Tasavvuf Sohbetleri

istesende istemesende yağmur gibi sana isabet eder - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Tasavvuf Sohbetleri>istesende istemesende yağmur gibi sana isabet eder
Hal 22:34 19.06.19
Kalbin hâlleriyle uğraşan ve kendilerine rahatlıkla
‚gönül doktoru‛ vasfını verebileceğimiz İslam âlimleri,
Kur’ân ve Sünnetin onlarca nassını tedkîk ettikten
sonra şu müthiş kaideyi çıkarmışlardır:

‚Bir iyiliğin mükâfatı onun ardından başka bir
iyilik yapmak; bir kötülüğün cezası da onun akabinde başka bir kötülüğe bulaşmaktır.‛
Bu söz, Selef’ten bazı büyüklere de nispet edilmiştir.
Zübeyr b. Avvam radıyallahu anh’ın şöyle dediği nakledilmiştir:‚Bir adamın güzel bir amel işlediğini gördüğünde bil ki onun yanında buna benzer başka amelleri de vardır. Bir adamın da kötü bir amel işlediğini gördüğünde yine bil ki onun yanında buna benzer başka kötü amelleri vardır.
Güzel amel başka güzel amelin varlığına, kötü amel de başka kötü amelin varlığına işaret eder.‛

Süleyman ed-Dârânî rahimehullah şöyle der:
Kim gündüzünü güzel geçirirse, gecesinde mükâfatlandırılır. Kim gecesini güzel geçirirse, gündüzünde mükâfatlandırılır.

Şöyle ifade edelim: Güzel bir amelin ardından işlenen
benzeri güzel bir amel, önceki amelin mükâfatıdır.
Yani Allah o güzel amelden hoşnut olduğu için başka
güzel ameller işlemeyi o kimseye nasip edip kolaylaştırmıştır. Aynı şekilde bir günahın ardından işlenen diğer günah da önceki günahın cezasıdır. Yani Allah o kötü amelden razı olmadığı ve sahibine gazaplandığı için başka kötü amellerin kapısını ona açmıştır.
Bu kuralın doğruluğunu sen de hayatında tecrübe edebilirsin. Sâlih amelleri işlemeye başladığında, diğersâlih amellerin de “istesen de istemesen de“ yağmur gibi sana isabet ettiğini göreceksin.
Buna mukabil kötü amelleri işlemeye başladığında, diğerlerinin de ister istemez seni bulduğunu müşahede edeceksin.
Bu, denenmiş, tecrübe edilmiş bir husustur.
el-mücerreb, lâ yücerreb
Denenen bir daha denenemez.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146