Tasavvuf & Tarikatler

Tarikata Bağlanmayı Teşvik Eden Ayet veya Hadis Var mıdır? - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Tasavvuf & Tarikatler>Tarikata Bağlanmayı Teşvik Eden Ayet veya Hadis Var mıdır?
Havasokulu 15:58 14.08.17
Tarikata girmeyi teşvik eden açık bir ayet veya hadis yoktur. Ancak müminlerin müşkilatlarını alimlere sorup onların tavsiyelerine göre hareket etmemizi isteyen hadisler vardır.

"Âlimler peygamberlerin vârisleridir."
(Buhârî, ilim, 10; Ebû Dâvud, İlim, 1; İbn Mâce, Mukaddime, 17)
buyuran Resulullah (asv), âlimlerin, toplumu yönlendirme hususunda peygamberlere vekil ve halef olduklarını beyan etmiştir.

İlmi bir seviyeye sahip olan âlime, Allah katındaki değerinden dolayı itaat, Allah'ın emrine itaattir. Hak yolda ve hayra götüren bir hususta âlimin yaptığı tavsiyeye uymak müminler için farzdır. Bu farziyet ancak âlim, Allah'ın razı olduğu bir hususu tavsiye ederse söz konusudur. Allah'ın razı olmadığı ve Allah'ın emretmediği, dinde olmayan bir bid'atı tavsiye eden âlimin tavsiyesine uyulmaz. Böyle bir bid'ate çağrıldığında reddetmek ise mümin için farzdır.

İslâm'da olmayan bir hususu dine sokmak ve kendinden bir hüküm koymak Rububiyyet iddiasında bulunmak demektir. Allah'ın emir ve yasakları dışına çıkıp İslâm dışı tağutî nizamlara yapışmak nasıl küfür ise, âlimlerin hevâ ve heveslerine uyarak koydukları hüküm ve gösterdikleri gayri İslâmî yol ve ibadetlere yönelmek ve bu ibadetleri dinden kabul etmek de küfürdür.

Bu duruma göre İslâm âlimi, toplumu yönlendiren ve Allah'ın hükümlerinin uygulanmasında titizlik gösteren bir rehberdir. Âlimler ilimlerinin gereği olarak toplum içindeki görev ve fonksiyonlarını daima hatırlamak zorundadırlar. Ümmetler, âlimlerinin doğru yolu izledikleri ve doğru yolda oldukları müddetçe ayakta kalırlar. Bunun için Hz. Peygamber (asv) "Alimin ölümü İslâm'da açılan bir gediktir." (Dârimî, Mukaddime, 32) buyurmuşlardır.


Alıntı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
aydemir 16:02 14.08.17
Eğer bir hususta çıkmaza girerseniz zikir ehline soeunuz buna benzer zikir ehline sorunuz ayeti açıkça belirtmiştir zaten.... zikir ehlide belli

---------- Post added 14.08.17 at 16:03 ----------

Güzel bir konu ama az daha da olması daha iyidir

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Aliye 16:37 14.08.17
Tuana 16:52 14.08.17
Teşekkürler güzel bir paylaşım olmuş

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Eysan 21:32 14.08.17
Sistermen 21:37 14.08.17
Tarikat ehli olmayi herkeze nasip et yarabbim amin

---------- Post added 14.08.17 at 21:38 ----------

Rabb8m hepimize tarikat ehlinden olmayi nasio etsin ins

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Eloa 16:51 07.11.17
Rabbim hepimize nasip etsin inş.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Labezerin 00:22 16.11.17
Güzel konu Allah senden razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
uguryalcin 01:04 16.11.17
"Allah bir dost olarak da kâfidir, bir yardımcı olarak da yeter."
NİSA Suresi 45. ayet

Dikkat etmek ve sapla samanı ayırmak lazım gelir. Birçok insanlar gördüm, şeyhinden niyazda bulunan. Aman ha kardeşlerim. Dikkat etmek ve aradaki ince çizgiyi kaçırmamak lazımdır. Her ne olursa olsun her şeyi mülkün tek sahibi malikül mülk den istemek gerekir. Şeyhinin sakalını saklayanlar mı dersin, tırnağını gece yatarken yastığının altına koyanlar mı. Şeyhinin önünde kendini yerden yere vuranlar mı yoksa hayatında bir kere siyer okumayıp şeyhinin kitaplarını karış karış edenler mi? Şeytan ayrıntıda gizlidir ve hak tektir. Dikkat etmek gerek.

Allahın rahmeti üzerimize olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Derdekea 16:43 17.11.17
1 2