Tasavvuf & Tarikatler

70.000 Kelime-i Tevhid Okumanın Adabı - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 3 4 
Tasavvuf & Tarikatler>70.000 Kelime-i Tevhid Okumanın Adabı
HeartLess 09:53 13.07.17
YETMİŞ BİN KELİME-İ TEVHÎD OKUMANIN ÂDÂBI
Abdestli olarak, kıbleye karşı oturup;
25 kere Esteğfirullâh
1 kere Fâtiha-i şerîfe
3 kere İhlâs-ı şerîf
3 kere Salevât-ı şerîfe
okunur ve “ilâ şerafi’n-nebiyyi’l- Fâtiha” denir ve Rasûl-ü Ekrem Sallallahu Teâlâ Aleyhi Vesellem Efendimiz'in rûh-u şeriflerine hediye edilerek bir Fâtiha okunur. Daha sonra Kelime-i Tevhid (Lâ ilâhe illallâh) çekmeye başlanır. Her yüz adedin bitiminde bir defa;
“Muhammedür Rasûlullah Sallallahu Teâlâ Aleyhi Vesellem hakkan ve sıdkâ. İlâhî ente maksûdî ve ridâke matlûbî”
denir. (Manası; ALLAH'ım! Maksadım Sensin ve Senin rızanı istiyorum.) Günde ne kadar çekilirse, çekilen sayı bir tarafa kaydedilir, yetmiş bin olunca, bir Kelime-i Tevhid hatmi olmuş olur. İstenilen kimseye bağışlanır; çeken kimse isterse, kimseye bağışlamayıp kendisine bırakır. (Bir sevdiğimiz vefat ederse bir kişi yukarıdaki adabı yapar daha sonra yetmiş bin tevhid eş-dosta bölüştürülüp beraberce çekilir ve defnedilmeden bitirip sevabı vefat edene bağışlanırsa ölünün imdadına yetişilmiş olur. Defin işinden sonra yapılırsa da olur.)

Evliyaullah (ALLAH’ın dostları): “Yetmiş bin Kelime-i Tevhîd okumak suretiyle, nefsini cehennemden azad ettir!” buyurmuşlardır. Şeyh Ebû Rabi (kuddise sirruhu) şöyle anlatıyor:
- Bir sofrada yemek yiyecektik. Soframızda genç, sâlih bir delikanlı vardı. Keşfi (kalp gözü) açıktı. Elini yemeğe uzattı ve ağlamaya başladı.
- Ne oldu? dediler, şöyle söyledi:
- İşte cehennem! Anamı da cehennemde görüyorum. Yemek yiyemedi, sürekli ağlıyordu. Benim okunmuş yetmiş bin Tehlîl'im (Lâ ilâhe illallâh sözünü tekrarlama) vardı. Hiç kimseye de bağışlamamıştım. İçimden şöyle niyaz ettim:
- ALLAH'ım! Biliyorsun ki, okunmuş yetmiş bin Tehlîl'im var. Onu, bu çocuğun annesinin cehennemden kurtarılması için, ruhuna bağışladım. Bunları hep gizli ve kalbimle söyledim. Çocuk, birden ağlamayı bıraktı. Gülerek,
- El-hamdü lillâh. Anamı cehennemden çıkarttılar.” dedi ve bizimle beraber yemeğe başladı. Bu olay bana iki şey bildirdi: Biri, bu yetmiş bin Tehlîle dair rivayet edilen hadîs-i şerifin sahîh olduğu, diğeri de o gencin keşfinin sahîh olduğunu. Sakın! “Lâ ilâhe illallâh” ehline (ALLAH’ın zikrini dilinden düşürmeyen kimselere) düşman olma; onun, ALLAH Sübhânehû ve Teâlâ’nın dostları ile dostluğu vardır. (Kaynak; Adab-ı Vezaif; sf:123-124-132-133 Hasan Burkay (Kuddise sirruhu))

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Eminbaba 05:42 14.07.17
Leyal 14:48 29.07.17
Tevhid

70 bin Kelime-i Tevhid okuyanın her haceti olur
Kendi ruhumuz ve tüm ölmüşlerimizin ruhlarına hediye için. okuyoruz Hepimizin niyetine.70 bin Kelime-i Tevhid okuyanın her haceti olur......Bir kudsi hadis’te şöyle buyurulmuştur....!
“Lâ İlâhe İllallah ” tevhid sözü Benim kal’am dır.Bu Kal’aya giren azâbımdan korunmuş olur.”
Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurmuştur.
“Lâ İlahe İllallâh ,sözünü çok söyleyin.”
70 bin Kelime-i Tevhid okuyanın her isteği,her haceti olur.
5 Vakit namazlardan sonra 21 kere Kelime-i Tevhid okuyan,Hakk Teâla’nın hidayetine mazhar olur.Türlü türlü lutuflar ve ihsanlara kavuşur.
Sabah namazından sonra 100 kere Kelime-i Tevhid okuyanın kalbi iman nuru le dolar.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Aliye 20:48 29.07.17
medic 22:14 07.01.18
KELİME-İ TEVHİDİN MANASINI, EHL-İ SÜNNET ÂLİMLERİ ŞÖYLE AÇIKLIYOR:

İnsanlar yok idi. Sonradan yaratıldı. İnsanların bir yaratanı vardır. Her varlığı, O yaratmıştır. Bu yaratan birdir. Ortağı, benzeri yoktur. Bir ikincisi yoktur. O, hep var idi. Varlığının başlangıcı yoktur. Hep vardır. Varlığının sonu olmaz. Yok olmaz. Onun hep var olması gerekir. O, yok olamaz. Varlığı kendindendir. Hiçbir sebebe ihtiyacı yoktur. Her şeyi var eden, her varı her an varlıkta durduran Odur. O, madde değildir. Hiçbir maddede bulunmaz. Şekli yoktur. Ölçülmez. Nasıldır diye sorulmaz.

O deyince, akla hayale gelen her şey, O değildir. O, bunlara benzemez. Bunlar hep Onun mahluklarıdır. O, mahlukları gibi değildir. Akla, vehme, hayale gelen her şeyi, O yaratmaktadır. Yukarıda, aşağıda, yanda değildir. Yeri yoktur. Her varlık, Arşın altındadır. Arş ise, Onun kudreti, kuvveti altındadır. O, Arşın üstündedir. Fakat bu, Arş Onu taşıyor demek değildir. Arş, Onun lutfu ve kudreti ile vardır. O, ezelde, sonsuz öncelerde nasıl ise, şimdi hep öyledir.

Arşı yaratmadan önce nasıl idi ise, ebedi sonsuz geleceklerde de, hep öyledir. Onda değişiklik olmaz. Onun sıfatları vardır. Sıfat-ı sübutiyyesi sekizdir. Hayat, ilm, sem, basar, kudret, irade, kelam, tekvin. Bu sıfatlarında da, hiç değişiklik olmaz. Değişiklik olmak kusurdur. Onda kusur, noksanlık yoktur. Hiçbir mahlukuna benzemez ise de, dünyada, Onu kendisinin bildirdiği kadar bilmek ve ahirette görmek olur. Burada nasıl olduğu anlaşılamadan bilinir. Orada da, anlaşılamadan görülecektir.

Allahü Teâlâ, kullarına, peygamberler gönderdi. Bu büyük insanlar vasıtası ile kullarına, saadete ve felakete sebep olan işleri bildirdi. Peygamberlerin en yükseği, son Peygamberi olan Muhammed aleyhisselamdır. Yeryüzündeki dinli dinsiz herkese, her yere, her millete Peygamber olarak gönderilmiştir. Bütün insanların, meleklerin ve cinnin Peygamberidir. Dünyanın her yerinde, herkesin, o yüce Peygambere tâbi olması, uyması gerekir.

[İmam-ı Gazali - Kimya-i Saadet]

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
werty 22:44 07.01.18
ceylins 23:01 07.01.18
Ölenlerin arkasından 70.000 Kelime-i Tevhid okumayı ihmâl etmeyiniz çünkü bir ölünün rûhuna Allah rızâsı için yetmiş bin "Kelime-i Tevhîd" okunur ve bağışlanırsa, o kimse azâba müstehak olsa bile azâbı ref' edilir...Kendisine yetmiş bin "Kelime-i Tevhîd" bağışlanan zât, azâba müstehak olmamışsa, kendisine cennet derecâtı verilir...

Muzaffer Ozak "Rahmetullahi Aleyh"

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
FarukEfendi 23:52 07.01.18
mechul yolcu 23:58 07.01.18
kaç günde bitirmelidir?Belli bir okuma süresi varmidir?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Devrimci 12:58 08.01.18
mechul yolcu Nickli Üyeden Alıntı:
kaç günde bitirmelidir?Belli bir okuma süresi varmidir?
Bir haftada bitirebilirsin.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2 3 4