Tasavvuf & Tarikatler

Muhyiddin İbn Arabiden Perşembe Gece Duası - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Tasavvuf & Tarikatler>Muhyiddin İbn Arabiden Perşembe Gece Duası
HeartLess 15:45 28.08.18
Bismillahirrahmanirrahîym
Efendim! Sen sebeplerin müsebbibi ve tertip edip düzenleyenisin. Kalpler üzerinde tasarruf edip döndürensin.
İlk sebeplerin tertibini ve en yukarı olanların en aşağı olanlara tesirini gerektiren hikmetin hakkı için senden
istiyorum: sebeplerin yükseliş ve iniş tertiplerini bana göster ki batın olanlarını açık bir müşahede ile, ilk
olanlarını son olanların aynında göreyim. Tertip edeni, sebeplerin sebebini, müsebbipten evvel olanı müşahede
etmekle tertibin hikmetini düşüneyim. "Gayn" yüzünden "Ayn"ın aynından perdelenmeyeyim.
İlahi! Marifetler mağarasının anahtarı olan izni bana bahşet ki, her yazılı nakşı açtığın Bedi isminle bütün
başlangıçlara varayım.
Ey bütün büyüklerin isimlerinin yüceliği karşısında boyun eğdiği! Her şey seninle vardır; ama sen bizimle var
değilsin. Sen her şeyin örneksiz yoktan var edicisisin.
Ey Rabbim! Her başlangıç için sana hamdolsun.
Ey her sondan sonra baki kalan, sana şükürler olsun.
Sen her hayra yönlendirensin, bütün batınların batınısın, şeylerin sonlarına ulaşansın. Alemler için rızkı
yayansın.
Allah'ım!
Bana bereket ver ve başkaları içinde üzerime bereket yağdır.
Muhammed'e ve bütün ehlibeytine ve İbrahim'e bereket verdiğin gibi. Her şey sendendir ve sana yöneliktir.
O, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyladır. Ey semavatın ve arzın örneksiz yoktan var edicisi!
O bir şeyin olmasına hükmettiği zaman, ona sadece "OL" der, hemen oluverir.
İlahi! Sen her değişmezden önce sabit olansın. Her susandan ve konuşandan sonra baki olansın. Senden başka
ilah yoktur. Senden başka hakiki varlık yoktur. Büyüklük, ceberut, azamet ve melekut sana aittir. Zorbaları
kahredersin, zalimlerin tuzaklarını başlarına geçirirsin, mülhitlerin birliğini dağıtırsın, büyüklenenlerin
boyunlarını eğersin.
Ey her galibe galip gelen! Ey her kaçanı yakalayan!
Senden istiyorum: Büyüklüğünün ridasını bana giydir, azametinin hırkasını üzerime geçir. Beni heybetinin
gölgelerine al. Bunların ötesinde olan bütün şeyleri senden başkası bilemez. Bana heybetinden öyle bir heybet
bahşet ki, kalpler ona boyun eğsin, gözler onun karşısında korkuya kapılsın. Beni her inatçı zorbanın, her azgın
şeytanın perçeminden yakalayacak güce kavuştur. Hepsinin perçemi senin elindedir. Bütün bunlar olurken
kulluk acizliğinin bende baki kalmasını sağla. Beni kaymalardan, sürçmelerden ve hatalardan koru. Söz ve
amelde beni destekle. Sen sensin. Kalpleri sağlam tutan ve sıkıntıları giderensin. Senden başka ilah yoktur.
Allah'ın salât ve selamı Muhammed'in ve bütün ehlibeytinin üzerine olsun.
Amin
{ Muhyiddin İbn Arabi (ks) }

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148