Tasavvuf & Tarikatler

Silsile-i aliyye ne demektir? - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Tasavvuf & Tarikatler>Silsile-i aliyye ne demektir?
Havasokulu 22:55 10.04.17
Silsile kelimesi, (Birbirine bağlı, birbiriyle ilgili şeylerin oluşturduğu dizi, sıra, halka) anlamına gelir. Mürşid-i kâmil yani âlim ve evliya olan zatlar, yetiştirdikleri ve artık başkalarını yetiştirebilecek hale gelen talebelerine, halifelik ve icazet verirler. Sonra onlar da talebe yetiştirip, onlar da yetişen ve halifeliği hak eden talebelerine icazet verirler. Böylece, âlimler silsilesi meydana gelir. Halifeliğin maneviyatta ki mührünü Peygamberimizin (sav) vurduğu bazı eserlerde geçmektedir. Bu halka, Peygamber efendimize kadar ulaşır.

Behaeddin-i Buhari, İmam-ı Rabbani, Mevlana Halid-i Bağdadi gibi zatların da içinde bulunduğu silsileye, (Silsile-i aliyye) yani yüksek silsile denmiştir. (Silsilet-üz-zeheb) yani altın silsile de denir.

İslam âlimi yerden ot gibi, mantar gibi bitmez. Hocasız, icazetsiz, âlim olmaz. Mutlaka Resulullaha dayanan bir silsilesi olur. Mesela, İmam-ı Rabbani ve Abdülkadir-i Geylani ve şu an günümüzde yaşayan, Adıyaman Kahta ilçesi Menzil köyünde ikamet buyuran Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki hazretleri gibi her Ehl-i sünnet âliminin, peygamber varisinin Peygamber efendimize kadar bütün hocaları bellidir. Ancak böyle bir zata bağlanılır ve onların himayesinde çıkan kitaplar okunur. Yazdıkları doğru bile olsa, rast gele kimselerin kitapları okunmaz.

Günümüzdeki silsilelerin farklı olması ise, bir mürşidi kamilin icazet verdiği halifelerinin birden fazla olmasındandır, örneğin Mevlana Halid Bağdadi Hazretlerinin onlarca halifesi vardı, ama eskisi gibi fazla mürşidi kamil kalmadı, İmam-ı Rabbani hazretleri daha dört asır önce buyuruyor ki:

Bu yüksek yolun yolcuları garip oldular, azaldılar. Şimdiki tarikatçıların yoluna bid’atler karıştığı ve bu yolu bozdukları için, Resulullahın sünnetine sarılmış olan büyükler, tanınmaz oldu. Bu bilgisizlikten dolayı, çoğu da, kısa görüşlü oldukları için, bu yüksek yola bid’atler karıştırdılar. Milletin kalblerini bu bid’atlerle kazanmaya çalıştılar. Böyle yapmakla, İslam dinini olgunlaştırdıklarını sandılar. Bunlar, bu yüksek yolu yıkmaya, uğraşıyorlar. (2/62)

Nakşibendi ve Kadiri gibi hak tarikatlarda söz sahibi olan İmam-ı Rabbani (ks) Hz. Mektubatında "Kıyamete kadar ayakta olacak tek tarikatın Nakşibendi tarikinin olduğunu söylemektedir.."

Yolun sonunu başa koymak
Sual: (Silsile-i aliyye’de, yolun sonu başa konmuştur) ifadesi ne demektir?
CEVAP
İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Bu yol, tam Eshab-ı kiramın yoludur; çünkü o büyükler, Resulullah efendimizin sohbetinde, daha birinci günde, öyle şeylere kavuştu ki, sonra gelen en büyük Evliya, en sonda, ancak bundan bir parçaya kavuşabilmiştir. İşte bunun içindir ki, Hazret-i Vahşi, Hazret-i Hamza’yı şehit etmişken, Müslüman olunca, bir kere, Resulullahın sohbetiyle şereflendiği için, Tabiinin en üstünü olan, Veysel Karani’den daha üstün oldu. Resulullahın sohbetinin başlangıcında Hazret-i Vahşi’ye nasip olanlara, Veysel Karani, o kadar yüksek olduğu halde, en sonda bile kavuşamadı. Demek ki, zamanların, asırların en iyisi, Eshab-ı kiramın asrıdır. İşte büyüklerimizin yolu da, altın silsiledir. Bu yolun, başka yollardan üstünlüğü, Eshab-ı kiram zamanının, sonraki zamanlardan üstünlüğü gibidir. Bu yolun büyükleri, öyle kimselerdir ki, Allahü teâlâ, bunlara fazilet ve merhametiyle, daha başlangıçta, en sonun tadını tattırdı. Bunların derecelerini, başkaları anlayamaz. Bunların vardığı makamlar, başkalarının vardıkları makamların çok üstündedir. (1/66)

Silsile-i aliyye isimli büyük âlimlerin isimlerini okumak çok faydalıdır. Özellikle şu üç faydası vardır:

1- Feyz gelmesine sebep olur.
2- Sıkıntı ve üzüntüyü giderir, ferahlandırır.
3- İhtiyaçların ve isteklerin hâsıl olmasına sebep olur.

Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki (ks) El Hüseyni Hazretlerinin Nakşibendi Tarikatı Silsilesi:

Hz. Muhammed Mustafa (sav)
Hz. Ebubekr Sıddık (ra)
Selman-ı Farisi Hz. (ra)
Ebu Muhammed Kasım Hz. (rah)
Şeyh İmam Cafer-i Sadık Hz. (rah)
Şeyh Bayezid-i Bistami Hz. (ks)
Şeyh Ebu Hasen Harakani Hz. (ks)
Şeyh Ebu Ali Farmedi Hz. (ks)
Şeyh Hace Yusuf Hemedani Hz. (ks)i
Şeyh Abdülhalık Gücdevani Hz. (ks)
Şeyh Hace Arif-i Rivegeri Hz. (ks)
Şeyh Hace Mahmud İnciri Fağnevi Hz. (ks)
Şeyh Hace Ali Ramiteni Hz. (ks)
Şeyh Muhammed Baba Semmasi Hz. (ks)
Şeyh Seyyid Emir Külal Hz. (ks)
Şeyh Şah-ı Nakşibend Hz. (ks)
Şeyh Alaeddin Attar Hz. (ks)
Şeyh Yakub-i Çerhi Hz. (ks)
Şeyh Ubeydullah Ahrar Hz. (ks)
Şeyh Mevlana Muhammed Zahid Hz. (ks)
Şeyh Mevlana Derviş Muhammed Hz. (ks)
Şeyh Hace Muhammed Emkeneki Hz. (ks)
Şeyh Muhammed Baki Billah Hz. (ks)
Şeyh İmam-ı Rabbani El-Müceddi Hz. (ks)
Şeyh Muhammed Ma’sum Hz. (ks)
Şeyh Mevlana Muhammed Seyfeddin Faruki Hz. (ks)
Şeyh Seyyid Nur Muhammed Bedauni Hz. (ks)
Şeyh Mirza Mazhar Can-ı Canan Hz. (ks)
Şeyh Abdullah-ı Dıhlevi Hz. (ks)
Şeyh Mevlana Halid-i Bağdadi Hz. (ks)
Seyyid Abdullah Hakkari Hz. (ks)
Şeyh Seyyid Taha Hakkari Hz. (ks)
Gavs-ı Hizani Şeyh Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hz. (ks)
Şeyh Abdurrahman Tahi Hz. (ks)
Şeyh Fethullah Verkanisi Hz. (ks)
Şeyh Muhammed Diyaeddin Nurşini Hz. (ks)
Şeyh Ahmed Haznevi Hz. (ks)
Gavs-ı Kasrevi Şeyh Seyyid Abdulhakim Bilvanisi Hz. (ks)
Şeyh Sultan Seyyid Muhammed Raşid Hz. (ks)
Gavs-ı Sani Şeyh Seyyid Abdulbaki Hz. (ks)

Nakşibendi

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 22:07 04.05.17
Tuana 22:48 04.05.17
Sezen 20:57 28.10.18
Lil bin Ali 20:08 08.12.18
ben hz ali ra takvada sahabenin en üstünü oldugunu düsünmekteyim .

ilk halifenin en üstün olduguna nasıl emin olabiliriz .
son da en yüksek olabilir .

peygamber efendimiz sıddıklık makamına hz ali yi istemisti ama ALLAH
hz ebubekir efendimize verdi bu makamı .

ama hz ali derece olarak daha yüksek bence . makamlarla dereceler farklıdır .

doğrusunu ALLAH bilir

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
yaralii 08:11 11.12.18
Hadimulkutup 08:38 11.12.18
Rabbim sadeti kiramın himmet ve bereketini üzerimizde daim eyledin iki cihanda gölgeleri üzerimizden eksik olmasın

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi