Tasavvuf & Tarikatler

irşad Kutbu ve Medar Kutbu Nedir? - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Tasavvuf & Tarikatler>irşad Kutbu ve Medar Kutbu Nedir?
aşk 18:05 11.07.16
Ekâbir-i Nakşibendiyye’nin beyânât-ı hakîkiyyesine göre kutub iki kısımdır.

Bir kısmı kutb’ül-irşâd’dır ki; Feyyâz-ı Hakîkî’nin irşâd-ı hidâyete âid ifâzasına vâsıta olandır. Âlem-i İslâmiyyet’in bekâsıyla mevcûd ve vârdır. Ve diğeri, kutb-u medârdır. Vücûd ve bekâya taalluk eden ifâzaya vâsıta olub, âlemin bekâsıyla mevcûddur.

Kutb’ül-irşâd, ba’de’l-vefât vâzife-i irşâdda kâim olması mümkün ve vâki’dir. Binâenaleyh, kurûn-u mütetâvilede bir zuhûr eder. Kutb-u medârın her zamânda berhayât olması lâzımdır.

Kutb-u irşâddan istifâza üç nev’ iledir.

Birincisi; sâlikin hâline müteveccih olub bâtınına ifâza-i nûr-u rüşd ve hidâyet etmesidir. Sâlikin onu bilib teveccühüne vukûfu lâzım değildir.

İkincisi; sâlikin ona müteveccih olarak istifâza-i nûr-u rüşd ve hidâyet eylemesidir ki, bu nev’de kutbun şahsını bilmek lâzım değildir.

Üçüncüsü; tekrâr ve kesret-i ismullâh ile kalbi meşgûl edib âlemi bihaseb’il-bâtın istilâ eden bahr-i feyz-i İlâhî memba’ı olan kutb-u irşâdın kalbinden muhabbet-i ihlâs mikdârınca tereşşuh ile hâsıl olmakdadır ki; bunda dahî sâlikin ve kutbun birbirlerine vukuf ve ıttılâları lâzım değildir.

Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
SiLence 15:27 31.03.17
Teşekkürler.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
madlen 12:19 06.05.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 15:40 08.09.17
Sayın @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...], konu paylaşımınız için teşekkür ederiz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Mostar 14:54 09.09.17
Neksirdi 12:19 09.10.17