Tasavvuf & Tarikatler

Cehri zikir hakkında - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 
Tasavvuf & Tarikatler>Cehri zikir hakkında
Devrimci 05:02 07.04.16
BÜYÜK ALLAME ŞEYH MAHMUD ALUSİ: >Ruhul Meani< (CEHRİ ZİKİR HAKKINDA)

«Sesiııi yükseltsen (de yükseltmesen de) muhakkak ki o, gizliyi de gizlinin daha gizlisini de bilir» (Tâ-Hâ : 7) âyetinin tefsirinde : Allâlıu Teâlâ böyle buyurmakla âşikâr zikir ve duadan nehy etmiştir, çünkü, diğer âyette de : "Rabbını içinden yalvararak ve korkarak, yüksek oImayan bir sesle sabah ve akşam an da gafillerden olma" (A'raf : 205) buyurmuştur. dedi.
Halbuki sen biliyorsun ki, «âşikâre zikir ve dua yasaktır,» sözü, memnü'dür. Bu iddia mutlakıyyeti üzerine olamaz, çünkü imam Nevevi'de «FETVA» kitabında; açıkça ifade ettiği gibi, Meşrû bir sakınca olmadığı vakit âşikâre zikir mendup ve belki Şâfîlerde efdaldir, demiştir. İmam Ahmed'in mezhebinden zâhîr olan da budur. İmam Malikin iki rivâvetinden biri de bunu teyid eder. Nitekim Hafız b. Hacer ve Feth-ül-Bar-i, bunu böylece nakletmişlerdir. KAZIHAN da kıraat keyfiyeti meselelerini açıklarken., Fetvâ kitabında bunu tercih etmiştir. Ayrıca «Guslimeyyit» adlı kitabında. «Yüksek sesle zikir mekrûhdur» sözü cenazenin peşinde gidenler hakkındadır. Nitekim Şafînin görüşü de budur- Yoksa mutlak anlamında mekruhtur demek değildir. Yîne Alûsî' Diyor ki : Diğer muhakkıklara göre âyetteki "DÜNEL CEHRİ", buyurulması, fazla bağırıp çağırmamak demektir. Yoksa, mutedil sesle ve ihtiyaç kadar bağırmak sakıncalı değildir. Oysa öte yanda yirmiden fazla gelen rivâyette çoğunlukla Resul-i Ekrem'in âşikâr zikrettiği söylenir. Ebu'z-Zübeyr den sahih olarak gelen rivâyette Abdullah b. Zübeyr demiştir ki : Resul-i Ekrem selam verdiği vakit yüksek sesle :

«LÂİLÂHE İLLALLAHU VAHDEHÜ LA ŞERİKE LEHÜ-LEHÜL-MÜLKÜ VE LEHÜ'L-HAMDÜ VE HÜVE ALÂ KÜLLİ ŞEY'İN KADİR LA HAVLE VE LÂ KUVVETE İLLA BİLLAH VE LA NA'BÜDÜ İLLA İYYAHÜ, LEHÜ'N-Nİ'METÜ VE LEHÜ'L-FADLÜ» derdi,
dedikten sonra devamla, Şeyh İbrahim GÜRANİ bu meselenin tahkiki hususunda, birincisi : «NESRÜZ-ZEHRİ FİZ-ZİKRİ BİL-CEHRİ» diğeri de : "Bİ İTHAFİL-MÜNİBİL-EVVAH, Bİ FADLİL CEHRİ. Bİ ZÎKRİLLAH" Adlannda iki risâle telif etmiştir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Devrimci 06:00 14.06.16
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Bu konuyu da incelemenizi tavsiye ederim.

Chat bölümünün hemen altındaki reklamı günde 2-3 defa tıklayıp formumuza destek olalım arkadaşlar.
Değerli üyelerimiz lütfen forumdaki konulara yorumlar yazınız,sorular sorunuz,konular açınız,Konulara mesajlar yazınız ve chat bölümündeki sohbetlere katılınız.Sizleri forumda daha aktif görmek isteriz.Hep birlikte forumumuzu canlı tutalım.
Sayın üyelerimiz Chat Sohbetlerinden faydalanmanız için 15 mesaj,Forum hocalarından ücretsiz bakım hizmetinden faydalanmak için ise 50 mesaj,E-kitap indirebilmeniz için 100 mesajınız olması gerekir.Lütfen forumdaki konulara yorumlar ve mesajlar yazarak forumda katılımcı ve aktif olunuz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Devrimci 07:53 08.08.16
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Chat bölümünün hemen altındaki reklamı günde 5-6 defa tıklayıp formumuza destek olalım arkadaşlar.

Değerli üyelerimiz lütfen forumdaki konulara yorumlar yazınız,sorular sorunuz,konular açınız,Konulara mesajlar yazınız ve chat bölümündeki sohbetlere katılınız.
Sizleri forumda daha aktif görmek isteriz.Hep birlikte forumumuzu canlı tutalım.
Sayın üyelerimiz Chat Sohbetlerinden faydalanmanız için 15 mesaj,Forum hocalarından ücretsiz bakım hizmetinden faydalanmak için ise 50 mesaj,E-kitap indirebilmeniz için 100 mesajınız olması gerekir.Lütfen forumdaki konulara yorumlar ve mesajlar yazarak forumda katılımcı ve aktif olunuz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ejder 11:46 08.08.16
ahmetkardeş 13:03 08.08.16
dilan 16:10 08.08.16
allah razı olsun kardeşim faydalı bilgiler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Birkul 17:45 08.08.16
masallah paylasim hazinesi ustadim

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
desperado 20:27 08.08.16
Faydalı bilgiler ... beşikten mezara kadar ilim....

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cin 07:41 30.08.16
Allah Razı Olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
mikolife 12:36 30.08.16
1 2