Tasavvuf & Tarikatler

Aklın, nefsin ve ilahi hikmetin sembolü Belkıs - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Tasavvuf & Tarikatler>Aklın, nefsin ve ilahi hikmetin sembolü Belkıs
Drogo 03:31 20.05.19
AKLIN, NEFSİN VE İLÂHÎ HİKMETİN SEMBOLÜ BELKIS:

“İnnehû min süleymâne ve innehû Bismillâhirrahmânirrahîm.”
Süleyman’dan gelme ve “Bismillahirrahmanirrahim” ile başlıyor.

Beden saltanatını, Süleyman Peygamber için Belkıs gibi terk et.

Tasavvufta cinsiyetten daha çok ilâhî hikmet ve hakîkatleri kabul edebilecek bir bilinç hali gereklidir. Buna sahip olanlar ister kadın ister erkek olsun hiç fark etmez; zira onlar “er/ricâl” kişilerdir. İbnü'l Arabî gerek Firavun'un eşi ve gerek Süleyman kıssasında Belkıs söz konusu olduğunda kadınların hikmet sahibi olmasından bahseder.

Mevlânâ ise değersiz bir kuş tarafından getirilen özlü mektubu kabul ettiğinden dolayı, “Allah'ın kendisine yüz adamlık akıl verdiği Belkıs'a yüz defa rahmet olsun diyerek Belkıs'ı övgüyle yâd etmekte ve onun yüz erkekten daha akıllı olduğunu söylemektedir.

Belkıs, daha önce güneşe tapar iken Hz. Süleyman’dan bir mektup aldıktan sonra onun dînini kabul ettiği bildirilen Sebe’ melikesidir.

Mevlânâ, Mecâlis- i Seb‟a ’da Hz. Süleyman’ın Hüdhüd vasıtasıyla Belkıs’a mektup göndermesi hikâyesini anlattıktan sonra, burada esas itibariyle metaforik bir dilin tercih edildiğini ve asıl anlatılmak istenenin başka olduğunu söyler.

Hikâyedek i Süleyman’dan maksad “Cenâbı Hak”, Belkıs’tan da “nefsi emmâre”dir. Hüdhüd ise “akıl”dan ibarettir ki, her dakika tefekkür gagasını Belkıs’ın sînesine vurmakta ve onu uyandırıp kendisine nâme sunmaktadır.”

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147