Tasavvuf & Tarikatler

Ta, Sad, Vav, Fa - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Tasavvuf & Tarikatler>Ta, Sad, Vav, Fa
Sin 18:43 14.07.18
Tasavvuf kelimesi dört harften ibarettir: Ta, Sad, Vav, Fa

Ta: Tevbeyi ifade eder. Buda ikiye ayrılır: Zahiri tevbe; Batını Tevbe. Zahiri tevbe odurki: sözde, işde, bütün duygular günahtan ve kötü işlerden geri alınıp taata ve takvaya sevk olunsun. Başkaldırma bırakılıp, Hakk’a uyarlılık hasıl olsun. Batını tevbeye gelince; onada nefs tezkiyesi ve kalp tasfiyesi oluşup, zahiri tevbeye ilaveten nefsin hakikatine doğru yol alınmayı sağlasın. Kötü ahlakın, iyi ahlaka dönüşmesi ile “Ta” makamı tamam olur.

Sad: Safa halini ifade eder. Buda Ta harfi gibi iki yönden mütalaa edilir. Biri kalbin, nefsin safiyeti; öbürüde sırrın. Kalbin safası odur ki; beşeri kirlerden beri ola. Kalbin safiyeti zikrullah ile olur. İrfan yolundaki zikirler ile kalp safaya ulaşır. Kalp gaflet uykusundan uyanır. Allah’ın sevgisi kalbe yerleşir. Sır dili ile tevhid hali kazanılır. Bu halde tamam olunca “Sad” makamıda tamam olur.

Vav: Velayet hali olarak anlatılır. Bu hal batıni (iç) alemin safiyeti üzerine düzenlidir. Velayet halinin neticesi “ilahi ahlakla ahlaklanmak” tır. Bu halde beşeri sıfattan soyunup, ilahi sıfata bürünmek vardır. Kudsi Hadiste bu hal şöyle belirtilir: “Bir kulu seversem, gözü, kulağı, dili, eli vs. ayağı olurum. Benimle işitir, Benimle görür, Benimle konuşur, Benimle tutar ve yürür”. Bu halde Allah’ın Zatından başka her şeyden arınılır. Bu hal ile “Vav” makamı hasıl olur.

Fa: Fena (yokluk) makamıdır. İlahi sıfatlar arasında eriyip gitmek, emaneti sahibine teslim etmekle hasıl olur. Beşeri sıfatlar gidince Ahadiyet sıfatı yerini alır. Hakk fena bulmadığından, fena haline ulaşan ehlini Kendi bekasıyla baki kılar. Fani nefs, baki sırla varlığa kavuşur. Hakk ile Hakk olur. “O’nun vechinden başka her şey helak olur” (Kasas/88) ayeti bu hali anlatır. Fena hasıl olunca, beka da tamam olur. Bu alemi Cenab-ı Hakk şöyle anlatır: “Doğruluk otağında, güçlü padişahın katında…” (Kamer/55) Orası ahadiyet alemi olup, nebilerin, velilerin makamıdır. Fark hali ortadan kalkınca, Hakk’la ebedi safiyet kalır. Bu hali bulanların sonsuz lezzetini Allah Teala şöyle anlatır:

“Cennete gidenler, orada ebedi kalırlar” (Araf/42) Bunun yolunuda bu yolda sabra bağlar ki şöyle buyurur:

“Allah sabredenlerle beraberdir” (Enfal/66)

Tasavvufta irfan yolu bu mertebe ve makamları içerir. Bu miraç yolu nefsin kendi hakikatine olan yolculuğu ve emaneti sahibine teslim etme halidir. Kişi kendi özü ve hakikati olan “NEFSİ” ile Hakkın “ZATI NEFSİNE” olan irfan yolculuğudur. Allah’ı bilme, bulma; uyup, olma durumunu hal ile yaşamaktır.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
lemenke 01:26 16.07.18
everex 02:15 16.07.18
Minwal3 03:28 16.07.18
İnşirah 16:23 05.10.18
Allah razı olsun..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Meftunbirihvan 03:41 22.04.19
Selamun aleykm zikir olarak mı cekicez ta sad vav fa yı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
adamKadmon 19:23 23.04.19