Sure ve Ayet Havasları

Depremden Korunmak İçin Dua - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Sure ve Ayet Havasları>Depremden Korunmak İçin Dua
SiLence 21:12 04.02.17
Secde Suresi temiz bir kağıda yazılıp bir şişe içine konsa ve o hanenin yüksek bir yerine konsa, o mekan her türlü afetten emin olur; ve depremden korunur.

Secde Suresi

Bismillahirrahmanirrahiymi.

(1)Elif lam miym.(2)tenziylülkitabi la reybe fiyhi min rabbil’alemiyne.(3)em yekulunefterahü, bel hüvelhakku min rabbike litünzire kavmen ma etahüm min neziyrin min kablike le’allehüm yehtedune.(4)allahülleziy halekassemavati vel’arda ve ma beynehüma fiy sitteti eyyamin sümesteva ‘alel’arşi,mal eküm min dunihi min veliyyin ve la şefiy’ın efela tetezekkerune.(5)yüdebbirül’emre minessemai ilel’ardı sümme ya’rücü ileyhi fiy yevmin kane mikdarühu elfe senetin mimma te’uddune.(6)zalike ‘alimülğaybi veşşehadetil’ziyzürrahıymü.(7)elleziy ahsene külle şey’in halekahu ve bede halkal’insani min tıynin.(8)sümme ce’ale neslehu min sülaletin min main mehiynin.(9)sümme sevvahü venefehha fiyhi min ruhihi ce ce’ale lekümüssem’a vel’ebsare vel’ef’idete kaliylen ma teşkürune.(10)ve kalü eiza dalelna fiyl’ardı einna lefiy halkın cediydin, bel hüm bilikai rabbihim kafirune.(11)kul yeteveffaküm melekülmevtilleziy vükkile biküm sümme ila rabbiküm tercü’une.(12)velev tera izilmücrimune nakisu rüusihim ‘ınde rabbihim, Rabbena ebsarna ve semı’na ferci’na na’mel salihan inna mukınune.(13)velev şi’na leateyna külle nefsin hüdaha ve lakin hakkalkavlü minniy le’emle’enne cehenneme minelcinneti vennasi ecma’ıyne.(14)fezuku bima nesiytüm likae yevmiküm haza, inna nesiynaküm v zuku ‘azabelhuldi bima küntüm ta’melune.(15)innema yü’minü biayatinelleziyne iza zükkiru biha harru sücceden ve sebbehu bihamdi rabbihim ve hüm la yestekbürune.(16)tetecafa cünubühüm ‘anilmadaci’ı yed’une rabbehüm havfen ve tame’an ve mimma rezaknahüm yünfikune.(17)fela ta’lemü nefsün ma uhfiye lehüm min kurreti a’yünin, cezaen bima kanu ya’melune.(18)efemen kane mü’minen kemen kane fasikan, la yestevune.(19)emmelleziyne amenu ve ‘amilussalihati felehüm cennatülme’va nüzülen bima kanu ya’melune.(20)ve emmelleziyne feseku feme’vahümünnarü, küllema eradu en yahrücu minha ü’ıydü fiyha ve kıyle lehüm zuku ‘azabennarilleziy küntüm bihi tükezzibune.(21)ve lenüziykannehüm minel’azabil’edna dunel’azabil ekberi le’allehüm yerci’une.(22)ve men ezlemu mimmen zükkire biayati rabbihi sümme a’rada ‘anha, inna minel mücrimiyne müntekımune.(23)ve lekad ateynha muselkitabe fela tekün fiy miryetin min likaihi ve ce’alnahü hüden libeniy israiyle.(24)ve ce’alna minhüm eimmeten yehdune biemrina lemma saberu ve kanü biayatina yukınune.(25)inne rabbeke hüve yafsilü beynehüm yevmelkıyameti fiyma kanu fihı yahtelifune.(26)evelem yehdi lehüm kem ehlekna min kablihim minelkuruni yemşune fiy mesakinihim, inne fiy zalike leayatin, efela yübsırüne.(28)ve yekulune meta hazelfethu in küntüm sadikıyne.(29)kul yevmelfethi la yenfe’ulleziyne keferu iymanühüm ve la hüm yünzarune.(30)fea’rıd ‘anhüm ventezır innehüm müntezırune.

Alıntı
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
RvP 11:34 21.04.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Acizkul98 22:18 04.05.17
Emeğine saglıkkk güzel bir paylaşım
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 10:37 16.03.18
zafer038 18:22 18.07.18