Tasavvuf & Tarikatler

Muhyiddin İbn Arabiden Salı Gece Duası - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Tasavvuf & Tarikatler>Muhyiddin İbn Arabiden Salı Gece Duası
HeartLess 15:40 28.08.18
Bismillahirrahmanirrahîym
İlahi!
Senin baskının şiddetli, yakalaman elem vericidir. Kahrın azimdir. Zıtlardan ve eşlerden yücesin. Eş ve çocuktan
münezzehsin. Düşmanları kahretmek, zorbaları ezmek senin şanındır. Dilediğine tuzak kurarsın, sen tuzak
kuranların en iyisisin. Kimi perçemlerden yakalayıp müstahkem kalelerden çıkardığın, düşmanların yüreklerine
korku saldığın, bedbahtları mutsuz kıldığın ismin hakkı için senden istiyorum. Şiddetle yakalayan isminin
kullarından birini bana yardım olarak gönder ki benim cüzi ve külli kuvvetlerime sirayet etsin, böylece
istediğimi yapabileyim. Hiçbir zalimin zulmü bana ilişmesin, hiçbir zorba zulümle beni korkutmasın. Öfkemi
senin için, seninle ve senin öfkenle birlik kıl. Düşmanlarımın yüzünü ört, onları oldukları yerde başka varlıklara
döndür. Kalplerini bağla. Benimle onlar arasına bir sur çek. Bu surun bir kapısı olsun. İçi rahmet, dışı ise
yönelenlere azap olsun. Çünkü senin baskının şiddetli ve yakalaman elem vericidir.
"Rabbin, haksızlık eden memleketleri (onların halkını) yakaladığında, onun yakalayışı işte böyle (şiddetlidir).
Muhakkak onun yakalaması pek elem vericidir, pek çetindir!"
Rabbim!
Beni seninle müstağni kıl ki, senden başkasına muhtaç olmayayım. Bana öyle bir zenginlik ver ki hiçbir hazza
ihtiyaç duymayayım. Beni her mahlukun zahirine veya batınına çağıran bir şeye meyletmeyeyim. Beni
kolaylaştırılmışlığın en son noktasına ulaştır. Beni sidre-i münteha'ma vardır. Varlığın devirselliğine, seyrin
küreselliğine şahit kıl, ta ki tenzilin sonlara gelişinin, başlangıçlara dönüşünün sırrını göreyim. Ki kelam kesilsin,
"lam"ın hareketi dursun, benden "gayn"ın noktası düşsün, bir ikiye dönsün.
Allah'ım!
Bir çok velin için kolaylaştırdığın sırrınla benim için de kolaylaştır. Öyle bir kolaylaştırma ki, müstağniliğimin
bulutunu dağıtsın. Bunların tümünde parıldayan bir nurla beni destekle. Bu nur cinlerden ve insanlardan her
hasetçinin gözünü kamaştırsın. Bana her makama galip gelme melekesini bahşet. Beni senden başkasından
müstağni kıl. Ki sana muhtaçlığım sabit olsun. Çünkü Gani ve övgüye layık olan Hamid sensin. Veli, ulu, kerem
sahibi ve doğrultan sensin.
Allah'ım!
Efendimiz Muhammed'e, ehlibeytine ve tüm ashabına salât ve selam et.
Amin
[Şeyh (Allah bağışlamasıyla onu bürüsün, cennetlerinin en yüce köşklerine yerleştirsin) dedi ki: yüz on altı
senesinde fetih dağında halvette bulunduğum sırada heybetli iki şeyh bana göründü. Biri dedi ki: Bunu benden
bütün sadık taliplere ve bütün muvafık müritlere rivayet et.]
{ Muhyiddin İbn Arabi (ks) }

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146