Tasavvuf Sohbetleri

Ve ayrılığım ki, o can yakan bir azaptır - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Tasavvuf Sohbetleri>Ve ayrılığım ki, o can yakan bir azaptır
Hal 11:06 03.05.19
"Kullarıma beni haber ver ki, ben mağfiret eden ve rahmetli olanım. Ve ayrılığım ki, o can yakan bir azaptır." HİCR:49-50

Azab kelimesini biz bugün acı, eza, ceza, işkence manasında kullanırız.

Aslında manası insana ağır gelen, insana acı veren şeydir. Susuzluk çekme ve sudan mahrum kalma acısıdır. Susuz kalmış insanın yemekten haz alamamasıdır.

Erişmek istediğine men edilmenin acısı,
Kavuşmak istediğinde engellenme acısı,
Yapmak istediğinde durdurulma acısı...
Dışarıda kalma acısı, mahrum kalma acısı...

Ve fakat hakikatte azab; alıkonulma, ayrı kalma, dışarıda bırakılma manasına gelir.

Azabın zıddı rahmettir, rahmetin içinde olmadır.
Ve rahmet Allah'tır, Allah'tandır. Rahman Allahtır, Rahim Allah'tır. Azab ise Allah'tan uzak kalmaktır, ayrı kalmaktır. Allah'ın rahmetinin dışında kalarak acı duymaktır.

"Dedi: Azabım ki onunla dilediğime isabet ederim ve rahmetim her şeyi genişledi." ARAF:156

Allah'ın dışı yoktur. Allah'ın rahmetinin de dışı yoktur. Çünkü Allah her şeyi kuşatmıştır, varlığıyla da ihata edip kuşatmıştır, ilmiyle de kudretiyle de aşkıyla da rahmetiyle de her şeyi sarıp kuşatmıştır.

Allah'ın dışı yoktur, kendisini ondan ayıran vehmin Allah'tan ayrılığı vardır sadece ve bu sadece bir vehimdir. Bu gerçek bir azaptır, ayrılık acısıdır. Ayrı kalmak değil ayrı sanmak acısıdır.

İçi yakan, can acıtan ayrılığın her bir hali bedenimiz için yakıcı ateşler, dondurucu soğuklar, kaynar sular, demir topuzlar, ateş yalaklar, örtüler, kuyular, zındanlar, zakkum, dikenli ağaçlar, katranlar ve kelepçeler tasavvur alemimizde imajine olup suretlenir.

Rabbinden ayrı kalan ruhun azabı derken bunu ruhun Rabbinden ayrı kalması manasında değil, vehmin öyle sanması olarak düşünmeliyiz ve Allah'ın azabı derken Allah'tan ayrı kalmak değil kendini öyle bilmek olarak anlamalıyız.

Allah'ın kulunu azarlaması, ona kızması, gazap etmesi, onunla konuşmaması, yüzüne bakmaması, terk edip gitmesi, ebediyyen unutulmuş muamelesi yapması gerçek azaptır.

Allah bizi korusun, bizi rahmetinin içine alsın! Daha doğrusu kör olan gözlerimizi açsın ki onun rahmetinin, merhametinin, aşkının, güzelliğin dışının olmadığını fark edebilelim. Bize dünyada azabını, ayrılığını tattırdı, ahirette tatırmasın!

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146