Tasavvuf & Tarikatler

Hüdâyi’nin tevhid ufku - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Tasavvuf & Tarikatler>Hüdâyi’nin tevhid ufku
Tuana 23:49 06.02.17
Şehâdette ayrı bir esrâr-ı ilâhî ve hikmetler hazînesi gizlidir. Bunun içindir ki yerler, gökler, bütün mevcûdât, melâike ve gerçek ilim sahipleri kelime-i tevhîd ile şehâdetin tasdîk ve ikrârı hâlindedir. Ayrıca onlardan bu tasdîk ve ikrârı isteyen Cenâb-ı Hakk da, bizzât şehâdet etmektedir.

Peygamberler ve Hakk dostları, insanları en güzel şekilde yerlerin ve göklerin anahtarı olan kelime-i şehâdete dâvet ederler. Onların cân ü gönülden ve aşk testileri içinde sundukları îmân-ı hakîkînin kevserden kıymetli ve tatlı lezzetlerini tadarak vâsıl-ı ilâllâh olan nice bahtiyârlar olmuştur. Onlar, bu fânî dünyâda birer meş’ale olarak insanlığın önünde yürür ve gönülleri tevhîdin ufkuna seferber ederler. Hazret-i Azîz Mahmûd Hüdâyî’nin bu istikâmette hâlâ parıldayan kandilinin şûle misâli şu ifâdeleri ne güzeldir:

Buyruğun tut Rahmân’ın
Tevhîde gel tevhide
Tâzelensün îmânın
Tevhîde gel tevhide

Yaban yerlere bakma
Cânın odlara yakma
Her gördüğüne akma
Tevhîde gel tevhide

Mâsivâdan gözün yum
Ne umarsan Hakk’tan um
Gitsün gönülden hümûm
Tevhîde gel tevhide

Sen seni ne sanırsın
Fânîye aldanırsın
Uş bir gün uyanırsın
Tevhîde gel tevhide

Koyup kuru taklîdi
Candan eyle tevhidi
Bulmağa her ümmîdi
Tevhîde gel tevhide

Sûrete tapma sakın
Ma’nâ yüzüne bakın
Olmağa Hakk’a yakın
Tevhîde gel tevhide

Sakın nefse inanma
Kendini bildim sanma
Şirk âteşine yanma
Tevhîde gel tevhide

Olmaz sevdâlardan geç
Mevti anar mısın hiç?
Yolcu gider kalma geç
Tevhîde gel tevhîde

Şehâdette ayrı bir esrâr-ı ilâhî ve hikmetler hazînesi gizlidir. Bunun içindir ki yerler, gökler, bütün mevcûdât, melâike ve gerçek ilim sahipleri kelime-i tevhîd ile şehâdetin tasdîk ve ikrârı hâlindedir. Ayrıca onlardan bu tasdîk ve ikrârı isteyen Cenâb-ı Hakk da, bizzât şehâdet etmektedir. Âyet-i kerîmede buyurulur:

“Allâh şehâdet eyledi şu gerçeğe ki; hiçbir ilâh yok, ancak O vardır. Bütün melekler ve ilim sahipleri de dosdoğru olarak buna şâhiddir ki, hiçbir ilâh yok, ancak O azîz, O hakîm vardır.” (Âl-i İmrân, 18)

Kaynak: İslam İman İbadet, Osman Nuri Topbaş

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
sinex 11:51 03.03.17
teşekkürler.....

---------- Post added 03.03.17 at 11:52 ----------

teşekkürler.....

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
tuarec 13:47 03.03.17
SiLence 13:56 03.03.17
Ozgemozgem 19:24 19.06.17
babakar 11:45 29.06.17
Havasokulu 00:06 15.11.17
Sayın Tuana, konu paylaşımınız için teşekkür ederiz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi