Tasavvuf & Tarikatler

irşad Kutbu ve Medar Kutbu Nedir? - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Tasavvuf & Tarikatler>irşad Kutbu ve Medar Kutbu Nedir?
aşk 18:05 11.07.16
Ekâbir-i Nakşibendiyye’nin beyânât-ı hakîkiyyesine göre kutub iki kısımdır.

Bir kısmı kutb’ül-irşâd’dır ki; Feyyâz-ı Hakîkî’nin irşâd-ı hidâyete âid ifâzasına vâsıta olandır. Âlem-i İslâmiyyet’in bekâsıyla mevcûd ve vârdır. Ve diğeri, kutb-u medârdır. Vücûd ve bekâya taalluk eden ifâzaya vâsıta olub, âlemin bekâsıyla mevcûddur.

Kutb’ül-irşâd, ba’de’l-vefât vâzife-i irşâdda kâim olması mümkün ve vâki’dir. Binâenaleyh, kurûn-u mütetâvilede bir zuhûr eder. Kutb-u medârın her zamânda berhayât olması lâzımdır.

Kutb-u irşâddan istifâza üç nev’ iledir.

Birincisi; sâlikin hâline müteveccih olub bâtınına ifâza-i nûr-u rüşd ve hidâyet etmesidir. Sâlikin onu bilib teveccühüne vukûfu lâzım değildir.

İkincisi; sâlikin ona müteveccih olarak istifâza-i nûr-u rüşd ve hidâyet eylemesidir ki, bu nev’de kutbun şahsını bilmek lâzım değildir.

Üçüncüsü; tekrâr ve kesret-i ismullâh ile kalbi meşgûl edib âlemi bihaseb’il-bâtın istilâ eden bahr-i feyz-i İlâhî memba’ı olan kutb-u irşâdın kalbinden muhabbet-i ihlâs mikdârınca tereşşuh ile hâsıl olmakdadır ki; bunda dahî sâlikin ve kutbun birbirlerine vukuf ve ıttılâları lâzım değildir.

Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla
SiLence 15:27 31.03.17
Teşekkürler.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
madlen 12:19 06.05.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Havasokulu 15:40 08.09.17
Sayın @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...], konu paylaşımınız için teşekkür ederiz.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Mostar 14:54 09.09.17
Allah razı olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Neksirdi 12:19 09.10.17
ALLAH razı olsun bilgi için.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Etiketler:irsad, kutbu, medar, nedir
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146