Tasavvuf & Tarikatler

Muhyiddin İbn Arabiden Cumartesi Gece Duası - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Tasavvuf & Tarikatler>Muhyiddin İbn Arabiden Cumartesi Gece Duası
HeartLess 15:48 28.08.18
Bismillahirrahmanirrahîym
Efendim!
Baki oluşun daimidir. Senin hükmün mahlukat içinde geçerlidir. Yüceliğinde münezzehsin. Münezzehliğinde
yücesin. Varlığı korumak seni yormaz. Gözün gördüğü senden gizlenmez. Dilediğin kendine çağırırsın. Kendinle
kendine delalet edersin. Daimi hamd sana özgüdür. En ulu devamlılık senindir. Senden berrak bir vakit
istiyorum. Bu vakti sana yaraşır muamelelerle geçireyim. Bu vaktin gayesi sana yakınlık olsun ve senin rızana
uygun amellerle geçireyim. Bana öyle bir sır ver ki, amellerin hakikatleri onunla benim için açığa çıksın. Bana
öyle bir hikmet tahsis et ki, beraberinde hüküm ve işaret olsun, anlama ona eşlik etsin. Çünkü sen, seni dost
edinenin dostusun. Sana dua edene icabet edensin.
İlahi! Bana bahşettiğin nimetlerin kalıcılığını süreklileştir. Yanımdaki müşahedeni kalıcı kıl. Bana benim zatımı
zatım açısından değil kendi açından göster. Ki seninle olayım, benimle değil. Bana katından öyle bir ilim ver ki,
bu hususta bütün bilen ruhlar beni örnek alsın. Çünkü sen bilensin, her şeyin bilgisi senin katındadır. Celal ve
kerem sahibi rabbinin adı yücedir. Gaiplerin anahtarları O'nun elindedir ve O'ndan başkası bunları bilemez. O,
karada ve denizde olan her şeyi bilir.
Rabbim! Üzerime nurundan şualar yağdır ki, her örtülüyü benim için ortaya çıkarsın, öyle ki varlığımı kamil
manada ben olarak değil sen olarak müşahede edeyim. Sıfatımı, kendimden silmiş olarak sana yaklaşayım, tıpkı
senin üzerime nurunu indirmek suretiyle bana yaklaşman gibi.
Rabbim! İmkan benim sıfatım, yokluk benim maddem, fakirlik ise benim karargahımdır. Senin varlığın benim
sebebimdir. Senin kudretin benim failimdir. Sen benim, gayemsin. Senin ilmin ne kadar cahil olduğumu
anlamam için yeterlidir. Sen benim bildiğim ve benim bildiğimin ötesindeki gibisin. Sen her şeyle berabersin.
Seninle beraber hiçbir şey yoktur. Menzilleri seyir için takdir ettin. Mertebeleri de menfaat ve zarar için tertip
ettin. Hayır yollarını sabitleştirdin. Bunların tümünde biz seninle beraberiz, ama sen bizimle beraber değilsin.
Sen sırf hayırsın, salt cömertliksin ve mutlak kemalsin. Hayırları toplulukların üzerine indirdiğin, gecelerin
karanlıklarını giderdiğin ismin hakkı için senden, varlığımı her nurun maddesi ve her matlubun gayesi olan
nurundan bir nurla doldurmanı istiyorum. Ki varlığımın zerrelerine yerleştirdiğin hiçbir şey bana gizli kalmasın.
Bana doğru bir lisan bahşet ki, bu lisan hakkın müşahedesini ifade etsin. Bana öyle kapsamlı söz ver ki, onunla
açıklık ve belagat gerçekleşsin ve konuşmamda hakkım olmayan şeyleri iddia etmekten beni koru. Beni ve bana
tabi olanları bir basiret üzere kıl.
Allah'ım! Hayreti gerektiren veya fitneye sebep olan yahut senin hakkında şüpheye yol açan sözden sana
sığınırım. Söz senden alınır, hikmet senden algılanır. Sen semavatı tutansın, isimleri öğretensin. Senden başka
ilah yoktur, bir'sin, teksin, yalnızsın, samedsin. Doğmamış, doğurulmamışsın. Sana hiç kimse denk değildir.
Allah'ın salât ve selamı efendimiz Hz. Muhammed'in, ehlibeytinin ve bütün ashabının üzerine olsun. Alemlerin
rabbi olan Allah'a hamd olsun.
Amin
{ Muhyiddin İbn Arabi (ks) }

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
TMO 21:21 30.08.18
Havasokulu 22:31 15.09.18
ferah41 18:45 18.09.18
Gulbilgi 12:55 13.10.18
Allah razi olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi