doğurması için okunur

76) -Buruc suresi: Fitne, gammaz düşman, hased şerrinden halas olmak için 10 kere okunur

77) -Tarık suresi: Peri cin şerrinden halas olmak için üç kere okunur

78) -Ala suresi: Seferden selametle dönmek için okunur

79) -Ğaşiye suresi: Vücuttaki her türlü yel için üç gün yedişer kere okunur

80) -Fecir suresi: Belaların defi için yedi kere okunur

81) -Beled suresi: Kolay hesap için yedi kere okunur

82) -Şems suresi: Güneş doğarken 41 kere okusa ömründe her beladan kurtulur

83) -Leyl suresi: Zengin olmak için 180 kere okunur

84) -Duha suresi: Feraha çıkmak isteğine nail olmak gani olmak için her gün okunur

85) -İnşirah suresi: Sadr ağrılarında ve maişet için her gün okunur

86) -Tin suresi: Kötü ahlaktan kurtulmak için günde yedi kere okunur. İnsanı kamil olmak için okunur

87) -Gadir suresi: Her müşkili asan etmek için 21 kere okunur

88) -Zilzal suresi: 40 bin kere okusa düşmanı helak olur selamete erişir

89) -Adiyat suresi: Göz isabetinden korunmak için üç kere okunur

90) -Garia suresi: Her işinin düzgün gitmesi için yüz kere okunur

91) -Tekasür suresi: Dünyevi ve Uhrevi musibetlerin defi için günde üç kere okunur

92) -Asr suresi: Dahili hastalıklara yazılıp suyu içilse ve yetmiş kere okunsa iksirdir.

93) -Hümeze suresi: İnsanların yalan ve iftiralarından kurtulmak için 21 kere okunur

94) -Fil suresi: Akşam ile yatsı arasında bin kere okusa her türlü muradına nail olur.

95) -Kureyş suresi: Zengin olmak ve güzel ahlaka nail olmak musibetten ve zarardan kurtulmak için 7 kere okunur

96) -Maun suresi: Kırk bir kere okusa Rasulullah s.a.v Efendimizi rüyasında görür ihsana nail olur.

97) -Kevser suresi: Bin defa okuyan muradına erer ve Efendimizi s.a.v rüyasında görür

98) -Kafirun suresi: Sabah namazlarının sünnetinin birinde fatihadan sonra bu sureyi diğerinde ihlas suresini okuyanlar şaki de olsalar saadete ererler.

99) -Nasr suresi: Bu sureyi bin kere okuyanın her muradı hasıl olur

100) -Tebbet suresi: Düşmanı helak için bin kere okunur

101) -İhlas suresi: İmanı kamile erişmek için ve kul hakkından kurtulmak için günde yüz kere okunur. Sabah namazından sonra 10 kere okusa o gün günahı yazılmaz. Son hastalığında bin kere okusa vucudu kabirde çürümez. Her hastalıkta okumak gerekir. 10 bin kere her muradına nail olur.

102) -Felak ve Nas sureleri: Hacetini eda sözünü icra için yedi kere okunur. Sihirden kurtulmak için ipe yüz düğüm yapıp bu surelerden her birini okudukça bir bir üfürse sihir batıl olur. Vesveseye müptela olanlar sabah akşam üç kere okusa evhamdan kurtulur. Cin ve insan şerrinden emin olur.
Abdurrahman Sami Efendi Müntehabatı samiye
Rızık için 66 ihlas 134 ya samet 101 ya vahid okunur.
zalimlere hud suresi 3-üç kere okunur.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
hermias48 21:56 25.04.17
Tebbet sadece dusmani helak etmek icin degildir. Gizli sirlarin aciga cikmasi icin de okunur ama sayisini unuttum
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Devrimci 22:55 25.04.17
hermias48 Nickli Üyeden Alıntı:
Tebbet sadece dusmani helak etmek icin degildir. Gizli sirlarin aciga cikmasi icin de okunur ama sayisini unuttum
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
madlen 18:56 14.06.17
Kafirun ile; Tepe kanalını rahmete açıyor,beden ve kas, kemik boyutunda sıkışmış bilinci rahatlatıyor, düşünsel ve duygusal putları kırıyor,Kabe’mizi, gönlümüzü her türden fanatizme kapatıyoruz.

İhlas suresi İle ; üst bilinci, serebral korteksi aktife ediyoruz.

İnşirah ile kalb bölgesinde ne kadar tortu,pis, pasak varsa döküyor, çocukluk yıllarını şifalıyor, halının altını temizliyoruz.

Korku ve panik, zor zamanlarda Allâhumme innâ nec’âluke fiy nuhûrihim ve neûzü bike min şurûrihim.”aurayı zırhlıyor.

İnsan suresi; ile dört elementi dengeliyor, bilinç mertebelerimizdeki akışı eşleştiriyoruz.

Hadid ile; Kan hücrelerini besliyor, kök bilinci ateşliyor, hayat enerjisini yükseltiyoruz.

Subhanallah; Tespihi ile manaya akıyor, şuursal dönüşümü yaşıyoruz.

Estağfirullah İle auradaki olumsuzlukların defi için Rabbimize müracaat ediyoruz.

Ve; Saf elma sirkesini su katmadan sinüslere çekiyor,tüm bedeni ovalıyor, masaj yapıyoruz.

İnsan her yere baktıda! İçine bakmayı hayal bile edemedi!

“Ayetlerimizi onlara âfakta ve enfüste (kendi nefislerinde) göstereceğiz...” (Fussılet, 41/53)

İç dünya uzananların girmediği, tanımlayamadığı,ancak
“hapladığı”bir konudur.

...
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi