Tasavvuf Sohbetleri

Bize Allah'ın kitabı yeter doğru mudur? - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Tasavvuf Sohbetleri>Bize Allah'ın kitabı yeter doğru mudur?
Hal 11:48 30.04.19
Bazıları der ki "Bize Allah'ın kitabı yeter, Kur'anda aradığımız her şey var ve zaten hadislerin çoğu uydurma!" Ve bazıları da der ki "Hadisler ve sünnet, kitabı tamamlar, Kur'an tek başına yeterli değildir."

Sizce hangisi doğru diye sormayacağım; çünkü ikisi de yanlış!

Dinden gaye Allah'a gitmektir. Allaha doğru yolculuk yapmaktır. Manen seyr yapmak, tekamül etmektir. Temizlenip arınarak ruhen yükselmek ve Allaha vasıl olmaktır.

Ve bu tek başına herkesin kendi başına menferiden yapabileceği bir şey değildir. Bir rehber eşliğinde ve önderliğinde bu yapılır.

Bu kuraldır. Rabbimizin sünnetidir. Bu yüzden Rabbimiz ilk insanı peygamber olarak göndermiştir. Kendi çocuklarına mürşitlik yapacağı için. Çünkü o kendi çocuklarının peygamberi olacak. Çünkü din peygambersiz yaşanmaz.

Ve Hazreti Adem'den Hazreti Musa'ya kaç bin yıl geçmiştir bilinmez ama yaygın kanaate göre bu sürede 124.000 peygamber geldiği söylenir.

Yüz yirmi dört bin... Bu rakamı Resulullah Efendimizin söylediği nakledilir.

Ve Hazreti Musaya kadar gelen peygamberlerin bildiğimiz manada kutsal kitapları yoktur.

Çünkü din resulle beraber yaşanır. Din insan-ı kamil ile beraber yaşanır. Örneksiz, rehbersiz yaşanmaz. Mürşitsiz Rabbine yolculuk yapamazsın. Ayrıca dinin bir diğer fonksiyonu olan ruhun saflaşarak Allahın esmaül hüsnasını üzerinde gösterme kısmını Rabbimizin muradına mutabık olarak uygulayamazsın.

Mesela kitap sana merhametli ol der. Ama merhametin maraz doğuran eşiğini sana bildirmez. Bir kamil insandan işi öğrenir ve ne zaman, nerede, nasıl ve ne miktarda merhamet göstereceğini...

Ve ifratla tefrit arasındaki mutedil cömertliğin, hilmin, şefkatin, yardımseverliğin, affediciliğin, hoşgörünün, sabrın dozunu ve Allaha aşık bir kulun, bir Allah dostunun dostuna karşı edeplerini bir örnek üzerinden yaşayarak görerek öğrenmeliyiz.

Tabi dini abdestin farzları, namazın şartları, orucu bozan şeyler olarak gören bir zihniyet için durum farklıdır. Onlara göre Kuran da gerekmiyordur aslında ve ciltler dolusu hadis de gereksizdir. Küçük bir ilmihal kitabı böyle düşünenlerin her işini fazlasıyla görüyor zaten.

Evet, ilk insan ilk resul olarak gönderilmiştir. Ve ondan sonraki Hazreti Musa'ya kadarki binlerce yıllık dönemde onbinlerce resul gelmiştir ve hiçbirinin bildiğimiz manada mushafı da yoktur., ciltler dolusu hadis külliyatları da...

Hepsi kitap sahibidir ama iki cilt arasındaki yapraklara yazılan ilahi mesaj ve hakikatler manasındaki kitaba sahip olan yoktur.

Ve hakikatte ayetlerde geçen kitap Kur'an değildir. Evet Kuran bir kitaptır.

Ne buyurmuştu Rabbimiz: Tâ-sîn, tilke âyâtul kur’âni ve kitâbin mubîn. NEML:1

Ta-Sin Şunlar Kur'anın ve apaçık kitabın ayetleridir.

Yani kitap ve Kur'an denince aynı şey kast edilmiyor. Ortak noktalarına vurgu yapılıyor.

Ve aslolan yürüyen, konuşan, canlı kitaptır. Din onunla beraber yaşanır. Yoksa öyle sendeki ders notlarını ve mukaddes kitabın bir fotokopisini ver gidip dinimi öğreneyim, yaşayayım şeklinde bir din Allahın dini değildir.

Resule uyacak ona tabi olacaksın. Onun direktifleri, emir ve talimatları doğrultusunda onu örnek alarak yaşayacaksın. Peygamber ve onun varisi olan mürşid-i kamil ile beraber.

Allahın dini insan eksenlidir. Text eksenli değil. Hepimizin bildiği ve esefle karşıladığı bir durum var ki biz İslam ile müslümanları ayırırız. İslam haktır, doğrudur, güzeldir deriz ama gel gör ki müslümanların hali ortada.... Heryerdeki müslümanların hali ortada....

Bir örnek dairesi yoktur mesela islamın. Falan ülkenin, falan şehri islamın tam manasıyla yaşandığı örnek islam şehridir diyebileceğimiz bir yer var mı mesela? Yok! Müslümanların yaşadığı binlerce merkez var ama hiçbirinde kamil manada islam yaşanmıyor. Ne buyurmuştu Resulullah Efendimiz: İslam garip geldi, garip gidecek.

Bunun sebebi İslam dinini insan eksenli ve görerek uygulamaya dayalı bir şekilde yaşamayışımızdır.

Ne demek kitabı oku ve anladığını uygula!
Böyle yapılırsa yüzlerce birbirine ters mezhep çıkar. Ve hadis kitaplarını okumayanlar için durum basit! Sanki her konuda Resulullah efendimiz gerekli açıklamayı yapmış gibi düşünüyorlar. Fakat maalesef hadis kitaplarını okuyanların kafası allak bullak olur, işin içinden çıkamaz.

Zira hemen her hükmün tersi olan bir hadis de mevcuttur kaynaklarımızda. Böyle olunca hadisleri tasnif etmede ve hüküm ve uygulamalarda öncelik durumları ve kaldırılmış hükümler ile ihtilaflı hususlar konusunda herkesin mütehassıs olması mümkün olmadığından bazı alimlerin çıkarımları etrafında kümelenmek ve ya da bir mezhebe uyma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.

Halbuki mesele bu kadar karmaşık ve içinden çıkılamaz değildir. Dinin asıl muhatabı olan insan faktörünü değil de nakiller üzerinden din değerlendirilince böyle oluyor.

Resulullah Efendimizden sonra onun manevi mirasını İmam Ali Efendimiz ve gökteki yıldızlarım dediği mürşit sahabeler üstlenmişlerdir.

Sahabe Resulullah Efendimizin özel olarak yetiştirdiği sohbet arkadaşlarıdır. Yoksa sadece peygamberi görmüş olmak birini sahabe yapmaz.

Ve din yazılı metinler ve nakillerle değil insan üzerinden müteselsilen günümüze kadar gelmiştir.

Son ikiyüz yıla kadar herkes dinini bir mürşid-i kamil ile beraber yaşadı. Sahabenin Resulullah Efendimize tabi olup bağlandığı gibi gidip bir Allah dostuna bağlanıp ona mürit olarak eskiler dinlerini öyle yaşadılar.

Peygamber ve sahabeleri gibi peygamber varisi bir mürşid ve müritleri...

Resulullah Efendimizden bugüne 1400 yıl geçmiş,
İsa Aleyhisselamdan bugüne 2000 yıl geçmiş,
Davut Aleyhisselamdan bugüne 2900 yıl geçmiş,
Musa Aleyhisselamdan bugüne 3600 yıl geçmiş...

Kur'an, İncil, Zebur, Tevrat...

Yani bugün Tevrat 3600 yaşında, Zebur 2900 yaşında, İncil 2000 yaşında, Kur'an 1400 yaşında...

Dört kutsal kitap... Rabbimizin kitapları... Eğer kitaptan kasıt canlı kitap olan kamil insan olarak değerlendirilmezse 3600 yıl öncesinden Adem Aleyhisselama kadar geçen zamanda ümmetler kitapsız yaşamış olur.

Allah bizi bize bırakmasın! Ve bizi başıboş bırakmasın! Allah bizi kendi başına buyruk pirsiz mürşitsiz kaybolmuş bir halde bırakmasın! Allah bizi sevdiği razı olduğu kullarından eylesin! Dostlarına dost eylesin! Cennetiyle ve cemaliyle müşerref eylesin!

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147