Tasavvuf & Tarikatler

Muhyiddin İbn Arabiden Pazartesi Gündüz Duası - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Tasavvuf & Tarikatler>Muhyiddin İbn Arabiden Pazartesi Gündüz Duası
HeartLess 15:36 28.08.18
Bismillahirrahmanirrahîym
Allah'ım!
Senden nur ve hidayet, uymada edep istiyorum. Nefsimin şerrinden ve beni şenden koparan her koparıcının
şerrinden sana sığınırım. İlahlar yoktur ancak Sen varsın. Nefsimi şüphelerden, kötü ahlaktan, maddi hazlardan,
gafletlerden arındır. Beni, her durumda sana itaat eden bir kul eyle.
Ey bilen! Bana ilminden öğret.
Ey hüküm ve hikmet sahibi! Beni hüküm ve hikmetinle destekle.
Ey işiten! Bana kendinden duyur.
Ey gören! Bana nimetlerini göster.
Ey her şeyden haberdar! Bana kendini anlat.
Ey diri! Beni zikrinle dirilt.
Ey irade sahibi! Kudretin ve azametinle irademi arındır.
Muhakkak senin her şeye gücün yeter.
Allah'ım!
Senden tedbir sahibi bir lahut, musahhar kılınmış bir nasut; etkili, külli, mücmeli ve mufassalı tasvir ve takdirde
kuşatan bir akıl istiyorum.
İlahi!
İdrak edilmeyen, terk edilmeyen zatınla, beraberlik vehmedenin şirke gireceği tekliğinle, ezeliliğinde başkasının
varlığını zannedenin iftira ettiği, ihlas nizamından ayrılacağı kuşatıcılığınla senden istiyorum.
Ey kadimliğiyle beraber olmayan şeylerin kendisinden tenzih edilen! Ey ihatası ve azametiyle her şeyi takdir
eden! Ey varlık nurunu adem zulmetinden çıkaran! Ey kalemine yerleştirdiği ilmiyle feleklerin şahıslarını tasvir
eden! Ey hikmetlerinin sırlarıyla hükümlerini uygulayan! Uzak olanın yakın olandan yardım istemesi gibi sana
sesleniyorum. Sevenin sevgilisini istemesi gibi seni istiyorum. Muhtaç olanın icabet edenden dilenmesi gibi
senden istiyorum.
Allah'ım!
Senden gayp perdelerinin kaldırılmasını, vehim ve şüphe sarığının çözülmesini istiyorum.
Allah'ım!
Beni, zorunlu bir hayat bahşederek kendinle dirilt. Bana, malumatların sırlarını kuşatan bir ilim öğret kendinden.
Kudretinle bana cenneti, arşı ve zatı aç. Sıfatların nurları altında beni sil. Beni düğümleyen tüm bağlardan
lütfunla kurtar. Sen münezzehsin. Apaydınlık bir tenzih. Sonradan olmalık özelliklerinden ve eksiklik
sıfatlarından berilik bir kutsilik sahibisin ki, yergi şüphelerinden ve reddedilme gereklerinden uzaksın. Sen
münezzehsin. Sana ulaşmak isteyenlerin tümü, seninle olmaksızın sana ulaşmaktan acizdir. Sen münezzehsin,
senin kim olduğunu senden başkası bilemez. Sen münezzehsin, yüceliğine rağmen ne kadar da yakınsın.
Allah'ım!
Bana hamd elbisesini giydir, izzet ridasıyla üzerimi ört, başıma celal ve ululuk tacını geçir. Şaka ve ciddiyet
zatlarının sıfatlarından beni arındır. Sayı ve sınır karşıtlarından, farklılık ve eksiklik içinde olmaktan lütfunla
beni kurtar.
İlahi!
Seninle yok olmam varlığını aynı, seninle beka bulmam yokluğun aynıdır. Seninle yok oluşumu gerçekleştirmek
suretiyle seninle beraber varlığımı vehmetme mekanından uzaklaştır beni. Sende yok etmek suretiyle beni derle,
topla. Senden başka ilah yoktur. Benzerden, benzerlikten münezzehsin. Senden başka ilah yoktur, denk olmaktan
münezzehsin sen yüceler yücesisin. Senden başka ilah yoktur, yardımcı ve danışmandan müstağnisin. Senden
başka ilah yoktur.
Ey Ahad! Ey samed!
Senden başka ilah yoktur, varlık seninledir ve secdeler sanadır. Sen Hak mabudsun. Benden sana sığınırım ve
kendimden zeval bulmayı istiyorum Sen'den. Seni uzaklaştıran, beni yakınlaştıran, seni ululayan ve beni
gizleyen bir takiyyeden dolayı senden bağışlanma diliyorum. Alçaltan, yükselten, yoktan, örneksiz var eden,
kesen, ayıran ve toplayan sensin.
Ey alçaltan! Ey yükselten! Ey yoktan, benzersiz var eden! Ey kesen! Ey ayıran! Ey toplayan! Sana sığınıyorum.
Sana sığınıyorum. Senden yardım istiyorum, senden yardım istiyorum.
Ey sığınağım! Ey sığınağım! Kurtar! Kurtar! Beni himayene al! Beni himayene al.
Ey kurtuluşumun sebebi ve sığınağım! Senden istediğim şeyleri isterken, ilk varlığın öncüsünü, en mükemmel
nuru, en üstün hayatın ruhunu, ezeli rahmetin yayıcısını. En ulu ahlakın semasını, ruh ve fazilet öncüsünü, suret
ve gönderiliş hatemini, hadiyat ve beyanla gönderileni, ilim, temkin ve eman rahmetini, Muhammed Mustafa'yı,
seçilmiş Rasulu, razı olunmuş safiyi, önder Nebiyi vesile kılıyorum.
Allah'ım!
Ona, ehlibeytine, ashabına kıyamet gününe kadar salât ve selam et.
Alemlerin rabbi olan Allah'a hamdolsun.

Amin
{ Muhyiddin İbn Arabi (ks) }

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 13:49 30.08.18
Sayın HeartLess, konu paylaşımınız için teşekkür ederiz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up