Tasavvuf & Tarikatler

Halveti Tarikatı - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Tasavvuf & Tarikatler>Halveti Tarikatı
aşk 16:28 29.05.15
Her yolun, cemaatın, mezhebin, sistemin, meşrebin ve tarikatın, kendini tanımlayan ve diğer sistemlerden, oluşumlardan, cemaatlerden ve tarikatlardan ayıran birtakım ayırt edici özellikleri mevcuttur. Bu özellikler o yola mahsus olup, aynı zamanda o yolun tanımını ve kimliğini ifade etmektedir.

Zira eser müessirini, müessirde eserini yansıtır. Bu manada Halveti Tarikatı da bu özellikleriyle diğer cemaat ve tarikatlardan ayırt edilmekte ve tanınmaktadır.

Halveti Yoluna mahsus bu özellikleri özetle ifade edecek olursak:

Ledün ilminin şehrinin kapısı Hz. İmam-ı Ali (KV) Efendimizden gelen Halveti yoluna, tasavvuf ve tarikatlar tarihiyle meşgul olanlar ve tasavvuf erbabı ''ehlullah'' önceleri, ''Tarikat Kuluçkası'' deyimini kullanmışlar, daha sonra da bu deyim ''Tarikat Fabrikası'' deyimi şekline dönüşerek kullanılır olmuştur. Bu yolun bu şekilde isimlendirilmesinin sebebi de, Halveti yolunun tarihi akışı içerisinde çok sayıda şube ve kollara ayrılması, bu kutsi yolda çok sayıda ''Pir'' yetişmesi ve her Pir'in de dünya coğrafyasının çeitli bölgelerinde irşada devam etmeleri sebebiyle bu tarikata , Tarikat doğuran tarikat manasına gelen, tarikat kuluçkası veya Tarikat Fabrikası gibi deyimler kullanılagelmiş olması, bu yolun kendine mahsus biir özelliğidir.

Halveti yolu tarihin her döneminde, gerek geniş halk kitlelerinin ve gerekse aydın kesimin ilgisini çekerek kolayca teşkilatlanmış ve dünyanın her coğrafyasına çok çabuk yayılmıştır.

Halveti Tarikatınınn geçmişte, toplumumn gerek geniş halk kitlelerinin ve gerekse aydın kesimin ilgisini çekerek her devirde çok çabuk ve kolayca yayılması, hatta şanlı Osmanlı Padişahlarının Onbeş tanesinin Halveti yoluna mensup olması, özellikle de yükselme devri padişahlarının her birinin yanında manevi irşadından, feyizinden, bereketinden, engin görüş ve basiretinden istifade ettikleri bir Halveti Mürşidinin bulunması, bu tarikatın,müslüman kitleler ve aydınlar arasında ne kadar etkin, yaygın ve kolayca kabul gördüğünün anlaşılması bakımından önemli bir ipucu ve fikir vermektedir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
sofi 18:39 19.05.16
İnşirah 11:51 15.03.17
Paylaşım için teşekkürler..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
madlen 12:22 06.05.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Mostar 15:07 09.09.17
Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cin 23:47 07.10.17
Suanda devam ediyor bu tarikat yolu guzel

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Neksirdi 12:08 08.10.17
007 14:57 08.10.17
werty 18:21 08.10.17