Tasavvuf & Tarikatler

Tasavvuf Terimleri - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Tasavvuf & Tarikatler>Tasavvuf Terimleri
Och 10:49 03.09.20
Abdal: Gezgin derviş.

Aşk: İlahi aşk, kulun Allah’a olan sevgisi.

Aşık: Allah aşkıyla yanan, seven.

Ayan-ı Sabite: Allah’ın yansıması.

Çile: Nefsi köreltmek için yapılan terbiye, çekilen çile.

Dergâh: Kapı, eşik, kapı yeri, makam, tekke.

Derviş: Bir tarikata girmiş, onun kurallarına uygun yaşayan kimse.

Fenafillah: Allah’ta yok olmak, ölmeden önce ölmek, tasavvuftaki son aşama.

Halife: Tarikat kurucusunun ya da şeyhin kendisine vekil tayin ettiği, yetki verdiği kişi.

İnsan-ı Kamil: Fenafillah’a ulaşmış kişi, olgun insan, kamil insan.

Kâbe: Vuslat makamı, aşığın gönlü.

Kadeh (Far: Câm): Allah aşkıyla yanan kişinin kalbi.

Mâşuk: Sevgili. Tasavvufa göre hakiki sevgili Allah’tır.

Mâsivâ: Allah dışındaki diğer varlıklar.

Meyhane: Allah aşkının sunulduğu yer, tekke.

Meclis: Allah’ı anmak için yapılan toplantılar

Mutasavvıf: Tasavvuf ehli olan, herhangi bir tasavvuf yolunda mertebe katetmiş kişidir.

Mürşid: Doğru yolu gösteren, ilahi aşkı anlatan, tarikat şeyhi.

Mürid: Tarikat şeyhine bağlanarak ondan tasavvufun yollarını öğrenen, onun doğrultusunda ilerleyen kimse.

Nefis: Can, benlik. Tasavvufa göre kulun kötü huyları ve çirkin vasıfları, dünyevi istek ve arzuları.

Pîr: Farsça, ihtiyar, yaşlı kimse. Tasavvuf önderlerine ve tarikat kurucularına da pîr denir.

Post: Şeyhlik makamı.

Sarhoş: Allah aşkıyla kendinden geçen, derviş.

Sâki: Mürşid, Allah aşkını sunan, yol gösteren.

Şarap: Anlamların özü, ilahi aşk.

Şem (mum): İlahi nur.

Şeyh: Tarikat kurucusu, tarikatta en yüksek mertebeye ermiş kişi veya tarikat kollarından birinin başında bulunan kimse, postnişin

Tarikat: Allah’a varma yolunda benzer biçimde düşünenlerin oluşturduğu topluluk, yol.

Tecelli: Görünme, belirme. Tasavvufta Allah’ın yaratılmış her şeyde görünmesi anlamında kullanılır.

Tekke: Tasavvuf ehli kişilerin, tarikat mensuplarının barındıkları, eğitim gördükleri yer.

Vücud-u Mutlak: Tek varlık.

Vahdeti Vücud: Birlik. Kainat var edilmeden önce tek ve mutlak güzellik vardır. İnsan Allah’ın bir parçasıdır. Ondan ayrılmıştır ve tekrar ona dönecektir. Buna vahdet-i vücud yani varlığın birliği denir.

Netten

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146