Tıbbı Nebi

El çizgileri geniş bilgi - Tıbbı Nebi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Tıbbı Nebi>El çizgileri geniş bilgi - Tıbbı Nebi
Sin 11:07 09.07.18
ZEKA ÇİZGİSİ

Avucun ortasından ve avucu enine olarak kesen bu çizgi zeka işlevlerinin özelliklerini gösterir.

Kesintisiz, pürüzsüz ve doğru bir yöne takip eden zeka çizgisi: El sahibinin, kararlarında daima başarılı ve doğru olduğuna işarettir.
Avucu bir uçtan diğer uca kat eden zeka çizgisi: El sahibinin iş hayatında başarılı olacağına, ama ideal bir arkadaş olamayacağına işarettir.
Zeka çizgisi uzun, fakat az belirli ise ve Mars, Jüpiter ile Satürn tepeleri belirgin olursa: Hedefinize ulaşabileceğinize yorumlanır.
Zeka çizgisiyle birlikte, kalp çizgisi de uzun olursa: ıdeallerinize, diplomatça davranışlarla ulaşabilecek biri olduğunuza yorumlanır.
Uzun, fakat az bilerli zeka çizgisi: Verdiğiniz sözleri tutmadığınıza yorumlanır.
Çok kısa, fakat iyice belirli zeka çizgisi: Planlarınızı gerçekleştirmek için lüzumlu enerjiyi hiçbir zaman bulamayacağınıza yorumlanır.
Aşağıya doru eğimlenerek hayat çizgisine bitişik giden zeka çizgisi: Kendi hatanız yüzünden mutsuz olacağınıza yorumlanır.
Çok kısa ve belirsiz zeka çizgisi: Sebatlı olmadığınıza işarettir.
Aşağıya doğru meyilli ve ucu çatal oluşturarak biten zeka çizgisi: El sahibinin çok akıllı olduğuna işarettir.
Aşağıya doğru eğimli ve Ay tepesine kadar uzayan zeka çizgisi: Riskli durumlara yorumlanır.
Zeka çizgisi aşağı doğru eğimli ve kalp çizgisi kısa ise: ınatçılığınız yüzünden çok zarar göreceğinize yorumlanır.
Zeka çizgisi kalp çizgisine doğru yönelmişse: Tecrübenizin artacağına yorumlanır.
Zeka çizgisinin ikinci yarısı Merkür tepesine doğru eğimliyse: Orijinal fikirleriniz olmasına rağmen başarıya başkalarının izinde yürümekle varacağınıza işarettir.
Zeka çizgisi zincir oluşturan çizgilerden meydana gelmişse: Asabi karakter belirtisidir.
Zeka çizgisi çift çizgi ise: Para işaretidir.
Zeka çizgisinde Satürn tepesi hizasında kesintiler varsa: Çözümü gerekecek birçok ciddi olaylarla karşılaşmaya yorumlanır.
Zeka çizgisindeki kesintiler Güneş tepesi hizasında ise: Yakınlarınızdan biriyle kavga edeceğinize işarettir.
Zeka çizgisindeki kesintiler hayat çizgisiyle birleştiği noktada ise: Kısa bir zaman sürecek olan biri bedbahtlık işaretidir.
Zeka çizgisindeki kesintiler Merkür tepesi hizasında ise: Yakınlarınızdan biriyle para konusundan dolayı münakaşa edeceğinize işarettir.
Zeka çizgisinden inişli dallar ayrılırsa: ıdealist olduğunuza işarettir.
Zeka çizgisindeki inişli dallar hayat çizgisine temas ediyorlarsa: Mutsuz olaylarla karşılaşmanızın mümkün olduğuna işarettir.
Zeka çizgisinden ayrılan çıkışlı dallar Jüpiter tepesine gidiyorsa: ış hayatınızda kavuşacağınız servete yorumlanır. Ama Jüpiter tepesi üzerinde çapraz biri çizgi varsa, bir tehlike işaretidir.
Zeka çizgisinden ayrılan çıkışlı dallar Güneş tepesine gidiyorsa: Sanat dallarında başarıya yorumlanır.
Zeka çizgisinden ayrılan çıkışlı dallar kalp çizgisiyle kesişirse: Yuvanızın yıkılması ihtimaline yorumlanır.
Zeka çizgisinden ayrılan çıkışlı dallar kalp çizgisine yaklaşmış, ama kesişmemişse: His hayatınızda etrafınızdaki kimselerin önemli rol oynayacaklarına işarettir.
Zeka çizgisi üzerindeki beyaz noktalar: Beklenmedik bir şey keyfedeceğinize işarettir.
Zeka çizgisi üzerinde siyah noktalar: Hoş olmayan bir duruma düşeceğinize işarettir.
Zeka çizgisi üzerinde çapraz oluşturan başka bir çizgi varsa: ıtibarınız kaybetme tehlikesine yorumlanır.
Zeka çizgisinin ucunda bir yıldız varsa: Beklenmedik bir olaya işarettir.
Zeka çizgisi üzerinde bir yuvarlak varsa: dikkatli olmanız gerektiğine dair bir uyarıdır.

KALP ÇİZGİSİ

El ayasını enine olarak kesen çizgilerden üstte olanıdır.

Kalp çizgisi belirli, uzun ve pürüzsüz olursa: Candan sevgiye sahip olduğunuza işarettir.
Avuçta kalp çizgisi yoksa: Egoist, menfaatlerini dostluklardan daima önde tutan karaktere yorumlanır.
Kalp çizgisi Jüpiter ve Satürn tepelerinden başlarsa: ıdeal bir eş olacağınıza yorumlanır.
Kalp çizgisi tam Satürn tepesinin altından başlarsa: Uzun süreli olmayan sevgiye yorumlanır.
Kalp çizgisi uzun ve yukarı doğru kavisli olursa: şiddetli kıskançlığa yorumlanır.
Kalp çizgisi uzun ve belirsiz ise: şiddetli kavgalar ve gözyaşlarıyla sona erecek bir aşk macerasına yorumlanır.
Kalp çizgisi zeka çizgisine doğru eğimliyse: Menfaatin, duygulardan ileri geçeceğine işarettir.
Kalp çizgisi başlangıç noktasında zeka ve hayat çizgileriyle bitişikse: Bir facia ile karşılaşma ihtimaline işarettir.
Kalp çizgisi aşağı doğru eğimli ve hayat çizgisiyle bir yerde bitişirse: Hareketlerinizde fazla ölçülü olduğunuza yorumlanır.
Kalp çizgisi zincir şeklinde ince çizgilerden meydana gelmişse: ıstikrarsızlığa işarettir.
Kalp çizgisi zincir şeklinde bilirsizse: Huzursuzluğa yorumlanır.
Kalp çizgisi paralele iki çizgi halinde ise: Uzun sürecek, çok acı çektirecek ve sonu başarısızlıkla bitecek bir gönül macerasına işarettir.
Kalp çizgisinde 1, 2, 3 veya 4 kesinti varsa: Başınızdan kesintilerin sayısı kadar macera geçecğine yorumlanır.
Kalp çizgisinde kesintiler dörtten fazlaysa: Kararsız bir duygusal hayat yorumlanır.
Kalp çizgisi Satürn tepesi hizasında kıvrıksa: Ayrılık işaretidir.
Kalp çizgisi bir noktada zeka çizgisiyle birleşiyorsa: Üzüntü işaretidir.
Kalp çizgisinden ayrılan bir dal zeka çizgisiyle birleşirse: Evlenmeyle sonuçlanmayacak, sürekli ve çok ciddi bir aşk macerasına yorumlanır.
Kalp çizgisinden ayrılan, ama zeka çizgisine yaklaştığı halde onunla birleşmeyen dallar varsa: Önemli değişikliklere yorumlanır.
Kalp çizgisinden ayrılıp, Ay tepesine doğru inen dal: Kavga işaretidir.
Kalp çizgisinden inen bir dal kader çizgisini keserse: Yalnız yaşamaya yorumlanır.
Kalp çizgisinden ayrılan dallar yukarı doğru çıkıyorsa: Mutluluk dolu günlere yorumlanır.
Kalp çizgisinden ayrılan çıkışlı bir dal Satürn tepeceğine doğru uzanırsa: Karşılıksız gönül ilişkilerine işarettir.
Kalp çizgisinden ayrılan çıkışlı bir dal Güneş tepesine doğru uzanıyorsa: Evlilik hayatında huzursuzluğa yorumlanır.
Kalp çizgisinden ayrılan çıkışlı bir dal Merkür tepesine doğru uzanıyorsa: Mutsuz evlilik hayatına yorumlanır.
Kalp çizgisinden başlangıç noktası çatal biçimindeyse: şöhrete ve servete kolaylıkla kavuşmaya yorumlanır.
Kalp çizgisi avuç kenarına kadar uzanıyor ve ucunda hiç çatal yoksa: Çocuk sahibi olamayacağınıza işarettir.
Kalp çizgisi üzerinde beyaz benekler varsa: Sizi çok sevecek biriyle karşılaşmaya işarettir.
Kalp çizgisi üzerinde çaprazlaşan çizgiler varsa: Para bakımından karşılaşılacak zorluklara yorumlanır.
Kalp çizgisi üzerinde bir adacık varsa: His hayatınızda bir sadakatsizlikle karşılaşma ihtimaline işarettir.

HAYAT ÇİZGİSİ

Genellikle başparmağın kökünü ve Venüs tepesini, çevreleyen çizgidir.

Hayat çizgisi boydan boya ve iyice belirgin ise: Hiç sorunsuz geçecek ömre işarettir.
Hayat çizgisi yer yer kalın, yer yer ince ise: Kimi zaman üzüntülü, kimi zaman neşeli, kimi zaman başarısız, kimi zaman da başarılı devreler halinde geçecek ömre yorumlanır.
Hayat çizgisi ağ gibi ince birçok çizgilerden meydana gelmişse: Özellikle sağlık bakımından fazla hassasiyete işarettir.
Hayat çizgisinden ayrılan dallar zeka ve kalp çizgilerine ulaşıyorsa: Çalışmalarınızın sonucunda servet ve şöhret sahibi olacağınıza işarettir.
Hayat çizgisi başlangıçta çatal şeklinde ise: Avuç içindeki diğer işaretler de iyi ise, herkes tarafından takdir edileceğinize, diğer işaretler kötü ise emeklerinizin boşa gidip, netice veremeyeceğine yorumlanır.
Hayat çizgisi orta yerde çatallanıyorsa: Yolculuklara yorumlanır.

SAğLIK ÇİZGİSİ

Avucun dış kenarında, küçük parmak ile bilek yönündedir.

Sağlık çizgisi yoksa: Sağlık sorunu olmayacağına işarettir.
Sağlık çizgisi Merkür tepesi üzerinde sona ererse: ış hayatınızda başarıya yorumlanır.
Sağlık çizgisi Ay ve Mars tepeleri arasında son buluyorsa: Geleceğe dair kuvvetli tahminleriniz olduğuna işarettir.
Sağlık çizgisi ince ince ağ şeklinde örülmüş birçok çizgiden oluşmuşsa: Saçlarınıza dikkat etmeniz gerektiğine dair bir uyarıdır.

SAĞLIK ÇİZGİSİNE GÖRE YAŞ TAHMİNİ

Sağlık çizgisi çift hat halinde gidiyorsa: Hastalıkların kolayca atlatılacağına işarettir.
Sağlık çizgisinin üzerinde yer yer kırıklar ve kesintiler varsa: Sağlığınızın kısa aralıklarla, tekrar tekrar sarsıntılar geçireceğine yorumlanır.
Sağlık çizgisinden ayrılan dallar yukarı doğru uzanıyorsa: ış değişikliğine işarettir.
Sağlık çizgisi başlangıçta hayat çizgisiyle birleşiyorsa: Kararsızlık işaretidir.
Sağlık çizgisi incecik ve ağ gibi birçok tali çizgiciklerle birleşmişse: Adale ağrıları, romatizma ve damla hastalığına işarettir.
Sağlık çizgisi kalp çizgisiyle birleşik ise: Zafiyete işarettir.
Sağlık çizgisinin ucu çatal şeklindeyse: Kararsızlık ve bezginlik işaretidir.
Sağlık çizgisi üzerinde bir yıldız varsa: Evlilik hayatında birden fazla çocuk sahibi olamayacağına yorumlanır.
Sağlık çizgisinin üzerinde üçgen şekli meydana getirircesine bir çaprazlaşma varsa: Kısa süreli hastalıklara yorumlanır.

APOLLON (GÜNEş) ÇİZGİSİ

Apollon çizgisi, yüzük parmağı-bilek yönünde bulunan ve diğerlerine oranla kısa bir çizgidir.Bu çizginin yokluğu, o kişinin yetenek açısından şanssız olacağının işaretidir.
Apollon çizgisi avuç ortasında bitiyorsa: Sanat bakamından şöhrete, uzun ve yıldırıcı mücadelelerden sonra varabileceğinize işarettir.
Apollon çizgisi hayat çizgisiyle birleşerek son buluyorsa: Sanat yeteneklerinizin kazanç sağlamaya yarayan biri iş unsuru olacağına yorumlanır.
Apollon çizgisi kalp çizgisinin üzerinde veya yakınında son bulursa: Yaşlılıkta başarı kazanacağınıza işarettir.
Apollon çizgisi Ay tepesinde bitiyorsa: Başarı işaretidir.
Apollon çizgisi iyice net ve belirgin ise: Mutluluk işaretidir.
Apollon çizgisi belirsiz ve kısa ise: Sanatsal çalışmalarınızın maddi açıdan kazançlı olmayacağına yorumlanır.
Apollon çizgisi uzun ve çukur, avuca uzanır şekilde ise: Kötü eğilimlere işrettir.
Apollon çizgisi, Apollon tepesinin aşağısından itibaren başlıyorsa: Ömrünüzün ikinci yarısından sonra başarılı olacağınıza yorumlanır.
Apollon çizgisini evlilik çizgilerinden biri kesiyorsa: Sanat yeteneklerinizin semere vermeyeceğine yorumlanır.
Apollon çizgisi düz değil de bükümlü ve eğri ise: Sanat yeteneğinizin yanlış alanlara yönlendirilerek sonuçsuz kalacağına yorumlanır.
Apollon çizgisinin yanında birçok ince çizgiler varsa: Değişik alanlarda çalıştığınız için başarısızlığa yorumlanır.
Apollon çizgisi kesintili ise: Önemsiz başarısızlıklara yorumlanır.
Apollon çizgisinden ayrılan bir dal Merkür tepesine uzanıyorsa: Para kazanma hırsı yüzünden gerçek yeteneğinizi gösteremeyeceğinize yorumlanır.
Apollon çizgisinden ayrılan dal, zeka çizgisiyle birleşiyorsa: şiir, roman, öykü ve oyun yazarlığı alanında da yetenek sahibi olduğunuza işarettir.
Apollon çizgisinden ayrılan bir dal Satürn tepesinde son bulursa: Maddi ihtiyaçlar nedeniyle sanat çalışmalarınızın semere vermeyeceğine yorumlanır.
Apollon çizgisi başlangıç noktasında çatal oluşturuyorsa: şöhret işaretidir.
Apollon çizgisi üzerinde adacık varsa: Geçici sıkıntılara yorumlanır.
Apollon çizgisinin Satürn tepesine isabet eden kısmında bir “yıldız” varsa: şöhret işaretidir.
Apollon çizgisi üzerinde bir “yuvarlak” varsa: Maddi bakımdan sıkıntıya yorumlanır.

KADER ÇİZGİSİ

Kader çizgisi, parmaklarla bilek arası yönde ve genellikle “Hayat çizgisi” ne yakın olarak görülür.

Avucun aşağısından başlayıp, hemen hemen parmak köklerine kadar uzanan düzgün, belirli bir kader çizgisi: Hayatta başarı ve huzura yorumlanır.
Avuçta kader çizgisi yoksa: Monoton hayata işarettir.
Kader çizgisi çok uzunsa: Üzüntü işaretidir.
Kader çizgisi, Satürn tepeceğini aşıp orta parmağın köküne kadar uzanmışsa: Tatsız olaylara yorumlanır.
Kader çizgisi, hayat çizgisine bitişik olarak başlıyorsa: Hayallerin gerçekleşeceğine yorumlanır.
Kader çizgisi, Ay tepesinden başlıyorsa: Başkalarının etkisi altında kalacağınıza yorumlanır.
Kader çizgisi avucun ortasından başlıyorsa: Orta yaşlara kadar sakin hayata işarettir.
Kader çizgisi Apollon tepesi üzerinde son buluyorsa: Bol maddi kazanca yorumlanır.
Kader çizgisi Merkür tepesi üzerinde bitiyorsa: Mesleğinizin daima ön planda olacağına yorumlanır.
Kader çizgisi ağ biçimi ince çizgilerden oluşmuşsa: Hayatınızın, olaylı ve karışık geçeceğine yorumlanır.
Kader çizgisi bükümlü ve çarpıksa: Sefalet ve büyük acılara yorumlanır.
Kader çizgisi silik ve belirsizse: Hayal kırıklığına işarettir.
Kader çizgisinin sonu silik ve belirsizse: Hayatın gelişmelerine ayak uydurmamaya yorumlanır.
Kader çizgisi bir noktada kesintiye uğruyorsa: Kendi kararlarınızın hayatınızda etkili olacağına işarettir.
Kader çizgisini başka kısa çizgiler kesiyorsa: Sürekli olmayacak şanssızlıklara işarettir.
Kader çizgisinden ayrılan dallar aşağıya doğru iniyorsa: Birkaç mesleğiniz olacağına yorumlanır.
Kader çizgisinden ayrılan dal Mars tepesine giderse: Beklenmedik ve hoş olmayan olaylara yorumlanır.

VENÜS ÇİZGİSİ

Avucun üst tarafında ve işaret parmağıyla küçük parmak arasında bir gerdanlık gibi uzanan çizgidir.
Avuçtaki diğer işaretler olumluysa: Venüs çizgisinin bulunması çok iyi bir işarettir. Çizginin üzerinde hiçbir kesinti ve kırık olmaması, o kişinin zekası sayesinde şöhret ve servet sahibi olacağına yorumlanır.
Venüs çizgisinde kırıklar varsa: Kısa süreli ve sonuçsuz kalacak aşk maceralarına yorumlanır.
Venüs çizgisi, kalp çizgisini kesiyorsa: Ciddi bir aşka macerasının sonuçsuz kalacağına işarettir.
Venüs çizgisinin bir ucu Jüpiter tepesinde son buluyorsa: Üstün zeka işaretidir.
Venüs Çizgisinin bir ucu Merkür tepesinde bitiyorsa: Parlak bir meslek hayatına işarettir.
Avuçtaki diğer işaretler olumsuz ve Venüs çizgisi de iyece belirli ve kesintisiz ise: Kaprisler ve zevkler uğruna hayatın boşa harcanacağına işarettir.
Venüs çizgisinde kesintiler varsa: Dengesiz ve düzensiz bir hayata yorumlanır

EVLİLİK ÇİZGİLERİ

Avucun küçük parmak kökü hizasında görüldüğü gibi bulunabilen bu çizgilerin sayısı, taşıdığı isme rağmen o kişinin kaç kere evleneceğine hiçbir zaman işaret değildir.

ıçlerinden hiç değilse biri, enine küçük bir çizgiyle kesimleş olursa, bunun anlamı o kişinin yaşamında bir çok ciddi gönül maceraları olacağı, hatta evlendikten sonra bile bu tür davranışlardan kurtulamayacağı demektir. Aşağıya doğru eğimli olan çizgiler boşanma anlamına gelir.

Kısa çizgiler arasında bir uzun çizgi olursa: O kişinin yaşamında oldukça önemli bir macera bulunacağına işarettir. Fakat unutulmaz izler bırakacak olan bu maceranın kahramanından başka bir kişiyle evlenme olasılığı yüksektir.

Yukarıya doğru yönelen çizgiler: Evlilik hayatı boşanma veya hiç değilse bir süre ayrılma ile sonuçlanacaktır.

Çizgiler çiftse: Aile hayatı tartışmalarla dolu geçecektir. Karşı tarafın ailesi, evlenmenize engel olmaya çalışacaktır.

Evlilik çizgisi kalp çizgisinden yükselen bir dalla birleşiyorsa: Evliliği izin vermeyen tarafı sizin aileniz olacak.

Evlilik çizgisi Güneş (Apollon) tepeciğine uzanıyorsa: Evlilik hayatınız size para bakımından da bolluk getirecektir.

Evlilik çizgisinden ayrılan dal kalp çizgisine doğru eğimleniyor, fakat ona değmiyorsa: Mali sorunlar yüzünden, istediğiniz gibi kalabalık bir aile sahibi olamayacaksınız.

Evlilik çizgisinden ayreılan bir dal Zeka çizgisine doğru iniyor, fakat ona değmiyorsa: Eşiniz parlak bir meslek sahibi olacak demektir.

Evlilik çizgisinin iç tarafında çatal varsa: Evlenmeyi kararlaştırdığınız bir kişiyle, başkasına aşık olacağınız için evlenmek zor görünür demektir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
İnşirah 20:10 24.09.18
Emeğinize sağlık, teşekkürler..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
pirbab 20:49 03.10.18
Ömür 21:28 02.04.19
Ömür 22:19 03.04.19
Bu bilgiler için Allah razı olsu n

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
zafer038 12:00 09.04.19
allah razı olsun tesekkur ederim emeginize saglık

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
zafer038 15:45 18.04.19
allah razı olsun tesekkur ederim

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi