Tasavvuf & Tarikatler

Zaman tarikat zamanı değil iman kurtarma zamanı mıdır? - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Tasavvuf & Tarikatler>Zaman tarikat zamanı değil iman kurtarma zamanı mıdır?
Havasokulu 12:20 02.09.17
Yazan: Abdullah Bekir HOCA

Soru 1: Hocam bazı kimseler; “Zaman tarikat zamanı değil iman kurtarma zamanıdır” derler. Bu söz ne anlama gelir?
Cevap 1: Tarikat hakikata ulaştıran bir yoldur. O halde kendisine ulaşmak için yolu olmayan hakikat nasıl hakikat olabilir?
Bir şey hem hakikat olacak, hem de yolu olmayacak. Böyle bir şey düşünülebilir mi?
Gerçek şu ki, burada anlam kargaşası vardır. Tarikat iman kurtarma sebeplerinden en önde gelenlerindendir. İnsanı, taklidi imandan hakiki imana taşıyan en önemli sebeplerden birisidir. Onun içindir ki; tatmadan anlaşılamayan şey tasavvuftur…

Cevap 2: Risale-i Nur da geçen; “Devrin tasavvuf veya tarikat devri olmadığı, devrimizin iman kurtarma zamanı olduğu” ifadesine cevabımız şudur:
İmanın dereceleri vardır. Taklidi iman avam halkın imanıdır. Delillere dayalı iman ki, buna bazı kelam ilmi sahibi olanlar hakiki iman derler ki, bu da kelam ilmi sahibi kimselerin imanıdır. Şuhut ve Keşifle elde edilen imandır ki, buna şuhudi ve keşfî iman denir. Şühûdi iman enbiyanın ve meleklerin imanı, keşfî iman ise evliyanın imanıdır.

Tasavvuf; kişinin taklidi ve delillere dayalı imanını taklitten ve delillerden alarak keşfî (gönül gözü ile görerek) imana ulaştırır. Tasavvuf ehli insanlar nice binlerce inançsızın hidayete gelmesine sebep olmuşlardır. Günümüzde işin edebiyatını yapan bazı kimseler yukarıdaki; “Devir tarikat devri değil, iman kurtarma zamanıdır.” diyerek insanların önlerini tıkamaya çalışıyorlar. Bunların ne kadar iman kurtardıkları sorgulanabilir. Ayinesi iştir kişinin lafına bakılmaz. İman kurtarmak öyle kolay bir iş midir?
Tarikat: Tövbedir, taharettir, samimiyettir, vahdeti şuhuttur, vuslattır, ve fena fillaha eriştir. Bunlar her devirde her mümine en elzem olan şeylerdir. O halde hangi cemaat şuuru ile bunlara ermek mümkündür?
İTİRAZ: yukarıda “Tasavvuf; kişinin taklidi ve delillere dayalı imanını taklitten ve delillerden keşfi (görerek) imana ulaştırır. ” diyorsunuz. Bu dünyada Peygamberler bile Allah’ı göremediler siz nasıl olurda evliyanın imanına görerek diyorsunuz?
CEVAP: O cümledeki kastımız Allah’ın bu dünyada görüleceği anlamında değildir. Allah’ın verdiği bir ışıkla velinin, İlahi isimlerin nurlarını ve melekleri o ışıkla görmesidir.

Saidi Nursi Diyor ki:

”İ’lem eyyühe’l-aziz! Tevfik-i İlahi refiki olan adam, tarikat berzahına girmeden zahirden hakikate geçebilir. Evet, Kur’an’dan, hakikat-i tarikati, tarikatsiz feyiz suretiyle gördüm ve bir parça aldım. Ve keza, maksud-u bizzat olan ilimlere ulüm-u aliyeyi okumaksızın isal edici bir yol buldum. Seriüsseyir olan bu zamanın evladına, kısa ve selamet bir tariki ihsan etmek rahmet-i hakimenin şanındandır.” sözleri özetlenirse, Sadi Nursi şunu anlatmak istiyor:

“İlahi başarının yakını, arkadaşı olan adam bil ki, tarikat geçidine girmeden üveysi olarak tarikatta hasıl olan bazı ilahi tecellilerini, alemlerin Rabbi Allah bana bu ilahi nurları bir parça da olsa tattırdı.”
Saidi Nursi, bu tadın üveysilik yolu (tarikatı) ile kendisine tattırıldığını ve bu tarikatle olgunlaştığını itiraf etmektedir. Böylece, kendisinin de tarikatın bir başka nevi olan üveysilik yolu ile hakikata erdiğini itiraf etmiş bulunmaktadır.

Allahu Teala’nın nurlarına mazhar olmak yolu ikidir

Birincisi: Allahu Teala’dan gelen ilahi feyzler Rasulullah’a, O’ndan da kamil bir mürşide, Mürşitten de taliblere yansıtılır.
İkinci yol: Allah’tan Rasulullah’a, Rasullah’tan vefat etmiş bir velinin ruhuna, ondan da Allah’ın diediği kimseye veya arada bir veli olmadan doğrudan Rasullullah’tan o kimseye. İlahi feyzin nurlarının verilmesi bu ahvalde gerçekleşir..
Vesselam.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Eloa 13:22 06.01.18
Derdekea 09:08 10.02.18
Cevapla Up