Tasavvuf & Tarikatler

Meryem Makamına ileten 5 Kapi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Tasavvuf & Tarikatler>Meryem Makamına ileten 5 Kapi
Zümer 09:04 05.09.19
MERYEM MAKAMINA İLETEN BEŞ KAPI;

Meryem Sûresi 1: " كهيعص" Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.

Meryem-Miriam, kelime olarak "Mir" kökünden Heldiği Düşünülür.

Anlam Olarak: Soyluluk, Arınmışlık, Tertemiz Olmak, Hizmetçi Olmak Yani Heran Allah'a Bağlılık İçinde Olmak, Yani; Halka Hizmeti Hakk'a Hizmet Bilmek, Gibi Mânâlara Gelir.

Meryem, Bir Kadın Adı Olarak Düşünülmemelidir.

Meryem, Kişinin Kendinde Ulaşacağı Bir Makâmın Adıdır.
Kişinin Tüm Varlığından Geçip, Fenâ-Fillâh Olma Sırrıdır...!!

Kişi Meryem Olmadan, Onda İsâ Makâmı Tecelli Etmez...!!

Meryem Makâmı; Gönüllerin Tertemiz Olma Durumudur.
İsâ Makâmı; " Nefahtu Fîhi Min
Rûhî" Yani Üflenen Ruh Sırrıdır...!!

Meryem Olmak; Arınmış Olma, Tertemiz Olma, Soylu Olma Makâmıdır...!!
Soylu Olmak Demek, Kendi Vücudunun Soyuna Yani Aslına, Yani Sahibine Ulaşmak Demektir..!

Meryem Sûresi'ndeki "Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd" Hakikatini
İncelersek:

KÂF:
Kişinin Beden Dağıdır. Yani Vücudunun Ten Cihetidir..!

Kâf Dağının Ardı Demek, Bedenin Ardı Demektir.
Bedenin Ardına Kişi Ancak, Bedeninden Geçtiği Zaman, Yani Beden Varlığını Terk Ettiği Zaman,
Geçebilir...!!

Kâf Dağının Ardına Yolculuk; Nedenin Enfûsî Â0lemine Olan Şuhudî Yolculuğun Adıdır.
Kâf Dağının Ardında Olan"Zümrüd-ü Anka" Kişinin Bedenini Tutan "Ruh" Sırrıdır..!

Meryem Makâmına Kişi Ancak, Kâf Dağının Ardına Ulaştığı Zaman, Beden Varlığından Geçtiğinde, Yani "Fenâ-fillâh" Olduğu Zaman Adım Atar.
Buradaki Adım Beşerî Adım Değil Mânevi Adımdır.

HÂ:KişininVücudunu Tutan"Zât" Sırırıdır.

Kişi Kendi Vücudunu Ve Cümle Vücudları Tutan Tek Zâtı Şuhut Ettiği Zaman "Hâ" "Hu" "O" "Hâkk" Kapısı Açılır.

Yâ: Zikir, Seslenme Sırrıdır.

Burada'ki Zikir, Seslenme Sırrı; Ruh'dan Vücuda Gelen Seslenişin Sırrıdır..!

Ruh'dan Vücuda, Yani Zâta Gelen Sesleniş, vücudun
O Seste Fâni Olma Sırrıdır...!!
Ruhdan Vücuda Selen Sesleniş, Vücudun Teslimiyeti İle Mümkündür...!!
Bu Sesleniş"Bezm-i Elest" Sırrıdır, Yani; "Elestü Bî-Rabbiküm" Seslenişidir...!!

Ayn: Zât, Kaynak, Pınar, E7şyanın hakikâti, Tâ Kendisi, Tıpkısı Gibi Mânâlar içerir.

Meryem Sûresindeki "Ayn" Tüm vücudları Tutan Aynısıyla Hakkın Tâ Kendisidir.
AYn Kapısı Ancak, Tüm Vücudları Tutan Tek Zât'a Teslimiyetle Açılır.

Bu Makâmda, Sûret Bedenlerdeki Değişiklik Boyutu Değil, Sûret Bedenleri Tutan "Sîretin Aynîliği" Sırrıdır..

SÂD: Yüz, tecelli Eden, göstermek, Varıp Açığa Çıkarmak,Gibi Mânâları İçerir...!!

SÂD Kapısı Ancak, Vücudlardaki Ruhtan Tecelli Eden Hakk Yüzünün İşâretiyle Açılır...!!
Cümle Varlık Ruhtan Gelen Tecellilerle Var Olur Ve O Tecellilerle İşler Gider...!!

İşte Meryem Makâmı, Bir Gönülde"Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd." Kapıları Açıldığında Tecelli Eder...!!

Meryem Olmak, "Fenâ-fillâh" Olmak Sırrıdır.
Meryem Olmak, Gönülleri Tertemiz Eylemektir...!!
Meryem Olmak, Kendine Varlık Nisbet Etmemektir.
Sırrıdır.

Meryem Makâmına Eren,
İsâ Makâmına Erer.
İsâ Makamına Eren, Cümle Bedenleri Tutan Ruhun, Muhammed Nûrundan Doğuşunun Zevkine Erer...

Tüm Sırlar, Tüm Makamlar, Kişinin Vücud Sarayında Gizlidir..

Temizlen, Temizlen, Temizlen...!!
Temizlen'ki Edep Elbiseni Giy..!
Edep Elbiseni,Giy'ki Kâf Dağının Ardına Geç...,
Adı Vücûd Olan Saraya Gir..!
Vücud Sarayında Gönül Yolculuğuna Başla...!!
Sarayın Örtülerini
Bir Bir Kaldır.
Örtülerin Ardını;
Bir Bir Oku.
Örtülerin Ardını,
Bir Bir Aynilik Derecesinde Gör...,
Sarayın Sahibi Zât'a Şahit Ol..!
Secdenin Secdesinde SecdeEt.
Anla'ki Perde Sen, Saray Sen, Sultan Sen..!
İsmail Dinçer

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
El Yiğit 06:46 06.09.19
Bu Huruf-u Mukattayı çok severim ve enerjisini de, tesirini de bilirim. Şifacı ve süflilere karşı okunsa yeridir. Ama etkisini göstermesi için, sıkça okunması ve vird edinmesi gerekir. Bir nevi anahtardır ama açmak için çilingir olmak lazım vesselam.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Zümer 08:35 06.09.19
ben bunları yeni yeni öğreniyorum ne çok bilmediğim şey varmış.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up