Tasavvuf & Tarikatler

Risâle‐i tarikati nakşibendiyye-i aliyye 2 - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Tasavvuf & Tarikatler>Risâle‐i tarikati nakşibendiyye-i aliyye 2
Sin 19:53 06.06.17
Nakşî Hâlidî Hâkî Tarikatında seyr ü sülûk
1"MÜRŞİD"İ KÂMİL
Bilinmelidir ki, kemâl mertebeler sonsuz ve
görünemeyecek kadar çoktur. Rasûlüllah
sallallâhü aleyhi ve sellem ve sevdiği nurların
ışığı Hz. Ali kerreme'llâhü veche mevcûdâtın
sırrı ve yaratılmışların en mükemmeli iken haklarında

"Rabbim, benim ilmimi artır" de. 118 varid
oldu. Yani عْل î*£ ما î*¦ burada "Ben" demektir. Zira
Allah Teâlâ'nın noksan sıfatlardan münezzeh
Zâtının ve rablık sıfatları sonsuzdur. Bu nedenle
Allah Teâlâ yolunda seyr ü sülûk edenler sürekli
terakkide yükselmede olurlar. Bu yükselme
cesedin ölümü ile de kesilmez.
Nitekim Şeyh"ül Ekber Muhyiddin İbnü'l
Arâbî radiyallâhü anh hazretleri dünyayı değiştirdikten
sonra nurlu ruhları ile buluşan Zinnûni
Mısrî kaddese'llâhü sırrahu'l azîzle görüştüklerinde;
"Ey kardeşim Zinnûn! Allah Teâlâ, yarattıklarına
benzemez, başkadır, sözünü hatırladın
mı? Zinnûn"i Mısrî;
"Evet, dedi. (Sonra keşfi açılınca bayıldı sonra
uyandı. Gür bir sesle) Hazreti Şeyh"ül Ekber
ona;
"Her şey Allah Teâlâ kâim iken, yaratılmış
olanların varlığı nasıl olurda O'ndan ayrı
olur."119
Bu cevaptan sonra Zinnûn" i Mısrî
kaddese'llâhü sırrahu'l azîz tevhîd meselesini
anlayıp terakki etti.120
Hülâsa, ilâhî marifetlerin sonu olmadığından
bütün âlem sâlik sayılır. Lakin irşad terbiyesindeki
zâtta olması gereken bazı âlametleri
açıklamak gerekir. Tâki bu sebeple herkes, sadık
mürşid ve sadık olmayan fark ederek, irşad
davasında olanlara meyletmesinler.
Mürşid"i Kâmil, çok ibadet, az uyku, az yemek,
az konuşmak, çokça zikir, başkaları gibi
şeriatın emirlerine uymakla muhakkak olarak
bilinmez. Zira mürşid olmayan abidlerin hali de
bu şekildedir.
Bil ki; Mürşid"i Kâmil ve Vâris"i Muhammedî
(sallallâhü aleyhi ve sellem) alameti şudur.
Şeriatın emirlerine sıkıca bağlanmakla beraber,
meclisinde onu ziyaret eden avam insanlar
kalbinde bulunan dünyevî düşüncelerini
meşguliyetini giderir veya azalır.
Havas olan insanlarda ise istiğrâk 121 artar.
Bahsedilen bu durumlar karşısında ona tabi
olmak gerekir.Yalancı dava ile irşada çıkanlardan ve yalanlarından
kaçınmak gerekir.
Ey Allah Teâlâ'm! Yalancılardan, dellâllarından,
122 ve arkadaşlarından Sana sığınırım.
Ancak Allah Teâlâ, doğru hidayet eder.
2"RABITA
Sülûk eden müridin kalbinde havatır 123düşünceler
artıp engel olamazsa yüz defa İstiğfar
eder.
Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdu
ki;
"Bazen kalbimi bir perde bürür, bu perdeyi
kaldırmak. için günde yetmiş/yüz defa istiğfar
ederim "124
Eğer düşüncelerine yine engel olamazsa;
şeyhinin meclisine gidip karşısına oturmalı veya
şeyhinin kalbine teveccüh edip düşüncelerin
gitmesini beklemelidir.
Şeyhine gitmek mümkün değilse iki kaşı arasında
onu teşekkül ettirecek şekilde düşünmelidir.
Bu sebeple Delâil"ül Hayrat sahibi Mu"hammed el Cezûlî,125 Rasûlüllah sallallâhü aleyhi
ve sellemin şeklini teşkil 126 eylediler. Daha
sonra bu kitabı şerh edenler bu şekil hakkında
buyurdular ki;
"Delâil"ül Hayrat kitabını okuyan kimselerin
Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemi rabıta
etmeyince vuslat hâsıl olmaz."
Açıklamasında ise; "Eğer Rasûlüllah
sallallâhü aleyhi ve sellemin nurlu şeklini
mânevi halde görürse, o şekli rabıtasına alıp
yakazada127 o zaman içinde zahir oluncaya kadar
devam eder.
Eğer göremedi ise hacca gidip Ravza"i
Mutahhara'daki Şebeke"i Rasûlüllahı 128 rabıta
ile Ruh"u Nebeviyi129 manevi halde görünceye
kadar devam edip ve şekli rabıtasına alıp
yakazada o zaman içinde zahir oluncaya kadar
devam eder.
Eğer yine göremedi ise Delâil"ül Hayrat kitabındaki
resme rabıta ile Ruh"u Nebeviyi manevi
halde görünceye kadar devam edip ve şekli
rabıtasına alıp yakazada o zaman içinde zahiroluncaya kadar devam eder.
Hülâsa; salavâtın rabıtası Rasûlüllah
sallallâhü aleyhi ve sellemin nurlu şekli olduğu
gibi Allah Teâlâ'nın zikrinin rabıtası her ne kadar
zikredilmiş ve maşûk (âşıkların müşahedesi)
ise de herkes buna kavuşamadığından ve başlangıçtaki
olan saliklerin düşüncelerinin düzelmesi
için şeyhe rabıta etmelidir. Bu sırrı ancak
sahipleri bilir. Bu söylediklerimiz Nakşibendî
büyüklerinden rivayet edilmiştir. Bu müşkül ve
acayip gelebilecek sözlere itirazdan Allah Teâlâ'ya
sığınırım.

DİP NOTLAR

118 Tâhâ, 114
119 (Bu mevcûdatın müstakil vücûdları yoktur, onların
hepsi Allah Teâlâ vücûduyla mevcutturlar, yani
Allah Teâlâ'dan başka mevcûd yoktur.)
120 (Berzah âleminde Zinnûn"i Mısrî'yi Hazreti Şeyhül
Ekber terakkî ettirdi. Zirâ Zinnûn hazretleri bu
dünya âlemde iken bu tevhîd meselesine vâkıf değildi.
)
121 İstiğrâk: ilâhî aşka dalıp coşarak kendinden geçme,
esrime.122 Dellal: İlân edici. Yüksek sesle bildiren. * Müşterileri
çeken. Davet eden.
123 Havatır: Hâtıralar. Fikirler. Düşünceler.
124 Müslim. Zikir, 51: Ebu Davud. 26
İlk sûfîlerin değişik tasavvufî haller için kullandıkları
bu hadise Kuşeyri (465/1072) tecellî konusunda yer
vererek şöyle der: "Bu hadis ile sanki Rasûlüllah
sallallâhü aleyhi ve sellem hakikatin hamlelerine
karşı kalbinin setr halinde olmasını istemiştir. Çünkü
Hakkın vücudu ile beraber halk için beka mümkün
değildir."125 13.yüzyıl sufilerinden olup derlediği ve pek çok
salavât" şerife'yi bir araya getiren "Delâil"ül Hayrat"
adlı risalesinin de yazarıdır.
126 Teşkil: 1 . Oluşturma, ortaya çıkarma, meydana
getirme:2 . Oluşum. 3 . Örgütleme.
127 Yakazâ: uyanık, şuurlu ve dikkatli bir vaziyette.
128 Kitabın yazıldığı zamanda fotoğraf fazla olmadığı
için zamanımızda çekilmiş resimlerden birine de bu
uygulama yapılabilir.
129 Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin nurlu
şeklini

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Devrimci 20:00 06.06.17
Allah razı olsun.
Lütfen forumda aktif olup okuyup istifade ettiğiniz konulara mesajlar ve yorumlar yazınız.Chatteki sohbetlerimize de katılınız.
Sizleri forumda daha aktif görmek isteriz.Hep birlikte forumumuzu canlı tutalım.
Chat bölümünün hemen altındaki reklamı günde 5-6 defa tıklayıp formumuza destek olalım arkadaşlar.
Lütfen Facebook Sayfamizdan ve Twitter adresimizden Bizi takip Edin.
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Aliye 22:07 06.06.17
vedduha 22:34 06.06.17
Allah razı olsun Allah ilminizi artırsın inşallah hocam

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
spacetimereality 23:13 06.06.17
Yafes 00:48 11.03.18
enteresan Allah c.c razı olsun hocam

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 00:05 02.04.18
Sayın Sin, Allah-u Zülcelal razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi