Tecrübe Ettikleriniz

Unutkanlıktan kurtulmak için tecrübe edilmiş dualar - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Tecrübe Ettikleriniz>Unutkanlıktan kurtulmak için tecrübe edilmiş dualar
Torlak 15:23 14.01.20
Unutkanlıktan kurtulmak ve zekanın açılması için sıra ile aşağıdaki dualar okunur ;

“Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na’büdü ve iyyâkenesta’în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ.” Dokuz defa okunacak.

“Ya kebîrü entellezî lâ tehdil ukûlü livasfi azametih.” Bin defa okunacak.

Sonra; “Subhane rabbiyel a’la[/b].” denecek. Sonra, “Sübhane men hüve külle yevmin hüve fi şe’nin.” okunacak
“Allâhümmerzuknâ hıfzalmürselîn ve ilhâmel enbiyâi ve fehmel evliyâi bi keramike yâ ekramel ekramîn ve bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn”

1-) Okuduğunu ve dinlediğini unutmamak için insanlar içinde hafızası en güçlü olmak isteyen kişi
“el-Câmi‘u limefterak min düreri’l-ulûmi’l-fâiza” isimli eserde naklolunduğu üzere; insanlar içerisinde hafızası en güçlü olmak isteyen kişi okuyacağı kitabı eline alırken:
“Allâh’ın ismiyle! Allâh-u Te alâ noksan sıfatlardan münezzehtir. Allâh-u Te al⠑dan başka hiç bir ilâh yoktur. O en yüce ve en büyük Allâh-u Te‘âlânın yardımı olmadan hiç bir günahtan dönüş, hiç bir ibâdete de kuvvet yoktur.” (Bu zikirleri) sonsuzların sonsuzuna ve ebediyyetlerin ebedîliğine kadar yazılacak her harf ve yazı adedince (söylüyorum).
Kişi okuyacağı kitabı eline alırken,
“Bismillahi ve sübhânellâhi vel hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illellâhü vallâhü ekber.Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil adede küllii harfi kütibe ve yüktbü ebedel âbidiyne ve dehred dâhiriyn.”
derse insanlar içinde herkes unutsa da o kitapta okuduklarını o kişi unutmaz.

Allâh-u Tealâ Efendimiz Muhammed e Ehl-i Beyt’ine salât eylesin ve çokça selam eylesin.” (Muhammed Fethâ ibni Abdilvâhid es-Sûsî, ed-Dürratul-harîde, 1/153)

2-) Okuduklarından bir harf bile unutmak istemeyen kişi
Ulemanın beyanı veçhile; okuduklarından bir harf bile unutmak istemeyen kişi okumaya başlamadan önce şu duayı okur:
“Ey Allahım! Sen bize hikmet kapılarını aç, Sen rahmetinin hazînelerini üzerimize saç, ey celâl ve ikram sahihi (kabul et)!”
Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم افتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا خزاءن رحمتك ياذالجلال والإكرام
Allahummeftah lena ebvabe hikmetike venşur aleyna hazaine rahmetike ya zel celali vel ikram.
(MuhammedFethâ ibni Abdilvâhid es-Sûsî, ed-Dürratul-harîde, 1/153)

3) İlim kitaplarını müteala etmek isteyen kişi
el-Buğye isimli eserde zikredildiğine göre; İlim kitaplarını mütalea etmek isteyen kişinin itinâ göstermesi gereken hususlardan biri de okumaya başlamadan önce huzur u kalp ile şöyle demesidir:
Ya Rabbi bu kitapta bakıp görüp okuyacağım bütün ilimleri sana emanet ediyorum.Ne zaman lazım olursa ihtiyaç halinde aklıma getiresin.
اللهم إنى استودعك جميع ما انظره فى هذا الكتاب حتى ترده على فى وقت احتياجي اليه.
Allahumme inni estevdiuke cemia ma enzuruhu fi hazal kitabi hatta teruddehu aleyye fi vaktihtiyaci ileyhi

4-) Bir alimin sohbetine gidince okunan dua, dinlediğini unutmamak için dua.
Bazı alimler bu duayı Allâh-u Te âlâ’nın fazlıyla hafıza için çok faydalı bulduklarım beyan etmişler, yine böylece bir âlimin sohbetine veya dersine katıldıklarında:
“Ey Allâhım! Bu zattan veya bu mecliste istifade edeceğim ilimlerin tümünü, o bilgilere muhtaç olduğum vakit onlar, benim hıfzıma iade edesin diye Sana emanet ediyorum”
اللهم إني استودعك جميع ما استفيده من هذا السيد او في هذا المجلس حتى ترده علي في وقت احتياجي اليه
Allahumme inni estevdiuke cemia ma estefiiduhu min hazasseyyidi ev fi hazal meclisi hatta teruddehu aleyye fi vaktihtiyaci ileyhi…
dedikleri zaman Allâh-u Te âlânın izniyle hafızalar, zayıf olsa da o mecliste dinlediklerini unutmadıklarını bildirmişlerdir.


Hafızayı Kuvvetlendiren Çok Etkili Dualar

1.Her zaman okunduğunda hafızamız kuvvetlenir:
“Rabbi zidnî ilma”
Manası: “Ey Rabbim! Benim ilmimi arttır.”
“Rabbim! İlmimi arttır” de. (Tâ Hâ Suresi, 114. Ayeti Kerime)

2.İmtihana girerken 7 defa okunduğunda zihni açtığı rivayet olunur:
”Rabbi zidnî ilmen ve fehma ve el hikni bissalihin rabbiş rahli sadri veyessir li emri vahlül ükteden bi-lisani yefgahu gavli ya Hafizü ya Rakibu ya Nasirü ya Allah.Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmim bil hayr.”

3.Bu duayı günde 19 defa 40 gün okuyanların hafızalarının açıldığı, unutkanlıkların gittiği rivayet olunur:
”Ya Hayyu Ya Kayyum, fela yefutu şey’ün min ilmihi vele yeüdühü.”

4.Tahrim Suresi 8.ayetin sonundaki duayı her gün en azından 100 defa okumanın beyin kapasitesinin açılmasında faydalı olduğu rivayet olunur:
“Rabbenâ etmim lenâ nûranâ vaġfir lenâ inneke ‘alâ kulli şey-in kadîr.”
Abdestli bir şekilde bir bardak suya 7 fatiha 7 kevser 7 ayetel kursi 7 ihlas okunur ve suya 3 kere üflenir ve şu tekrarlanır. bu suyu içen kişinin hafızası kuvvetli olsun denir. ve Niyet ediyorum Hafızamın güçlenmesi için diyerek 3 yudumda su içilir. Yaradanın izniyle o gün hafızası zayıf olmaz.
Her işittiğini aklında tutmak isteyen kimse, her gün 27 kere aşağıdaki duayı okur ve buna 40 gün devam ederse hafızası son derece kuvvetlenir.
Ya Hayyü, Ya Kayyüm. Fe la yefutü şey’ün min ılmih.
Şeddad İbnu Evs (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resülullah (aleyhissalâtu vesselam) namazda şu duayı okumamızı öğretiyordu:
“Allàhım! Senden işte (dinde) sebat etmeyi, doğruluğa da azmetmeyi istiyorum. Keza nimetine şükretmeyi, sana güzel ibadette bulunmayı taleb ediyor, doğruyu konuşan bir dil, eğriliklerden uzak bir kalb diliyorum. AIIahım, senin bildiğin her çeşit şerden sana sığınıyorum, bilmekte olduğun bütün hayırları senden istiyorum, bildiğin günahlarımdan sana istiğfàr ediyorum!” Tirmizi, Daavât 125, (3565).

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147