Tasavvuf & Tarikatler

Zikirden kasıt nedir? - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Tasavvuf & Tarikatler>Zikirden kasıt nedir?
Sin 14:56 28.05.18
Zikirden kasıt nedir?
Ken'ân Rifâî Hz.leri'nden;

Zikir ne demektir? Zikir sâdece kelime-i tevhîdi tekrarlayıp durmak değildir derken ne kastedilmiştir?

“…Bütün tariklerde tâlim (eğitimi) olunan zikir, Kelime-i Tevhîd ile İsmi Celâl’dir. Fakat sâde Allâh demek ve bunu türlü makam, âhenk ve usûlle söylemek kâfi midir?

Lâzım olan, söylediğini bilmek, zikrettiğini görmek, Allâh’ı bulmaktır. Bu ilmi öğretecek bu ilmin semeresini elde ettirip sâlikin (mânevi eğitim yolcusunun) geleceğini kurtaracak muallim (öğretmen) de, ancak kâmil mürşittir (Hak yolu öğreticisi, eğiticisi, kılavuzu olan olgun insan. Olgunlar olgunudur)…
SOH.2000/s.437-438

…Zikir, İsm-i Celâl yâhut Kelime-i Tevhîd çekmek değildir. Bunlar birer kabuktan ibârettir ki bu zikri gramofon (müzik çalar) da yapabilir. İnsandan aranan ve beklenen ise hakîkî zikirdir.

Zikir, kalbe gelen şeytânî vesveselerden o kalbi muhâfaza etmek yâni boşaltmak ve mâlâyânî (boş, lüzumsuz söz) ile ülfeti (kaynaşmayı, ahbaplık etmeyi) terk etmektir.

Sonra çoklukta birliği görmek, dâvâdan uzaklaşmak, yâni tam bir sulh (barış) içinde olmak ve kalbe ilham olan mânâları tefekkür etmek (düşünmek) yâni gãfil olmamaktır… SOH.2000/s.376-377

“… Allah’ı zikretmek demek, hoşnudluğunu celbedecek (memnunluk uyandıran) âmâl (isteklerde) ve harekâtta bulunmak demektir. İşte zikir budur…”
YM.1983/s. 387

“…Kalb selâmeti de aşk ateşiyle husûle gelir. Bu aşk ateşi ne ile yanar? Derseniz, bu aşk ateşi, zikrullah (Allah zikri) kılıcı ile yanar.
Zikrullahtan maksat da sabahlara kadar lisanla: Allah Allah demek değildir.

Kur’anı Kerîm’de: “Rabbini zikret, kendini unuttuğun vakit (Sûre-i Kehf, âyet: 24.)” buyuruluyor…
YM.1983/s. 344

…Kendini unuttuğun vakit, yâni aklı terkettiğin zaman demek. Çünkü hicap, perde dünyâya taalluk eden (ait olan) akıldır. Binâenaleyh (dolayısıyla) aklı bırakıp aşka kavuşursan, işte o vakit, Allâh’ın cemâlinden gayrı her şey fânîdir sırrı âşikâr olur ve bu aşkın içinde zikir, zikreden ve zikrolunan kendi olur…”
SOH.2000/s.465
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
Taskesen072 16:27 28.05.18
Paylaşım için teşekkürler
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 08:49 30.05.18
Sayın Sin, konu paylaşımınız için teşekkür ederiz.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Semiramist 11:30 30.05.18
Konu paylaşımı güzel olmuş Allah razı olsun sizden
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
FarukEfendi 11:48 30.05.18
Çok güzel paylaşım. Allah razı olsun good
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İpek 14:37 30.05.18