Tasavvuf & Tarikatler

Ricalül Gayb (Üçler, Yediler, Kırklar) Tayy-i Mekan Tayy-i Zaman - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Tasavvuf & Tarikatler>Ricalül Gayb (Üçler, Yediler, Kırklar) Tayy-i Mekan Tayy-i Zaman
Sin 13:26 01.06.15

Rical'ül Gayb (Gayb Erenleri)

Halk arasında "üçler, yediler, kırklar" olarak bilinen "Gayb Erenleri", Allah'ın sevgili kullarıdır. Bunlar, her devirde mevcut olup Allah'ın emirlerine göre insanları idare etmeye çalışırlar.

Ancak bunların kim olduklarını kimse bilemez...

Her çağda Allah'ın tecellisine mazhar olup (ilâhî sırlara erişip) Peygamberimiz'in manevi mirasına sahip olan bir kişi yaşar. Buna "Kutup" denir. Kutbun sağında ve solunda iki yardımcısı vardır ki bunların hepsine birden "ÜÇLER" denir.

Ayrıca âlemin dört bir yanında idareyi sürdüren dört kişi daha vardır ki, diğer üçüyle birlikte bunlara "YEDİLER" denir.

Bunlardan sonra da dereceleri daha düşük kırk kişi gelir ki, bunlara da "KIRKLAR" denir. Hatta bir rivayete göre bunlardan sonra bir de "Üç yüzler" gelirmiş...

Bunlar her devirde mevcut olup ölenin yerine terfi etme yoluyla icraatta bulunurlarmış.

Darda kalanlar bunlardan yardım isterlermiş...

Üçler, "tayy-i mekân" ve "tayy-i zamân" sırlarına sahiplermiş. Tayy-i mekân yerin ayak altında dürülmesi ve bu suretle uzak bir yere çok hızlı şekilde gidilmesidir. Kutbun aynı anda iki yerde görülmesinin sırrı budur. Tayy-i zaman ise bir an içinde çok uzun bir zamanın geçmesidir. Buna zaman içinde zaman da denir...
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
madlen 12:21 06.05.17
DİLEKLERİNİN OLMASINI ARZU EDENLER

Bir çoklarımızın bildiği gibi üçler, yediler, kırklar, üç yüzler vs erenler vardır ki, bunlar çeşitli vesilelerle, çeşitli şekillerde ve çeşitli zamanlarda, darda ve bunalımda olan muhtelif insanlara görünerek ya da görünmeyerek yardımda bulunurlar. Yaptıklara dualara amin derler.

Bu zatlar Rical ül Gayb erenleridir kainatın her gün ayrı bir yönünde seyir halindedirler. Erenler duasını okurken onların bulunduğu cihete yönelerek ya rabbi ben bu erenler hürmetine onların vesilesiyle senden yardım talep ediyorum diyerek 1 Fatiha 3 ihlas okuyup önce resulü Ekrem efendimizin, ashabının ve ehli beytinin ruhlarına sonra bütün peygamberlerin enbiya evliya ulema ve şühedanın ruhlarına ve ayrıca kutbül aktabın, ricali gaybın ve bütün müminlerin ruhu şeriflerine hediye ederek ricali gayb duası okunmaya başlanacaktır.
Ayın bulunduğu yöne göre o yöne yönelip, şu mübarek kelimeleri söylersin. ​

Ayın günlerinde ricali gaybın bulunduğu yönler şöyledir:​

Arabi ayın:​

7. 14. 22. Ve 29. Günlerinde doğu yönünde olurlar.
6. 21. 28. Günlerinde kuzey doğu yönünde olurlar.
3. 15. 23. Ve 30. Günlerinde kuzey yönünde olurlar.
5. 13. Ve 20. Günlerinde kuzey batı yönünde olurlar.
4. 12. 19. Ve 27. Günlerinde batı yönünde olurlar.
2. 10. 17. Ve 25. Günlerinde güney batı yönünde olurlar.
8. 11. 18 ve 26. Günlerinde güney yönünde olurlar.
9. 16. Ve 24. Günlerinde güney doğu yönünde olurlar.​

Duası şudur:
Esselâmü aleyküm yâ ricâlel ğayb, esselâmü aleyküm ya ervâhal mukaddeseti, Yâ Nükabâ, Yâ Nücebâ, Yâ Rükabâ, Yâ Ebdâlü, Yâ Evtâdü, Yâ Efrâdü, Yâ Kudbü, Yâ Ğavsü, Yâ İmâmiyyetü, Yâ Cündellâhi, Yâ Hıdrü, Yâ İlyâsü, salevâtullâhi aleyküm eğîsûnî biğavsetin venzurûnî bi-nazratin ve eînûnî bi-avnetin, vensurûnî bi-nasratin, verhamûnî bi-ra’fetin, bi-hakki hakkıllâhi, ve-bi-ızzi ızzillâhi, ve bimâ cerâ min ındillâhi ilâ Hayri halgıllâhi, Muhammed ibni Abdullâhi, ve Rasûlihî* Azzemtü aleyküm eyyetühel erhâvur rûhâniyyetü, Yâ Kutbel aktâbi, ve Yâ İmâmel Ğavsi, ecîbû da’vetî vagdû hâcetî, fî seâdetiddâreyni ve kallibû kalbî alâ kulûbiküm, ve havvilû ahvâlî ilâ ahvâliküm, bi-havlillâhi veşfeû lî ve ebdilû ahlâki vekşifû lî min esrâriküm, ve hassilû maksûdî, ve murâdî ve kûmû havâicî bi-hakki Rabbiküm ve bi-hakki nebiyyinâ Muhammedin sallâllâhü aleyhi ve selem* Ve bi-hakki âlihî ve ashâbihî , ve bi-hakkil melâiketil mukarrebîn* Ve bi-hakki cemî-ıl embiyîi vel mürselîn* Vel evliyâş sâlihîn* Âmîn, birahmetike yâ erhamerrâhimîn*

Bu mübarek Es-Selam ismi, velilerin feyiz kaynağıdır. Bu isimle Cenab-ı Hakk’ı zikrederler.
Bu velilerin adedi 360’tır. Allah Teala bunların yüzü suyu hürmetine rahmeti ve yağmurları indirir.
Duaların kabul olunması için 360 defa okunmalıdır.​
Bu mübarek ism-i şerifi yazıp üzerinde taşıyan kimse sevimsiz şeylerle karşılaşmaz. Vird edinenler korktuklarından emin olur.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Merke 10:10 08.10.18
Ricalül Gayb dan olan bir zat-ı, keşfi açık olan bir kişi görebilir mi? bilebilir mi ?
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up