Telepati

Telepati'de Tıbbi ve Psikolojik Durumlar - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Telepati>Telepati'de Tıbbi ve Psikolojik Durumlar
SiLence 22:37 02.02.17
Telepati üzerine çeşitli deneyler bilimsel laboratuvarlarda binlerce kez yinelenmiş, iki insan arasındaki telepatik malumat alışverişinin gerçekliği üzerine karşı konulmaz kanıtlar elde edilmiştir. Telepati olgusunun varlığını hiç bir kuşkuya düşmeden kabul edebilir ve artık. Bu olgunun nasıl meydana geldiğini araştırmaya başlayabiliriz. Telepatinin anlaşılmasına yardımcı olacak çok önemli bir konu da telepatik iletişimi paylaşan 'alıcı' ile 'verici' nin 'biyolojik halleri' nin incelenmesidir.


a - Alıcı-Verici Kişiler Arasında İlk Şartlar


Laboratuvar deneylerinde alıcı ile verici arasında oluşacak mükemmel bir telepatik etkileşimi şu üç madde ile açıklayabiliriz;


1)hem verici hemde alıcı, dikkatlerinin odak noktasının deney malzemesi üzerinde değilde bir diğerinin zihni üzerinde olduğunu bilinçli bir şekilde anlamalıdır.


2)her iki zihin arasında fiziki bir 'etkileşim odak noktası' mevcuttur.


3)alıcının zihni bilinçli yada bilinçsiz tüm semboller ve imajlardan mümkün olduğunca arıtılmalıdır. Alıcının yanında bulunabilecek seyircilerin neden olcağı bir korku, endişe yada gerilim mükemmel bir telepatik etkileşimi engelleyici bir durumdur.


Hassas kişi, medyom, parapsikoloji Vakfı eski Başkanı Bn. Eileen Garrett'in alıcı olarak katıldığı deneylerden alınan sonuçlar, 'alıcının biyolojik hali' üzerine güzel bir örnek teşkil etmektedir. Bu deney sırasında, parasempatik etkinleşmenin telepatik hassasiyetin yüksek derecede oluşu ile yakından ilgili olduğu gözlemlenmiştir. Parasempatik sistem etkin (faal) hale geçirildiğinde sinir sistemine salınan 'asetil kolin' miktarında bir artış olur. Bu nedenden dolayı, parasempatik etkinleşmeyi bir 'kolinerji' hali olarak tanımlayabiliriz. (A. Tuharich).
b - Telepati ve Kolinerjik Hal


hafif bir kolinerji hali çoğunlukla bir gecşeme, kendini iyi hissetme ve hatta zevk alma halleri ile yakından ilgilidir. Duyu-dışı algılama yeteneğindeki artış ile ilgili olan diğer gevşeme halleri uyku ve hipnozdur.


Kolinerjik hal ile telepatik alıcının yüksek puan tutturması arasındaki bağ üzerine yürütülen deneylerden, çoğu normal kişinin, kolinerjik halin ortaya çıkmasıyla birlikte telepatik alıcılar olarak duru-dışı algılama deneyimi geçirecekleri sonucunu çıkarabiliriz.


Bu tür deneylerden öğrenilen bir diğer ilginç hususda solunumun yapıldığı atmosferdeki negatif yüklü iyonların fazla miktarda oluşunun hafif bir kolinerji hali yaratmasıdır. Üzerinde deney yapılan kişilerde, negatif iyonların fazla oluşunun bu kişilerin telepatik deneyler sırasında tutturdukları puanların artmasına neden olduğu gözlemlenmiştir.
c -Vericinin Durumu


Telepatik etkileşimde 'vericinin fizyolojisi ve psikolojisi' ni analiz etmeye gelince görüyoruz ki bu kez elimizdeki doneler çok daha azdır. Telepati araştırmalarında, çoğunlukla, vericinin rolü önemsenmemiş ve dikkatler alıcının üzerine yöneltilmiştir ancak, uzun yıllar boyunca vericiler üzerinde yaptığımız gözlemler sayesinde, vericinin telepatik etkileşimdeki rolü ile ilgili bazı fikirler edinmiş sayılırız. 'A. Puharich'
d -Telepati ve Sinir Sistemi


Fizyolog Dr. Walter B. Cannon, Acı Açlık Korku Korku ve kızgınlık Altında Bedensel Değişimler (Bodily Changes'in Pain,Hunger,Fear and Ragh, Appleton,New York, 1920) ve Bedenin Bilgeliği (The Wisdom of the Body, Norton, New York, 1932) adlı kitaplarında dikkatimizi, ciddi bir tehlike ile karşı karşıya kalındığında ortaya çıkan duygusal durumun ve firar etmek yada savaşmak eğilimlerinin sempatik sinir sisteminin yoğun etkinliği (faaliyet) ile yakından ilgili olduğu hususuna çekmişti. Sempatik sinir sistemi, genel olarak, parasempatik sinir sisteminin bedendeki hasmı olarak çalışır. Biri, diğerinin yaptığının tam tersini yapar. Örneğin, parasempatik sistem kalp atışını yavaşlatırken, sempatik sistem hızlandırır.


Sempatik sinir sistemi 'adrenalin' ve adrenalin benzeri bilişimlerce etkin hale getirilir. Bundan dolayı, sempatik sinir sisteminin etkinliğine ' adrenerji' demekteyiz. Günlük yaşamda karşı karşıya kalınabilecek korku, savaşma yada firar etme duygularının kişide oluşturacağı adrenerji halinin, kişinin telepatik vericilik yeteneğini arttırdığı anlaşılmaktadır.


Laboratuvardaki telepatik vericileri gözlemledikçe bu tür kritik yaşam deneyimleride beni etkiler olmuştu. Genel olarak, bir telepatik vericinin deney sırasında dikkatini yoğunlaştırmak üzere bilerek gayret sarf ettiğinin fakındaydım. Nitekim, telpatik vericilerde yapay (suni) bir adrenerji hali ve kesin bir dikkat yoğunlaşması oluşturmak için çeşitli yollar denedim. Sonuç olarak şunu belirtmeliyimki yapay yoldan, kritik bir yaşam deneyiminden doğabilecek gerçek bir adrenerji halini ortaya çıkartmak çok zordur ve bu yöntemin başarı oranı daima düşük olmuştur. (A.Puharich)
e - Telepati ve Konsantrasyon


Telepatide vericiliğin esas olarak, psikolojik açıdan merkezci bir fiil olan dikkat yoğunlaşmasına dayandığı görülmektedir. Gerçekte, telepatide ' verici' kelimesinin kullanılması hatalıdır. Verici dışarıya hiç bir şey vermemekte, daha ziyade alıcının dikkatini kendisine çekici bir çekim merkezi olarak çalışmaktadır. Bu durumda, sanki verici, üzerine alıcının zihnini çeken zihni bir vakum yaratıyor gibidir. Verici, ihtiyaç ve arzularını kullanarak zihni bir sahne hazırlar; alıcıda bu sahneyi kendi sembolleri ve imajları ile doldurur.


Telepati her zaman sadece iki işi arasında cereyan etmez. Bazı vakalardan da anlaşılacağı üzere telepati, telepatik şebekenin üçüncü üyesi olaya olan katkısının farkında olmasa dahi aynı anda ikiden fazla kişi arasında oluşabilir. Bu vakalarda da alıcıların gevşemiş olduğu ve kolinerjik bir halde bulundukları, vericilerin ise gerilim içinde oldukları tesbit edilmiştir. Olayın farkında olmayan üçüncü kişi gerilim içindedir, dikkati yoğunlaşmıştır ve belki de adrenerjik hal yaratıcı bir kaygısı vardır. Bu kişiye, olayın bilincinde olmayan bir 'aktarıcı', bir ayar mekanizması yada telepatik sinyalin büyültücüsü diyebiliriz.


Bu tür üçlü bir telepatik şebekeyi göz önünde tutarak böylesine bir şebekenin daha ne kadar genişleyebileceğini aralştırmak gerekir. Çok sayıda insanı içine alan telepatik bir etkileşimde bir tek verici ile bir çok alıcı olabileceği gibi bunun tersine bir çok verici ile tek bir alıcı da söz konusu olabilir. Bu araştırmalarla da telepatinin daha derin karmaşıklıklarına girmekteyiz.
f - Telepati ve Ana-Baba Faktörü


Bütün bilginler, gerçek ikizlerden birinde görülen beyin dalgaları değişiminin, ötyeki ikizin beyin faaliyetinde özdeş bir değişimi uyarttığına dikkati çekmişlerdir. dr. T.Tuane 'Filadelfiya, jafferson Tıp Koleji Oftalmoloji Servis Şefi) ve arkadaşı Dr. T. Behrendt,1965 yılında bu fiziksel telepatiyi incelediler. Birinci ikizde tezahür eden alfa dalgalarının ikincide de alynı izlerin tezahürüne sebep olduğunu göstermişlerdi. A.B.D.'de gerçekleştirilen çeşitli psikiyatrik keşifler, Sovyetler'in yaptığı deneylerin değerini ortaya koymaktadır. Amerika'lı bilimciler hastalık yada fizyolojik arazların telepatik olarak nakledildiğini görmüşlerdi. Böylece bir nörolog, psikiyatr ve yazar olan Berthold Schwarz ana-baba ile çocuk arasında meydana gelen 500 kadar telepati vakası topladı.


dr. Schwarz'a göre, çoğu olay telesomatik (uzaktan bedenle ilgili) bir nakil ve tepki imkanı gösteriyordu. Ana-babanın zihni faaliyeti başkalarında fizik tepkilere yol açıyor.


dr. Schwarz, ayrıca beşeri psikoloji metodları sayesinde telesomatik akımları kayda alırken çok karmaşık ve dramatik vakkalar buldu. dr. Schwarz'ın derinlik psikolojisiyle ilgili görüşlerini Sovyetler'in izlemeleri imkansızdır; zira derinlik psikolojisi Sovyetler'de çok kuşkuyla karşılanmaktadır.
g -Telepati ve Kan Yapısına Etkisi


telepati, her ne ise, (fiziksel bir dalga, yada maddi olmayan bir şey) size ulaştığı zaman sizi fiziksel olarak etkilemelidir. Çünkü bir mesaj alırsınız, yada vizyon görürüsünüz A.B.D.'de, Newark Mühendislik Koleji'nde yapılan atraştırmalar göstermiştir ki size bir kimseden telepatik bir mesaj geldiği zaman vücudunuzdaki kan miktarında bir değişme olmaktadır. Bunun bilinçli olarak farkına varamazsınız. Fakat böyle bir değişme 'plehysmograph' ile ölçülebilmektedir. New York Bufalo da Dr. Justa Smith tamamen bilimsel araştırmalar sonucu psi'nin enzimleri bile etkilediğini tespit etmişti. Leningrad'da en son yapılan araştırma, beyin dalgalarında ki değişmelerin vücuda ulaşan telepati ile birlikte orataya çıktığını göstermiştir. Siz yinede bunun farkına varmayabilirsiniz. Polygrapha (yalan dedektörü) ile yapılan çalışmalarda, keza, D.D.İ.'in vücuda ne zaman ulaştığını göstermiştir. Burada süje bununda farkına varmayabilir. Telepati, bütün vücutla ilişkili imiş gibi görünüyor. E.S.P. Fizik bedenin fiziksel aktivitelerinin bütün seviyeleri ile ilgilidir. Yıllarca önce Bn . Garrett, enerji bedenin yada duble nin telepatik ve durugörü ile ilgili projeksiyonda bir vasıta taşıyıcı (ortam) olduğunu söylemiştir. Acaba haklımıydı? Ortam, mesaj olabilirmiydi?

Aromatik yağların psikolojik etkileri..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Drogo 15:22 20.03.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up