Tıbbı Nebi

Bir sürü sıkıntı için - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Tıbbı Nebi>Bir sürü sıkıntı için
Sin 13:16 07.05.18
Depresyon hastasıyım, sıkıntım var, borcum var, darım var, yerim dar... kocam hor... çocuğumdan zorum var, hanımımla aramda sıkıntı var; bu tesbihe devam et..

Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez-zâlimîn.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Eloa 20:00 19.06.18
Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 22:36 15.07.18
YÜREK SIKINTISI HER TÜRLÜ KORKU VE TEŞHİS KONULAMAYAN HASTALIKLAR İÇİN OKUNACAK DUA

Yüreğinde sıkıntı olan, göğsünü bağrını yırtan, karamsar,kötü düşünceli, huzursuz gönlü kalbi dar olan, akşamları üzüntüve dertleri artan kimseler için, aşağıda yazılı ayet-i kerimeleri taharet-i kamile halinde temiz bir kağıda yazıp üzerine (41) defa Fatiha Suresi ' ni okuduktan sonra yukarıda zikri geçen çeşitli ruh hastalıklanna mübtela olmuş bir kimsenin üzerine takılırsa biizniilah çok kısa zamanda şifaya nail olur. Gerekirse hastalığın ağırlık derecesine göre üç veya yedi gün bir bardak suya ve

hastaya okunup nefes edilir.Bismillıihirrahmanirrahıymİnna fetahna leke fethan mübina Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zenbike vema teahhara ve yütimme nı'metehu aleyke ve yehdiyeke sıratan müstekıyma Veyensurakellahü nasran aziza

Bismillahirrahmanirrahıym
Ve hüvel kahiru fevka ıbadihi ve hüvel hakimül habir

Bismillahirnıhmanirrahıym
Rabbişrah li sadri ve yessir li emri vahlül ukdeten min lisani yefkahü kavli

Bismillahirrahmanirrahıym

Ve neza'na mafi sudurihim min ğıllin tecri min tahtihimül enharu ve kalül hammdü lillahillezi hedana li haza ve ma künna li nehtediye levla en hedanellahü kad caet rusülü rabbina,bil hakkı ve nuduen tilkümül cenneti uristümüha bima küntüm ta' melün

Bismillahirnıhmanirrahıym

Ve iza raeyte semme raeyte neıymen ve mülken kebiran aliyehüm siyabü sündüsin hudrun ve istebrakun ve hullu esavira min fıddatin ve sekahüm rabbübüm şeraben tahura

Allahümmeşfi hazel merida vel evbamü an hamili kitabi haza bi lutfike ve keramike ve ıhsanike ve ınayetike ya erhamer rahımine ya rabbel alemin* Ya m alike yevmid din

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İnşirah 16:26 05.10.18
Sıkıntıdan kurtulmak feraha erişmek için okunacak dua sıkıntılı ve dar zamanlarda okunur. İçten okunması, ağlayarak ve sızlayarak okunması lazımdır. Cenabı Hakk’ın izzet ve azametinin hakkı, nebilerin ismeti, velilerin nurlarının hakkı için sığınılacak, şehidlerin kanı hakkı için yalvarılacaktır.

Hz. Hüseyin’in kardeşi Hz. Hasan’ın ve bütün ecdadı hakkı için, yapılan duanın kabulü istenecektir. İhlas ile bu dua olursa ve tekrar tekrar okunursa, kabul olması muhakkaktır. Çünkü Allah va’d etmiştir. Va’dından dönmez. Çünkü azametine yakışmaz.

Bismillahirrahmanirrahim

İlâhi, bi ahassi sıfâtike, ve bi izzeti celâlike, ve bi a’zami esmâike, ve bi ismeti enbiyâike, ve bi nûri evliyâike ve bi demi şühedâike, es’elüke ziyâdeten fil ilmi ve tevbeten kablel mevti ve râhaten indel mevti ve mağfireten ba’del mevti ve necâten minennâri ve duhûlen fil cenneti ve âfiyeten fiddünya ve’l-âhireti, bi rahmetike yâ Erhamerrâhimin. İlâhi bi hakkı Hüseynin ve ehîhi ve ceddihi ve ebîhi ve ümmihi ve benîhi, hallisnî mimma ene fihi, birahmetike, ya Erhamerrâhimine.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
El Kindi 16:40 05.10.18