Tasavvuf & Tarikatler

Muhyiddin İbn Arabiden Çarşamba Gündüz Duası - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Tasavvuf & Tarikatler>Muhyiddin İbn Arabiden Çarşamba Gündüz Duası
HeartLess 15:41 28.08.18
Bismillahirrahmanirrahîym
Rabbim! Kutsiyetinin nurlarını müşahede etmekle beni onurlandır. Ünsiyetinin hakimiyet satvetinin zuhuruyla
beni destekle. Ki isimlerinin marifet parıldayışları içinde yüzeyim.
Bir yüzüş ki, şühud alemlerinde varlığımın zerrelerinin sırlarına muttali olayım, onunla mülk ve melekut
alemlerine yerleştirdiğin hakikatleri göreyim. Kudretinin sırrının lahut ve nasut müşahedelerine sirayet edişine
tanık olayım. Bana eksiksiz bir marifet ve genel bir hikmet ver ki, varlıkların içine yayılmış malumatların
inceliklerinin bütün kıvrımlarını, derinliklerini bileyim. Onunla, ayetlerin hakikatlerini idrak etmeye engel olan
varlık karanlıklarını savayım. Muhabbet, sevgi, meveddet, doğruluk ve rüşt teşvikleriyle kalpler ve ruhlar
üzerinde tasarrufta bulunayım. Çünkü seven, sevilen, isteyen ve istenen sensin.
Ey kalpleri çekip çeviren! Ey sıkıntıları gideren! Sen en gizli gaipleri bilensin, kusurları çokça örtensin,
günahları çokça bağışlayansın.
Ey hep bağışlayan ve ey daima kusurları örten! Ey bağışlayan! Ey örten! Ey koruyan! Ey vefa eden! Ey savunan!
Ey ihsan eden! Ey acıyan! Ey şefkat eden! Ey Latif! Ey Aziz! Ey selamet bahşeden Selam!
Beni bağışla, günahlarımı ört, beni koru, beni muhafaza et, günahları, kötülükleri benden sav, bana ihsan et, bana
acı, bana lütfet, beni aziz kıl ve bana selamet bahşet. Çirkin fiillerimden dolayı beni sorgulama, kötü
amellerimden ötürü beni cezalandırma, en kısa zamanda eksiksiz lütfünla, genel rahmetinin kurtarıcılığıyla
imdadıma yetiş. Beni senden başka hiç kimseye muhtaç etme. Bana sıhhat ver, beni affet, bütün işlerimi,
hallerimi ıslah et.
Senden başka ilah yoktur. Sen münezzehsin. Kuşkusuz ben zalimlerden oldum. Sen merhamet edenlerin en
merhametlisisin.
Allah'ın salat ve selamı efendimiz Muhammed'in, onun ehlibeytinin ve bütün ashabının üzerine olsun. Alemlerin
rabbi olan Allah'a hamdolsun.
Amin
{Muhyiddin İbn Arabi (ks) }

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Och 10:48 29.08.18
Emeğinize sağlık

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up