Telepati

Telepatide Başarı Koşulları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Telepati>Telepatide Başarı Koşulları
SiLence 22:39 02.02.17
Telepatide başarıyı arttırmak için bunun koşullarına uymak gerekir.
1) Zihnen ve bedenen çok yorgun olduğunuz zaman egzersiz yapmayınız.


2) Acele etmeyiniz, alacağınız sonuçlar yavaş yavaş gelişecektir. Çabuk ümitsizliğe kapılmayınız, sebetkar ve sabırlı olunur.


3) Verici ve alıcı arasında karşılıklı bir sempati mevcutsa en iyi sonuçlar elde edilir.


4) Her gün çalışınız, fakat bir defada 10 deneyden fazla yapmayınız. Günlük deney sayısı arttıkça başarı oranı azalır.


5) Süje, seansta hazır bulunanların sayı ve kalitesinin çok tesiri altındadır. (nedeni: kendi kendine telkin, zihni telkin.)


6)Eğer iki kişi çalışıyorsanız, önce biriniz verici olunuz, 10 deneme yapınız. Deneylerin sonuna kadar sonuçları söylemeyiniz. Sonra diğeriniz verici olur, aynı tarzda 10 deneme yapınız. Sonra doğru yanlış miktarını herkes kendi defterine kaydeder. Zamanla kendi ilerlemenizi bizzat görmüş olacaksınız.


7)Duygusal şok'a sebebiyet verdiği zaman, vericinin düşüncesi alıcıya daha kuvvetli gider.


8)Deney sırasında alıcı, tümüyle pasif kalacak, zihninden her türlü meşgul edici düşünceyi uzaklaştıracaktır. Bunu en iyi yolu zihne gelen düşünceler üzerinde durmaktır. Onlar gelip geçicidirler. Zihnen tam boş olduğu bir sırada kendiliğinden hatırına gelecek bir fikri söyleyecek, bir şekil yapacak veya içinden bir hareket yapmak geliyorsa onu yapacaktır.


9)Görme duyusunda meydana gelecek tesirleri önlemek için alıcının gözlerini bağlamalı verici de elleriyle gözünü örtmeyi tercih etmelidir.


10)Alıcı bu sırada vücudunu dik tutmalı, almaya hazır bir durumda, fakat rahatça oturmalıdır. Ayaklarının üzerine fazl kuvvet vermemelidir. Ve ümit içinde, zihnini boşaltarak beklemelidir.


11)Eğer alıcının içine birkaç fikir veya birkaç hareket isteği birden gelmişse, bunların birisinin kuvvetlenmesini ve kendini benimsetmesini beklemelidir. Bu esnada verici sürekli olarak vermekte devam ettiğinden mutlaka fikirlerden biri düçlenecektir.


12)Emretmeye alışkın olan kimseler çok iyi vericidirler.(emirde açıklık, kesinlik ve irade şarttır.) özellikle, doğrudan doğruya temasla hareket içgüdüleri için.


13)Verici, göndereceği fikrin delalet ettiği şekli zihninde iyice canlandırmalıdır. Eğer bir hareket yaptırılmak isteniyorsa, o hareketi parçalara ayırmalısınız. Sözgelimi: ayağa kalk, masadan kalemi al! Diyorsunuz. Siz verici olarak önce vücudunuzu öne doğru eğdiğinizi, sağ ayağınızı kaldırdığınızı kuvvetle düşünecek ve bunun yapılmasını bekleyeceksiniz. Sonra masaya doğru yürümesini veya kendinizin yürüdüğünü düşüneceksiniz. O da yapıldıktan sonra, kalemi düşüneceksiniz. Fakat ilk deneylerde böyle bir hareketi yaptırmak kat'iyen doğru değildir. Bu, ancak ilerledikten sonra yaptırılacaktır.


14)Deneysel telepati, süjenin zihni yeteneği aşılmadığı zaman daha kolay olur.


15)Verici, alıcının çıplak bileğinden tutacaktır. Bir yanılmayı önlemek için bileği hafif ve aynı kararda tutmak gerekir. Verilen fikri ima edecek tarzda basınçlar yapmalı ve söylenilen eşyaya doğru bakmamalıdır.


16)Yurt, Özgürlük vb. Gibi soyut fikirlerle, Ahmet, Mehmet gibi kişi isimlerinin aktarılması zordur. İleriki aşamalarda yapılmalıdır. Ilerlemiş alıcılarla çalışmak ve onların başarısı yeni çalışanları teşvik edicidir. Yalnız çok önemli bir husus şudur: Telepati çalışmaya başlayan kimse her fırsatta, sokakta, otobüste vb. Yerlerde yabancılar üzerine telepatik emirler göndermek merakından sakınmalıdır. Gereksiz ve yararsız sinirsel harcamayla kısa zamanda bitkinlik ve bıkkınlık belirtileri başlayacaktır. Gelişecek ve doğacak yeteneklerin çıkar aracı olarak kullanılması da büyük yanlıştır. Kısa zamanda bu yetenek dejenere olacak, ilerlemesi duracak ve güç durumlarda kalacaktır kişi. Ve müşkül durumlar ortaya çıkacaktır. Yani, telepati, sakin bir ruh hali içinde ve ahlaki ve diğerkamca amaçlarla yapılmalıdır. Ancak bu şekilde yapılırsa ruhsal bir doyum ve gerçek bir mutluluk sağlar.


17)Süje rolünü ciddiye alırsa ve olayların gerçek olduğuna inanmışsa daha çok başarılı olur.


Telepati'de Tıbbi ve Psikolojik Durumlar...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Drogo 15:09 20.03.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up