Tövbeler & Çözüm Yolları & Uyarılar

Sığınma Duası (şirk, isyan, beddua, büyü, adak, yemin, iftira) - Sayfa 2 - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2
Tövbeler & Çözüm Yolları & Uyarılar>Sığınma Duası (şirk, isyan, beddua, büyü, adak, yemin, iftira)
Spektrum88 22:17 30.05.20
okudukça vucudumdan birşeylerin çıktığını hissettim. Allah c.c Razı olsun inşAllah!
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
gobeklimessi 16:20 05.12.20
iki rekat tevbe namazı kılarak mı bu tevbeleri yapacağız? Aydınlatır mısınız rica etsem?
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
CahCahi 21:35 05.12.20
Musallat tedavisinde kullanılan cini perişan edip azap içinde bırakıp çıkmaya zorlayan en tesirli istiğfar ve mğnacaatlardan yazmışsınız alıntıyı. Ellah razı olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Yazrengi 16:28 14.12.20
Gayret gösteriyorum,insallah sifa buluruz.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Yazbahar 16:58 14.12.20
Naim Nickli Üyeden Alıntı:
SIĞINMA DUA ESNÂSINDA KENDİNİZİ GÖZLEMLEYİN.

Eûzu billâhimineşşeytânirracîm, Bismillâhirrahmânirrahîm
1. Şirkten sığınmalar:
- Allah’ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının bildiğim ve bilmediğim, gizli ve açık, idrak edebildiğim ve edemediğim her türlü şirklerim(iz)den gelen şeytanlardan sana sığınırım.
- Allah’ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının insanlardan veya diğer tüm yaratılmışlardan bazılarını veya tamamını ezeli ve ebedi bilip HAYY ismine şirk koşmam(ız)dan gelen şeytanlardan sana sığınırım.
- Allah’ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının insanlardan veya diğer tüm yaratılmışlardan bazılarının amellerimizi, gizli ve açık tüm konuştuklarımızı, yaptıklarımızı ve dualarımızı işittiklerini düşünerek SEMİ’ ismine şirk koşmaktan gelen şeytanlardan sana sığınırım.
- Allah’ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının insanlardan veya diğer tüm yaratılmışlardan bazılarının tüm yaptıklarımızdan, düşündüklerimizden, gizli ve açık tüm konuşmalarımızdan haberdar olduklarını düşünerek Habîr, Rakîb, Alîm ismine şirk koşmam(ız)dan gelen şeytanlardan sana sığınırım.
- Allah’ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının insanlardan veya diğer tüm yaratılmışlardan bazılarının kâinatta tasavvur sahibi olduğuna inanarak senin Mâlik-Ul MUlk, El-Melik, Şehîd, Vâlî, Rakîb, KUDDÛs isimlerine şirk koşmaktan gelen şeytanlardan sana sığınırım.
- Allah'ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının Allah'tan gelen bir nurun resullere ve nebilere, bunlardan da bir takım şahıslara, bu şahısların alınlarından da kalbim(ize) geldiğini düşünerek FERD (VAHİD, SAMED), MUCÎB, Kuddûs ismine şirk koşmaktan gelen şeytanlardan sana sığınırım.
- Allah'ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının insanlardan veya diğer tüm yaratılmışlardan bazılarını bizi koruyan ve gözeten olarak düşünerek MUheymin, Hafîz isimlerine şirk koşmamızdan gelen şeytanlardan sana sığınırım.
- Allah'ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının bu kâinatın yaratılışında insanlardan ya da diğer yaratılmışlardan bazılarını senin ile beraber ortak görerek Hâlık ismine şirk koşmam(ız)dan gelen şeytanlarsan sana sığınırım.
- Allah'ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının insanlardan bazılarına ya da diğer yaratılmışlardan bazılarına yaptığım(ız) her türlü ibadet, tâzim, yakarış, himmet dileme gibi şeylerle RAHMÂN, RAHİM, MUCİB, VÂSİ', MUHEYMİN isimlerine şirk koşmam(ız)dan gelen şeytanlarsan sana sığınırım.
- Allah’ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının insanlardan veya diğer tüm yaratılmışlardan bazılarının amellerimizi, gizli ve açık tüm konuştuklarımızı, yaptıklarımızı ve dualarımızı bildiklerini düşünerek Alîm ismine şirk koşmam(ız)dan gelen şeytanlardan sana sığınırım.
2. İsyanlardan sığınmalar
- Allah'ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının kızgınlık ve öfkeyle, üzüntü ve kederle, şakayla ya da gerçek, bilerek ya da bilmeyerek, farkında olarak ya da olmayarak yaşamaya, var olmaya, talihsizliğim(iz)e, dünyaya geldiğim(iz) güne, dünyaya gelmeye, hayatım(ız)a, hayvanlara, canlı ya da cansız varlıklara, para kazanmaya, iş sahibi olmaya, çalışmaya, okula, derslere, paraya, mala, ticarete, mesleğim(iz)e, sevgiye, aşka, nişanlanmaya, evlenmeye, çocuk sahibi olmaya, torun sahibi olmaya, kadere, dünyaya, kâinata, anne(leri)m(iz)e, baba(ları)m(ız)a, dede(leri)m(iz)e, nine(leri)m(iz)e, çocuklarım(ız)a, torunlarım(ız)a, akrabalarım(ız)a soylarım(ız)dan ölmüş ve sağ olanların tamamına, miraslara, eş(leri)m(iz)e, eş(leri)m(iz)in annelerine, babalarına, akrabalarına, dedelerine, ninelerine, soylarından ölmüş ve sağ olanların tamamına, gelinlerim(iz)e, gelinlerim(iz)in annelerine, babalarına, akrabalarına, dedelerine, ninelerine, soylarından ölmüş ve sağ olanların tamamına yapmış olduğum(uz) her türlü isyanlardan gelen şeytanlardan sana sığınırım.
- Allah'ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının kızgınlık ve öfkeyle, üzüntü ve kederle, şakayla ya da gerçek, bilerek ya da bilmeyerek, farkında olarak ya da olmayarak kadere, senin üzerim(iz)deki takdirine isyan ederek Alîm, Cebbâr, Adl, Hakem, Muktedir, Kâdir, Nâfi isimlerine karşı gelmekten gelen şeytanlardan sana sığınırım.
- Allah'ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının kızgınlık ve öfkeyle, üzüntü ve kederle, şakayla ya da gerçek, bilerek ya da bilmeyerek, farkında olarak ya da olmayarak yaşamaya, var olmaya, dünyaya gelmeye, hayata, yaptığım(ız) her türlü isyanlardan, kahırlardan, ahlardan, kınamalardan, suçlamalardan ve okumuş olduğum beddualardan, lanetlerden, söylemiş olduğum her türlü nefret ve kötü içerikli sözlerimden ve keşke ile başlayan cümleler kurarak söylemiş olduğum her türlü sözlerden dolayı Hayy, Kayyum, Nâfi isimlerine karşı gelmekten gelen şeytanlardan sana sığınırım.
- Allah'ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının kızgınlık ve öfkeyle, üzüntü ve kederle, şakayla ya da gerçek, bilerek ya da bilmeyerek, farkında olarak ya da olmayarak beni neden (erkek/kız/kadın/hasta/…/ gibi) böyle yarattın diyerek yaptığım(ız) isyanlarla Alîm, Cebbâr, Adl, Hakem, Muktedir, Kâdir, Bâri, Musavvir, Mubdi, Nâfi, Bedî isimlerine karşı gelmekten gelen şeytanlardan sana sığınırım.
- Allah'ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının kızgınlık ve öfkeyle, üzüntü ve kederle, şakayla ya da gerçek, bilerek ya da bilmeyerek, farkında olarak ya da olmayarak "neden dualarım kabul olmuyor, neden dualarımı kabul etmiyorsun, neden böyle sınanıyorum, ben neden böyleyim, neden beni işitmiyorsun, kahpe felek sen bana neler ettin, kaderim berbat, şu kaderim neden böyle, bir sitem yolla Allaha, tanrı unutmuş olsa da, bunlar da hep beni mi bulur, Allah bizi unuttu herhalde, ben işe yaramazın tekiyim, ben iyileşemem, kendimden nefret ediyorum, benden bir şey olmaz, yaşamak istemiyorum, Allah baba, Allah beni sevmiyor,…" gibi cümleler söyleyerek Hayy, Kayyum, Semi', Habîr, Ferd, Nâfi, Adl, Hakem, Muktedir, Kâdir, Bâri, Musavvir, Mubdi, Bedî, Mucib, Vâsi', Veliyy isimlerine karşı gelmem(iz)den gelen şeytanlardan sana sığınırım.
- Allah'ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının kızgınlık ve öfkeyle, üzüntü ve kederle, şakayla ya da gerçek, bilerek ya da bilmeyerek, farkında olarak ya da olmayarak işe girmeye, para kazanmaya, ticarete, mesleğe, çalışmaya, okula, derslere, mesleğim(iz)e, ünvanım(ız)a, paraya, mallara, evlatlara, evlenmeye, nişanlanmaya yaptığım(ız) her türlü isyanlardan gelen şeytanlardan sana sığınırım.
3. Beddua, lanet, bela, ah, kınama, kahır, serzeniş, yakınma, intizar...
- Allah'ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının kızgınlık ve öfkeyle, üzüntü ve kederle, şakayla ya da gerçek, bilerek ya da bilmeyerek, farkında olarak ya da olmayarak birbirimize, kendim(iz)e, ailem(iz)e, yaşamaya, var olmaya, talihsizliğim(iz)e, dünyaya geldiğim(iz) güne, dünyaya gelmeye, hayatım(ız)a, hayvanlara, canlı ya da cansız varlıklara, arkadaşlarımıza, çevremize, komşularımıza, para kazanmaya, iş sahibi olmaya, çalışmaya, okula, derslere, paraya, mala, ticarete, mesleğim(iz)e, nişanlanmaya, evlenmeye, sevgiye, aşka, çocuk sahibi olmaya, torun sahibi olmaya, kadere, dünyaya, kâinata, anne(leri)m(iz)e, baba(ları)m(ız)a, dede(leri)m(iz)e, nine(leri)m(iz)e, çocuklarım(ız)a, torunlarım(ız)a, akrabalarım(ız)a soylarım(ız)dan ölmüş ve sağ olanların tamamına, miraslara, eş(leri)m(iz)e, eş(leri)m(iz)in annelerine, babalarına, akrabalarına, dedelerine, ninelerine, soylarından ölmüş ve sağ olanların tamamına, gelinlerim(iz)e, gelinlerim(iz)in annelerine, babalarına, akrabalarına, dedelerine, ninelerine, soylarından ölmüş ve sağ olanların tamamına okumuş olduğum(uz) her türlü belalardan, beddualardan, lanetlerden ve yaptığım(ız) ahlardan, kahırlardan, kınamalardan, yakınmalardan, serzenişlerden, intizarlardan gelen şeytanlardan sana sığınırım.
- Allah'ım kızgınlık ve öfkeyle, üzüntü ve kederle, şakayla ya da gerçek, bilerek ya da bilmeyerek, farkında olarak ya da olmayarak birbirimize, kendim(iz)e, ailem(iz)e, yaşamaya, var olmaya, talihsizliğim(iz)e, dünyaya geldiğim(iz) güne, dünyaya gelmeye, hayatım(ız)a, hayvanlara, canlı ya da cansız varlıklara, arkadaşlarımıza, çevremize, komşularımıza, para kazanmaya, iş sahibi olmaya, çalışmaya, okula, derslere, paraya, mala, ticarete, mesleğim(iz)e, nişanlanmaya, evlenmeye, çocuk sahibi olmaya, torun sahibi olmaya, kadere, dünyaya, kâinata, anne(leri)m(iz)e, baba(ları)m(ız)a, dede(leri)m(iz)e, nine(leri)m(iz)e, çocuklarım(ız)a, torunlarım(ız)a, akrabalarım(ız)a soylarım(ız)dan ölmüş ve sağ olanların tamamına, eş(leri)m(iz)e, eş(leri)m(iz)in annelerine, babalarına, akrabalarına, dedelerine, ninelerine, soylarından ölmüş ve sağ olanların tamamına, gelinlerim(iz)e, gelinlerim(iz)in annelerine, babalarına, akrabalarına, dedelerine, ninelerine, soylarından ölmüş ve sağ olanların tamamına okunmuş olan her türlü belalardan, beddualardan, lanetlerden ve yaptığım(ız) ahlardan, kahırlardan, kınamalardan, yakınmalardan, serzenişlerden, intizarlardan gelen şeytanlardan sana sığınırım.
4. Büyü, sihir,fal, yıldız name, astroloji, burçlar, rukye, cinci hocalar
Allah'ım bilerek ya da bilmeyerek büyüye, sihire, fala, burçlara meyletmekten gelen şeytanlardan sana sığınırım
- Allah'ım büyüye, sihre, fala, burçlara inanmaktan gelen şeytanlardan sana sığınırım
- Allah'ım büyücülere, falcılara, rukyecilere, cinci hocalara, sihirbazlara, medyumlara, kahinlere gitmekten gelen şeytanlardan sana sığınırım.
- Allah'ım inanarak ya da inanmayarak büyücülerin, falcıların, sihirbazların, rukyecilerin, cinci hocaların, medyumların, kahinlerin verdiği reçeteleri uygulamaktan gelen şeytanlardan sana sığınırım
- Allah'ım büyü, fal, sihir ve benzeri şeylerle şirke düşmekten gelen şeytanlardan sana sığınırım
- Allah'ım büyü, fal, sihir ve benzeri şeylerle küfre girmekten gelen şeytanlardan sana sığınırım
5. Adaklar
- Allah'ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının adayıp yerine getirmediği adaklardan gelen şeytanlardan sana sığınırım.
- Allah'ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının adayıp yerine getirmediği namaz adağından gelen şeytanlardan sana sığınırım.
- Allah'ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının adayıp yerine getirmediği oruç adağından gelen şeytanlardan sana sığınırım.
- Allah'ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının adayıp yerine getirmediği zekat adağından gelen şeytanlardan sana sığınırım.
- Allah'ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının adayıp yerine getirmediği hacc adağından gelen şeytanlardan sana sığınırım.
- Allah'ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının adayıp yerine getirmediği yetim-fakir giydirme-doyurma adağından gelen şeytanlardan sana sığınırım.
- Allah'ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının adayıp yerine getirmediği kurban/kaz/ördek/tavuk/horoz/ kuzu/koyun/koç/oğlak/keçi/teke/dana/öküz/buzağı/inek/manda/deve adağından gelen şeytanlardan sana sığınırım.
6. Yalan yere yemin
- Allah'ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının yalan yere yemin etmem(iz)den gelen şeytanlardan sana sığınırım
- Allah'ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının kur'an'a el basarak yalan yeminim(iz)den gelen şeytanlardan sana sığınırım.
7. Hırsızlık gasp
- Allah'ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının hırsızlıklarım(ız)dan gelen şeytanlardan sana sığınırım.
- Allah'ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının gasplarım(ız)dan gelen şeytanlardan sana sığınırım.
8. Kibir
- Allah'ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının kibre düşmem(iz)den gelen şeytanlardan sana sığınırım.
9. İftira
- Allah'ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının attığım(ız) iftiralardan gelen şeytanlardan sana sığınırım.
10. Yalan söyleme
- Allah'ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının yalanlar söylemelerim(iz)den gelen şeytanlardan sana sığınırım.
11. Ana-babaya, dede-ninelere zulüm
Allah'ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının ana-babaya/dedelere-ninelere zulümlerim(iz)den gelen şeytanlardan sana sığınırım.
12. Tecavüz ve sapıklık
Allah'ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının tecavüz ve sapıklıklarım(ız)dan gelen şeytanlardan sana sığınırım.
13. Allah'ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının zinalarım(ız)dan gelen şeytanlardan sana sığınırım.
14. Faiz
- Allah'ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının faiz almam(ız)dan ve faiz ödemelerim(iz)den gelen şeytanlardan sana sığınırım.
- Allah'ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının kredi çekmelerim(iz)den gelen şeytanlardan sana sığınırım.
15. Zekat
- Allah'ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının vermediğim(iz) zekatlardan gelen şeytanlardan sana sığınırım.
- Allah'ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının eksik verdiğim(iz) zekatlardan gelen şeytanlardan sana sığınırım.
16. Hayvanlara zulüm
- Allah'ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının hayvanlara zulümlerimizden gelen şeytanlardan sana sığınırım.
17. Sigara, alkol, uyuşturucu, madde bağımlılığı
- Allah'ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının içtiğim(iz) sigaralardan gelen şeytanlardan sana sığınırım
- Allah'ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının aldığım(ız) alkollerden gelen şeytanlardan sana sığınırım.
- Allah'ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının kullandığım(ız) uyuşturuculardan gelen şeytanlardan sana sığınırım
- Allah'ım benim/annemin/babamın/soyumdan ölmüş ve sağ olanların tamamının madde bağımlılığım(ız)dan gelen şeytanlardan sana sığırım.
Allah yüz bin kere razı olsun. Sebep oldunuz sevabı sizinle de bulussun. Gözlemlemek derken sanırım vücudumuzdaki urpermeler , manevi halimiz ve kalbimize gelenler sanırım , öyle mi ?
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Emine123 10:09 20.01.21
Emeginize saglim Allah razi olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
feraset045 00:07 02.02.21

Rabbim binler kere binler binler kere binler razı olsun. Sanki yıllardır ben bu duayı arıyordu. Allahım Mahşerde bu yazdıklarını karşılık getirsin.Cennetiyle Cemaliyle Müşerref eylesin.
Günümüz insanının etmesi gereken tevbenin hemen hemen tümünü içine almış
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Pede34 16:06 02.02.21
Okurken bilmeden ne çok şey yaptığımızı da farkedebiliyiruz. Ayrıntılar var çoğunun farkında bile değiliz belkide. Sagolun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Kâf-u Nûn 22:22 05.02.22
emeğinize sağlık Allah razı olsun aranan istenilen tövbe güzel paylaşım
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2