Tasavvuf Sohbetleri

Eksik ibadet ya da nefse uyarak işlenmiş günahların cezası değildir cehennem - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Tasavvuf Sohbetleri>Eksik ibadet ya da nefse uyarak işlenmiş günahların cezası değildir cehennem
Hal 15:51 20.01.20
Rabbimiz Kur'anı Kerim'de ürkütücü cehennem tasvirleri yapar ve biz kullarını korkutur. Korku ve arzu dengesi için bu bize gereklidir. Çünkü rehavete kapılmamak ve şımarmamak için nefsimizin korkması ve geri çekilerek bedenin idaresini ruha teslim etmesi gerekir.

Rabbinin sevgisini kaybedip ebedi ayrılık azabına ve iç acıtan, can yakan alevli yangın ateşine kendisini mahkum etmiş olanların ne suç işlediğini maalesef bir çoğumuz bilmeyiz ve maalesef pek merak da etmeyiz. Daha doğrusu bildiğimiz zannederiz ama yanlış biliriz.

"Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları arındırmayacak. Ve onların elemli azabı vardır." ALİ İMRAN:77

Aslında biz cehennemi hafife alırız ve aslında biz hafife alma işini Rabbimizden başlatmışızdır. Rabbimizi ciddiye almayız, resullerini ciddiye almayız, ayetlerini önemseyip ciddiye almayız.

Bununla beraber sorunun çözümü de çok basittir. Çözüm Rabbimizi ve bize inzal ettiği ayetleri ciddiye almaktır.

Yani cehenneme gidenler namaz kılmadığı için ya da kazaya kalmış olan namazlarını tamamlayamadığı için gitmemiştir. Eksik ibadet ya da nefse uyarak işlenmiş günahların cezası değildir cehennem. Mesele Rabbimizi ciddiye alıp almadığımızdır. Resullerini ve gönderilen ayetleri önemseyip önemsemediğimizdir.

Ki zaten cennet ya da cehennem asli manada fiillerimizin değil imanımızın karşılığıdır. İman aşktır ve aşk enerji verir, harekete geçirir. Rabbimizin kelamını ciddiye almakla başlamamız gerekir çünkü ancak sözüne yoğunlaşanlar yüzüne kavuşacaklar.

Mushafın öyle kaba görünmesine aldanmamak lazım. Çünkü tüm bir Kur'anı okumak sadece yirmi saatimizi alır ve bu bir gün bile değildir.

Eğer bizi harekete geçirecek aşkımız yoksa ve şeytan her başımızı kaldırdığımızda boynumuza geçirmiş olduğu halatı yere doğru çekip bizi tembelleştirip hantallaştırıyorsa, bir anda bütün enerjimizi çekip alıyorsa ilk iş olarak bir Allah dostuna müracaat edip çekici hizmeti ve yol yardımı talep edelim.

Video paylaşım sitelerinde dinlemek için sure sure, cüz cüz ya da tek parça tüm Kur'an seslendirilmiş olarak mevcuttur ve bir ön bilgi olması açısından en azından bir defa dinlemek şarttır.

Zira, benim Rabbim Allah'tır deyip hayatının her safhasında Allah'tan başka bir şeylere ya da birilerine kul olmuş, Peygamberim Muhammed Mustafa (S.A.S)'dir deyip ondan başka her kafasına yatan, gönlüne uyan fikre düşünceye kapılıp benimseyen ve ilmini zekasını aşan her konuşmacıya içinden gizlice biat etmiş, hayatı boyunca açıp okuma tenezzülünde bulunmadığı halde benim kitabım Kur'andır diyen birine kabir meleklerinin huysuz ve aşağılayıcı tavırları ile korkunç yüzleri dinini alaya almış ve Rabbini hiç ciddiye almamış olması durumu karşısında çok şey değildir.

Oysa Rabbimiz bizi mükerrem kılıp tüm varlığı emrimize müsahhar kılarak ilan-ı aşk mahiyetinde melekleri bize secde ettirirken bu melekler de Rabbimiz nezdindeki değerimize bakıp ilahi güzelliğimize, eşref-i mahlukat oluşumuza ve Allah'ın halifesi olma potansiyeli barındıran ruhumuza secde etmişlerdi.

Dünya sahnesinde Rabbinden aldığı değeri umursamadan Rabbiyle ve ayetleriyle alay eder gibi bir hayat yaşamış olmanın hiçbir yüz ağartıcı gerekçesi olamaz.

Heyhaatt! Biz Rabbimizi ve onun sevgisini çok ucuza satmışız. Toprağa, çamura, balçığa, ete, kemiğe, ekmeğe tamah edip sevgilisini satan aşık! A eksik zekalı, düştüğün hale bak! Allah sana kalk namaz kıl demiyor, hacca git demiyor. Hele bi aç kitabını oku! Allah'ı kimler üzüyor, kimler kızdırıyor oku bi önce!

Tekrar tekrar şu aşağıdaki ibareleri söyleyen Rabbinin sana olan aşkını gör ve senden beklediği birazcık samimiyet ve Kendisini ciddiye alma değil mi?

Allah'ın ayetlerini okumayanlar,
Allah'ın ayetlerini dinlemeyenler,
Ayetlerden uzak duranlar,
Ayetleri yalanlayanlar,
Ayetleri az bir değer karşılığında değişenler,
Ayetleri yalan sayanlar,
Ayetleri inkar edenler,
Ayetlere sırt çevirenler,
Ayetlerin okunmasını engelleyenler,
Ayetlere kulak vermeyenler,
Ayetler karşısında kör ve sağı davrananlar,
Allah'ın ayetleri üzerinde tartışanlar,
Allah'ın ayetlerini tanımayanlar,
Ayetleri oyun konusu edinenler,
Allah'ın ayetlerinden insanları soğutmaya çalışanlar,
Ayetlerden alıkoymaya çalışanlar,
Allah'ın ayetlerini gözardı edip yalan uydurarak Allah adına iftirada bulunanlar,
Ayetleri reddedenler ve Allah'ın ayetlerini alay konusu edinenleri oku! Buna benzer ayetlerin ne kadar çok olduğunu ve Allah'ın senden beklentisinin ne kadar küçük olduğunu oku!

Sadece Rabbimizin kelamını ciddiye alıp bir defa okumak bile bizi bu vasıflardan ve Rabbimizi üzen bu kategorilerden kurtarıyor oysa.

Dinimizi Allah'ın kitabından öğrenelim! Rabbimizi Rabbimizin kelamından onun bize öğrettiği gibi tanıyalım. Hesap-kitaplar, kurallar ve kaideler, şartlar ve rükünler Allah değildir. Allah deyince aklına kurallar ve şartlar gelen din adamı kıyafeti giymiş olan dinsiz herif hakikatte Allahsızdır çünkü onun tanrısı kurallardır.

Halbuki Allah kural değil tüm güzel duyguların ve en güzel isimlerin menşei ve menbaıdır. Zatı aşktır, sıfatları aşk... Her fiili ve bize dair her muamelesi aşktandır, bize olan aşkındandır. Ve bu aşk zerreden kürreye her varlığı döndürüp semah ettirmede, göğsümüzün içinde fokurdayıp bizi göklerin melekutuna hidayet etmede... Sevgilisinin yüzüne sarhoşça bakan aşıkları asılların aslına çekmede...

Allah hepinizden razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146