Tecrübe Ettikleriniz

Muazzam Salavatı Şerife - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Tecrübe Ettikleriniz>Muazzam Salavatı Şerife
musab034 01:10 13.10.19

iç huzuru ve sıkıntının giderilmesi tecübe ile sabit10 - 21- 40 - 313 Defa okunabilirBu Salavatın Faziletleri

*Bu salavatı şerifi okuyan kişide hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak,maddi manevi akla hayale gelmeyecek altın değerinde değişiklikler olacaktır.
*Muradına ermek, özellikle bu salavat, dileklerin, hacetlerin gerçekleşmesi için ve okunabilir
*Nimet elde etmek için
*sevap kazanmak için
*Maneviyatın güçlenmesi ve o kişiye manevi kapılar açılması için.
*Ruhsal durumun düzelmesi için sabah namazından sonra ve yatsı namazından sonra 1 defa okunur.
*Mürşidi Kâmil’i arayan onu (dosdoğru yol) bulacaktır.
*Bu salavatı şerifeyi okuyacak kişi haftada bir kez bile okursa Allah’ın izniyle tüm istekleri yerine gelecektir,
*Kendini sorunlara ve kötülüklere karşı koruma altına almak için
*Bereket ve bolluk rızık elde etmek için okunursa, rızkında inanılmaz artış olması için
*Fakirlikten,borçlardan,yoksulluktan ve maddi sıkıntılardan kurtulmak için
*sıkıntılardan, kötülüklerden kurtulmak,korunmak için
*Allah’ın sevdiği kulları arasında yerini almak için.
*Kabir azabından güvende olmak için ,
*Zenginlik ve Servet artışı kazanmak için
*Kalbi huzura kavuşturmak için
*Ailesi,arkadaşları ve tüm insanlar tarafından sevilmek için
*herkes ona saygı, hürmet göstermesi için
*Cezaevinden kurtulmak için ve hapiste olan kişi için okunursa Allah’ın izni ile o özgürlüğüne kavuşacak
*Bu salavatı şerifi,hastalıktan kurtulmak, iyileşip ayağa kallkması ve sağılığa kavuşmak için okunursa şifa bulur.Dirençli,güçlü ve çok sağlıklı bir hale gelir, hastalıklardan korunur
*ağır hasta için bulunmaz bir nimet ve hazinedir.
*işe girmek,
*evlenmek için,
*sevdiğine kavuşmak
*dönmesini, gelmesini istediğin kimse için
*Her şey için bu salavatı oku kıymetini bil
*büyü varsa bozulur ve korunur

Kaynak:Salavatı İksir Azam Kitabı yazarı Muhammed İsmail Hüseyin

Bismillahirrahmanirrahim.
Nahmeduhu ve nusalli ala Resulullahil kerim.
Allahumme salli ala Seyyidina ve nebiyyina Muhammedin salaten tagbelu biha Dua’ena
Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin salaten tesma’u biha’a istiğâsetena ve nida’e na
Allahumma salli ala sayyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tusallimu bih’a iymanena
Allahumme ala seyyedina ve nebiyyina muhammadin salaten tugavvi biha iyganena
Allahumme salli ala Seyyidina ve nebiyyina Muhammedin salaten tağfir biha zunubena
Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten testuru biha uyubena
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyyina muhammedin salaten tahfazuna biha minik tisabis seyyiati
Allahumme salli ala seyyidina ve Nebbiyina muhammadin salaten tufiguna biha li amalis sallihati
Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tuflihu biha amme yurdiyna
Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten teksibu biha ma yuncina
Allahümma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tucannibu biha anne؛؛erra kullehu
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tamnehuna bihal hayra kullehu
Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tusallihu biha ehvalena
Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten ta’asimuna biha anil ma’siyeti vel gaviyyeti
Allahumma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten terziguna biha ittiba’as sunneti vel cema’ati
Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tubaiduna biha igteranil afati
Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten takle’una biha aniz zilleti vel hafvati
Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tuhassilu biha’ amalena
Allahumma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammadin salaten tahlisu biha biha leke amelena
Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tecalu bihat tagva zadena
Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten teziydu biha fi diynike ectiha dina
Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin terzuguna bihal istigameti fi ta’atike
Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten temnehuna bihal unsa bi’ibadetike
Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tuhassinu biha neyeytina
Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tuhassinu biha ehlasena
Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten nebiyyina muhammedin salaten temnehuna biha emniyetina
Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten nebiyyina muhammedin salaten minşerril insi velca’inne
Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tuezzuna biha mina ؛errin nefsi veş şeytani
Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tahfezuna biha minez zilleti vel gılleti
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyyina muhammedin salaten tu’izuna biha minel gasveti vel ğafleti
Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tahfezuna biha amma yeşğaluna anke
Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina salaten tuvaffiguna biha lemma yugarribuna minke
Allahhumma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tecalu biha seayena meşkurav ve’amalena magbulen
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten temnehuna biha izza ve gubulen
Allahumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tagtau biha ammen sivake ihtiyacina
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tudiymu biha binamaike ibtihacina
Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tekun biha fi cemiy’a umurina ve kıylen
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tekun biha likadai havaicuna kefiylen
Allahumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tuazzina biha min cemi’al belaya
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten temnehuna biha ceziyl ataya
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten terzukuna biha ayşir ruğada
Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten temnehuna biha ayşis suada
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tusehhilu biha aleyna cemiyal umuru
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tudiymu biha berudel ayşu ves surur
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tebareke fiyha fiyma ataytena
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tuzekki biha anil heva nufusina
Allahumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tutahhiru anis sivake gulubina
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tusaggiru bihad dünya fi ayunena
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tuazzimu biha celaleke fi gulubina
Allahumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten turdina biha bigadaike
Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tuzzeana biha şükran ne’ameik
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tusehhibuha tevekkelna ve atimedina aleyke
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tuhagiygu ve suguna ve itticaina aleyke
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten turiyduke vetrudiyuhi ve teruda biha anna
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tüciyrûna biha ma feteminna
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tüıyyüzüna biha minel ucbi verriyai
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tehfezuna biha minel haside vel kibriyai
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten teskur biha şehavetina
Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tecza biha adetina
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tesürifü biha amidü anniddünya velezzetiha gulubina
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tecümeu biha fil üştiyagı ileyke humuna
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tuhu؛una biha ammen sivake
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tu nisuna biha bigurubi elaike
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tugiyru biha fi munacatike (hacetini söyle)uyuvunina
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tuhassinu biha bike zünubena
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Teşrahu biha bimeuri fetike sudurina
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tüdiyümü biha fi zikruke ve fikuruke sururina
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Terüfcu bihe anu gulubinal hucube vel ustera
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Temünehune biha ؛uhuvi deke fi cemiy al esar
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tegudamü biha hadiysi nufusina bailan mik
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tübedilü bihe havacise gulubina bil ha mik
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tufiydü biha aleyna cezebetike
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Te؛umilune biha binefahatik
Allahumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tühuilüne bihe menaziles sariyne
Allahumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Terifa biha menuziletene ve mekanetina ledunke
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tesü hagu biha fi iradetike amelena
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Temuhagu biha fi efaluke efaluna
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tefüniyu bihe fi sifatike sifatina
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten temühüvü bihe fi zetike zevatina
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tuhaygigu bihal leyke ligaina
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tetiymubiha bitevatır envarike safeuna
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Teslukuna biha mesulike evliyaike
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Turuvina biha mineş şarrabi esfiyaike
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tuvassiluna biha İleyke
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tudiymu biha hudurina ileyke
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tuhavvin biha aleyna sekeratil mevta ve gameratihi
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tuciyrina biha min ve haşetil gabri ve kurbeti
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten temuleu bihe guburina binurir rahmeti
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tecvalü bihe guburina ravudeten min riyadil cenneti
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tehuşürüna bihe mean nebiyyine ves sıddıgiyne
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tebausena meas sehude ve salihiyn
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten temnehuna biha gariybuhu şefa atihi
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tüfiydü biha aleyna berakatihi
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tehûvezüna biha min kulli suvuin yevmel gıyameti
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Te؛ümelina yevmel cezai bi rahmeti vel kerameti
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tuseggılu biha miyüzenena
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tüsebbitu biha ala sıratı egdamina
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tüdehıluna biha cennatin neiymu bila hisabin
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tübüyühülena bihan na zara ila vechikel keriym meal ehbabi
Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tenuhaluna biha hubbe alihi ve sahbihi ecmaiyn
Allahümme inna netevesselu ileyke bi seyyidinel murseliyn ve
şefial müznibin nebiyyir rahmeti ve şefiyul (hasta kullarına şifa iste) ummeti Allahümme bi hurmeti indeke vebi gadrihi ledeyke nes ulelükel fevzi indel gadai ve nuzuluş şüheda ve ayşıs sueda vennasri alel ada ve murfegal enbiyai ve nahnu ibadiked daiyf la neabudu sivake ve la netulubu iza messenad duru illa iyyake femin ravatina ve ecibu deavatina ve ikdi haceti (hecetini sِöyle) fağfir zenubina vestur uyubina ya rahmanu ya keriymu ya haliymu ve erhamuna
ala kulli şey’in kadir.ve bil ucabeti cediyrun nimel mevla ve nimen nasr ya aliyyu ya azim ya ilmu ya hakiym Allahümme inna ibadike ve cundum min cunudike mutealligune bicenabi nebiyyin muteşeffiuna ileyke bi habbetike ya rabbel alemiyn ya erhamer rahiymin ve salllallahu ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin
hatemin nebiyyin ve imamil murseliyn ve arda an alihi ve sahbihi ecmain
subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selamun alel murseliyn vel
hamdulillahi rabbil alemin.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Oya 03:26 13.10.19
Allah razi Olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up