Telekinezi

Telekinezi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Telekinezi>Telekinezi
Purgatory 18:23 19.02.17
Merhaba arkadaşlar okumuş olduğum güzel bir bilgiyi paylaşmak isterim bu konu ile ilgili hiçbir bilgi yazılmamış forumumuza başlangıcı olur inş

Telekinezi
Telekinezi veya Psikokinezi, enerjinin daha hızlı hareket eden frekanstan fiziksel seviyeye taşınmasıyla ilgilidir. Bu bakımdan, günümüzde pek çok şifacı tarafından uygulanan şifadan veya enerji işinden farklı değildir.Telekinezi veya Psikokinesis (PK) aynı zamanda fiziksel temas kullanmadan nesneleri bir yerden başka yere taşımaktır. Aynı zamanda, bir kaşığı bükerek tutarak ve odaklama yaparak zihin enerjilerini kullanarak nesnelerin yeniden şekillendirilmesi anlamına gelir. 'Psikokinezis' terimi, ruh anlamına gelen akıl simgeleri ya da hareket etmek için ruh ve kineisis anlamından gelir .

Fiziksel enerji elektromanyetik dürtüler tarafından yaratılır. Evrensel yaşam gücü enerjisi ya da psişik enerjiye Chi denir. [Chee] Telekinesizde Chi enerjisine bir kez dokunup fiziksel enerjiyle birleştirir.


Çalışmalar insanların zihinlerini (veya başka açıklanamayan araçlarla) metalin bükülmesi, nesneleri mühürlenmiş bir kap içerisinden konteynırın dışına nakletebileceğini ve diğer şaşırtıcı başarılar gösterebileceğini gösteriyor. Teleportasyon ve diğer telekinetik yetenekleri içeren bilimsel deneyler, ABD Hava Kuvvetleri tarafından yaptırılan ve astrofizikçi Dr. Eric W. Davis tarafından 2004'te
Psikokinezi
Psikokinesis (kelimenin tam anlamıyla "zihin hareketi") veya PK, geçmişte telekinezi (kelimenin tam anlamıyla "uzak-hareket") olarak bilinen şey için daha sık kullanılan terimdir. Zihinsel amaçla (veya muhtemelen zihinsel etkinliğin başka bir yönüyle) maddenin davranışını etkilemek için psi yeteneğini ifade eder. 2004 yılı itibariyle, uzaktan etkilenme terimi, belirli psikokinesis türleri için yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır.

Psikokinetik olaylar

Çeşitli kültürlerde tarihe karışan bu tür görünen olgulara dair anekdot raporları var. Örneğin, poltergeist etkinlik tipik olarak belirgin bir açıklama yapılmaksızın taşınan nesnelerle karakterize edilir, ancak bazı insanlar bunun, bunun ergenlik döneminden geçen çocuklar tarafından istem dışı PK olarak hesaplandığını iddia etmektedir.

Tüm psi fenomenlerinde olduğu gibi, bilimlerde ve hatta psikokinesizin varlığı ve PK ile ilgili deneylerin geçerliliği veya yorumu için parapsikoloji alanında geniş bir uyuşmazlık ve tartışmalar vardır.

Bugüne kadar psikokinesizin bilimsel olarak kanıtlanmış bir örneği hiç olmamıştır. Karapsikologlar genellikle makroskopik PK (çıplak gözle veya tek bir ölçümle gözlemlenebilir büyük ölçekli etkiler) ile mikroskopik PK (küçük ölçekli etkiler sadece istatistiksel analizle gözlemlenebilir) arasında ayrım yapmaktadır Çoklu ölümler) ve bugün her iki tipte de mikro çeşitliliğe daha fazla dikkatle bakılmaktadır.

Son zamanlarda makro PK'nin daha abartılı olmayan hesaplarından bazıları, 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında spiritüalist dönemin medyaları ile görülen ve Medyanın Araştırmaları Derneği üyeleri tarafından incelenen iddia edilen fiziksel olaylardı. Bu olgu tablo devrilme, rap ve havada asma ve en az ya da hiç temas olmayan müzik aletlerinin çalınmasıydı. Daha modern zamanlarda, iddia edilen makro PK olgusu, çatal bıçak takımının (genellikle çatallar veya kaşıklar) veya metal çubukların uzaktan bükülmesini ve Uri Geller ve diğer psişikler tarafından maruz kalmayan fotoğraf filminde görüntülerin üretilmesini içerir.

Doğası gereği, mikro PK olgusunun incelenmesi deneysel bir yaklaşımı gerektirir. Bu türe ait ilk kaydedilen deneyler, JB Rhine ve arkadaşları tarafından 1934'te konuların zar atmalarını etkileyip etkilemediğini araştırdı. Benzer deneyler yakında birçok parapsikolog tarafından yapıldı.

İstatistiksel sonuçlar genellikle telepatik testler için gözlemlenen sonuçlardan çok daha azdı ve birkaç anormallik olsa da, zar atma deneylerinde herhangi bir görüş birliği ortaya çıkmadı. Bununla birlikte, Diane Ferrari ve Dean Radin'in 1935'ten 1935'e kadar literatürdeki tüm bu tür deneylerden 1989'da yaptığı bir meta-analiz, şans beklentisi olan% 50'ye kıyasla% 51.2'lik genel bir isabet oranını gösterdi. Çok sayıda deneme yapıldığı göz önüne alındığında, bu rakam önemli bir rakamdır ve şansın bir milyardan bir fazlasına karşı olasılığı vardır. Bu analizin eleştirileri var.

Daha yakın zamanlarda, mikro PK deneyleri, bir kişinin radyoaktif materyallerin çürümesine dayanan rastgele bir bit akışı üreten rasgele sayı üreticilerinin (RNG'ler), diğer bir deyişle rasgele olay üreticilerini etkileyip etkilemeyeceğini test etmeyi veya elektronik gürültü devrelerini test etmeyi içermektedir . Tipik bir deneyde, bir kişiye bir RNG'nin bir formda veya başka bir biçimde çıkışı ile ilgili geribildirim verilir, örneğin bir kulakta duyulabilir tıklamalar ve kulaklıklar yoluyla veya bir akümülatörün grafik bir okunması, ve zihinsel olarak RNG, bir çıktıyı diğerinden üstün tutmak için, örneğin sağ kulakta daha fazla tıklama neden ya da grafiğin sola gitmesine neden olur.

Bu tür deneylerin geliştirilmesinin birkaç nedeni vardır; bunlardan biri, yalnızca veri toplamayı kolaylaştırmakla kalmayıp aynı zamanda daha güvenli (sahteciliğe dayalı) deney protokolleri tasarlamayı kolaylaştıran bu tür deneylerin otomatikleştirilmesinin kolaylığıdır.

RNG deneylerini takip eden dikkate değer araştırmacılar 1960'larda öncülük eden Helmut Schmidt'tir; Robert Jahn ve Princeton Mühendislik Anomalileri Araştırma Laboratuvarı merkezindeki ortakları (PEAR); Ve Dean Radin. Radin ve Roger Nelson'ın 1959'dan 832 araştırmayı (235 kontrol çalışması) kapsayan bu deneylerden elde ettiği 1987 meta-analizinde deney çalışmaları için yaklaşık% 51'lik bir isabet oranı ve kontrol çalışmaları için% 50'ye karşılık gelen bir isabet oranı gösterilmiştir (ör. Zar atma çalışmaları ile karşılaştırılabilir), şansın yaklaşık 1 trilyona bir şansa karşı olasılığı vardır. Bu analizin eleştirileri var.

Sovyet, 1950-1960'lı yıllarda, havanın taşınması da dahil olmak üzere, Psychokineisis'teki çeşitli dünya çapındaki izleyicilere araştırma yaptı ve sundu. Bir vaka, Batılı bilim adamlarına PK yetenekleri sergileyen Nina Kulagina'ydı. Değişik sabit nesnelerin hareketi ve hareketleri, halihazırda hareket halindeki nesnelerin gidişatının değişimi ve kurbağanın kalp atış oranının değişimi şahit oldular.

Görünüşe göre kalpten hızlanma ve yavaşlama çabası çok gerginliğe neden oldu ve süresiz olarak devam edemedi. Dolayısıyla Nina Kulagina kalbi durdurdu. RNG çalışmaları, Princeton Engineering Anomalies Research (PEAR) merkezinde yapılan uzun süreli araştırmalarla devam ediyor. RNG cihazları da Global Bilinç Projesi tarafından kullanılır. Teknolojik merak olarak, 3 Kasım 1998'de ABD Patent Ofisi, PEAR'dan birkaç araştırmacı da dahil olmak üzere mucitlere, 5830064 numaralı, "Şans beklentilerini toplu olarak aşan olayları ayıran ve böylece çıktıları kontrol eden aygıt ve yöntem" patentini onayladı.

Patent hiçbir şekilde psi olgusunun varlığına dayanmamaktadır, ancak mucitler "Bu buluşun bir uygulaması, bir operatör ile rasgele fiziksel sistemler arasındaki anormal etkileşimin, ciddi bilim insanları veya meraklı üyeler tarafından araştırılmasıdır. Kendi başlarına deney yapmak isteyen halkın "

Patentin merkezi fikri, tek bir cihazın (mikroçip) gerçek RNG'yi ve RNG'nin çıktısı beklenen şans çıktısından önemli ölçüde değiştiğinde algılayabilen bir akümülatör devresini içeriyor olmasıdır. Akümülatör / dedektör devresinin çıkışı daha sonra bazı kontrol devresine bir giriş olarak kullanılabilir. Bu durumda, bir PK kanalı gerçekten mevcutsa, bir operatör RNG'yi zihinsel olarak etkileyebilir ve böylece bir psi kontrollü anahtar sağlayarak algılama devresinin tetikleyeceğini söyleyebiliriz. Bu yazının yazıldığı tarihte bu patentin gerçek uygulamaları bilinmemektedir.

Belki de RNG'leri içeren en dikkat çekici (ve tartışmalı) PK deneyleri önce Helmut Schmidt tarafından yürütülmüştür. Bazı bildirilen psi fenomenlerinin zamana bağlı olmadığı ve kuantum teorisinin bazı yorumlarının gözlemci ile gözlemlenene kadar gözlemlenen ve belirsizlik arasında bir ilişki oluşturduğunu belirten Schmidt, bir cümleye, Çıktının kaydedilmesinden sonra bir RNG'nin çıktısı, yani konu geçmişteki bir zaman aralığında RNG'nin davranışını etkilemek üzere soruldu (bilinmiyor).

Böyle bir deneyin avantajlarından biri, protokole uyabilecek güvenlik derecesinin (dolandırıcılık önleme) sağlanmasıdır. Gözlemcilerden birisi olan UC Berkeley teorik fizikçi Henry Stapp, bağımsız üçüncü parti gözlemcilerin katıldığı olumlu sonuçlar (1000 ila 1 şansa karşı olasılıklar) içeren bir dizi deney sonrasında, 1994'te yayınlanan önemli Fizik Dergisi için bir makale yazdı. PK'nin kuantum teorisinin genellemesiyle nasıl tutarlı olabileceğini göstermeye çalıştığını ve bu fenomenin daha ileri incelemeye değer olduğunu belirtti.

Ayrıca, dua ve uzaktan iyileşmenin etkileri veya eski Sovyetler Birliği'nde yapılan araştırmalarda, bir kişinin başka bir konuda uzaktan hipnoz veya uyanıklık yaratma yeteneği gibi canlı sistemler üzerinde olası zihinsel etkileri üzerine çalışmalar da yapılmıştır.

PK'nin çeşitli yönleri ve diğer psi fenomenler için çeşitli modeller önerilmiştir, ancak şu ana kadar böyle fenomenin nasıl oluşabileceğini açıklayan, kabul görmüş bir fizik teorisi veya önerilen mekanizma yoktur.

Fizikte geçmişe sahip birçok parapsikolog, psi fenomeni için önerilen bir mekanizmanın eksikliğine rağmen şu an anlaşılan fizik kanunlarının bu fenomeni engellemediğini ve nihayetinde günümüz fizik teorilerine uzatmaların bu boşluğu dolduracağından emindir. Bu değerlendirmeye katılmayan eleştirmenler var.
Uzaktan etkilemek
Son yıllarda, uzaktan etkilenme terimi, psikokinesinin biyolojik sistemlere uygulanmasını tanımlamak için popüler hale gelmiştir. Bu, olumlu ya da olumsuz sağlık, ruh halini değiştirme ya da karar vermeyi etkilemek için olabilir.

Benzer bir şekilde, gözlemciliğe uzaktan izleme de uygulanmıştır. Bu terimler, Amerikan hükümeti tarafından psikolojik yeteneklerin istihbarat toplama, askeri güç ve uzaktan suikast için uygulanan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
SiLence 19:44 19.02.17
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Paylaşım için teşekkürler. İyi forumlar.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Purgatory 19:58 19.02.17
Teşekkürler @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 20:22 26.02.17
Purgatory Nickli Üyeden Alıntı:
Teşekkürler @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Rica ederim. İyi Forumlar. good
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İlkcan 11:51 23.03.17
Mucella 10:58 27.05.17
Tarihte telekineziyi kullananlar ve olayları:
Mevlana: Ünlü bir sufi olan Mevlana’nın kapıları telekineziyle açtığı ve Sema ayini yaparken tüm mumları telekinezi gücüyle söndürüp, yaktığı bilinmektedir.
Hallac-ı Mansur: Hallac-ı Mansur’da ünlü bir sufidir. Ama ne yazık ki sufilik eğitiminde öğrendiği bazı sırları zamanı gelmeden açık bir dille açıkladığı için hariciler tarafından hapishaneye atılmış ve İslam dinine zarar veriyor diye önce kırbaçlanmış, daha sonra derisi yüzülmüş, önce ayakları ve elleri sonra da kafası kesilerek öldürülmüştür.
Hapishanedeyken İbni Khafif ile yaptığı muhabbette telekinezi gücünün ne kadar yüksek olduğu açıkca bellidir. İbni Khafif sorar: -Sabır nedir? Hallac-ı MAnsur cevap verir: –Hapishaneden çıkma imkanı olmasına rağmen burada kalmaktır. (Bu arada hapishanenin duvarlarında büyükçe bir delik açılarak Dicle görünür)
(Bunlar gibi daha birçok sufi inisiyesinin telekinezi yapabilme yeteneği vardır. Ama çoğu bu yeteneklerini halk arasında sergilemez.)
İsa peygamber: Hz.İsa’nın da telekinezi gücü olduğu yaşadığı olaylarda bellidir. Hz.İsa’nın bir telekinezi olayını Matta incilde şu şekilde yazmıştı: “Ve İsa sabahleyin şehre dönerken acıktı. Yol kenarında bir incir ağacı görüp ona geldi; ancak yapraktan başka bir şey onda bulamadı ve İsa ona dedi:
Artık senden edebiyen meyve çıkmasın. Ve incir ağacı hemen kurudu. Şakirtleri bunu görünce: İncir ağacı hemen nasıl kurur! diyerek şaşırdılar. İsa cevap verip onlara dedi: Doğrusu size derim. Eğer imanınız olup, şüphe etmezseniz, yalnız bu incir ağacına olanı yapacak değilsiniz, fakat bu dağa; Kalk, denize atıl, derseniz, olacaktır.
Ve duada iman ederek her ne dilerseniz alacaksınız.” (Matta,Bab: 21/18-22) Duanın temeli telekineziye dayalı olduğu için burada HZ.İsa “duada iman etmek” demiştir. Şüphe ise konsantrasyonu bozan en büyük etmenlerden biri olduğu için Hz.İsa bunu da açıkca belirtmiştir.
Derlenen telekinezi alıştırmaları:
Yöntem 1: Yanan bir mumu nefesinizden etkilenmeyecek bir uzaklıkta masanızın üstüne koyun. Odanızda alevi etkileyebilecek hava akımının bulunmadığından emin olunuz. Kapı ve pencereleri kapatın. Mum alevi düz olarak yanmalıdır.

Mumun karşısına geçin ve oturun…Aleve konsantre olun…Kendinizi sıkmadan ve kesinlikle zorlamadan aleve bakışlarınızı yönlendirin.Düşüncelerinizi sadece alev üzerinde yapacağınız değişikliğe sabitleyin.Yoğunlaşın…
Alevin sağa, sola ya da geriye doğru yatmaya başladığını düşünün. Bunu isteyin… Konsantrasyonunuzu mümkün olduğunca uzatın. Konsantrasyonunuz bozulursa tekrar kendinizi yapacağınız çalışmaya yönlendirin. Sadece isteğinize konsantre olun. Gözlerinizi kırpabilirsiniz.
Enerjinizi bu işe yoğunlaştırırken, gözünüzün önünde alevin eğildiğini imajine ederek canlandırabilirsiniz. Unutmayın ki konsantrasyon çaba değildir… Konsantrasyon yoğunlaşmış dikkattir. Bu inceliklere çalışmanız sırasında önem veriniz. Her türlü çaba fiziksel olarak gerginlik yaratır. Ve her şeyden önemlisi enerjinizi serbest bırakmanızı engeller.
Düşünce enerjinizi alevin bükülmesi için konsantre ettikten bir süre sonra serbest bırakın… Çalışmanızın en önemli noktası işte bu andır… Sonra tekrar konsantrasyonunuza devam ediniz… Ve birkaç dakika sonra tekrar serbest bırakınız… İşte tam bu anlarda alevinizin büküldüğüne şahit olabilirsiniz
Yanan bir mumu nefesinizden etkilenmeyecek bir uzaklıkta masanızın üstüne koyun. Odanızda alevi etkileyebilecek hava akımının bulunmadığından emin olunuz. Kapı ve pencereleri kapatın. Mum alevi düz olarak yanmalıdır. (Bu alıştırmada mum yerine sigara dumanı kullanabilirsiniz.
Eğer uzun bir kamıştan, bardağın içine yavaş yavaş ağızdaki sigara dumanını üfleseniz, bardağın dibinde bir duman birikintisi oluşturabilirsiniz. Bardağın üstüne hava akimini kesen bir fincan tabağı da kapatırsanız, duman orada birkaç dakika kalır.)
Yöntem 2: Bir kâseye üçte ikisi dolacak şekilde su koyunuz. Suyun üstünde bir parmak kalınlığında, yüzeyi kaplayacak şekilde zeytinyağı dökünüz. Bir dikiş iğnesi alarak her iki ucundan kibritlere batırınız. Yavaşça iğnenizi zeytinyağının üzerine bırakınız. Böylelikle her iki ucu kibrite batırılmış iğneniz rahatlıkla yüzecektir.
Zeytinyağının üzerinde hareketsiz duran iğnenize konsantre olun. İğnenizin yavaş yavaş hareket etmesini isteyin. Bunu zihninizde iyice canlandırın. Sonra düşüncelerinizi ve konsantrasyonunuzu serbest bırakın.Ve gelişmeleri hiçbir şey düşünmeden kayıtsızca gözleyiniz.
Not: Bu yöntemleri havada asılı bir sarkaç, bir kalem vb. gibi şeyler üzerinde deneyin. Ayrıca grup şeklinde yapılması bu etkiyi daha da güçlendirir ve yeni başlayanlar için daha iyidir. Böylelikle ortak bir aura oluşturup bu alıştırmalarda daha iyi sonuç alabilirsiniz.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi