Tasavvuf & Tarikatler

Ledun ilmi hakkında - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Tasavvuf & Tarikatler>Ledun ilmi hakkında
Tuana 11:06 03.05.18
Kısa bir hatırlatma....
Ledun ilmi bir özel ilim olup ismet sıfatına sahip ( yani %100 günahsız ) kişilere Allahın bir ikramı bir hediyesidir.İslami kitaplarda İlmi Leduna sahip 2 kişiden bahsedilir biri Hızır A.s. diğeri de Hz.Süleyman a.s. ın veziri Asaftır.İlmi Ledun mucizeye yakın kerametten üstün bir durumdur ve eğitim öğretim ile elde edilemez.Kim ki ben ilmi ledun biliyorum derse İslam Akidesine göre kafir olur.Ki akideye göre kerameti olmayan şeyh kerametim var derse kafir olur bırakın Ledun ilmini.Bunu diyen kişi aslında şunu demeye çalışıyordur " ben özel ve seçilmiş bir insanım,günahsızım,kursağımdan haram lokma,kulağıma kötü söz,dilimden kötü laf girmemiştir çıkmamıştır ve ben seçilmiş olduğum için Allah cc bana bu özel ilmi vermiştir." yani işin temeline inersek ki bunu diyen bir kaç yalancıyı tanıyorum hem yalan diyorlar hem de imanlarından ki varsa ondan da mahrum oluyorlar.Bir söz insanı mümin bir söz de kafir eder.Bu ilmi ledun biliyorum sözü de küfre götüren sözlerdendir.124 bin peygamber gelmiştir ve K.Kerim de Hz.Yakub a.selama İlmi Ledun verildiği beyan edilmiş ( Yusuf suresi 68-69 ) ve Hz.Hızır a.selama ve tabi Asaf hazretlerine başka da bir kimseden bahsedilmemiştir. İlmi Ledun sahibiyim diyen kişi ye sormak lazım gelen sorular var ki onu çıktığı yere gömmek için ama soruyu soracak kişinin de o bilgilere yabancı olmaması lazım.Herif arapça küfretse insanlar ayet okuyor sanıyorlar.O kadar islamdan ve ilimden uzak bir nesil bir topluluk ile karşı karşıyayız.
İnsanlar bilgiden yoksun olunca ortaya bu tür münafıkların sahtekarların çıkması kaçınılmazdır.Gündüz sözde dua ile iş yapıp gece bunu içki masasına vereni mi diyeceksiniz ... Namaz kılmayan oruç tutmayan ve fotokopi kağıtları ile halkı kandıranları mı diyeceksiniz... dini isimlerle sözde tarikat kurup insanları sapık emellerine alet edenleri mi diyeceksiniz ... bütün bunların gerçek sebebi bilgi eksikliğimizdir.Lütfen bilgilenin ve bilinçlenin.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
gala 12:30 07.05.18
zafer01 17:57 11.05.18
Havasokulu 10:05 25.05.18
Vehbi bir ilim olan Ledün ilmi Kur’an’daki ayetten adını almış ve Hz. Hızır’a ait olan özel bir gayb ve sır bilgisidir.
Ledün ilmi veya İlm-i Ledün konusunda net bir tanım yapmak mümkün gözükmemektedir. Sadece insanların bilmediği ve sadece Allah’ın seçtiği kullarına bahşettiği bir sır ve gayb bilgisi ile yöntemidir. Kur’an’da Hz. Musa’nın Hz. Hızır ile yolculuklarının anlatıldığı ayetlerde Hızır’a verilen ilimden ‘ledün’ olarak bahsedilmiştir. Ayet şu şekildedir;
Derken kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim (ledün ilmi) öğretmiştik. (Kehf suresi, 65)
Ledün ilmi Kur’an’ı Kerim’de Hz. Musa ile Hz. Hızır’ın karşılaşmalarında tarif edilmiştir. Hz. Hızır’ın insanlar için yanlış ve günah sayılacak çocuk öldürmek, gemiyi delmek gibi bir takım eylemleri olur. Hz. Musa insani bir refleskle Hızır’ın yanlış gibi görünen bu davranışlarına itiraz eder. Hz. Hızır daha sonradan yapmış olduğu eylemlerin hikmetlerini sebepleri ile birlikte açıklayınca gerçek ortaya çıkmış olur. Kur’an’da ledün ilmi bu şekilde anlatılmaktadır. Peygamberimiz bu konuyla ilgili bir hadisinde şöyle buyurmuştur;
‘’Şayet bildiklerimi bilseydiniz; az güler, çok ağlardınız.” (Buhari, Küsuf, 2; Müslim, Salat, 112)
Tasavvufi gelenekte ledün ilmi önemli görülür. Hassas olan kalp zikir ve feyizle yumuşar Allah’ın zikriyle letaifler açılır ve diğer insanların algılayamadığı bir takım hakikatler insanın kalbine doğar bazen de zuhur eder.
Ledün ilmi özel bir bilgidir ve herkes tarafından bilinmez, olayların iç yüzlerine vakıf olmayı sağlar. Bu ilim insanların anlayışının üzerinde olduğu için insanlara açıklanmamıştır. Bu ilme sahip olan kişilerin başkalarına anlatmaları yasaklanmıştır. Ledün ilmi Hz. Hızır’a ait olan bir ilim olmakla beraber bazı Peygamberlere ve Allah dostlarına da verilmiştir. Hadislerden anlaşılacağı üzere ahir zamanda gelecek olan Hz. Mehdi’nin de Hızır as ile bir bağlantısı olacak ve ledün ilmini bilecek ve kullanacaktır. Bu ilim kişiyle Allah arasında olan gizli bir bilgidir. Kur’an’da bazı surelerin başlarında bulunun ve huruf-u mukatta denilen harfler bu kabildendir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Sin 16:53 20.07.18
Ledün İlminin Dereceleri / İlmi Ledün'ün Dereceleri
(Bahşedikdikten sonra kullanmaktan imtina edeceğin ilim.)
...
"Emîr Sultân, ledünnî ilmine sahipti. Bu ilim, 72 derecedir. İlk derecesinden olan, bir ağaca bakınca yapraklarının sayısını, bir denize bakmakla damlalarının adedini, bir çöle bakınca (da) kumların sayısını bilir." Seyyid Abdulhakîm.
...
Bu ilim Allah c.c'nun tarafından, kullarına bir lütfudur, bunu bende istiyorum demekle olmaz, bir öğrenim yolu yoktur, ancak bu ilme uygun bir şahsiyet olma yolunda şahsiyetimizi inanç tefekkür ve takva sahibi olma yolunda besleriz, günahlardan sakınan göz ve diline sahip olan, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarına, imkanların dahilinde bile olmasa, cevap verme çabasında olmaktır, bu yolda, dervişlere ilk öğretilen yolda yürümesidir, sebebi lütfu ise karıncayı incitmemesidir, kıssadan hisse Biznillah Allah layık olan kullarından eylesin bizleri inşallah Allah c.c Emanetsiniz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Yafes 21:52 20.07.18
Zinnureyn 15:26 15.08.18
biyo333 04:25 23.05.19
Allah razı olsun hocam sürekli kafama takılan bir konuyu sanki sizinle paylaşmışım gibi cvp vermişsin.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Meftunbirihvan 04:47 23.05.19
Desene bu ilme hic sahip olamıycaz

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ugi 21:50 02.07.19
Ledün ilmi ile gayb alemine geçiş yapılır.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi