Tasavvuf Sohbetleri

Seyrü Suluk Ve Alemler (Derine Dalmak İsteyenler İçin) - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Tasavvuf Sohbetleri>Seyrü Suluk Ve Alemler (Derine Dalmak İsteyenler İçin)
Torlak 14:29 14.08.20
Bismillahirrahmanirrahim

Önce Ruhunu Tanı Ey Talib: Ruhunu Bil ki Cümle İşler Onda Başlar Ve Aslında Sen osun Ruhsun Cesedin Sadece Sana (ruhuna) giydirilmiş Bir Kalıptır Bir Örtü dür. Kendini Sadece Bu Örtüden İbaret Olarak Görme. Şöyle Diz Çöküp Otur Başını Kalbine Döndür Gözlerini Kapa Ve Evvela Sessizliği Dinle. Sonra Kalbinin Sesini Duy. Bak Ne Diyor Kalbin Allah Allah Allah. Sence Bu Ruhunmu? Elbette Hayır. Bu İlk Sessizlik Kalb tir.

Şimdi Kalbinden Duyduğun O sesten Ayrı Olarak O Sesinde ötesinde Daha Bir Karanlık Ve Daha Bir Sessizlik Var. O Karanlıkta Her şey Yok Olur Her Yer Sessizdir. İşte orda da Bir Şey Rabbini Zikreder Allah Allah Allah. İşte O Senin Manevi Kalbindir. Yani Ruhun da Olan Kalbindir. Sen Bu Sesi İşitiyorsan Bilki Ruhunu Tanıyorsundur.

Bundan sonra kısaca diyelim ki Bu Ruh senin manevi Dünyana Ve Sırlar Âlemine Açılan İlk Kapıdır. Ruh taki Sırları Ondaki Manevi Lezzetleri Tatmak Ve Ruhlar Âlemini Seyir O Âlemdeki Harikuladeleri Keşfetmek Ne Güzel Şeydir. İşte Gerçek Âlem Odur. İnsanın Dirilmesi Ruhunu Bilmesi İledir. C.Hakk Hakkı İle Bu Âleme Dalanlardan Eylesin Beni Ve Seni Ey Azizim.

Şimdi Ey Ruh Kalkıp Seninle Âlemleri Seyredelim. Kaldığın O derin Karanlık Ve Sessizlikte Hemen Yanı Başında Beliren Bu Aciz Kardeşinin Ellerini Tut Ve Âlemlerin Efendisi Nuru İle Kâinatı Aydınlatan Hazreti Muhammed Mustafa S.A Gidelim. Ondan Destur Alıp Yukarılara Çıkalım Seninle. O Gördüğün Karanlığı Aydınlatan Nura Doğru Yürüyelim, Sen Bir Köşesine Ben Bir Köşesine Oturup Kabri Rasulullahın 1 Fatiha 3 İhlâs Okuyup Hediye Edelim. Haydi, Şimdi Kalk ta Dolaşalım Âlemleri.

Önce Sana Kâinatı Ve Âlemleri Anlatayım Ama Bil ki C.Hakk Hiçbir Şeyi Boşu boşuna Ve İçi Boş Olarak Yaratmaz. Bu Âlemlerde Bu Kâinatta Neler Var Neler Bir Bilsen Bir Tanesini Bile Görebilsen Hayretler İçerisinde Kalırsın.

Ben Sana Anahtarı Verdim Kapıyı Açmaya Çalıştım Yolu da Tarif Edeyim ki: Kendi Kabiliyetin Miktarı Oralara Yalnız Gideceksin. C.Hakk Senin Ve Bu Aciz Kulun Ve Bütün Müslüman Kardeşlerimin Yardımcısı Olsun. Yol Budur Azizim:

Âlemler

Daire-i İmkân:

Merkezi Haktan Arşı Alaya Ve Arşı Ala dan Latife-i İhfa Tabaka Ve Aleminin Sonuna Kadar Olan Tabakalar Ve Alemlerdir ki : Arş tan Merkezi Haka Kadar Olan Kısmına Daire-i İmkanın Nısfı Safili Derler.

Yine Arş tan İhfa Âleminin En Son noktasına kadar olan Kısmına Daire-i İmkânın Kısmı Âlisi Denir.

Gerek Âlemde Bir Mekân İşgal Etsin Ve Gerek Bir Madde olarak Âlem Olsun Ve Gerek Mekânsız Ve Maddi Olmasın Bunların Hepsi Yaratılmış İlahi Âlemlerdir.

Bununla Beraber Yeryüzüne Nisbetle 1. Kat Sema Yeryüzünden daha Latif dir. Daha Şereflidir. 1. Kat Semaya nazaran 2. Kat Sema Daha Latif Ve Daha Şereflidir. 2. Kat Semaya nazaran 3. kat sema daha latif ve daha şereflidir. Bu 7. kat semaya kadar böyledir. 7. ye Nisbetle Kürsi Ve Âlemi Kürsi, Kürsiye Nisbetle Arşı Ala Ve Âlemi Arş (Cennet Ve Cehennem Buradadır) İşte Bunlar Bir birine Nisbetle Daha Latif Daha Şerefli Daha Geniş Daha Büyük tür. Ve Her Küçük Olan Âlem Kendisinden Bir Büyük Olan Âleme Göre Güneşten Bir Zerre Ve Okyanustan Bir Damla Kadardır. Sen Ey Talib Olan Kişi: Bu Âlemleri Seyretmek İstemezmisin?

Merkezi Hak tan Daire-i İhfa nın Sonuna Kadar Ve Daire-i Zılali Esma Ve Sıfatı Mevlanın Başlangıcına Kadar Olan Âlemlerin Hepsine Birden Âlemi Kebir Denilir. Kâinat Bu Âlemden İbarettir.

Daire-i İmkânın Diğer Adı İle Âlemi Kebir in Bir Diğer Âleme Nisbetle büyüklüğünü nuraniyetini Genişliğini Eşrefiyetini Latifliğini Akıl ile Anlamak Kavramak Mümkün Değildir. Bu Âlemlerin Dahi Sınırları Son Bulduğunda Daire-i Vucub Zilliyyet Halinde Başlar.

Peki, İnsan Oğlunun Aklı Bunu Kavramaktan Neden Acizdir?

Çünkü Dünyamızı İçine Alan Âlemi Kebir in 1. kat semasının Hududu Genişliği Büyüklüğü Ve Azameti Henüz Bilinmemektedir. Bu Uzay içerisinde Hareketlerini Ve Yerlerini Bir Saniye Dahi Aksatmayan Diğer Gezegen Ve burçlar Ve daha sayılmayacak kadar olan Şeylerin Ne zamandan beridir Yaratıldıkları Ve Hep Oldukları Yerde Döndükleri Ve Nereye Doğru Gittiklerini Ehli İlim henüz bilememektedir. Ve Uzayda Daha Hangi Gezegenlerin Olduğunu Ve Üzerlerinde Kimlerin Yaşadıklarını Henüz Bulamamışlardır.

Yeryüzüne Yakın Bazı Seyyarelerin Sürat Ve Işık Hızı İle Kıyas Edilerek Bize Yakınlığı Ve Uzaklığı Ölçülmüş İsede Buna Mukabil Saniyede 300 Bin Kilometrelik azim bir süratle Mesafe Kat eden Işık Hızı İle Binlerce Hatta Yüz binlerce hatta milyonlarca hatta milyarlarca Sene, Işığı Henüz Arzımıza Ulaşmayan Gezegenlerin Yıldızların Bulunduğu Ve Beşerin Kavrayamayacağı Mesafe Ölçü Haricinde ki Uzaklıklarda sayısız hesapsız Gezegenlerin Yıldızların Olduğu Anlaşılmıştır. Bu azamet Karşısında Beşer Aklı Hemen Daha Birinci Kat Semada Âlemin Sonsuz Hudutsuz Olduğunu İtiraf Etmiştir.

Şimdi Ey Aziz: 1. Kat Sema 2 ye Kıyasla Güneşten Bir Zerre İse İkinci Kat Semanın Büyüklüğünü Düşün. Ve Böylece 7. Kat Semaya kadar kıyas et.

Ve (Vesi-a Kürsiyyuhussemavati Vel Ard) Ayeti Kerimesi İle 7 Kat Sema Ve Arz Kendi İçerisinde Bir Hardal Tanesi kadar Mekân Teşkil Etmeyen Kürsinin Azametini Genişliğini Tefekkür Etmek lazımdır. Ve Bunun Yanında Bu Saydığımız Âlemleri Dahi İçine Alan Ve Bu Âlemler Kendisinde Bir Hardal Tanesi Kadar Yer Teşkil Etmeyen Âlemi Arşı Alayı Tefekkür Etmek Düşünmek lazımdır.

Daire-i Nısfı Safilinin Azameti Büyüklüğü Böyle Olunca yine Daire-i İmkânın Nısfı Âlisi Olan (büyük Çoğunluğu) Bütün Tabakaları Âlemleri İle Beraber Ervah, Melekût Ve Mekânsız İsimleri İle İsimlendirilen Âlemi Emrin Azametinin Büyüklüğünün Ve Halk Ve Emr Âlemlerinden İbaret Olan Âlemi Kebir in Azametinin Büyüklüğünün Nasıl Olması Gerekir? İşte Bu âlemlerin Büyüklüğünü Azametini Ve Ne olduklarını Anlamak Bilmek Kavramak İdrak Etmek Şüphesiz ki İnsan Aklı İle İmkânsızdır. Bundan Sonra C.Hakkın Esma Ve Sıfatının Zılali Olan Âlemler Gelir. Ondan Sonrasında Usulu Esma Ve Usulu Sıfatları Olan Âlemler Gelir. Aradaki Farkı Anlatmaya Kelimeler Asla Yeterli Değildir. Bundan Sonrasında Bunların Asılları Gelir.

Şu Cihetle Bilmek Lazımdır ki: Bir Kişiye C.Hakkın Mahza Fazl Ve Tevfiki Ulaşınca: O kişi Salih Amellerle Ve Taatle Âlemi Emir Ve Halkı İnsani si: Aşılması Mümkün Olmayan 7 Kat Semayı , Kürsiyi, Arşı, Alemi Emrin Makamlarını, Daire-i Esma Ve Sıfatı Zılal Ve usulünü, Usulünün Usulünün Usulünün Usulünün Usulünü, Ruhu İle Ve Muhabbeti İlahi ile Düşünülmesi İmkansız Olan Bir Süratle Aşması Ve Kat Eder Ve Tayy Ederde Bu İşlerden Hiç Haberi Dahi Olmaz. İşte Bir Kişi Bu Makamlardan Hangisine Ulaşmış İse O makamın Vasılı Olarak Ad Olunur. Zılal Ve Usulu Esma Ve sıfata Vasıl olanlara (ulaşanlara) Nesebi Vasıl İlallah Denir. Fakat İsmi zatın(Allah İsminin) Delalet Ettiği Hazreti Zata Vusulu Keyfiyetsiz Olarak Hâsıl Etmeyenlere Hakiki Olarak Vasıl İlallah Demek Doğru Olmaz. İşte Bu Büyük Menzile Vasıl Olanlara 100 Milyon Evliya İçerisinde Sadece 1 Kişide Zuhur Ederse C.Hakkın Bütün Âlemlere Fazlı Azimini Teşkil Eder.

Merkezi Haktan Arşı Alaya Kadar Olan Seyre Seyri Afaki Derler. Arştan Yukarı Olan Seyre İse Seyri Enfüsi Derler. Seyri Enfüsinin Kemali Daire-i Zılal de Olur. Bunu İse Küçük evliya Denilen Kişiler Başarabilirler. Büyük Evliyaların Seyri Nasıl Olur Sen Düşün.

Daire-i Vucub:

Daire-i Vucubun Başlangıcı: Daire-i İmkânın Son bulduğu Yerden Sonra Başlayan Esma Ve Sıfatullahi Zılali Envarının Nurunun Ulaştığı Noktasıdır. Bundan Sonra Daire-i Vucubun Zılli Başlar. Daire-i Zılalin Bitişinden Sonra Daire-i Usul Başlar.Usulün Usulü Bir Diğerine Bağlanarak Emri Zatı Hakta Nihayet Bulur.

Zatı Teala:

Alemi Halk Ve Emri: Esma Ve Sıfat Ve Usulunü İ’tibarat Ve Şu unatı Zatiyeyi İhata-i Zatiye-i Keyfiyetsiz Olarak Muhittir. Zatı Hakk İçin Hat Ve Nihayet (Hudud Ve Son) Diye Bişey Yoktur Bunu Anlamak İmkansızdır.

(Esrarul Muluk Ve Camiul Havvas adlı Kitaptan Alıntıdır.)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
umutkarsu 20:17 22.09.20
Bunu gece yarısı inşallah okuyacağım, şimdiden çok teşekkür ederim burada paylaşıp vakit ayırdığınız için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
zuhre 09:02 24.09.20
sanırım kardeşimizn de dediği gibi gündüzün gürültüsünde bu derinliğe ulaşmak zor tekrar akşam yazıyı okumak niyetiyle teşekkürler bu anlamlı paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ademm 17:39 30.10.20
Allah razı olsun kardeşim havas kitaplarını istanbulda nerelerde bulabiliriz

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi