Tasavvuf & Tarikatler

Risale nurdan sözler - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 3 
Tasavvuf & Tarikatler>Risale nurdan sözler
Yet80 17:23 07.08.20
Ebedî ömrün önündedir. O ömr-ü bâkide göreceğin rahat ve lezzet, ancak bu fâni ömürde sa'y(çaba göstermene) ve çalışmalarına bağlıdır. Senin o ömr-ü bâkiden hiç haberin yok.
Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan!

Risale-i Nur Külliyatından

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Yet80 19:41 08.08.20
500 Sene yaşasan
her gün bir alimi dinlesen her konuşulanı ezberlesen
sen kendin okumadıkça
ilim öğrenemezsin.

İmam Gazali (r.a)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Yet80 16:45 09.08.20
Senin hayatının gayeleri
Lisan-ı hal ve kalinle
Hâlık'ının dergâh-ı rububiyetine ubudiyetini ilân etmektir.

(Risale-i Nur Külliyatı)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Yet80 17:24 15.08.20
Ruhumda büyük bir boşluk hissederek okuyacak kitap ararken, Risale-i Nur'u bulduğum zaman, kendimi ondan ayıramadım ve bütün Risale-i Nur'u okumak iştiyakını duydum.. Ve ruhumdaki o büyük ihtiyacı Risale-i Nur'un karşıladığını farkettim. ılmî ve imanî şüphelerden kurtaran aklî ve mantıki cerhedilmez hüccetleri onda buldum. Bu ve daha bir çok hakikatlardan anladım ki, Risale-i Nur bu asrın insanları olan bizler için yazdırılmış.

Mufassal Tarihçe 3

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Yet80 21:57 29.08.20
"Başını kaldır, kendini tanıttırmak isteyen faal ve kudretli bir zâtın hârika işlerine bak! Sen başıboş olmadığın gibi, bu hâdiseler de başıboş olamazlar. Her birisi çok hikmetli vazifeler peşinde koşturuluyorlar. Bir Müdebbir-i Hakîm tarafından istihdam olunuyorlar."
Asa-yı Musa - 103

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Talipbey 07:16 30.08.20
Yet80 23:58 30.08.20
İnsan rızka çok mübtela olduğu için, rızka çalışmak bahanesi, ubudiyete mani tevehhüm edip, kendine bir özür bulmamak için âyet-i kerime diyor ki: "Siz ubudiyet için halkolunmuşsunuz. Netice-i hilkatiniz ubudiyettir. Rızka çalışmak, emr-i İlahî noktasında bir nevi ubudiyettir. Benim mahlukatım ve rızıklarını deruhde ettiğim nefisleriniz ve iyaliniz ve hayvanatınızın rızkını tedarik etmek, âdeta bana ait rızk ve it'amı ihzar etmek için yaratılmamışsınız. Çünki Rezzak benim. Sizin müteallikatınız olan ibadımın rızkını ben veriyorum. Siz bunu bahane edip ubudiyeti terketmeyiniz!"
Lemalar (RNK) - 306

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Yet80 22:24 01.09.20
Evet, günah kalbe işleyip, siyahlandıra siyahlandıra, tâ nur‑u îmânı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Herbir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah, istiğfar ile çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki küçük bir manevî yılan olarak kalbi ısırıyor.

Meselâ, utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam, başkasının ıttılâ’ından çok hicâb ettiği zaman, melâike ve rûhâniyâtın vücûdu ona çok ağır geliyor. Küçük bir emâre ile onları inkâr etmek arzu ediyor.

Hem meselâ, Cehennem azâbını intac eden büyük bir günahı işleyen bir adam, Cehennemin tehdidâtını işittikçe istiğfar ile ona karşı siper almazsa, bütün rûhuyla Cehennemin ademini arzu ettiğinden küçük bir emâre ve bir şübhe Cehennemin inkârına cesâret veriyor....✍️
📕~ L E M’ A L A R

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Yet80 23:07 02.09.20
Kabir var, hiç kimse inkâr edemez.
Herkes ister istemez oraya girecek...

Madem ecel gizlidir;
her vakit ölüm, başını kesmek için gelebiliyor ve
genç ihtiyar farkı yoktur.
Elbette daima gözü önünde öyle büyük dehşetli bir mes'ele karşısında bîçare insan;
o i'dam-ı ebedî,
o dipsiz, nihayetsiz haps-i münferidden kurtulmak çaresini aramak
ve kabir kapısını bir âlem-i bâkiye,
bir saadet-i ebediyeye ve
âlem-i nura açılan bir kapıya kendi hakkında çevirmek hâdisesi;
o insanın dünya kadar büyük bir mes'elesidir.

Sözler - 142

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Yet80 21:30 03.09.20
Risale-i Nur'a çalıştıkça, yaşamakta kolaylık ve kalbde ferahlık ve maişette sühulet görüyoruz.
Kastamonu Lâhikası

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2 3